Så lånar du pengar till din enskilda firma

Enskild firma eller enskild näringsidkare som det också heter är den vanligaste företagsformen i Sverige. I SCB:s företagsregister återfinns 1 674 052 företag och 42% av dessa företag är enskilda firmor. Med andra ord är det många bolag i Sverige som bedrivs som enskild firma idag. Med detta i åtanke är det också enkelt att förstå att en stor del av de låneansökningar som finansbolagen idag får in härrör från enskilda näringsidkare. Och det finns stora möjligheter att låna pengar till enskild firma. Företagslån för enskild firma är precis lika vanligt som företagslån till aktiebolag och andra bolagsformer. Även om det är fullt möjligt att låna till sin enskilda firma så finns det några viktiga saker att tänka på innan man gör en låneansökan. Detta då bolagsformen enskild firma skiljer sig från aktiebolag på en rad olika sätt.

Vad är en enskild firma?

För många som väljer att starta sitt första egna företag är enskild firma den smidigaste vägen att gå. En av många anledningar till att det finns så många enskilda näringsidkare i Sverige är att det är otroligt enkelt att starta och driva en enskild firma. Exempelvis så är organisationsnumret på den enskilda firman samma som ägarens personnummer. Vidare är det du som driver och äger den enskilda firman som ensam ansvarar för företaget. Trots detta kan du både momsregistrera din firma samt inneha F-skatt. På så sätt blir det möjligt för dig att fakturera och dra av momsen. Däremot finns det en stor nackdel med att driva en enskild näringsverksamhet. Och det är att du som privatperson är väldigt nära kopplad till din firma. Det finns helt enkelt inte någon tydlig gräns mellan företaget och dig själv. På så sätt är inte bara vinster i företaget dina utan även de skulder som företaget drar på sig räknas som dina privata skulder. Detta är något som blir högst relevant i samband med att du lånar pengar till din enskilda firma.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Tänkvärt när du lånar till enskild firma

När du lånar till enskild firma bör du vara medveten om att företagslånet även kommer att påverka din privata kreditvärdighet. Du som ägare har nämligen personligt ansvar för alla företagets förpliktelser så som avtal och skulder. Detta innebär att du som lånar pengar till din enskilda firma måste betala skulden själv i det fall företaget inte har tillräckligt med pengar att fullfölja låneavtalet. Detta är även något bankerna kommer att ta hänsyn till när du sedan ansöker om privata lån. Ett lån på din enskilda firma kommer därmed sänka ditt kreditbetyg och göra det svårare för dig att låna privat. Vill du minska den personliga risken när du driver en enskild firma så kan du teckna en företagsförsäkring. Innehållet i dessa försäkringar kan dock variera.

För att kunna få ett företagslån till enskild firma bör du ha god ordning på dina egna finanser. Har din enskilda firma en god ekonomi men du som privatperson exempelvis har betalningsanmärkningar eller många förfrågningar på dig så kan det bli svårt att få ett lån godkänt. Det finns dock vissa finansbolag som erbjuder företagslån med betalningsanmärkningar där chansen att bli beviljad lån är högre än hos andra långivare. Däremot får du räkna med en högre ränta på företagslånet än om du hade haft en god kreditvärdighet och varit fri från betalningsanmärkningar.

Låna till enskild firma
Innan du lånar till enskild firma finns det en del saker du bör ta i beaktning . Så som att du som ägare står som personligt ansvarig för lånet.

Så gör du en ansökan om lån

Om du är beredd att ta den personliga risk som det innebär att låna pengar till enskild firma så kan du enkelt göra en låneansökan helt digitalt. Det finns företagslån till nystartade företag likväl som till mer etablerade firmor. Vi rekommenderar att du går via en låneförmedlare för företagslån när du ska göra din ansökan. Detta då chansen ökar att hitta en långivare som är villig att låna ut pengar till din firma samtidigt som du har möjlighet att få en lägre ränta. Detta då flera olika långivare får konkurrera om att ha din firma som kund. Exempel på låneförmedlare som primärt riktar sig till företagskunder är Fakturino, Krea och Creddo.

När du valt långivare eller låneförmedlare så går det både snabbt och smidigt att göra en digital låneansökan. Du anger bara önskat lånebelopp, önskad löptid samt dina kontakt- och personuppgifter. Ansökan signeras säkert och enkelt via BankID. När din låneansökan är inskickad gör långivaren en kreditbedömning av ditt företag. Därefter kommer du att få ett låneerbjudande med en personlig ränta eller en fast avgift. Du väljer sedan själv om du vill acceptera erbjudandet eller inte. Väljer du att godta offerten så får du signera lånehandlingar med BankID. Därefter betalas pengarna ut till ditt konto.

