Vad är LEI?

LEI står för Legal Entity Identifier och är en global alfanumerisk kod som bygger på standarden ISO 17442 från Internationella standardiseringsorganisationen. Med en LEI-kod kan företag och organisationer som handlar med värdepapper enkelt identifieras. Med LEI har behöriga myndigheter således möjlighet att se vilka företag som gjort specifika transaktioner samt vilka individer som står bakom företaget i fråga.

Det krav på LEI-kod som trädde i kraft under 2014 har utformats av EMIR som står för European Markets Infrastructure Regulation. Genom detta krav förbättras insynen i de värdepappersaffärer som dagligen genomförs runtom i Europa. I Sverige är det bland annat Finansinspektionen som får tillgång till den information som framkommer via LEI. Hos denna myndighet kan du även läsa mer om LEI-kod om du känner dig osäker på hur det fungerar rent praktiskt.

Vem behöver LEI-kod?

Sedan den 3:e januari 2018 måste alla handelsenheter ha en LEI-kod. Med handelsenheter åsyftas företag och organisationer som är aktiva på värdepappersmarknaden. Det spelar alltså ingen roll om du har ett aktiebolag eller en enskild firma. Om ditt bolag genomför transaktioner som berör värdepapper så som aktier, derivat, fonder, obligationer och optioner så krävs det att ditt företag har en LEI-kod. Det samma gäller alltså för organisationer.

Anledningen till varför ovanstående företag måste ha en LEI-kod är för att myndigheter ska kunna koppla företaget till de transaktioner som skett på värdepappersmarknaden. På så sätt kan de juridiska rapporteringsskyldigheter som finns upprätthållas. Har ditt företag inte en giltig LEI-kod så kan du nekas tillgång till de investeringstjänster som finns på marknaden.

Registrera LEI-kod

Kostnader för LEI-kod

Har du ett företag som handlar med värdepapper så är det obligatoriskt att ha en LEI-kod och kostnaderna för densamma är således oundvikliga. Däremot kan du komma undan mer eller mindre billigt beroende på vilken tjänsteleverantör du väljer. Prissättningen för LEI-koder sker nämligen individuellt av den leverantör som erbjuder registreringen. Går du via oss på Allt om Företagslån så är det följande priser som gäller för registrering av LEI-kod.

Registrering av LEI-kod 1 år: 700 kr

Registrering av LEI-kod 3 år: 1800 kr

Registrering av LEI-kod 5 år: 2750 kr

Detta är ett av de billigaste alternativen för LEI-kod på den nordiska marknaden och kostnaderna kan exempelvis jämföras med NordLEI som tar 1099 kr (+ tilläggsavgift 110 kr) per år. Det pris du betalar genom att registrera dig här på Allt om Företagslån inkluderar både GLEIF-avgift och själva registreringen för den period du väljer. Har du ett giltigt EU-momsnummer så tillkommer det ingen moms på priset.

När det gäller förnyelse av LEI-kod så är det samma priser som gäller som för registrering.

Vem får utfärda LEI?

Det finns idag flertalet webbtjänster som erbjuder företag och andra juridiska personer att registrera och förnya en LEI-kod. Däremot är det enbart specifika institutioner som tillhandahåller och administrerar LEI-koder. Dessa institutioner går att finna hos GLEIF (The Global Legal Entity Identifier Foundation). För att få erbjuda en tjänst för registrering av LEI krävs ett godkännande från LEI Regulatory Oversight Committee. De aktörer som har fått ett sådant godkännande benämns som LOU (Local Operating Units).

Här på Allt om Företagslån tillhandahåller vi en tjänst för registrering av LEI-kod som kommer från LEIRegister som i sin tur är en tjänst från RapidLEI. RapidLEI är en så kallad LOU vilket innebär att företaget har tillstånd från GLEIF att erbjuda registrering och förnyelse av LEI-koder. Tjänsten är vanligt förekommande över hela världen och i Sverige tillhandahålls tjänsten förutom här även på leikod.se och andra sajter.

Förnya LEI-kod

GLEIF

GLEIF står för the Global Legal Entity Identifier Foundation och är en internationell organisation. Det är denna organisation som bär ansvaret för att systemet runt LEI-koder fungerar. GLEIF är även den aktör som övervakar de utgivare av LEI-koder som finns på marknaden. GLEIF grundades i 2014 och har idag sitt huvudkontor i Schweiz. På GLEIFs hemsida återfinns en databas över alla existerande LEI-koder. Där kan du bland annat söka på LEI-nummer för att få fram vilket företag eller vilken juridisk person som numret är kopplat till. Du kan även kontrollera huruvida ett företag har en LEI-kod eller inte.

Vill du veta mer om LEI-kod eller se en lista över ackrediterade ”Local Operating Units” så kan det vara värt att besöka GLEIFs hemsida.

När behöver jag inte LEI?

I de flesta fall behöver ditt företag ett LEI-kod om företaget handlar med värdepapper. Det finns dock undantag och ett sådant är en kapitalförsäkringsdepå. Har ditt bolag en kapitalförsäkringsdepå så är det försäkringsbolaget som står som formell ägare till placeringarna. Således krävs det inte en LEI-kod om det inte finns några andra värdepapperstransaktioner inom företaget. En LEI-kod är heller inte nödvändig vid handel med icke börshandlade fondandelar eller onoterade aktier. Detsamma gäller för onoterade obligationer och företagscertifikat.

Du behöver heller ingen LEI-kod om du handlar med värdepapper som privatperson. Kravet på LEI gäller bara företag, juridiska personer och organisationer som genomför transaktioner på värdepappersmarknaden.