• Lånebelopp: 25 000 kr - 2 000 000 kr
  • Löptid: 1 mån - 36 mån
  • Läs mer om Fakturino
  • Utan UC: Nej
  • Fast månadsavgift: JA
  • Factoring: JA
  • Utan UC: Nej
  • Fast månadsavgift: JA
  • Factoring: NEJ

Vad är factoring?

Precis som företagslån så är factoring en form av finansieringslösning för företag. Skillnaden är att factoring inte kräver att du gör någon låneansökan. Istället fungerar denna tjänst på ett annat sätt då du belånar eller säljer dina kundfakturor. Genom att göra detta slipper du vänta på att dina kunder ska betala fakturorna. Generellt så har fakturorna som ditt företag skickar ett förfallodatum som ligger minst 20 dagar framåt i tiden. Under denna tid är pengarna låsta och kan inte användas för att driva din verksamhet framåt. För att frigöra kapitalet kan man då sälja sina fakturor till ett factoringbolag som erbjuder denna tjänst. Factoringbolaget kommer då direkt att betala fakturan mot en viss avgift. Att sälja sina fakturor eller använda sig av fakturaköp kallas även factoring utan regress.

Det går även att belåna sina fakturor. Detta innebär att du använder en eller flera av dina kundfakturor som säkerhet för ett lån eller en kredit. Detta går under benämningen factoring med regress. När du väljer att belåna dina fakturor så kommer du att få betala en procentuell avgift av själva fakturabeloppet. Beroende på om du väljer factoring utan regress eller factoring med regress så kan du välja att ha kvar alternativt föra vidare kreditrisken. Mer om detta kan du läsa nedan.

factoring

Så fungerar det att sälja faktura

Att sälja fakturor blir allt vanligare bland svenska små- och medelstora företag. Antalet finansbolag som erbjuder fakturaköp ökar för varje år och du kanske redan känner till aktörer så som Capcito och Eurofinans. I Sverige är det möjligt att sälja enskilda fakturor men du kan även välja att sälja alla dina fakturor. På så sätt slipper du vänta på att dina kunder ska betala fakturorna och du får istället in pengarna direkt på ditt företagskonto. Det finns många fördelar med att ha ett tryggt kassaflöde och inte minst då pengarna som kommer in kan användas till att utveckla verksamheten vidare.

I Sverige omsatte factoring hela 26 miljarder euro redan i inledningen av 2010-talet. Förekomsten av fakturaköp har dessutom ökat sedan dess och det är således lätt att förstå att denna typ av finansieringslösning är populär bland svenska företag. Även om finansieringslösningen kan verka lockande är det dock viktigt att man har koll på de kostnader som är förenade med fakturaköp. I samband med att du överlåter en faktura till ett finansbolag så kommer ditt företag att få betala en avgift. Inte sällan utgörs denna avgift av en procentuell andel av fakturabeloppet. Vanligt är att du som företagare får betala 1-3,5% av fakturabeloppet. Därtill kan det tillkomma andra kostnader. Därför är det viktigt att alltid läsa igenom villkoren hos det finansbolag som du tänkt använda dig av för din factoring.

När du säljer dina fakturor så handlar det ofta om factoring utan regress. Detta innebär att du inte bara överlåter din faktura utan även den kreditrisk som fakturan är kopplad till. Detta innebär att factoringbolaget tar över risken för fakturan. Således slipper du själv lägga tid och kraft på att driva in obetalda skulder. Istället sköts allt sådant av factoringbolaget som köpt din faktura. Notera dock att factoring utan regress enbart är applicerbart för vissa typer av fakturor. Om du enbart ställer ut fakturor till enskilda firmor eller privatpersoner så är sannolikheten att factoringbolaget tar över kreditrisken låg.

Så går det till att belåna faktura

En annan vanlig form av factoring är fakturabelåning som fungerar på ungefär samma sätt som fakturaköp. Att belåna faktura lämpar sig för dig som söker ett flexibelt alternativ till företagslån. Med fakturabelåning lånar du pengar med dina fakturor som säkerhet. Genom att belåna en eller flera fakturor slipper du fundera på övrig säkerhet när du lånar pengar till ditt företag. Här krävs ingen säkerhet i form pantsättning av aktier eller fastigheter. Istället ställer du din kundfaktura som säkerhet och kan snabbt få in likvida medel på företagskontot.

Genom att använda dig av fakturabelåning kan du belåna en viss procent av dina kundfakturor. Inte sällan belånar man 60-95% av fakturabeloppet och får in pengarna på kontot inom några dygn. Eftersom du enbart belånar fakturan och inte säljer den så står ditt bolag fortfarande som ägare av fakturan. Således är det även ditt företag som står för kreditrisken och mottar eventuella påminnelse- och inkassoavgifter. Att belåna faktura kallas även för factoring med regress. När du belånat en faktura så kommer factoringbolaget i fråga att sälja tillbaks denna till ditt bolag. Detta efter ett förutbestämt tidsspann.

Värt att notera är att du som fakturasäljare måste återbetala fakturans belopp till factoringbolaget även om du inte fått in pengarna från kund efter det att avtalet löpt ut. Med andra ord kan det vara bra att veta att dina kunder har en god återbetalningsförmåga innan du väljer att belåna dina kundfakturor. När det gäller avgifter och kostnader för fakturabelåning så får du räkna med en avgift på mellan 2-5% av fakturans belopp. Det är således inte helt gratis att belåna sina fakturor. Däremot är det ett flexibelt alternativ till företagslån där ditt bolag slipper UC-förfrågningar och en påverkad kreditvärdighet.