Regeringen förlänger stöd till företag

Den pågående coronapandemin har lämnat få företag obemärkta. Företag inom de flesta branscher har fått se sin omsättning minska i sviterna av pandemin. Detta vittnar inte minst kreditupplysningsföretaget Synas färska statistik om. Där framkommer det att antalet konkurser i Sverige ökade med 14,5% i december jämfört med samma period föregående år. Som man kanske kunnat ana så är det restaurangbranschen som drabbats hårdast. Detta bland annat på grund av de hårda restriktionerna som innebär att restauranger inte får servera alkohol efter klockan 20:00. Under hela förra året stod restaurangbranschen för flest konkurser under elva av årets tolv månader. Men restaurangbanschen är långt ifrån den enda bransch som påverkats negativt av spridningen av Covid-19. Och med anledning av detta tog staten fram ett stödpaket för svenska företag under förra året. Det handlade om diverse stöd som nu förlängs i och med den fortsatta spridningen av viruset.

Förlängt omställningsstöd

Ett av de stöd som regeringen tog fram till svenska företag under föregående år var omställningsstödet. Detta stöd riktade sig till de aktiebolag, handelsbolag och andra bolag som hade en minskad nettoomsättning under mars och april jämfört med motsvarande månader året innan. Samma stöd gällde för perioderna maj, juni och juli men med några justeringar kring vad som krävdes för att få stödet. Omställningsstödet kunde sökas av firmatecknare eller behörig företrädare via Skatteverkets hemsida.

Nu har regeringen valt att förlänga omställningsstödet vilket gör att företag kan söka stöd för perioderna augusti-oktober, november-december samt januari-februari. Hur stort omsättningstapp som gäller för att bli beviljad stödet varierar beroende på period. Men det handlar om ett omsättningstapp på minst 30-40%. Stödet kommer gå att sökas retroaktivt från den 15 februari 2021. Innan du ansöker om omställningsstöd för ditt företag bör du först se efter om du når upp till kriterierna för att få omställningsstöd. En större skillnad som skett i omställningsstödet är att enskilda firmor nu kan ansöka om det. Något som inte var möjligt att göra när de första stödpaketen kom.

Regeringen förlänger stöd till företag
Regeringens stöd till svenska företag förlängs nu till 2021

Fortsatt möjlighet till korttidspermittering

Ett annat stöd till företag som regeringen tog fram under 2020 var stöd för korttidsarbete. Under förra året användes detta stöd av många svenska företag som drabbades av tillfälliga ekonomiska problem under pandemin. Stödet för korttidspermittering innebar att företag kunde låta sina anställda gå ner i tid samtidigt som man fick ekonomiskt stöd från staten. Stödet var kopplat till en del villkor så som att företaget skulle ha drabbats av oförutsedda ekonomiska svårigheter samt att arbetsgivaren först hade vidtagit andra åtgärder för att minska kostnaderna. Vidare gällde stödet för korttidsarbete enbart aktiebolag, föreningar och stiftelser. Således fanns det ingen möjlighet för enskilda firmor att ansöka om det tillfälliga stödet från staten.

Nu har regeringen bestämt att förlänga stödet för korttidspermittering till 2021. Något som kommer som en lättnad för många svenska företag som har möjlighet att ta sig igenom krisen utan att behöva se sitt livsverk gå i kras. Därtill kan man behålla sina anställda och slipper ta företagslån för att kunna betala ut lönerna. Även om det finns fortsatt möjlighet till korttidspermittering så kommer subventionsgraden att minska från och med april. De nya reglerna för korttidsstöd kommer att träda i kraft nu i februari. Vill du veta mer om vilka åtgärder staten tar för att stötta svenska företag under 2021 så återfinns dom här: www.regeringen.se.

Risker med företagslån till nystartat företag

Att låna pengar till ett nystartat företag kan vara lösningen som gör att den nya verksamheten lyfter. Som ny entreprenör tampas man inte sällan med en låg likviditet som gör det svårt att genomföra de satsningar man bedömer vara nödvändiga för att företaget ska få fart. Idag finns det nischade lånebolag som är beredda att låna ut pengar till nya företag oavsett om det handlar om lån till aktiebolag eller lån till handelsbolag. Vänder man sig däremot till storbankerna så är risken stor att man blir nekad ett lån direkt. Storbanker så som Nordea och Swedbank kräver ofta att få se ett bokslut. Vidare ser man det som en alltför stor risk att låna ut pengar till ett företag som ännu inte har den kreditvärdighet man bedömer vara nödvändig för att klara återbetalningen av företagslånet. Men trots att det idag är möjligt för nystartade företag att låna pengar hos nischbanker och lånebolag så finns det risker med företagslån till nystartat företag. Dessa risker tänkte vi ta upp i denna artikel.

Låga garantier ger höga kostnader

När man väljer att ta ett företagslån till sitt nystartade företag så ser man oftast bara till vad som är bäst för stunden. Ett företagslån eller ett starta eget-lån bidrar till ett ekonomiskt handlingsutrymme som gör att man kan vidta de åtgärder som krävs för att få igång verksamheten på riktigt. Det finns mängder med olika användningsområden för företagslån så som investeringar i maskiner, uppbyggande av lager eller rekrytering. Oavsett vad man lånar till är det lätt att glömma av de långsiktiga konsekvenserna som medföljer ett lån. Lånet ska trots allt betalas tillbaks vilket innebär att likviditeten kommer att påverkas under lång tid framöver. Du bör därför alltid vara noga med att inte låna mer än nödvändigt till ditt nystartade företag.

