I samband med att ett företag ansöker om lån sker alltid en sedvanlig kreditbedömning. En kreditbedömning är nödvändig att göra för den bank eller det finansbolag som lånar ut pengar. Dels för att iaktta god kreditgivningssed vilket innebär att långivaren ska ta fullt ansvar för utlåningen. Men även för att minska kreditrisken, alltså risken att inte få tillbaks sina utlånade pengar. En kreditprövning går således inte att undvika för den verksamhet som ansöker om finansiering. Däremot har kreditbedömningen vid företagslån blivit betydligt mer flexibel under de senaste åren. Åtminstone för de företag som vänder sig till finansbolag och alternativa långivare. Hos storbankerna arbetar man istället fortfarande med ett mer traditionellt sätt att se på kreditvärdighet hos företag. Där krävs det i stort sett att företaget som vill låna kan visa upp ett resultat och ett bokslut. Något som försvårar det ordentligt för nystartade företag som vill låna pengar.

Som tur är kommer det allt fler finansbolag och långivare som erbjuder en mer flexibel kreditprövning. Idag är det till och med möjligt för svenska verksamheter att ta företagslån utan UC. Något som absolut inte fanns på kartan bara för ett par år sedan.

Kreditvärdighet och kreditupplysning

Kreditvärdighet är ett vanligt förekommande begrepp i lånesammanhang. Kreditvärdighet kan beskrivas som en låntagares återbetalningsförmåga. Det vill säga vilken ekonomisk förmåga det finns att återbetala en kredit i tid. Kreditvärdigheten sammanfattas i ett kreditscore som antingen kan vara högt eller lågt. Ett kreditscore kan liknas vid ett betyg som sedan används som underlag för vilken individuell ränta som ska användas. Betyget används även i beslutfattandet om huruvida ett företag eller en person ska beviljas ett lån eller inte.

För att långivaren ska kunna bedöma huruvida ett företag har tillräckligt god kreditvärdighet eller inte görs en kreditupplysning. Denna kreditupplysning inhämtar man från företag så som Creditsafe, Bisnode och UC. I kreditupplysningen finns det samlade uppgifter från bland annat Skatteverket, Kronofogden, Bolagsverket och Lantmäteriet. Genom upplysningen får långivaren information om saker så som intäkter, skulder och betalningsanmärkningar. Utifrån denna information kan ett kreditscore sättas som sedan används för att ta beslut om utlåning.

Ansök om ett företagslån hos Qred
Hos Qred kan du ansöka om lån med kreditupplysning från Creditsafe
Allt om Företagslån bakgrund

Andra faktorer som bedöms

Det räcker ofta inte med att göra en kreditupplysning på ett företag för att banken eller låneinstitutet ska kunna bevilja ett företagslån. Istället begär de flesta finansbolag och banker in kompletterande uppgifter i samband med ansökan. Detta åter som ett led i att bedöma vilken kreditrisk som utlåningen kommer att innebära.

Beroende på om du vänder dig till en bank eller ett finansbolag kan du komma att behöva komplettera din ansökan med en affärsplan och en budget. Detta för att banken ska se att du har en tydlig plan samt att du har koll på vilka intäkter och kostnader som kan förväntas. Vidare är det inte ovanligt att banken begär in årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Om det inte är ett företagslån utan säkerhet som du ansöker om så kommer du att behöva skicka in dokument gällande aktuell säkerhet. Det kan exempelvis handla om pantbrev och dokument knutna till en fastighet. Vid företagslån utan säkerhet räcker det att ange uppgifter om den eller de ägare som tänkt gå i personlig borgen för företagslånet.

Flexibel kreditprövning blir vanligare

Under lång tid var det storbankerna som dominerade marknaden för företagsån. Som företagare hade man inte riktigt några alternativ än att gå till banken om man var i behov av finansiering via lån. Som väl är så är detta något som förändrats under de senaste åren då allt fler fintech bolag gett sig in i branschen. I takt med att finansbolag och fintech bolag kommit in på marknaden har också en mer flexibel kreditprövning blivit vanligare. Detta både när det gäller enkla företagslån och populära checkkrediter. De nya långivarna kommer med nya innovativa sätt att bedöma och se på företags kreditvärdighet.

Om du som företagare ser på vilka alternativ det finns för finansiering utanför storbankerna så kommer du också upptäcka att möjligheterna att få låna pengar ser helt annorlunda ut. De nya finansbolag som erbjuder företagslån arbetar med en kreditprövning som är mer kassaflödesorienterad. Genom att göra så kan man få en bra överblick över ett företags ekonomiska situation i realtid.

Så bedöms kreditvärdighet för företagslån
En flexibel kreditprövning ger företag större möjlighet att få låna pengar

Helhetsbedömning av företag

Den alltmer flexiblare kreditprövningen gör det enklare för både nya- och mer etablerade företag att låna pengar. Istället för att långivaren stirrar sig blind på en kreditupplysning gör man allt oftare en helhetsbedömning av varje företag som ansöker om lån. Det finns dock fortfarande vissa skillnader i hur långivare bedömer företags kreditvärdighet. En del väljer att fokusera på den försäljning som bolaget har. Det vill säga man via open banking tittar på företagets intäkter i realtid. På så sätt får man aktuella siffror och kan snabbt bedöma om det finns bärighet i bolaget.

En del andra finansbolag väljer istället att ha en mer öppen syn på de företag som lånar. Här väger man in andra saker så som hur affärsidén ser ut. Exempel på en långivare som har ett nytt sätt att se på företag som vill låna är Qred. Här kan du som ansöker om företagslån förvänta dig en mer flexibel kreditbedömning.