• Lånebelopp: 10 000 kr - 15 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 36 mån
 • Läs mer om Froda
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 25 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 36 mån
 • Läs mer om Fakturino
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: JA
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 10 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Creddo
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 20 000 kr - 40 000 000 kr
 • Löptid: 0.5 år - 5 år
 • Läs mer om Lenditum
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 25 000 kr - 1 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Fedelta
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 6 999 996 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Kompar
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 4 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Krea
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 20 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 24 mån
 • Läs mer om CapitalBox
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 30 000 kr - 300 000 kr
 • Löptid: 2 mån - 18 mån
 • Läs mer om Approva
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: NEJ
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Qred Bank AB
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 100 000 kr - 1 999 992 kr
 • Löptid: 1 mån - 36 mån
 • Läs mer om Corpia
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: NEJ
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 100 000 kr - 5 000 000 kr
 • Löptid: 3 mån - 36 mån
 • Läs mer om Toborrow
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: NEJ
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 100 000 kr - 10 000 000 kr
 • Löptid: 13 mån - 60 mån
 • Läs mer om Ponture
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 30 000 kr - 500 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 18 mån
 • Läs mer om OPR-Företagslån
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 50 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Lendo Företagslån
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: NEJ
 • Factoring: JA

Så kan aktiebolag använda sig av ett företagslån

Beroende på vilka behov som finns i aktiebolaget kan företagslån tecknas av olika orsaker. Ett vanligt syfte med ett företagslån är att få aktiebolaget att växa och expandera. Pengarna som lånas hjälper då aktiebolaget att göra det investeringar som krävs för att öka omsättning och resultat. Det kan handla om att man köper in stora varulager, investerar i nya maskiner, genomför kampanjer eller rekryterar ny och kunnig personal.

Ett företagslån kan även användas för att lösa ekonomiska problem som finns i bolaget. Dock ska det nämnas att du inte bör ta några lån om det handlar om omfattande problem. Istället är företagslån enbart en bra lösning vid tillfälliga ekonomiska kriser eller om ditt företag har ett ojämnt kassaflöde. Detta kan vara fallet om du exempelvis verkar i en säsongsbetonad bransch. Ett företagslån fungerar precis som andra lån. Det vill säga du binder alltså upp dig till att månatligen betala ränta, avgifter och amortering. Innan du ansöker om ett företagslån för aktiebolag bör du säkerställa att bolaget har de ekonomiska resurser som krävs för att återbetala lånet enligt avtal.

Företagslån för aktiebolag
Allt om Företagslån bakgrund

Jämför långivare innan du ansöker

Innan du ansöker om ett företagslån till ditt aktiebolag så rekommenderar vi dig att jämföra långivare. Marknaden för företagslån är stor och det finns många olika aktörer att vända sig till. Räntan och avgiften som är kopplat till ett företagslån kan skilja sig stort mellan olika aktörer. Således finns det pengar att spara om du först tar dig tid att jämföra de olika lånen. Om du varken har tid eller intresse för detta så finns det låneförmedlare som kostnadsfritt hjälper dig med en jämförelse. Exempel på sådana låneförmedlare är Fakturino och Creddo. Genom dessa förmedlare kan du göra en låneansökan och sedan få låneerbjudanden från flera olika finansbolag. Det finns också aktörer på marknaden som skräddarsyr en finansieringslösning till just ditt aktiebolag.

Om du själv vill sköta jämförelsen av lån och finansbolag så går detta lika bra. Du samlar då in låneofferter från de finansbolag som du får förtroende för. Tänk bara på att för varje låneansökan du gör kommer du och ditt aktiebolag få en förfrågan på sig. Många förfrågningar i UC kan leda till en försämrad kreditvärdighet och svårighet att få större banklån framöver. Har du tänkt ansöka om företagslån hos flera aktörer så rekommenderar vi dig därför att se över vår lista med företagslån utan UC.

Vanliga krav för företagslån till aktiebolag

När du ansöker om ett företagslån till ditt aktiebolag så kommer långivaren att se över bolagets kreditvärdighet. Man tittar då bland annat på omsättning, bokslut och eventuella skulder. Handlar det om ett nystartat aktiebolag så har har i regel inte något bokslut kommit in. Då kan det istället vara viktigt att man kan visa upp en affärsplan och en hållbar budget. När man lånar till ett aktiebolag så krävs det personlig borgen från minst en ägare. I samband med låneansökan så kommer finansbolaget även att se över borgensmännen kreditvärdighet. Detta då borgenärerna blir de som tar ansvar för lånet om företaget inte längre är kapabelt att sköta återbetalningen.