Då nya företag inte kan ge samma garantier till långivaren som mer etablerade bolag kan så kommer lånekostnaderna vara höga. Månadsräntan på lånet sätts bland annat utifrån företagets ekonomiska förutsättningar. Men långivaren ser även till andra faktorer. Ett nystartat företag har varken någon ekonomisk historik eller några säkerheter som långivaren kan ta i beaktning i samband med sin bedömning. Utan garantier kommer prislappen för lånet således att bli hög. Därför bör man alltid tänka igenom beslutet att låna till ett nystartat företag en extra gång. Risken finns att lånets kostnader kommer att påverka likviditeten betydande de närmsta åren.

Risker med företagslån till nystartat företag
Innan du ansöker om ett företagslån till ditt nystartade företag bör du se över de potentiella riskerna som finns med att låna i tidigt skede

Företagslånet kan påverka din privata ekonomi

När du tar ett företagslån utan säkerhet till ditt nystartade företag så kommer långivaren kräva att du som ägare går i personlig borgen för lånet. Detta för att säkerställa att man får tillbaks de utlånade pengarna även om företaget skulle hamna på obestånd. Personlig borgen innebär att du som privatperson åtar dig ansvaret att betala tillbaks lånet om företaget inte klarar av att göra det. Ditt borgensåtagande innebär alltså att du ,om det vill sig riktigt illa, kan bli personligt ansvarig för återbetalningen av företagslånet. Du måste då med dina privata pengar både betala ränta, amortering och avgift för lånet. Ett borgensåtagande kan även komma att påverka din egna kreditvärdighet då skulden som företaget har kommer att finnas med i ditt UC-register. För att undvika detta kan man välja att ta ett företagslån med Creditsafe istället.

Minskad förhandlingsfrihet

Som nystartat företag kan det vara svårt att få låna till låg ränta och bra lånevillkor. Du kommer att uppleva en minskad förhandlingsfrihet gentemot om du hade ansökt om företagslån till ett etablerat företag. Men trots att förutsättningarna att förhandla inte är dom bästa så bör du ändå inte se bort från förhandlingen helt. Att bara kasta sig in i ett låneavtal kan stå sig dyrt och återbetalningen av lånet kommer trots allt löpa under en lång tid och påverka likviditeten i bolaget. Har du en bra budget och en sund affärsidé så finns det all anledning att jämföra företagslån mellan olika långivare för att få en lägre ränta. Ett sätt att göra detta är att vända sig till en låneförmedlare för företagslån. Om du gör en låneansökan via en låneförmedlare så som Lendo, Bestrate eller Fakturino så når din ansökan ut till flera olika långivare. Detta ökar dina chanser att få bra lånevillkor samtidigt som långivarna får konkurrera om att ha ditt företag som kund. Att andra lånebolag visar sig villiga att låna ut pengar till ditt företag kan dessutom ge ringar på vattnet som kan leda till fler offerter från andra långivare.

Så skickar du ett inkassokrav

Har du problem med att dina kundfakturor inte betalas i tid? Då är du inte ensam. Faktum är att nästan hälften av alla de fakturor som skickas av små- och medelstora företag i Sverige betalas för sent. Driver du ett mindre aktiebolag eller handelsbolag så kan förseningarna sätta käppar i hjulet för själva verksamheten. Som småföretagare är man ofta beroende av att alla intäkter kommer in i tid. Får man då inte in de summor man fakturerat så kan man bli tvungen att ta ett företagslån för att lösa den ekonomiska situationen. Inte nog med kreditförlusten som medföljer en försenad betalning. Förseningarna leder dessutom till extra administrativa kostnader och tar tid från själva kärnverksamheten. Med anledning av detta kan det vara dags för dig att ta tag i problemet och visa för dina kunder att försenade betalningar inte accepteras. Ett sätt att göra detta är att börja skicka ut inkassokrav till de företag och personer som inte betalar din faktura i tid.

Använda inkassobolag eller skicka själv?

När du väl bestämt dig för att ta tag i problemet och börja skicka ut inkassokrav så finns det två olika sätt att gå tillväga. Det ena är att själv sköta hanteringen av inkassokraven. Detta är fullt möjligt men kommer att ta både tid och energi i anspråk. Dels måste du hålla koll på alla regler som gäller och samtidigt kommer du att få lägga betydligt större fokus på administrativt arbete. Något som inte kommer att vara gynnsamt för din verksamhet. Vi rekommenderar istället att du tar kontakt med ett inkassobolag eller ett kredithanteringsföretag. Väljer du ändå att skicka ut ett eget inkassokrav så vill vi understryka vikten av att du följer de regler som återfinns i inkassolagen.

Det finns mångainkassobolag att vända sig till i Sverige. Några exempel är Intrum, Visma, Sergel och Svea. Hur processerna ser ut hos respektive bolag varierar men oavsett vilket inkassobolag du vänder dig till så får du hjälp av personal som uteslutande arbetar med att få kunder att betala. Vidare slipper du själv lägga tid på att driva in skulderna samt slipper ta diskussionen om skulden med din kund.

