• Lånebelopp: 10 000 kr - 15 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 36 mån
 • Läs mer om Froda
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 25 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 36 mån
 • Läs mer om Fakturino
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: JA
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 10 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Creddo
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 25 000 kr - 1 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Fedelta
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 6 999 996 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Kompar
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 20 000 kr - 40 000 000 kr
 • Löptid: 0.5 år - 5 år
 • Läs mer om Lenditum
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 4 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Krea
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 30 000 kr - 300 000 kr
 • Löptid: 2 mån - 18 mån
 • Läs mer om Approva
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Qred Bank AB
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 50 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Lendo Företagslån
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: NEJ
 • Factoring: JA
 • Lånebelopp: 30 000 kr - 500 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 18 mån
 • Läs mer om OPR-Företagslån
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ

Notera att nystartade företag sällan beviljas de högsta lånesummorna som erbjuds.

Lån till nystartat företag – så funkar det

Är du ute efter ett lån till ett nystartat företag så är första steget att hitta en långivare som är villig att låna ut pengar till ett bolag som ännu inte fått in sitt första bokslut. Olika långivare har olika uppfattningar om vilka företag som räknas som nystartade och inte. Exempelvis erbjuder vissa finansbolag företagslån till verksamheter som varit aktiva i 6 månader. Andra finansbolag kan tänka sig att låna ut pengar till företag som precis startats. I listan ovan återfinns långivare som erbjuder dig företagslån direkt efter start.

Eftersom det inte finns någon omsättning eller något resultat att gå på när ett nystartat företag lånar pengar så blir andra saker viktiga istället. För att ditt nystartade företag ska ha en chans att bli beviljad ett lån så gäller det att vara väl förberedd inför låneansökan. Bland annat är det ett måste att ha en genomarbetad affärsplan att visa upp för långivaren. I affärsplanen ska det tydligt framgå vad företagets verksamhet handlar om. Det ska även redovisas vilka mål som finns samt vilka praktiska åtgärder som ska tas för att dessa mål ska förverkligas. Det kan även vara bra att belysa företags starka- och mindre starka sidor, vilka möjligheter och hot som finns samt hur marknaden ser ut. En affärsplan ska även inkludera förväntade intäkter och utgifter. Allt detta kommer att ge en sann bild av ditt företag vilket är vad långivaren behöver för att kunna göra en rättvis bedömning av din låneansökan.

Om du tidigare har bedrivit ett eller flera företag så är det bra att belysa detta. Ett bra track record kommer förbättra ditt bolags chanser att få ett företagslån. Har du referenser så ska du inkludera dessa i låneansökan. Vidare är det viktigt att du har en stabil ekonomi privat då långivaren med största sannolikhet kommer att ta en kreditupplysning på dig. En förutsättning för att få låna utan säkerhet är att du som ägare går i personlig borgen för lånet. Därför är det viktigt att långivaren anser att du har en god nog ekonomi att göra så.

Företagslån till nystartat företag

Olika typer av lån för nystartade bolag

När du behöver finansiering till ditt nystartade bolag så kan det vara bra att se över vilka alternativ du har. Ett vanligt företagslån kanske inte alltid är det mest lämpliga och lönsamma alternativet. En förutsättning för att kunna hitta rätt finansiering är att först undersöka vilka behov som finns. Hur mycket pengar behövs? Och framför allt, vad ska pengarna användas till? Det är viktigt att de pengar som lånas används för att stärka bolaget och bidra till ökade intäkter framöver. Du behöver även fundera kring vad som händer om intäkterna uteblir. Har bolaget då fortfarande råd att återbetala lånet?

Innan du bestämmer dig för att ta ett företagslån till ditt nystartade företag så kan det även vara värt att se om det finns några stipendium att söka. Många nya techbolag använder sig även av crowdfunding. Detta innebär att investerare bidrar med pengar och i gengäld får ta del av produkter som företaget skapar. Nedan kan du se mer traditionella finansieringslösningar för startups.

Företagslån online

Med företagslån online syftar vi till bolagslån som erbjuds av diverse finansbolag. Exempel på sådana bolag är FRODA, qred och OPR-Företagslån. Dessa aktörer vänder sig både till dig som precis startat ditt företag och till dig som redan varit aktiv i ett par månader. När du ansöker om ett företagslån online till ett nystartat bolag så görs en grundlig bedömning av bolaget och dess möjligheter. Finansbolaget ser även över ägare och dess ekonomiska förutsättningar. Ser allt bra ut så kan ditt nystartade bolag vanligtvis låna upp till 50 000 kr med en löptid som ni bestämmer själva. Lånet återbetalas via en månatlig fast avgift som inkluderar alltifrån ränta till övriga kostnader. Lånen kräver i regel ingen säkerhet utöver personlig borgen av en eller flera ägare.

Traditionellt banklån

Även de svenska storbankerna erbjuder företagslån till nystartade företag. Dock ska det sägas att dessa traditonella banklån är otroligt svåra att få. Banker ser gärna att det finns historik för bolaget samt att bolaget redan når upp till en viss omsättning. Många svenska entreprenörer har tyvärr fått erfara nekande besked från landets storbanker.