Beroende på vilken långivare du vänder dig till för företagslån till aktiebolag så kan kraven se olika ut. Vissa finansbolag har exempelvis krav på minsta omsättning medan andra finansbolag väljer att se till framtida intäkter. I samband med kreditbedömningen får du även räkna med att långivaren ser över ägarnas erfarenhet och tidigare bolagsaktivitet. Man kan även kräva att det finns en tydlig plan för vad pengarna ska användas till. Utöver detta så kommer även säkerheter avgöra huruvida ditt aktiebolag blir beviljat ett företagslån eller inte. Lån med- och utan säkerhet är något du kan läsa mer om nedan.

Krav vid företagslån till aktiebolag

Personlig borgen vid lån till aktiebolag

När du ska låna till ditt aktiebolag och har ett litet- eller medelstort företag så krävs det vanligtvis ingen säkerhet. Åtminstone inte om man bortser från personlig borgen. Säkerhet i form av personlig borgen är svårt att bortse ifrån om du vill ta ett lån till ditt aktiebolag. För mindre lånesummor krävs det i regel bara personlig borgen från en ägare. Ska bolaget låna en summa som överstiger 200 000 kr får du räkna med att banken eller långivaren vill att minst två ägare går in som borgenärer för lånet.

Innan du går i personlig borgen för ett företagslån till ett aktiebolag så bör du väl insatt i vad detta innebär. Som borgensman förbinder du dig till att betala skulden om aktiebolaget inte kan betala själv. Detta innebär att du blir direkt återbetalningsskyldig om bolaget hamnar på obestånd. Detta kan få stora konsekvenser för din privatekonomi. Med anledning av detta är det inte alltid en självklarhet för alla entreprenörer att bli borgensman.

Andra säkerheter som kan krävas när ett aktiebolag lånar pengar är pant i fastigheter, immateriella rättigheter eller pant i aktier.

Hur mycket kan aktiebolaget låna?

Olika långivare erbjuder olika tak för hur mycket ett aktiebolag kan låna. Inte sällan handlar det om summor mellan 20 000 kr och 2 miljoner kronor. Har du ett nystartat aktiebolag så har dock de flesta finansbolag en gräns på 50 000 kr som du får låna. Men hur mycket ett etablerat aktiebolag kan låna beror på flera olika faktorer. Bland annat påverkar aktiebolagets ekonomi hur stort låneutrymme som är aktuellt. Bolagets ekonomi sammanfattas i en kreditbedömning som baserar sig på uppgifter du lämnat i samband med låneansökan tillsammans med en kreditupplysning. Har företaget goda möjligheter att återbetala lånet så anses det ha en god kreditvärdighet.

Med en god kreditvärdighet är chansen till att få låna större medan en sämre återbetalningsförmåga leder till svårigheter att få låna till sitt aktiebolag.

Innan du lånar pengar till ett aktiebolag är det viktigt att du kan påvisa att du har ordning på bolagets ekonomi. En god lönsamhet, en bra affärsidé, få skulder och en i övrigt välskött ekonomi ökar aktiebolagets chanser att få ta ett företagslån. Det ökar även chansen att få låna större summor vilket man ibland kan ha behov av för att få sitt aktiebolag att växa.

Något annat som påverkar hur mycket aktiebolaget får låna är vilka typer av säkerheter som finns. Har du möjlighet att exempelvis pantsätta fastigheter eller annan fast egendom så kommer detta att göra stor skillnad när det kommer till hur mycket bolaget får låna. Innan du bestämmer dig för hur stor lånesumma du ska ansöka om rekommenderar vi dig att göra en budget.

Så mycket kostar ett företagslån till aktiebolag

Precis som när du lånar privat så är företagslån till aktiebolag kopplade till ränta och avgifter. Räntan kan antingen vara fast eller rörlig. Är räntan fast eller bunden så innebär detta att du betalar samma räntesats under hela lånets löptid. Är räntan istället rörlig så kommer denna att påverkas av marknadsräntan. Detta innebär att räntan både kan stiga och sjunka under tiden du återbetalar ditt företagslån. Exakt vilken ränta du erbjuds när du lånar till ditt aktiebolag beror på hur bolagets kreditvärdighet ser ut. Detta då de flesta långivare som arbetar med ränta applicerar individuell ränta.