Skicka inkassokrav
Att skicka inkassokrav är ett effektivt sätt att driva in skulder till företaget

Så går processen till

När du väl kontaktat ett inkassobolag för att få hjälp att driva in en skuld så är det första som händer att ärendet registreras. Därefter får din kund ett kravbrev från inkassobolaget. Utöver själva grundskulden tillkommer då dröjsmålsränta, eventuella påminnelseavgifter samt en lagstadgad inkassokostnad. Är det så att betalning fortfarande uteblir efter det att kunden mottagit inkassokravet så kommer inkassobolaget att se över kundens ekonomi. Därefter gör man en värdering av kundens situation och tar beslut om eventuella åtgärder. En sådan åtgärd kan vara en betalningsplan som passar kundens ekonomi. Hittar man ingen lösning tillsammans med kunden så skickas ärendet vidare till Kronofogden. Allt detta sköts alltså av inkassobolaget vilket gör att du sparar väldigt mycket tid.

Kostnad för att använda inkasso

Hur mycket kostnaden är för att använda sig av inkasso beror på vilket inkassobolag du vänder dig till. Ibland grundar sig priset i storleken på den fordran det gäller. I andra fall betalar du en årsavgift eller en abonnemangskostnad. Hos de flesta inkassobolag får du dock betala en kostnad oavsett om du i slutändan får betalt för din faktura eller inte. Vilket upplägg som lämpar sig för just dig och ditt företag kan bara du svara på. Vi rekommenderar att du hör av dig till flera olika kredithanteringsföretag och ber om en offert. På så sätt kan du i lugn och ro se vilket företag som erbjuder dig bäst pris samt vilken prismodell som passar bäst för ditt bolag.

Utmana banken med Zmarta Företagslån

Zmarta är en av Sveriges främsta låneförmedlare och man har sedan starten i februari 2019 hjälpt tusentals svenskar att få förmånligare lånevillkor. Med anledning av detta förknippar de flesta Zmarta med jämförelse av privatlån men faktum är att Zmarta erbjuder betydligt fler tjänster än så. Bland annat kan Zmarta hjälpa dig att hitta bättre elavtal och billigare försäkringar. Utöver detta är man även en låneförmedlare för företagslån. Och även om denna tjänst länge stått i skuggan av mer etablerade aktörer så som Krea och Kompar så är jämförelsetjänsten av företagslån något som Zmarta ständigt arbetar med att förbättra. Detta märks inte minst på alla nya långivare som ansluter sig till tjänsten. Bara under de senaste månaderna har långivare så som mynt, Credinord och Fedelta anslutit sig som samarbetspartner till Zmarta. Med andra ord har du bättre förutsättningar än någonsin att hitta ett förmånligt företagslån genom Zmarta Företagslån.

Zmarta företagslån
Hitta ett förmånligare företagslån med hjälp av Zmartas jämförelsetjänst

Så hjälper Zmarta dig att hitta bäst företagslån

Zmarta är en tjänst från Zmarta Group som är en del av Freedom Finance kreditservice AB. I samma koncern ingår även tjänster så som Elskling.se och Insplanet. Zmarta agerar själv inte långivare utan är istället en låneförmedlare som hjälper dig att jämföra företagslån från olika finansbolag och kreditgivare. I skrivande stund samarbetar man med elva olika långivare vilka återfinns här nedan:

Tjänsten som Zmarta erbjuder är helt kostnadsfri och du som företagare binder dig inte till något genom att använda dig av jämförelsetjänsten. Genom att ansöka om ett företagslån utan säkerhet via Zmarta Företagslån når din ansökan ut till elva olika långivare. Zmarta tar enbart en kreditupplysning som sedan samtliga anslutna finansbolag får ta del av. Detta gör att ditt företags kreditvärdighet inte påverkas mer än nödvändigt av en ansökan. Under låneprocessen bistår Zmartas kunniga rådgivare dessutom med hjälp vilket underlättar processen.

BESÖK ZMARTA

Gör en låneansökan hos Zmarta

Vill du öka ditt företags chanser att få ett företagslån med låg ränta och bra villkor så kan du med fördel använda dig av Zmartas jämförelsetjänst. Alla företag kan ansöka om ett företagslån oavsett bolagsform eller storlek på önskat lånebelopp. Du ansöker direkt på Zmartas hemsida genom att fylla i hur mycket ditt företag vill låna samt vilken återbetalningstid som önskas. Därefter får du fylla i dina uppgifter och identifiera dig med BankID.

Zmarta skickar sedan vidare din låneansökan till samtliga anslutna långivare som får göra en samlad bedömning av ditt företags ekonomi. Därefter återkommer långivarna med låneerbjudande och du kan själv gå igenom förslagen för att se vilken aktör som erbjuder ditt företag bäst villkor. När du gjort ditt val så får du signera skuldebrev innan pengarna sätts in på ditt företagskonto.

