Behöver du låna pengar till företag så är det relevant att först ta reda på vilken ränta du kommer att behöva betala för företagslånet. Ränta är den kostnad som långivaren tar ut för att låna ut pengar till dig och ditt företag. Utlåning i alla former innebär en risk för den som lånar ut pengar och det är därför ofta kreditrisken som reglerar vilken ränta ett lån har. Även om ränta på företagslån är vanligt så är det allt fler finansbolag som väljer att erbjuda företagsfinansiering med fast månadskostnad. Detta innebär att du istället för att erbjudas en specifik ränta erbjuds en fast månadskostnad där alla avgifter är inräknade. Fördelen med detta är att det blir enkelt för det företag som lånar att hålla koll på lånekostnaden. Oavsett om du tar ett företagslån med ränta eller ett företagslån med fast månadskostnad så är det viktigt att jämföra långivarnas priser. Genom att jämföra företagsfinansiering mellan olika finansbolag kan du säkerställa att du inte betalar mer än nödvändigt för ditt företagslån.

I den här artikeln går vi igenom hur ränta på företagslån fungerar. Vi tar även upp vilka skillnader som finns mellan ränta och fast månadskostnad. För att du ska förstå företagslånets alla kostnader går vi även djupare inpå effektiv ränta samt tar upp skillnaden mellan fast ränta och individuell ränta. Förhoppningsvis ska denna information göra det enklare för dig att välja rätt lån till ditt företag.

Ränta på företagslån

Företagslån med ränta eller fast månadskostnad

Räntan på företagslån kan se olika ut beroende på vilken långivare du vänder dig till. Vidare så påverkar saker så som lånebelopp och återbetalningstid vilken ränta du erbjuds på ditt företagslån. Precis som när du lånar privat kommer även företagets kreditvärdighet att spela in när räntan sätts. Kreditvärdigheten bedöms av långivaren i samband med att man får in låneansökan. Detta genom att långivaren går igenom de uppgifter som lämnats samt tar en kreditupplysning på företaget. I de fall personlig borgen krävs som säkerhet tas även en kreditupplysning på borgenären. Detta för att säkerställa att både företaget och borgenären har den återbetalningsförmåga som krävs för att få låna. En bättre kreditvärdighet bidrar till en lägre ränta och vice versa. Innan finansbolaget bestämmer vilken ränta som ska erbjudas ser man även över företags omsättning och resultat. För långivaren är det viktigt att företagets ekonomi är i sin ordning för att en låg ränta ska kunna erbjudas. Ansöker du om ett företagslån med ränta kan du förvänta en månadsränta mellan 0,8-12% beroende på vilken långivare du vänder dig till.

Men som du kanske redan uppmärksammat så finns det även räntefria företagslån att ansöka om online. Detta begrepp ska dock tas med en nypa salt då ett räntefritt företagslån inte är synonymt med ett gratis företagslån. Istället handlar det om företagslån där långivaren applicerar än annan betalningsmodell än just ränta. Istället för ränta använder man en fast månadskostnad som inkluderar både ränta och avgifter. Således är den nominella räntan på lånet 0% medan den effektiva räntan är betydligt högre. Således kan företagsfinansiering med fast månadskostnad ha en högre effektiv ränta än ett företagslån med ränta, trots att lånet marknadsförs som räntefritt. Den fasta månadskostnaden du erbjuds på ditt företagslån baseras på företagets kreditvärdighet, löptid på lånet samt hur stort lånebelopp som är aktuellt.

Individuell räntesättning eller fast ränta

Beroende på vilken långivare du vänder dig till när du ska ta ett företagslån så kan räntan antingen vara fast eller individuell. Handlar det om fast ränta så innebär detta att räntan är densamma för samtliga låntagare. Du har således ingen chans att påverka räntan eller förhandla. Inte heller kommer din verksamhets försäljning eller kreditvärdighet att vara avgörande för vilken ränta du erbjuds. Om ditt företag har en god ekonomi och bra återbetalningsförmåga så är det ofta ganska ofördelaktigt med fast ränta. Då är det mer gynnsamt med individuell ränta där företagets goda kreditvärdighet kan påverka räntesättningen.

Vid individuellt räntesättning så kan olika låntagare erbjudas olika ränta. Med individuell ränta är det saker så som försäljning, kreditvärdighet och företagets ekonomi som avgör vilken ränta som erbjuds. Detta är fördelaktigt för det företag som har en stabil ekonomi och som kan påvisa positiva siffror. Då kan den goda återbetalningsförmågan bidra till ett företagslån med lägre ränta och bättre villkor. För att få reda på vilken ränta ditt aktiebolag eller handelsbolag får behöver du först göra en låneansökan hos en långivare som erbjuder företagsfinansiering.