Det blir dock alltmer vanligt att finansbolag och andra långivare erbjuder räntefria lån. Att lånet inte har någon ränta innebär dock inte att det är gratis att låna pengar. Istället använder man en annan prismodell som sägs ska öka transparensen. Prismodellen innebär att man istället för ränta tar ut en månatlig avgift. I denna avgift finns alla kostnader inräknade och det ska vara enkelt för dig att budgetera för kostnader som är knutna till lånet.

Hur stor den månatliga avgiften blir för ditt aktiebolag beror på hur stor risk långivaren anser sig behöva ta i samband med att man lånar ut pengar till bolaget. Det är därför det är en fördel för dig om aktiebolaget har en god och stabil ekonomi. Nedan kan du se ett exempel på vad ett företagslån till aktiebolag kan kosta. I exemplet har vi utgått från att aktiebolaget som lånar pengar inte har någon annan säkerhet än personlig borgen.

Ränta på lån till aktiebolag

Räntan är avdragsgill

När du lånar pengar till ett aktiebolag så kommer du att få betala lånekostnader. Dessa kostnader kan många gånger vara stora men har ditt aktiebolag en god ekonomi så är förutsättningarna också goda för att du ska få en rimlig ränta. De kostnader som är knutna till företagslånet så som ränta och avgifter är alltid avdragsgilla. Detta då företaget lånar för att kunna öka sina inkomster. Att kostnaderna är avdragsgilla innebär att dessa inte inkluderas i det skattemässiga resultatet. Således kan du bokföra ränta och avgifter som en kostnad. Detta innebär en minskning av vinsten vilket i sin tur sänker skatten som ditt aktiebolag får betala. Det finns dock begränsningar i avdragsrätten för vissa skulder. Därför rekommenderar vi dig alltid att läsa på själv innan du ansöker om ett företagslån till ditt aktiebolag.

Skapa alltid en budget som håller

Innan du lånar pengar till ditt aktiebolag är det viktigt att veta att bolaget har den ekonomi som krävs för att återbetala företagslånet i tid. Att låna till aktiebolag är långt ifrån gratis och för att undvika extra kostnader är det av största vikt att återbetalningen sker enligt avtal. Därför bör du alltid vara förberedd med en budget innan du lånar. På så sätt vet du hur mycket likviditet som kommer att finnas kvar i bolaget det närmsta året. Då blir det också enklare att se om aktiebolaget faktiskt har råd att låna pengar eller inte. Du bör också ha en uppfattning om hur mycket avkastningen kan öka genom att du lånar pengar till investeringar. Ökningen i avkastning måste överstiga kostnaderna för lånet för att det ska vara någon vits med att låna. Men man kan såklart även låna pengar till aktiebolag för långsiktiga investeringar eller för att balansera sitt kassaflöde.

Har du ett nystartat aktiebolag så blir det svårare att budgetera på grund av att det inte finns någon historik att luta sig emot. Ett tips är då att se över vad konkurrerande bolag i samma bransch har för försäljning. Du som har ett nystartat bolag bör vara restriktiv med att låna. Lyckas du inte få igång verksamheten enligt plan så kan det i värsta fall bli du som privatperson som får återbetala skulden som bolaget har.

Allt om Företagslån bakgrund

Så startar du ett aktiebolag

Om du ännu inte äger eller driver något aktiebolag men vill komma igång med en ny verksamhet så är det första steget att besöka Verksamt.se. Där finns all information du behöver för att starta ditt aktiebolag. Att starta ett aktiebolag i Sverige kostar idag 1900 kr. Som ägare behöver du även gå in med 25 000 kr i så kallat aktiekapital. Tidigare krävdes det att man gick in med 50 000 kr men nya regler kring sänkt kapitalkrav infördes i januari 2020. I samband med att du registrerar ett aktiebolag måste du upprätta en stiftelseurkund och en bolagsordning. När du sedan ska låna pengar till ditt aktiebolag måste du ha namnteckningsrätt i företaget. Detta är ett krav hos samtliga finansbolag som lånar ut pengar till aktiebolag.

Aktiekapitalet på minst 25 000 kr som du skjuter in i ditt nya bolag ger dig aktier i företaget. Som ensam ägare äger du 100% av ditt aktiebolag och beroende på hur kvotvärdet ser ut får du ett visst antal aktier. När du betalat avgift, satt in aktiekapital och skickat in din ansökan så kommer Bolagsverket att registrera ditt företag. Inom 4 veckor från att företaget registrerades måste du även anmäla ”verklig huvudman”. En verklig huvudman är den person som ytterst kontrollerar och äger företaget. Är ni två ägare som äger 50% var så är ni båda verkliga huvudmän.