Har ditt företag betalningsanmärkningar så behöver inte detta automatiskt leda till en nekad ansökan. Så länge ditt bolag har god ekonomi i övrigt så kan du även få erbjudande om företagslån med betalningsanmärkningar via Zmartas jämförelsetjänst. Detsamma gäller betalningsanmärkningar på den eller de personer som går i borgen för företagslånet.

Konkurserna bland Sveriges företag minskar

Varje månad presenterar UC konkursstatistik som grundar sig på inrapporterade konkurser från svenska företag. Statistiken omfattar de flesta typer av bolag så som aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda firmor och andra juridiska personer. Genom att ta del av den månatliga statistiken får man en bild av hur klimatet för svenska företag ser ut. Den senaste statistiken gäller oktober månad och i motsats till vad många kanske tror så minskar konkurserna jämfört med oktober förra året. Detta trots den pågående pandemin som satt många svenska bolag på pottkanten.

Minskade konkurser trots pandemi

Den färska statistiken från UC vittnar om en minskning av konkurserna med 36% i jämförelse med samma period förra året. Även när det gäller perioden januari till oktober så kan man se en minskning från föregående år. Detta trots den pågående pandemin och det faktum att många företag fått se sin omsättning försvinna delvis eller helt. Minskningen av konkurser i oktober gäller i nästan alla branscher och även i restaurangbranschen som annars varit väldigt utsatt under coronautbrottet. I våras ökade däremot konkurserna stort inom specifika branscher så som hotell- och restaurangbranschen och inom detaljhandeln. Ett svar på varför konkurserna är tillbaks på normalnivåer igen kan vara att de svagare bolagen redan fick se sig besegrade i våras. En annan anledning till att inte fler bolag nu kursar trots den situation vi befinner oss i kan vara de kraftiga statliga stödåtgärderna.

Genom statens stöd till företag har många svenska bolag använt sig av möjligheten till korttidspermittering. Vidare har många företag haft stor hjälp av att staten tagit över sjuklöneansvaret. Även aktörer för företagslån till småföretag har dragit sitt strå till stacken för att hjälpa svenska bolag så gott det går. Sedan i våras har det även varit möjligt för företag som drabbats hårt av coronakrisen att ansöka om Alims Brygglån. Sammantaget verkar alltså alla dessa stödåtgärder och andra insatser hjälpt för att hålla konkursnivåerna på en normal nivå.

minskade konkurser
Trots den pågående pandemin så minskar konkurserna bland svenska företag.

Bättre konkursläge i många branscher

Konkursläget ser bättre ut i de flesta branscher och även den hårt drabbade restaurangbranschen ser ut att ha en tillfällig bättring. Ett svar på detta kan vara att de uteblivna gästerna från i våras återkom under sommaren. Frågan är dock om detta ska räcka nu när vi ser en andra våg av pandemin som resulterar i att allt fler väljer att stanna hemma och äta för att undvika social kontakt. Dessutom har Regeringen infört ett förbud mot alkoholförsäljning från klockan 22:00 vilket självklart kommer att påverka krögarnas verksamhet negativt. Och även om konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen minskade med 8% i oktober jämfört med samma månad förra året så har konkurserna inom branschen totalt ökat med 40% i år.

En bransch som inte följer trenden över minskade konkurser under föregående månad är transportsektorn. Istället för att minska har konkurserna här ökat med 11% jämfört med oktober förra året. Även på helåret ser det dystert ut för denna sektor vilket såklart kan förklaras av den pågående pandemin. För företag som drabbats hårt av coronautbrottet finns det stöd att få från staten. Det finns även möjlighet att låna till aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. Men detta ska såklart enbart ses som en tillfällig lösning som man kan använda sig av till omsättningen tagit fart igen.

Låna mellan företag

Det är många som inte ser något problem med att låna mellan företag. Men faktum är att man bör akta sig innan man lånar mellan företag hur som helst. Det finns nämligen en lagstiftning om låneförbud i aktiebolagslagen vilket gör att vissa lån räknas som ”förbjudna lån”. Anledningen till att dessa lån är förbjudna är för att skydda aktiebolagets kapital samt att förhindra att företagsägare använder oskattade medel för att konsumera privat. Det är dock inte alla lån mellan företag som är förbjudna och det tänkte vi gå in på närmre i denna artikel. Att låna ut pengar från sitt företag till en annan oberoende verksamhet kan nämligen vara ett gynnsamt sätt att få in kapital. Många gånger har man då möjlighet att få betydligt högre ränta än om man låter pengarna ligga på ett sparkonto.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Låna pengar mellan två oberoende företag

Huruvida det är möjligt att låna mellan företag beror dels på vilka bolagsformer det handlar om samt vad syftet till lånet är. I denna första del tänkte vi gå igenom lån mellan företag där utlåningen sker mellan två oberoende företag samt där syftet med utlåningen är att få intäkter via ränta. Dessa lån sker vanligtvis mellan två aktiebolag. Ett lån till aktiebolag från ett annat aktiebolag är tillåtet om lånet är kopplat till kommersiella villkor. Det vill säga att det finns en tydlig avbetalningsplan med marknadsmässig ränta. Det är först när dessa villkor är på plats som reglerna i aktiebolagslagen uppfylls och utlåning är tillåtet.