Frågor & Svar om factoring

Vad innebär factoring med regress?

Vad innebär factoring utan regress?

Vad kostar factoring?

När utbetalas pengarna?

Vilka typer av factoring finns det?

Är det bäst att sälja med- eller utan regress?

Hur många fakturor kan jag sälja?

sälja fakturor

Så kommer du igång med factoring

När du väl bestämt dig för att sälja dina fakturor så är det enkelt att komma igång. Innan du väljer factoringföretag rekommenderar vi dig att jämföra factoring från olika aktörer. Detta kan du med fördel göra här på Allt om Företagslån där vi beskriver de olika aktörerna mer ingående. Anledningen till varför man alltid bör jämföra olika factoringbolag är för att avgifter och utbetalningstider kan skilja sig åt. Det gäller därför att hitta ett factoringbolag som levererar i enlighet med det behov du har.

Teckna factoringavtal

När du väl valt ett lämpligt factoringföretag så är det dags att teckna ett factoringavtal. Innan dess kommer factoringbolaget att se över din och dina slutkunders kreditvärdighet. Därefter sätts en procentuell avgift som kommer att dras på alla fakturor som du säljer. Var noga med att se över de kostnader och villkor som återfinns i factoringavtalet för att undvika otrevliga överraskningar i efterhand.

Välj fakturor

När avtalet är tecknat är det dags att välja ut vilka fakturor du ska sälja. Du kan sälja enskilda fakturor likväl som samtliga fakturor. Så vitt vi vet ställer inga factoringbolag krav på hur många fakturor som måste säljas. Detta val ligger därför helt i dina händer. Du skickar orginalfakturorna till ditt factoringbolag via mail eller e-post. Många bolag erhåller även system där du själv enkelt och smidigt kan lägga in fakturorna.

Fakturan skickas ut till kund

Nästa steg är att fakturan du sålt skickas ut till den berörda kunden. På fakturan ska det vara tydligt utmärkt att denna är överlåten till ett annat företag (factoringbolaget). Vidare behöver det framgå vilket bankgiro som gäller så att det inte blir några problem för din kund.

Du får betalt

När fakturan är skickad till kund kvarstår bara betalningen till ditt företag. Factoringbolaget gör en utbetalning till ditt företagskonto och du har pengarna tillgängliga inom kort. Beroende på vilken leverantör du väljer kan utbetalningstider variera något.

kom igång med factoring

Vad kostar factoring?

Eftersom factoring ses som en tjänst snarare än ett lån så betalar du ingen regelrätt ränta när du säljer eller belånar fakturor. Istället så tar factoringbolaget ut en procentuell avgift när du överlåter din faktura. Denna avgift kan variera beroende på vilket factoringbolag du vänder dig till. Därtill kommer ditt bolag samt dina kunders kreditvärdighet att påverka hur mycket du får betala för tjänsten.

Hur stor avgift du måste betala när du säljer din faktura framgår av det factoringavtal som du ingår med leverantören. Avgiften kan ses som ett avdrag på den faktura du köper. I Sverige är det vanligt att detta avdrag ligger på mellan 1-3,5% av fakturabeloppet. En bättre kreditvärdighet och kapitalstarka kunder leder till en lägre avgift och vice versa. Utöver avgiften tillkommer det inte sällan en fast hanteringsavgift. Även denna avgift varierar mellan olika aktörer. Nedan återfinns ett exempel över hur kostnaden kan se ut för ett fakturaköp.

Fakturabelopp: 100 000 kr
Procentuell avgift på 2%: 2000 kr
Fast kostnad: 100 kr
Totalt avdrag på faktura: 2100 kr
Du erhåller: 97 900 kr

Notera att den procentuella avgiften i exemplet ovan inte nödvändigtvis behöver återspegla den avgift som ditt företag kan komma att få betala. Vidare är det inte heller alla factoringföretag som tar ut någon fast kostnad utöver avdraget.

Fördelar med att sälja fakturor

Att sälja fakturor är ett bra sätt att frigöra rörelsekapital i bolaget. Istället för att behöva vänta i 30-90 dagar på att kunden ska betala så kan du få in likvida medel till företaget direkt. På så sätt är det möjligt att finansiera affärer och investeringar. Därtill kan pengarna användas för att köpa nytt material så att verksamheten kan expandera snabbare.

Factoring är också bra i det avseendet att du kan fokusera på din verksamhet istället för att lägga all din tid på fakturahantering. Dessutom är det inte alla som vill vända sig till banken för att ta ett lån. Då kan fakturaköp vara ett lämpligt och smidigt alternativ. Faktum är att det är svårt att hitta en finansieringsform som frigör så mycket kapital av omsättningen som factoring gör. På så sätt kan du få din verksamhet att växa i den takt som är önskvärt.

Vissa som säljer sina fakturor passar även på att förlänga betalningstiderna ut till kund. Detta ger en konkurrensfördel samtidigt som det inte drabbar företaget då factoringbolaget tagit över betalningen. Ditt bolag får alltså in pengarna direkt medan kunden får en lite längre tidsfrist.