Under rådande pandemi är det många företag som kämpar för att hålla sig flytande. En del ha fått dra ned på öppettider och personalstyrka och hos andra har produktionen tillfälligt stannat av. Många företag har under den här perioden varit i behov av likviditetsfinansiering och det finns nu ett lån med stöd från EU som småföretagare kan ansöka om.

Det finns idag ett stort urval av långivare som erbjuder företagslån med snabba digitala ansökningsprocesser. Men även om företagslån idag är mer lättillgängliga krävs fortfarande att man uppvisar en god ekonomi och i de flesta fall anger en personlig borgen. Om man som egenföretagare tecknar ett företagslån med personlig borgen riskerar man delvis sin privata ekonomi och säkerhet. Detta kan agera bromskloss för verksamheten då många företagare under rådande kristider är i behov av en likviditetsfinansiering samtidigt som de inte vill riskera sin privatekonomi för företagets skull.

För att stötta normalt livskraftiga småföretagare har Europeiska Investeringsfonden, EIF, valt att gå in och ta 80% av risken då småföretag ansöker om ett så kallat EU-lån. Genom att EIF tar den största risken ökar företagens chans att beviljas lån och de får dessutom en tryggare finansieringslösning då de endast behöver gå i personlig borgen för 20% av lånesumman. EIFs lånegaranti är även en trygghet för långivarna att de får tillbaka sina pengar.

EU-lån för småföretagare
Småföretagare kan ansöka om EU-lån med låg ränta och bra trygghet

Lägre risk – lägre ränta

Utöver tryggheten i att företaget endast behöver gå i personlig borgen för 20% av lånesumman brukar en positiv effekt med lägre risk vara att det även bidrar till en lägre ränta. Detta gör ytterligare att EIFs finansieringslösning är ett bra stöd under krisen.

Här på Allt om företagslån kan du jämföra olika företagslån och deras räntor för att själv bilda dig en uppfattning om ränteskillnaden. Du kan även välja att göra en jämförelse via Lendo i vår topplista och snabbt få en uppfattning om huruvida ditt företag kvalificerar för ett företagslån med EU-stöd, samt vilka långivare som erbjuder ett.

Krav för att bli beviljad EU-lån

Det så kallade EU-lånet riktar sig till småföretagare och gäller för summor upp till 275.000 kronor. Önskar man större lån än så är det vanliga företagslån som gäller. Vidare får företaget ha max nio anställda och som mest 20 miljoner kronor i omsättning. Räntan baseras i vanlig ordning på företagets kreditprövning samt storlek och löptid på lånet.

Grundkrav

  • Max 9 anställda
  • Högsta belopp att låna: 275 000 kronor
  • 24-60 månaders löptid
  • Maximal omsättning 20 miljoner kronor
  • Ränta 6,4% – 12%
  • Företaget måste ha minst ett bokslut
  • Företaget får ha max 20 miljoner kr i totala tillgångar