Varför ett företag vill låna ut pengar till ett annat företag är för att möjligheterna att få hög ränta oftast är bättre än för andra typer av sparande. Således kan utlåningen fungera som en bra placering av aktiebolagets pengar. För det företag som lånar är skälen annorlunda. Då handlar det vanligtvis om att man har svårigheter att få ett vanligt företagslån och väljer att låna av ett annat aktiebolag för att kunna finansiera en expansion eller en startup-fas. För de företag som vill låna pengar av andra bolag finns det även plattformar för detta att använda sig av. Bland annat Toborrow erbjuder en plattform där långivare och låntagare kan mötas via lånebaserad crowdfunding.

Notera att det alltid finns en risk att ett lån mellan företag räknas som ett otillbörligt lån. Det är därför viktigt att vara noggrann och läsa på om vad som gäller för kommersiella lån. Om exempelvis inte räntan ses som skälig eller marknadsmässig så riskerar lånet att räknas som förtäckt lön eller utdelning vilket får skattemässiga konsekvenser. Vidare riskerar ägaren till företaget att straffas med böter eller till och med fängelse.

Låna mellan företag
Ska man låna mellan företag måste man se upp så man inte gör ett förbjudet lån som strider mot aktiebolagslagen

Förbjudna lån mellan företag

Det finns många situationer då det råder låneförbud vid lån mellan aktiebolag. Ett exempel på ett förbjudet lån är ett lån som ges till VD, delägare, styrelseledamöter eller anhöriga till bolagsmännen. Det är alltså inte tillåtet för ett företag att låna ut pengar till dess ägare. När det gäller lån mellan moderbolag och dotterbolag så finns det ett undantag i lagen för koncernlån. I de flesta fall är det alltså möjligt för bolag inom koncernen att låna pengar av varandra. Men det gäller då att bolaget som lånar pengar också kan betala skulden i tid. Sker inte detta så riskerar lånet att betraktas som en förtäckt utdelning. Med anledning av detta är det alltid bra att rådgöra med en revisor först.

Ett annat undantag i låneförbudet är småaktieägarlån. Om en aktieägare och eventuella anhöriga äger 1% eller mindre av företagets aktier så finns det möjlighet att låna av bolaget. Det gäller då att lånet är kopplat till villkor och marknadsmässig ränta och således utgör ett kommersiellt lån. Detta undantag gäller dock inte om aktieägaren även är styrelseledamot eller styrelseordförande.

När det gäller lån till enskilda firmor så gäller andra regler eftersom den enskilda firman och dess ägare redan har en ekonomi som går in i varandra. Således kan du exempelvis låna ut privata pengar till din enskilda firma och vice versa.

Mynt har lanserat smart företagskort

Mynt är ett fintechbolag som för de allra flesta förknippas med flexibla företagslån och företagskrediter. Men bolaget utvecklar även andra finansiella tjänster och senast ut är ett smart företagskort som vänder sig till startups och små- och medelstora företag. Mynts betalkort har nyligen lanserats i stängd betaversion och du som driver företag kan via Mynts hemsida göra en intresse anmälan för ”early access” till kortet.

Mynts smarta företagskort är resultatet av en stor satsning och i samband med lanseringen av kortet väljer fintechbolaget även att ta in pengar från befintliga ägare så som Svea Ekonomi och Luminar Ventures. Enligt Mynts VD Baltsar Sahlin ska pengarna användas till att finansiera fortsatt expansion i Sverige men även till teknikutveckling. Vidare berättar Sahlin till DI Digital att Mynt även ska påbörja en internationell lansering. Detta efter framgångarna i Sverige där man på kort tid lockat till sig 5000 kunder till sin digitala checkkredit.

FinansbolagLånebeloppLöptidInfoUtan UCAnsök
10 000 - 1 000 000 kr3-18 månLÄS MERJAFÅ OFFERT
Allmänna villkor

Betalkort specifikt designat för småföretag

Mynts nya företagskort är inte som vilket betalkort som helst. Istället har man arbetat hårt för att genom företagskortet förenkla småföretagares vardag. Bland annat är kortet kopplat till en smidig och enkel utgiftshantering. Detta innebär att kortanvändaren direkt kan ta utlägg med kortet och sedan fotografera kvittot för köpet via Mynts app. Därefter sköter systemet resten så att transaktionen exporteras direkt till företagets bokföringssystem. Via appen finns en rad bokföringssystem och banker integrerade så som exempelvis Visma och Fortnox. Detta förenklar utgiftshanteringen och sparar tid för dig som företagare.

Mynts smarta betalkort är även kopplat till en rad förmåner. I den tillhörande appen kan du direkt få anpassade erbjudanden från en rad av partners som är anslutna till Mynt. Exakt hur dessa erbjudanden ser ut har vi dessvärre inte kunnat få någon information om ännu.

