Driver du ett företag som av någon anledning behöver finansiering så finns det många olika lösningar att välja mellan. Företagslån är den finansieringsform som växer mest just nu och det finns många olika långivare att vända sig till. Du hittar exempelvis en lista på nya företagslån här på Allt om Företagslån. Andra vanliga finansieringsformer för svenska bolag är fakturabelåning, leasing och företagskredit. Vilken typ av finansiering som är mest lämplig kan skilja sig åt beroende på vilken situation företaget befinner sig i. Men oavsett om man tänkt ta ett företagslån eller belåna fakturor så är det av stor vikt att man får bra lånevillkor. Utan bra villkor kan finansieringen stå sig dyrt och lånet blir en större börda än nödvändigt. Som tur är kan man påverka företagets möjlighet att få bra lånevillkor. Med anledning av detta så går vi i denna artikel igenom enkla knep på vad du kan göra för att få så billig företagsfinansiering som möjligt.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Se över utbudet av företagsfinansiering

Innan du ansöker om ett företagslån, fakturabelåning eller checkkredit så är det bra att se över hur utbudet ser ut. Det finns otroligt många olika aktörer som erbjuder företagsfinansiering idag. Därför tjänar man ofta på att sondera marknaden innan man tar kontakt med en långivare. Vanligt i Sverige är att man som företagare vänder sig direkt till banken där man har sina affärer och konton. Detta är vanligtvis ingen bra strategi. Dels för att du riskerar en utdragen ansökningsprocess men även för att storbankerna ofta ställer höga krav på de företag som ansöker om finansiering. Har du ett nytt företag så är det i princip omöjligt att få finansiering beviljad hos någon av de svenska storbankerna.

Allt om Företagslån bakgrund

Förbered din låneansökan väl

Oavsett om du vänder dig till storbanken eller till någon av de långivare som återfinns online så är det viktigt att förbereda sin låneansökan. Innan du ansöker om företagsfinansiering bör du ha god inblick i företagets ekonomi och vara förberedd med svar på eventuella frågor som långivaren kan ha. Visa upp att det finns utrymme i budgeten för att täcka avbetalningen att lånet. Det kan även vara en god idé att se över eventuella säkerheter som kan göra att företaget får förbättrade lånevillkor. När du ansöker om företagslån online så brukar det enbart krävas säkerhet i form av personlig borgen. Se över hur möjligheterna ser ut för detta och om du eller andra ägare har den kreditvärdighet som krävs för att stå som borgenär för lånet. Om du är i startgroparna med ditt företag så är det även viktigt att du har en affärsplan som du kan visa upp för långivaren.

Hur förbered du än är inför din låneansökan så finns det vissa bitar som långivaren tittar extra på när de sätter ränta och avgifter. Det handlar främst om vilken ekonomisk historik bolaget har samt vilka återbetalningsmöjligheter som finns.

Förbättra lånevillkor företagslån
Genom att förbereda sig väl och välja rätt strategi finns det möjlighet att förbättra villkoren för företagsfinansieringen

Använd jämförelsetjänster och låneförmedlare

För att spara tid och samtidigt öka dina möjligheter att få bra lånevillkor kan du använda dig av jämförelsetjänster. Detsamma gäller låneförmedlare som förmedlar företagslån mellan långivare och företag. När du använder dig av en låneförmedlare får bankerna konkurrera om dig. Detta gör att räntor och avgifter pressas och du får flera olika låneerbjudanden. Utöver bättre villkor så tas dessutom endast en UC kreditupplysning när du vänder dig till en låneförmedlare. Detta till skillnad mot om du vänt dig till varje långivare för sig och ansökt om företagsfinansiering. Då hade en kreditupplysning tagits av varje lånebolag. När du ansöker om företagslån via en låneförmedlare så får istället samtliga anslutna långivare dela på den UC kreditupplysning som låneförmedlaren tar. Detta gör att du påverkar både din egen- och företagets kreditvärdighet så lite som möjligt. Att du upprätthåller en god kreditvärdighet i ditt bolag kan göra att möjligheterna för att få bra lånevillkor även står sig i framtiden.

Slutligen så bör du alltid se till att ha ordning på företagets finanser om du söker likviditet via företagsfinansiering. Har ditt företag stora skulder som redan idag är svåra att återbetala så kan du varken förvänta dig bra lånevillkor eller att bli beviljad ny finansiering. Oavsett vilken bank eller långivare du vänder dig till så vill aktören i fråga veta att ditt bolag har förutsättningarna som krävs för att återbetala skulden.