• Lånebelopp: 10 000 kr - 15 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 36 mån
 • Läs mer om Froda
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 25 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 36 mån
 • Läs mer om Fakturino
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: JA
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 10 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Creddo
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 25 000 kr - 1 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Fedelta
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 6 999 996 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Kompar
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 20 000 kr - 40 000 000 kr
 • Löptid: 0.5 år - 5 år
 • Läs mer om Lenditum
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 4 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Krea
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 20 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 24 mån
 • Läs mer om CapitalBox
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 30 000 kr - 300 000 kr
 • Löptid: 2 mån - 18 mån
 • Läs mer om Approva
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Qred Bank AB
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 50 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Lendo Företagslån
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: NEJ
 • Factoring: JA
 • Lånebelopp: 30 000 kr - 500 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 18 mån
 • Läs mer om OPR-Företagslån
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 100 000 kr - 10 000 000 kr
 • Löptid: 13 mån - 60 mån
 • Läs mer om Ponture
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ

Varför företagslån kan vara bra för enskild firma

Att man som ägare till en enskild firma ansöker om företagslån blir alltmer vanligt. Detta då det blivit betydligt enklare för en enskild firma att få ett företagslån. Tidigare var det främst storbankerna som lånade ut pengar till företag. Och då var det främst aktiebolag som hade möjlighet att låna pengar. Men i takt med att fler långivare och finansbolag adderas till marknaden för företagslån blir också möjligheterna för enskilda firmor att låna större. Oavsett om det handlar om ett nystartat företag så som en startup eller en mer etablerad firma så finns det många aktörer som är villiga att låna ut pengar. Anledningen till varför en enskild firma är i behov av ett lån varierar. Nedan går vi igenom de främsta användningsområdena för företagslån till enskild firma.

Låna för att lösa en likviditetsbrist

Många av de enskilda firmor som lånar pengar gör detta för att lösa en likviditetsbrist. Som företagare blir man snabbt medveten om att ekonomin inte alltid går som man vill. För de flesta med en enskild firma kommer det tillfällen då det är svårt att få verksamheten att gå runt. Detta kan till exempel bero på att marknaden förändras eller för att man arbetar i en säsongsbetonad bransch. Med anledning av detta kan man under vissa perioder behöva få in extra kapital utifrån. Då kan ett företagslån för enskild firma vara lämpligt. Detta är dock enbart en god idé om det finns framtida intäkter att vänta. Finns inte detta så är risken istället att du måste lägga ned din enskilda firma och dessutom blir personligt ansvarig för firmans skulder.

Låna för att få verksamheten att växa

En mer angenäm situation är när en enskild firma behöver låna för att få verksamheten att växa. Kanske ser du goda resultat i din firma men behöver göra vissa investeringar för att kunna öka försäljningstakten ännu mer. Då kan ett företagslån till enskild firma vara det som gör att du kan ta din firma till nästa nivå. Du kan exempelvis använda ett företagslån för att köpa in maskiner, anställa ny personal eller bygga upp ett lager. Om du lånar för att få din enskilda firma att växa så var noga med att kalkylera på vilka extra intäkter ett företagslån skulle kunna bidra till. Om du lånar utan att ha någon direkt plan så är risken att spenderar pengarna på fel saker och bara tillför firman extra kostnader.

företagslån till enskild firma

Personligt ansvarig för företagslån till enskild firma

Innan du ansöker om ett företagslån till en enskild firma eller en enskild näringsverksamhet är det viktigt att läsa på vad som gäller. En enskild firma är nämligen ingen juridisk person och det finns ingen riktig skillnad mellan dig som ägare och firman. Detta blir tydligt när man tittar på firmans organisationsnummer som är detsamma som ägarens personnummer. Med anledning av detta har firman inga egna juridiska rättigheter eller skyldigheter. Istället är det du som är ägare av den enskilda firman som är ansvarig för att både betala skulder och att ingå avtal. Detta aktualiseras när man tar ett företagslån till en enskild firma. Eftersom det inte finns en direkt skillnad mellan din egen ekonomi och firmans ekonomi så skulle man kunna jämföra lånet med ett vanligt privatlån. Det är alltså du själv som måste betala tillbaka lånet om firmans pengar inte räcker till. Du blir således personligt ansvarig för det avtal som tecknas mellan din enskilda firma och långivaren. Om du privat inte har de pengar som krävs att återbetala lånet så riskerar du att gå i personlig konkurs.