Med Mynts smarta företagskort kan du förenkla utgiftshanteringen och fylla på med kredit vid behov

Anpassat kreditutrymme vid behov

Du som driver en startup eller ett mindre företag som inte har något kreditbehov kan nyttja Mynts företagskort enkom för betalkortsfunktionen. Kortet är då prepaid med företagets egna pengar. Har ditt bolag däremot behov av ett kreditutrymme så kan du enkelt utnyttja en flexibel kredit. Vilket kreditutrymme ditt företag beviljas kan du snabbt och smidigt se direkt i Mynts app som är kopplad till kortet.

Utöver det nya betalkortet som med all säkerhet kommer att bli uppskattat av många småföretagare så erbjuder Mynt även flexibla företagslån och företagskrediter. Hos Mynt lånar du utan dolda avgifter och kommer igång på bara 3 minuter. Mynt erbjuder företagslån till aktiebolag och handelsbolag. Det handlar om företagslån utan UC vilket gör att både ditt företag och du som ägare slipper någon förfrågan hos UC.

Företagslån utan personlig borgen

Den vanligaste säkerheten i samband med företagslån är personlig borgen. Personlig borgen innebär att firmatecknare, ägare eller extern VD går i god för företaget och tar på sig betalningsansvaret vid utebliven betalning. Då detta innebär ett stort ansvar så är det många företagare som efterfrågar företagslån utan personlig borgen. Något som i realiteten enbart är aktuellt för aktiebolag. När det gäller handelsbolag och enskilda firmor blir man nämligen automatiskt ansvarig för de skulder som finns i företaget. Driver du en verksamhet i sådan bolagsform så är det alltså inte möjligt att ansöka om ett företagslån utan personlig borgen.

Företagslån till aktiebolag utan personlig borgen är inte särskilt vanligt. Långivare behöver nämligen någon form av säkerhetslina vid utlåningen. Med personlig borgen som säkerhetskrav minskar långivaren kreditrisken och kan med större säkerhet veta att man får tillbaks sina utlånade pengar. Företagslån utan personlig borgen innebär att långivaren tar en större risk vilket också yttrar sig i högre ränta och avgift för företaget som lånar.

Krea Företagslån

Så fungerar företagslån utan personlig borgen

Om du av någon anledning vill ta ett företagslån utan personlig borgen så finns det ett par alternativ. Någon form av säkerhet får du dock räkna med att lämna när du ska låna pengar till små- och medelstora företag. Detta oavsett om du tar ett företagslån med personlig borgen eller inte. Ett alternativ är att lämna säkerhet i form av en så kallad skötselborgen. En skötselborgen fråntar inte dig som ägare ansvar för företagets skulder vid utebliven betalning. Däremot är ansvaret begränsad till en specifik summa eller en särskild skuld.

Ett annat alternativ till personlig borgen är företagshypotek eller företagsinteckning. Detta innebär att företagets egendom ställs som säkerhet i samband med utlåningen. Skulle företaget i fråga inte betala sina skulder så har fordringsägaren/banken rätt att ta av företagets egendom för att kompensera den uteblivna betalningen. Detta gäller dock inte all egendom. Exempelvis omfattas inte ägares privata egendom av avtalet. Istället gäller det enbart lös egendom som hör till verksamheten i fråga.

Företagslån utan personlig borgen
Företagslån utan personlig borgen förutsätter ofta andra typer av säkerheter

Företagskredit utan personlig borgen

Ett enklare sätt att undvika personlig borgen är att ansöka om en företagskredit (även kallad checkkredit). En företagskredit utan personlig borgen kan liknas vid ett kreditkort för en privatperson. Företaget ansöker helt enkelt om ett kreditutrymme och sedan betalar man ränta och avgifter för den del av krediten som nyttjas. Eftersom vi i Sverige har väldigt låga konkursnivåer så finns det flertalet kreditgivare som är villiga att erbjuda småföretag en mindre checkkredit utan personlig borgen. En företagskredit utan personlig borgen kan även användas i förebyggande syfte för att vara väl förberedd om ett temporärt likviditetsbehov skulle uppstå i verksamheten.

I Sverige har du som företagare möjlighet att vända dig till både banken och alternativa långivare för att ansöka om en checkkredit. Bland de alternativa långivare som erbjuder företagskredit återfinns Fakturino, mynt och Finly. Tänk på att jämföra olika aktörer emellan innan du väljer att ansöka om en företagskredit. Genom att jämföra kontraktsränta och dispositionsränta kan du enkel sänka månadskostnaden för krediten.

Tips när du vill låna till företag utan borgen

Att hitta ett bra och billigt företagslån utan personlig borgen är inte det enklaste. Åtminstone inte för den som vill låna till företag helt utan säkerheter. Därför är det alltid bättre om du kan tänka dig att lämna någon form av pant. Detta kommer dessutom göra att du kan låna till ditt företag med lägre ränta och bättre villkor. Är du ändå fast besluten om att inte gå i personlig borgen när företaget lånar pengar så bör du vara väl förberedd innan du vänder dig till långivaren. Bland annat bör du kunna visa upp en genomarbetad affärsplan och ha en tydlig vision av verksamhetens framtid. Det är även viktigt att du kan påvisa för långivaren att företaget har den finansiella styrka som krävs för att kunna betala tillbaks skulden i tid.