Almi Företagslån

Almi är ett statligt ägt bolag som hjälper till med bland annat affärsutveckling och lån. Inom koncernen ingår även Almi Invest som sysslar med riskkapital. Till Almi kan du vända dig om du inte får den finansiering du behöver på annat håll. Almi erbjuder både företagslån, innovationslån, expansionslån och mikrolån. För att kunna låna av Almi måste du kunna uppvisa en affärsplan, en budget och en projektplan. För att Almi inte ska konkurrera ut de vanliga bankerna så får du som företagare betala en något högre ränta hos denna långivare.

Eget lån till bolaget

Om du som privatperson har pengar liggandes så har du faktiskt möjlighet att låna ut dessa till ditt nystartade bolag. Du bör dock vara medveten att detta innebär en risk för ditt kapital. Det är också med anledning av detta som du måste ta ut ränta på de pengar du lånar ut till ditt bolag. Räntan ska vara marknadsmässig vilket är viktigt att kolla upp innan. Räntekostnaden som ditt nystartade bolag betalar är precis som annars avdragsgill. Du som privatperson kommer däremot att beskattas för ränteintäkten som blir.

Låna till ditt bolag hos Qred

Möjligheter att låna till nytt företag

Hur möjligheterna att få låna till ett nytt företag ser ut beror på lite olika faktorer. Dels ställer de olika långivarna olika krav för vem som får låna. Sedan beror det också på hur stort finansiellt behov som ditt nya bolag behöver. Det är enklare att få ett litet företagslån beviljat än ett på flera hundratusen. Hos långivarna som finns listade ovan brukar möjligheterna att få låna upp till 50 000 kr vara goda.

Men för att ha goda möjligheter att få ett lån till sin nystartade firma så gäller det som vi varit inne på att vara väl förberedd. Kan du visa upp att du har en hållbar plan för hur företaget ska skötas samt vad pengarna ska investeras i så ökar dina chanser att få låna. För att få ta ett företagslån utan säkerhet krävs personlig borgen från minst en ägare. Men kan du även få någon annan med god kreditvärdighet att gå i borgen för lånet så kommer detta ses positivt. Detta bidrar nämligen till ytterligare säkerhet för lånet och finansbolaget kan känna sig säkrare på att få tillbaks sina utlånade pengar.

Starta eget bidrag

Om du ännu inte startat ditt företag så har du fortfarande möjlighet att ansöka om starta eget bidrag. Detta erbjuds av Arbetsförmedlingen genom programmet ”Stöd till start av näringsverksamhet”. För att ansöka om starta eget bidrag måste du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. Du måste även ha fyllt 18 år. Då har du chans att få bidrag i samband med att du startar upp din nya verksamhet. Detta kommer att underlätta uppstartsfasen och du slipper oroa dig för försörjning de första månaderna. Den ersättning som Arbetsförmedlingen erbjuder startups gäller under ett halvår. Man erbjuder dig även branschspecifik utbildning och stöd längs med vägen.

Det är inte alla som ansöker om stödet som blir antagen till Arbetsförmedlingens program. Därför är det viktigt att du förbereder dig genom att ta fram en affärsplan som du kan visa upp för Arbetsförmedlingen. Vidare behöver du kunna övertyga Arbetsförmedlingen om att du har de förutsättningar som krävs för att kunna driva ett eget företag. Blir du antagen till programmet men struntar i att starta upp ditt företag så kan du bli återbetalningsskyldig. Tänk därför igenom ditt beslut en extra gång innan du ansöker om att få ta del av programmet. Trots att din affärsplan är bra och du är seriös så finns det risk att få avslag. Detta då förmedlingen även tar hänsyn till andra faktorer så som lönsamhet och konjunktur i den bransch du vill starta upp.

Starta eget bidrag
Allt om Företagslån bakgrund

Personlig borgen och personligt ansvar

Både när nya- och mer etablerade företag lånar pengar så brukar det krävas någon form av säkerhet. När det gäller små- och medelstora företag så finns det även möjlighet att låna utan säkerhet. Detta är dock en sanning med modifikation då personlig borgen i regel alltid krävs oavsett om lånet marknadsförs som lån utan säkerhet eller inte. Personlig borgen är en form av säkerhet där du som privatperson går i god för lånet. Genom att teckna ett borgensavtal tar du på dig ansvaret för att lånet återbetalas i tid. Ditt borgensåtagande innebär alltså att du blir personligt betalningsansvarig om ditt företag inte kan hantera återbetalningen av lånet. Detta kan få stora konsekvenser för din privatekonomi och med anledning av detta så bör du alltid tänka efter en extra gång innan du går i personlig borgen.

Är det en enskild firma du startat så kommer inte ett borgensåtagande att innebära någon skillnad för dig. Som ägare av en enskild firma så är du ändå personligt ansvarig för lånet då en enskild firma inte är någon egen juridisk person. Annat är det med aktiebolag där bolaget i sig räknas som en egen juridisk person separerad från bolagets aktieägare.