När du ansöker om ett företagslån till enskild firma får du även räkna med att din egna kreditvärdighet kommer att påverkas. Eftersom din och firmans ekonomi i juridiskt mening är densamma så kommer långivaren att ta en kreditupplysning på dig. Detta innebär att du får en förfrågan i ditt UC register och många förfrågningar leder till en sämre kreditvärdighet. Detta kan påverka dina framtida chanser att exempelvis få ett privatlån eller ett bolån. Vill du inte att din förfrågan registreras så rekommenderar vi dig att ansöka om ett företagslån utan UC. Då inhämtas kreditupplysningen från andra bolag och blir inte synlig för storbankerna.

Företagslån med- och utan säkerhet

I vanliga fall när ett företag ansöker om ett företagslån så krävs det i regel alltid att en eller fler ägare går i personlig borgen för lånet. När det gäller företagslån till enskild firma så är inte det nödvändigt. Eftersom du som ägare ändå är personligt ansvarig för firmans skulder så skulle inte personlig borgen göra någon skillnad för långivaren. Däremot kan det krävas andra säkerheter i samband med att du lånar till din enskilda firma. Säkerheter används av finansbolag och banker för att säkerställa att man får tillbaks sina utlånade medel.

Exempel på säkerheter som kan krävas när du lånar till enskild firma är pant i fastigheter och immateriella rättigheter. När det gäller pant i fastigheter så har du som ägare möjlighet att pantsätta fastigheter som tillhör både dig själv och din firma. Att pantsätta sin fastighet i samband med ett lån innebär att långivaren har rätt att kräva fastigheten om firman inte sköter återbetalningen av lånet. På så sätt kan långivaren vara mer säker på att få tillbaks de pengar som man lånat ut. Ju större värdet är på den säkerhet som du går in med desto större chans kommer din enskilda firma ha att bli beviljad ett företagslån.

säkerheter för företagslån till enskild firma

Detta krävs för att få låna till enskild firma

Vill du bli beviljad ett företagslån till din enskilda firma så är det viktigt att du kan visa för långivaren att din firma klarar av att hantera ett lån. Därutöver har alla olika långivare och finansbolag olika krav på vilka bolag som får låna eller inte. Men du bör redan från start vara medveten om att banker och lånebolag inte tar några risker i onödan. Således gäller det att du kan uppvisa en god ekonomi utan obetalda skulder. Eftersom firman i sig inte är någon juridisk person så är det lika viktigt att ägarens ekonomi är i ordning. Lånet kommer nämligen att tecknas i ditt namn.

Vill du öka dina chanser att få ett företagslån till din enskilda firma så bör du vara väl förberedd inför låneansökan. Sätt dig ner och gör en budget som visar att ekonomin går ihop och att du har koll på läget. Om din enskilda firma är nystartad så rekommenderar vi dig även att skriva ned din affärsidé som du sedan kan dela med dig av till långivaren. Du som lånar för att få din verksamhet att växa bör även dokumentera hur detta ska kunna ske med hjälp av det kapital som tas in. Om du kan visa hur intäkterna ökar med hjälp av de pengar du lånar så kommer detta vara till din fördel när du ska låna. Om du istället lånar för att lösa en tillfällig ekonomisk kris så måste du kunna redovisa förväntade intäkter som ska få bolaget på rätt köl igen.

Beroende på vilken långivare du vänder dig till har du även möjlighet att låna till nystartad firma. Dock finns det vissa begränsningar för hur mycket man kan låna till ett nystartat bolag. Andra långivare kräver att verksamheten har varit igång ett visst antal månader eller att man har en minsta omsättning på ett visst belopp.

Så ansöker du om ett lån till enskild firma

När du väl bestämt dig för att ansöka om ett företagslån till din enskilda firma så är processen inte särskilt avancerad. Däremot är det viktigt att jämföra företagslån till enskild firma innan du bestämmer dig för vilken långivare du ska vända dig till. Främst för att du inte ska behöva betala en högre ränta än nödvändigt för lånet. Men även för att alla finansbolag har olika krav och villkor för vilka bolag som får låna eller inte. Bland annat är det inte alla finansbolag och banker som erbjuder lån till just enskilda firmor. I listan längre upp på denna sida ser du vilka långivare som accepterar enskilda firmor. Listan uppdateras löpande i takt med att fler finansbolag och långivare tillkommer.