Jämför räntor hos Kompar
Allt om Företagslån bakgrund

Jämför ränta på företagslån

Då räntan på företagslån kan skilja sig rätt rejält mellan olika långivare så bör man alltid jämföra ränta på företagslån innan man signerar något låneavtal. Eftersom olika finansbolag applicerar olika betalningsmodeller kan det vara krångligt att jämföra lånets kostnader själv. Vissa långivare erbjuder lån med individuell ränta medan andra arbetar med fasta månadskostnader. Detta gemensamt med faktorn att inte alla redovisar den effektiva räntan för lånet kan göra det svårt att själv ta reda på vilken långivare som faktiskt erbjuder den lägsta räntan. Med anledning av detta kan det vara en bra idé att jämföra ränta på företagslån med hjälp av en låneförmedlare.

Låneförmedlare av företagslån erbjuder företagare kostnadsfri hjälp med att jämföra räntor och samla in låneofferter från flera olika långivare. Några av de största aktörerna inom detta område är Lendo Företagslån, Kompar och Krea. Till dessa låneförmedlare kan du vända dig om du tänkt ansöka om ett företagslån men inte själv vill lägga den tid och kraft det tar att jämföra räntor. Genom att skicka din låneansökan till en låneförmedlare av företagslån når din ansökan ut till upp till 20 olika finansbolag och banker. Trots detta inhämtas enbart en kreditupplysning från UC. När din låneansökan är inskickad och behandlad och du fått svar från de anslutna bankerna kan du i lugn och ro välja det företagslån som har den lägsta räntan.

Företagslån med rörlig ränta

Om du väljer ett företagslån med ränta istället för en fast månadskostnad så är det relevant att ta reda på om räntan är rörlig eller fast. Detta kan nämligen komma att påverka hur mycket du slutligen för betala för ditt företagslån. Väljer du ett firmalån med rörlig ränta så innebär detta att räntan kan ändras under lånets löptid. Detta då rörlig ränta styrs av den rådande marknadsräntan. Blir marknadsräntan lägre kommer även räntan på ditt företagslån att bli lägre. Går marknadsräntan däremot upp så kommer även din låneränta att gå upp. Ett lån med en rörlig ränta på 2% kommer alltså inte nödvändigtvis ha denna ränta under hela den period du betalar av ditt företagslån. Istället kan den höjas till 3% eller likväl sjunka till 1%. Det är Riksbankens reporänta som styr vilken marknadsränta som råder. Förändringar eller uppdateringar av reporäntan görs av Riksbanken sex gånger per år. Hur ofta låneräntan förändras för dig med företagslån med rörlig ränta regleras av låneavtalet och banken. Under år där ränteläget är förmånligt, det vill säga när det råder låga räntor, kan det vara gynnsamt att ha rörlig ränta på sin företagsfinansiering. Däremot är det betydligt svårare att förutsäga månadskostnaden på lånet då denna hela tiden kan ändras. Vidare bör du innan du tar ett företagslån med rörlig ränta säkerställa att ditt bolag klarar att hantera återbetalningen även om det skulle ske en höjning av räntan.

Företagslån med fast/bunden ränta

Många av de långivare som erbjuder företagslån arbetar med fast eller bunden ränta. Detta innebär att räntan på lånet är förutbestämd och gäller under hela lånets löptid. Fördelen med detta är att du i förväg vet vad du kommer behöva betala för lånet varje månad. Räntan förblir alltså oförändrad under de månader eller år då lånet är aktivt. Nackdelen är att du inte har någon möjlighet att få en lägre ränta om marknadsräntan skulle sjunka.

Tecknar du ett företagslån med fast ränta bör du vara medveten om de kostnader som kan tillkomma om du vill förtidslösa lånet. I samband med att du löser lånet i förtid har finansbolaget rätt att debitera en ränteskillnadsersättning. Huruvida långivaren tar ut en sådan ersättning varierar dock mellan olika finansbolag på marknaden.

Företagslån med fast eller rörlig ränta

Effektiv ränta på företagslån

När du besöker långivares hemsidor så är det ofta månadsräntan för lånet som framhävs. Månadsräntan behöver dock inte säga så mycket om lånets alla kostnader. Istället är det den effektiva årsräntan du bör jämföra när du ser över olika alternativ för företagslån. I den effektiva räntan ingår förutom den nominella räntan även kostnader så som uppläggningsavgifter och administrationsavgifter. Således ger den effektiva räntan en betydligt mer sanningsenlig bild av lånets kostnad.

För att ge dig en tydligare bild av kostnaderna för ett företagslån bör vi först reda ut begreppen månadsränta och årsränta (nominell ränta). Tittar man bara på månadsräntan så ser denna i regel relativt låg ut och det är såklart också anledningen till varför långivaren gärna skyltar med denna ränta. Ser man istället på årsräntan så är denna betydligt högre. Tar du ett företagslån med en månadsränta på 2% så innebär detta en årsränta på 24% under förutsättning att lånet återbetalas med lika stort belopp under 12 månader i rad. Om man därtill lägger till kostnader för exempelvis uppläggning av lån och månatliga aviavgifter så får man fram den effektiva räntan vilken i regel alltid är högre än årsräntan. Det är i den effektiva räntan som lånets faktiska kostnader återspeglas.