I tider när räntorna är låga är det många svenskar som letar alternativa placeringar för sina besparingar. Och för att öka avkastningen på sina besparingar måste man ibland se utanför de mer traditionella sparprodukterna. Ett alternativt sätt att investera sina pengar på är att låna ut pengarna till företag. Detta går dels att göra via börsen genom att man köper företagsobligationer. Men det är även möjligt att låna ut pengar till företag genom så kallad crowdlending som inte sällan kan ge en ränta upp till 15%. Crowdlending sker via digitala plattformar där investerare och företag möts. Crowdlending ska inte förväxlas med crowdfunding som har en helt annan innebörd. Exempel på aktörer som erbjuder en plattform för crowdlending är Toborrow, Kameo och Tessin. Dessa bolag kan du vända dig till om du inte vill låna ut pengar till företag på egen hand.

Toborrow erbjuder crowdlending
Allt om Företagslån bakgrund

Bättre avkastning men hög risk

Om du väljer att låna ut pengar till företag via en plattform så som den som erbjuds hos Toborrow så är avkastningen ofta god. Du kan räkna med en årsränta mellan 5-15% beroende på hur stor risk du är villig att ta. Dessutom kan du låna ut pengarna både via eget kapital och via ditt företags kapital. Hos de flesta crowdlending bolag som även är låneförmedlare för företagslån kan du låna ut alltifrån 100 kr till flera miljoner. Att avkastningen är god vid denna typ av utlåning råder det inga tvivel om. Däremot är risken ofta väldigt hög. Det är därför viktigt att du skapar dig en diversifierad portfölj när du sysslar med denna typ av placeringar. Detta innebär att du aktivt måste arbeta med att få ner risken. Detta gör du genom att investera i flera olika företag som ligger på olika risknivåer.

Fördelen med att gå via en crowdlending plattform när du lånar ut pengar till företag är att risken ofta blir snäppet lägre än om du investerar pengarna själv. Däremot bör du vara medveten om att de flesta aktörer tar ut avgifter för sin tjänst. Detta gör att din totala avkastning automatiskt blir något lägre än om du investerar pengarna på egen hand.

Vad du bör tänka på när du lånar ut

Väljer du att låna ut pengar till företag på egen hand så är det viktigt att du är väl insatt i ekonomin hos de företag du lånar ut till. Innan du investerar dina pengar bör du granska företaget i fråga. Se över företagets verksamhet och be om information om omsättning, befintliga skulder samt vilka tillgångar som finns. Inte bara för att kunna ta ett beslut om huruvida du ska låna ut pengarna eller inte. Detta är även relevant för att du ska kunna bedöma risk kontra belöning. Är räntan låg i förhållande till de risker som finns så bör du avstå från att låna ut dina pengar. Du bör även vara medveten om att det aldrig finns någon garanti för att du ska få tillbaks dina utlånade pengar.

Om du lånar ut pengar till mer än ett företag behöver du tänka på diversifieringen. Se till att sprid dina risker genom att låna ut pengar till företag med olika riskprofil. Något annat du bör fundera på är vilken löptid som lämpar sig för lånet/lånen. Om du vet med dig att du har behov av dina pengar inom snar framtid bör du välja en kort löptid.

Att låna ut pengar till företag kan ge god avkastning men innebär också en stor risk

Låna ut pengar till eget företag

Vad gäller då om man vill låna ut pengar till sitt eget företag? Som de flesta vet så är det inte möjligt att låna pengar av sitt aktiebolag. Detta är ett så kallat förbjudet lån vars syfte är att skydda företagets kapital. Det är inte heller möjligt för ägares närstående att låna pengar av bolaget. Att som ägare låna ut pengar till sitt aktiebolag är däremot tillåtet. Du får låna ut hur stora summor du vill till ditt aktiebolag – så länge behovet av kapital finns. Vidare måste lånet ha en marknadsmässig ränta och denna ränta är avdragsgill för ditt bolag. Du som privatperson får räkna med att skatta 30% på de intäkter du gör på utlåningsräntan.

Att sätta en marknadsmässig ränta när du lånar ut pengar till ditt aktiebolag kan vara svårt. Men man brukar säga att räntan bör ligga 1-3% över statslåneräntan. Du kan även se vad finansbolag och kreditinstitut tar ut för ränta för liknande lån. Jämför företagslån för att se vilka aktuella räntor som gäller. Vad du ska akta dig för är att ta ut en för hög ränta då det riskerar att ses som en dold utdelning. Något som kommer ge konsekvenser för dig rent skattemässigt. Utöver att sätta en marknadsmässig ränta för lånet bör du även upprätta ett avtal. I avtalet ska det framgå hur stort belopp aktiebolaget lånat av dig samt vilken ränta och amortering som gäller.