• Lånebelopp: 10 000 kr - 15 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 36 mån
 • Läs mer om Froda
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 25 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 36 mån
 • Läs mer om Fakturino
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: JA
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 10 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Creddo
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 25 000 kr - 1 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Fedelta
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 6 999 996 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Kompar
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 20 000 kr - 40 000 000 kr
 • Löptid: 0.5 år - 5 år
 • Läs mer om Lenditum
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 4 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Krea
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 20 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 24 mån
 • Läs mer om CapitalBox
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 30 000 kr - 300 000 kr
 • Löptid: 2 mån - 18 mån
 • Läs mer om Approva
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Qred Bank AB
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 50 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Lendo Företagslån
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: NEJ
 • Factoring: JA
 • Lånebelopp: 100 000 kr - 10 000 000 kr
 • Löptid: 13 mån - 60 mån
 • Läs mer om Ponture
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ

Vad innebär företagslån utan säkerhet?

I takt med att marknaden för företagslån utökats har det också tillkommit betydligt fler långivare. Detta har gjort att konkurrensen på marknaden förändrats vilket lett till att många aktörer erbjuder alltmer attraktiva villkor. Ett led i detta är att erbjuda företagslån utan säkerhet vilket är något som blivit väldigt uppskattat av företagare. Företagslån utan säkerhet innebär helt enkelt ett lån som inte kräver någon säkerhet. Vänder du dig exempelvis till banken för att låna pengar så kan du komma att krävas på viss pantsättning för att få lånet godkänt. Denna pant kan bestå av aktier i företaget, immateriella rättigheter eller pant i fastigheter. Detta innebär att banken har rätt att beslagta det du satt i pant om bolaget inte fullföljer sina åtaganden. För att undvika detta kan man vända sig till ett finansbolag och ansöka om ett företagslån utan säkerhet.

När du lånar till företaget utan säkerhet så kräv det ingen pantsättning. Istället räcker det med att du som ägare går i personlig borgen för företagslånet. Detta gör du i samband med att låneavtal tecknas och uppgifter om en eller flera borgensmän lämnas i samband med låneansökan. Att ansöka om ett företagslån utan säkerhet är enkelt och allt sker helt digitalt via långivarens hemsida.

företagslån utan säkerhet

Personlig borgen krävs

Även när du ansöker om ett företagslån utan säkerhet så krävs det att du går i personlig borgen. Detta är en säkerhet i sig och svår att undkomma för den som vill låna pengar till sitt företag. Om finansbolag och banker skulle låna ut pengar till bolag helt utan säkerheter skulle kreditrisken bli alldeles för hög. Detta skulle leda till räntor som ingen företagare skulle vara villig att betala. Således är företagslån utan personlig borgen svåra att hitta.

Det är främst små- och medelstora företag som lånar utan säkerhet med personlig borgen. Långivaren ser då helst att en eller flera ägare går i personlig borgen. Handlar det om ett mindre företagslån utan säkerhet så krävs i regel bara personlig borgen från en ägare. Ska bolaget låna över 200 000 kr så får du räkna med att personlig borgen krävs av åtminstone två ägare. Jämför företagslån hos Lånium för att se vilka långivare som kräver personlig borgen av en- eller flera ägare.

Att gå i personlig borgen innebär att man tar personligt ansvar om företaget inte återbetalar lånet som avtalat. Således kan du som ägare behöva betala av lånet med dina privata pengar. Det handlar alltså om ett stort ansvar vilket gör att man inte bör gå i personlig borgen innan man läst på vad det innebär. Som borgenär är du alltid personligt betalningsansvarig om företaget inte fullföljer sina åtaganden gentemot långivaren.

Varför låna utan säkerhet?

Anledningen till varför företagare vill låna utan säkerhet kan variera. Men en vanlig orsak är att företaget i fråga inte har något att pantsätta. Det är till exempel inte alla svenska bolag som besitter fastigheter eller immateriella rättigheter. Att pantsätta aktier kan också vara svårt om banken eller finansbolaget inte värderar dessa särskilt högt. Således är det en lättnad för många entreprenörer att företagslån utan säkerhet finns.