När du väl funnit en lämplig långivare som lånar ut det belopp du har behov för och som accepterar enskild firma som låntagare så är det dags att göra en låneansökan. Detta sker online direkt via långivarens hemsida. När du gör en låneansökan får du ange hur stort lånebelopp du är intresserad av samt vilken återbetalningstid du önskar. Därefter vill långivaren ha in information om organisationsnummer, ägare och kontaktuppgifter. Vissa finansbolag som erbjuder företagslån utan säkerhet kan även efterfråga rapporter eller tillgång till bokföring.

När du kompletterat formuläret så är det dags att identifiera dig. Detta gör du enkelt och smidigt via BankID. Därefter är du redo att skicka in din låneansökan. Notera att en låneansökan inte är bindande och du har således rätt att tacka nej till den låneoffert du får. Det är först när du signerar låneavtal antingen via BankID eller fysisk signatur som du förbinder dig till avtalet. Inom ett dygn från det att din låneansökan skickats in kommer långivaren återkomma med svar. Om du blir beviljad företagslånet så kommer du även att kunna se vilken ränta du erbjuds. Accepterar du denna så kan du signera låneavtal och du har sedan pengarna på ditt konto inom ett par dagar.

I samband med att du ansöker om ett företagslån till enskild firma så kommer även en sedvanlig kreditprövning att göras. Detta innebär förutom att långivaren ser över dina och företagets uppgifter även att en kreditupplysning inhämtas. Beroende på vilket finansbolag du vänt dig till inhämtas denna upplysning från antingen UC, Creditsafe eller Bisnode.

Så ansöker du om lån för enskild firma

Ränta och avgifter för lån till enskild firma

Hur mycket företagslånet kommer att kosta din enskilda firma beror på flera olika saker. Dels så kommer lånesumman och återbetalningstiden spela roll för hur mycket du varje månad får betala i lånekostnader. Något annat som påverkar hur mycket du får betala är firmans kreditvärdighet och betalningsförmåga. Eftersom du som ägare och din enskilda firma räknas som en och samma juridisk person så kommer din egen kreditvärdighet att påverka lika mycket. Har du en god kreditvärdighet så är chansen att du får en låg ränta större än om du exempelvis har betalningsanmärkningar eller många skulder i relation till din inkomst.

Något annat som påverkar hur mycket lånet kommer att kosta är vilka säkerheter som finns. Har du exempelvis möjlighet att gå in med en fastighet som säkerhet så ökar dina förutsättningar för en låg ränta. Detta då långivaren inte behöver ta en lika stor risk. Oavsett om du har säkerheter att gå in med eller inte så bör du alltid jämföra räntan hos de olika finansbolagen.

Många av de aktörer som erbjuder företagslån till enskild firma har en tydlig prissättning. Ofta har man slopat ränta till förmån till en fast avgift där alla kostnader inkluderas. Fördelen med en fast avgift är att du varje månad vet hur mycket du kommer att få betala för ditt företagslån. Således blir det lättare för dig att budgetera när du redan på förhand vet vilka lånekostnader det handlar om.

Så startar du en enskild firma

Det finns många fördelar med enskild firma och det är dessutom väldigt enkelt att komma igång. Som enskild näringsidkare slipper du kapitalkravet, får lättare att hantera stora underskott samt betalar lägre sociala avgifter vid hel ålderspension. Är du sugen på att starta en enskild firma så behöver du bara följa nedanstående steg.

 1. Ansök om att bli godkänd för F-skatt på Verksamt.se
 2. Anmäl eventuell momsregistrering/arbetsgivarregistrering
 3. Registrera ditt företagsnamn (frivilligt)

Att starta en enskild firma kostar ingenting. Detta till skillnad mot registreringen av ett aktiebolag där man både behöver betala en avgift samt sätta in ett aktiekapital i bolaget. Som enskild näringsidkare behöver du heller inte registrera något företagsnamn om du inte vill. Innan du registrerar din enskilda firma rekommenderar vi dig dock att läsa om saker så som bokföring och affärsplan. Vidare bör du ha en klar idé över verksamheten samt undersöka vilka intäktsmöjligheter det finns i just din bransch.