När du letar efter långivare som erbjuder företagslån utan personlig borgen bör du även vara kritisk i ditt granskande. En större efterfrågan efter denna typ av firmalån gör nämligen att fler oseriösa aktörer drar sig till marknaden. Se därför till att välja en långivare med transparenta avgifter och villkor.

Låna ut pengar till företag

I tider när räntorna är låga är det många svenskar som letar alternativa placeringar för sina besparingar. Och för att öka avkastningen på sina besparingar måste man ibland se utanför de mer traditionella sparprodukterna. Ett alternativt sätt att investera sina pengar på är att låna ut pengarna till företag. Detta går dels att göra via börsen genom att man köper företagsobligationer. Men det är även möjligt att låna ut pengar till företag genom så kallad crowdlending som inte sällan kan ge en ränta upp till 15%. Crowdlending sker via digitala plattformar där investerare och företag möts. Crowdlending ska inte förväxlas med crowdfunding som har en helt annan innebörd. Exempel på aktörer som erbjuder en plattform för crowdlending är Toborrow, Kameo och Tessin. Dessa bolag kan du vända dig till om du inte vill låna ut pengar till företag på egen hand.

Toborrow erbjuder crowdlending

Bättre avkastning men hög risk

Om du väljer att låna ut pengar till företag via en plattform så som den som erbjuds hos Toborrow så är avkastningen ofta god. Du kan räkna med en årsränta mellan 5-15% beroende på hur stor risk du är villig att ta. Dessutom kan du låna ut pengarna både via eget kapital och via ditt företags kapital. Hos de flesta crowdlending bolag som även är låneförmedlare för företagslån kan du låna ut alltifrån 100 kr till flera miljoner. Att avkastningen är god vid denna typ av utlåning råder det inga tvivel om. Däremot är risken ofta väldigt hög. Det är därför viktigt att du skapar dig en diversifierad portfölj när du sysslar med denna typ av placeringar. Detta innebär att du aktivt måste arbeta med att få ner risken. Detta gör du genom att investera i flera olika företag som ligger på olika risknivåer.

Fördelen med att gå via en crowdlending plattform när du lånar ut pengar till företag är att risken ofta blir snäppet lägre än om du investerar pengarna själv. Däremot bör du vara medveten om att de flesta aktörer tar ut avgifter för sin tjänst. Detta gör att din totala avkastning automatiskt blir något lägre än om du investerar pengarna på egen hand.

Vad du bör tänka på när du lånar ut

Väljer du att låna ut pengar till företag på egen hand så är det viktigt att du är väl insatt i ekonomin hos de företag du lånar ut till. Innan du investerar dina pengar bör du granska företaget i fråga. Se över företagets verksamhet och be om information om omsättning, befintliga skulder samt vilka tillgångar som finns. Inte bara för att kunna ta ett beslut om huruvida du ska låna ut pengarna eller inte. Detta är även relevant för att du ska kunna bedöma risk kontra belöning. Är räntan låg i förhållande till de risker som finns så bör du avstå från att låna ut dina pengar. Du bör även vara medveten om att det aldrig finns någon garanti för att du ska få tillbaks dina utlånade pengar.

Om du lånar ut pengar till mer än ett företag behöver du tänka på diversifieringen. Se till att sprid dina risker genom att låna ut pengar till företag med olika riskprofil. Något annat du bör fundera på är vilken löptid som lämpar sig för lånet/lånen. Om du vet med dig att du har behov av dina pengar inom snar framtid bör du välja en kort löptid.

Att låna ut pengar till företag kan ge god avkastning men innebär också en stor risk

Låna ut pengar till eget företag

Vad gäller då om man vill låna ut pengar till sitt eget företag? Som de flesta vet så är det inte möjligt att låna pengar av sitt aktiebolag. Detta är ett så kallat förbjudet lån vars syfte är att skydda företagets kapital. Det är inte heller möjligt för ägares närstående att låna pengar av bolaget. Att som ägare låna ut pengar till sitt aktiebolag är däremot tillåtet. Du får låna ut hur stora summor du vill till ditt aktiebolag – så länge behovet av kapital finns. Vidare måste lånet ha en marknadsmässig ränta och denna ränta är avdragsgill för ditt bolag. Du som privatperson får räkna med att skatta 30% på de intäkter du gör på utlåningsräntan.

Att sätta en marknadsmässig ränta när du lånar ut pengar till ditt aktiebolag kan vara svårt. Men man brukar säga att räntan bör ligga 1-3% över statslåneräntan. Du kan även se vad finansbolag och kreditinstitut tar ut för ränta för liknande lån. Jämför företagslån för att se vilka aktuella räntor som gäller. Vad du ska akta dig för är att ta ut en för hög ränta då det riskerar att ses som en dold utdelning. Något som kommer ge konsekvenser för dig rent skattemässigt. Utöver att sätta en marknadsmässig ränta för lånet bör du även upprätta ett avtal. I avtalet ska det framgå hur stort belopp aktiebolaget lånat av dig samt vilken ränta och amortering som gäller.