Att låna utan säkerhet är särskilt vanligt bland nystartade företag som inte har något av värde att pantsätta. Tack vare att många finansbolag idag erbjuder företagslån utan säkerhet har även nystartade bolag möjlighet att låna pengar för att utveckla sin verksamhet. Så har det inte alltid varit och historiskt sett har det varit i princip omöjligt för nystartade företag att få ett lån hos banken. Som tur är ser dagens finansbolag lite annorlunda på entreprenörer och dess kreditvärdighet. Detta öppnar upp för en ny marknad där både nya och äldre bolag har möjlighet att hitta en lämplig finansieringslösning.

Frågor och svar om lån utan säkerhet

Allt om Företagslån bakgrund

Vad innebär personlig borgen?

Vem kan låna utan säkerhet?

Kan jag låna utan säkerhet till ett nystartat bolag?

Vad krävs för att få låna utan säkerhet?

Hur snabbt sker utbetalningen?

personlig borgen vid lån utan säkerhet

Vad krävs för att få låna?

Vill du ansöka om ett företagslån utan säkerhet så gäller det att ditt bolag når upp till de grundkrav som ställs på nya låntagare. Detta innebär att ditt företag ska finnas i Sverige och vara registrerat hos Bolagsverket. Det spelar det däremot ingen roll om du har ett aktiebolag, en enskild firma, ett kommanditbolag eller ett handelsbolag. De flesta aktörer på marknaden accepterar alla vanliga bolagsformer. Detsamma gäller branschen som ditt bolag är verksamt inom. Oavsett om du driver en hårsalong, ett åkeri eller ett marknadsföringsbolag så har du möjlighet att få ett företagslån utan säkerhet.

Kraven hos varje enskild långivare kan variera något. Ett vanligt krav som ställs är att det inte ska finnas något aktivt skuldsaldo hos Kronofogden. Vidare behöver ägarna av företaget vara folkbokförda i Sverige. Därutöver bedöms de företag som ansöker om lån individuellt. Det är inte ovanligt att långivaren ser över saker så som omsättning, affärsidé och grundare. Har ditt företag betalningsanmärkningar så behöver detta inte automatiskt leda till ett nekande besked. Det finns flertalet finansbolag på marknaden som erbjuder företagslån utan säkerhet till bolag med betalningsanmärkningar.

Ränta på företagslån utan säkerhet

Kostnaderna för företagslån utan säkerhet kan se lite olika ut beroende på vilken långivare du vänder dig till. Det vanliga är att varje finansbolag och bank tar ut en fast månadsavgift. I denna fasta månadsavgift ingår allt som har med lånet att göra. Det handlar bland annat om ränta och avgifter. Många finansbolag gör en stor sak av att dom inte tar ut några uppläggningsavgifter eller administrationsavgifter. Du kan dock räkna med att finansbolagen tar ut en månatlig kostnad som täcker upp alla sådana avgifter. Skillnaden är bara att man väljer att lägga allt i en post istället för att dela upp det. På ett sätt är detta bra då det blir enkelt för dig att räkna på lånet samtidigt som du slipper att oroa dig för dolda kostnader.

Månadsavgiften på företagslån utan säkerhet sätts individuellt. Du kan räkna med en avgift som motsvarar en årsränta på mellan 10-25%. Dock är det få långivare som listar sina räntor vilket gör det svårt att veta exakt vilket räntespann som faktiskt är aktuellt i branschen. Vilken avgift just ditt företag erbjuds beror till viss del på hur stort belopp du väljer att låna. Men även företagets och eventuella borgenärers kreditvärdighet är med och påverkar den månatliga avgiften. I de flesta fall sker betalningen av både avgift och amortering månadsvis. Vissa finansbolag har dock ett annat koncept som går ut på att man gör mindre transaktioner dagligen istället. Detta för att påverka kassaflödet så lite som möjligt. Nedan ser du ett prisexempel på vad ett företagslån utan säkerhet kostar hos Froda. Beräkningen utgår från en exempelränta och behöver således inte spegla den avgift som ditt företag kan komma att få betala.

