Företagsköp eller företagsförvärv är ett effektivt sätt att komma igång med en verksamhet. Men det är också en bra strategi för det bolag som snabbt vill växa och ta marknadsandelar. Denna typ av tillväxtstrategi är långt ifrån ovanlig och kan dessutom appliceras i både små och stora verksamheter. Genom att köpa ett företag som redan är etablerat får man tillgång till både kundbas, nätverk och en fungerande- och inarbetad affärsidé. Även om man som privatperson kan köpa ett företag så är det vanligaste tillvägagångssättet att ett företag köper ett annat företag. För att finansiera företagsförvärvet krävs det ofta ett företagslån eller annan typ av finansiering.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Så fungerar företagsförvärv

Ett företagsförvärv kan gå till på flera olika sätt beroende på vad det är för typ av bolag du ska köpa. Det finns även bra eller mindre bra tillvägagångssätt beroende på hur ekonomin och uppbyggnaden i ditt egna företag ser ut. Så innan du ansöker om ett företagslån för att finansiera affären bör du gå igenom vilka alternativ du har.

Allt om Företagslån bakgrund

Köp av aktiebolag

Om företaget du tänkt att förvärva drivs i bolagsformen aktiebolag så har du möjlighet att köpa upp samtliga aktier i bolaget. Genom att göra så tar du över ansvaret för det förvärvade bolaget. Detta innebär bland annat att du tar över förpliktelser så som redan skrivna avtal och befintliga lån. När ett företag köper upp ett annat företag på detta sätt betalas ingen vinstskatt av säljaren i samband med affären. Med anledning av detta brukar de flesta säljare föredra detta alternativ framför en så kallad inkråmsaffär. Som köpare tar du dock en risk då ansvaret för företaget direkt går över till dig. Om du tänkt köpa ett aktiebolag bör du därför göra en ”due diligence” först vilket kan liknas vid en företagsbesiktning.

Inkråmsaffär (köp av tillgångar)

Ett annat sätt att förvärva ett aktiebolag eller annat typ av bolag är att göra en inkråmsaffär. Vid en sådan affär förvärvar du enbart tillgångarna som finns i företaget. Du köper således inte hela företaget utan enbart inkråmet. Det kan exempelvis handla om produktsortiment, domäner, utrustning eller andra typer av tillgångar. Fördelen med en inkråmsaffär är att du inte behöver ta något juridiskt ansvar för vad som hänt i bolaget tidigare. Den som väljer att sälja inkråmet i sitt företag får räkna med att betala vinstskatt vid affären. Något som inte krävs vid försäljning av hela aktiebolaget.

Köp av enskild firma eller Handelsbolag

Att förvärva ett Handelsbolag fungerar lite annorlunda än vid köp av aktiebolag. I denna typ av bolagsform så har man inte aktier på samma sätt. Istället får du köpa andelar i bolaget. Du kan antingen köpa samtliga andelar eller bara andelar av en utvald bolagsman. Precis som vid köp av ett aktiebolag tar du över hela det juridiska ansvaret om du köper samtliga andelar av ett Handelsbolag.

När det gäller köp av enskild firma så är det idag inte möjligt att köpa hela firman. Istället får du köpa inkråmet (den enskilda firmans tillgångar). Detta innebär också att du slipper ansvar för den enskilda firmans förfaranden.

Företagslån är en lämplig finansieringsform för dig som ska köpa ett företag

Företagslån för företagsköp

Den som tänkt genomföra ett företagsköp får ofta räkna med att betala en stor summa pengar. Detta då man i regel köper en verksamhet som redan är etablerad och har goda intäkter. För att en potentiell säljare ska överväga att sälja en verksamhet som går bra krävs det incitament. Ett sätt att finansiera ett företagsköp är att använda sig av sparade pengar. Det är dock långt ifrån alla företagare som har den likviditet som krävs för att kunna genomföra ett lyckat företagsförvärv. Därför är det många som vänder sig till banker och långivare när det är dags att genomföra affären.

Företagslån för företagsköp är väldigt vanligt men kommer med vissa krav. Bland annat brukar långivare kräva att du själv kan finansiera kontantinsatsen som inte sällan ligger på 50% av köpeskillingen. Vidare kommer den bank eller det finansbolag du väljer att låna hos antagligen vilja se en affärsplan. Utöver detta är det bra om du själv kan förekomma med prognoser för hur framtida resultat och utveckling kommer att se ut. Det är även viktigt att du själv gått igenom företagets ekonomi och verksamhet. Dels för att undvika tråkiga överraskningar men även för att kunna bedöma hur mycket företaget är värt. Detta är garanterat något långivaren kommer göra i samband med att man får in din låneansökan. Då är det bra att redan innan veta att man har svar på de frågor som kommer att ställas.

Hur mycket får jag låna?

Oavsett om du tänkt köpa ett stort eller litet företag så är företagslån en passande finansieringsform. Det finns många olika finansbolag i Sverige som erbjuder företagslån utan säkerhet till små- och medelstora bolag. Inte sällan kan du låna alltifrån 10 000 kr upp till 10 000 000 kr. Dock gäller det att din verksamhet klarar av att hantera återbetalningen av lånet. Detta är något som grundligt analyseras i samband med den kreditbedömning som långivaren gör i samband med ansökningstillfället. För att bli beviljad ett större företagslån krävs en god återbetalningsförmåga. Vidare är det viktigt att du har ordning i företagets finanser.

Om det företagsförvärv du tänkt göra inte är av den större storleken så finns det möjlighet att ta ett mindre företagslån. Detta brukar vara möjligt även för ett företag med sämre kreditscore. Det finns exempelvis ett fåtal långivare på marknaden som erbjuder företagslån med betalningsanmärkningar. Dock är det alltid viktigt att du själv vet med dig att ditt bolag kommer att kunna hantera återbetalningen av lånet.