Lånesumma: 275 000 kr
Återbetalningstid: 6 månader
Månatlig avgift: 3283 kr
Månatlig amortering: 45 833 kr
Totalt att betala varje månad: 49 117 kr
Total kostnad för lånet: 19 700 kr
Totalt att betala: 294 700 kr

Låna till nystartat företag

Företagslån utan säkerhet lämpar sig för den som har ett nystartat företag. Detta då man vid uppstarten inte har några direkta säkerheter att gå in med när man vill låna pengar. Det finns ingen omsättning att tala om och man har antagligen inte heller någon fastighet som man kan pantsätta. Att då ta ett banklån till sitt företag är i stort sett omöjligt. Istället får man vända sig till ovan listade finansbolag för att ansöka om ett företagslån utan säkerhet.

Vill du låna pengar till ett nystartat företag så kan det hända att långivaren ställer lite högre krav. Det kan med andra ord krävas att du har en väl genomarbetad affärsplan att visa upp. De flesta finansbolag vill se att du har en långsiktighet i ditt tänk samt att du kan visa upp framtida intäkter. Nystartade bolag kan som mest låna 50 000 kr. Företag som räknas som nystartade bolag är verksamheter som funnits i minst 6 månader och därför inte har något bokslut att visa upp.

Ett alternativ för dig med nystartad företag är att vända dig till ALMI. Almi Invest är ett statligt ägt bolag som erbjuder företagslån till verksamheter med upp till 250 anställda. Hit kan du vända dig om du inte får finansiering från banken eller andra finansiärer. För att få låna av ALMI krävs det att du kan visa upp en hållbar affärsplan, en projektplan samt en budget.

Låna till nystartat företag
Allt om Företagslån bakgrund

Så ansöker du

Vill du låna pengar utan säkerhet så är låneprocessen både enkel och smidig. Majoriteten av de finansbolag som erbjuder företagslån utan säkerhet gör detta online. Således behöver du inte lägga en massa tid på möten eller att ta dig någonstans. Istället genomför du din låneansökan helt digitalt via din dator eller mobiltelefon. Innan du gör en låneansökan rekommenderar vi dig att jämföra företagslån utan säkerhet från flera olika aktörer. På så sätt kan du försäkra dig om att du får det billigaste och bästa lånet. Du kan även ta hjälp av en förmedlare av företagslån så som Facturino. Då gör du helt enkelt en låneansökan som går ut till flera olika finansbolag och banker. Därefter kan du i lugn och ro jämföra det låneerbjudanden du får in.

När du väl valt vilket finansbolag du ska låna av så kan du påbörja din låneansökan. Detta gör du genom att välja en önskvärd lånesumma samt ange den återbetalningstid du föredrar. Därefter får du identifiera dig med BankID samt ange kontaktuppgifter till dig och ditt företag. I ansökningsprocessen ingår det även att du ska fylla i uppgifter om företaget samt uppge information om borgensmän. När hela formuläret är komplett kan du skicka in låneansökan. Det kan då hända att finansbolaget kontaktar dig för kompletterande uppgifter. Vissa vill även ha tillgång till dina transaktioner eller din bokföring för att enklare kunna göra en rättvis kreditbedömning.

Du får sedan svar på din låneansökan inom 24 h. Om ditt företag erbjuds ett lån utan säkerhet så är det bara för dig som ägare att signera lånehandlingar. Därefter brukar de flesta betala ut företagslånet samma dag. Notera att du enbart kan ansöka om ett företagslån utan säkerhet om du har namnteckningsrätt i bolaget.