Fakturera utan företag

Allt fler svenskar väljer egenanställning framför fast anställning eller egenföretagande. Som egenanställd kan du på ett smidigt sätt arbeta som frilansare, konsult eller entreprenör. Till skillnad från en egenföretagare så behöver du som egenanställd inte ha något eget företag. Istället fakturerar du utan företag och slipper allt det administrativa arbete som krävs för att driva ett aktiebolag eller en enskild firma. Du behöver inte heller fundera över saker som skatt, moms och bokföring. Istället kan du lägga fullt fokus och krut på ditt arbete. På så sätt är egenanställning där du fakturerar utan företag ett bra alternativ till nystartat företag. Du får då dessutom en chans att testa din affärsidé utan att ta några större risker.

Så fakturerar du utan företag

Som egenanställd har du inget företag men du är heller inte anställd av någon. Istället utför du uppdrag mot betalning som privatperson. Egenanställda finns i de flesta olika yrkesgrupper i samhället och för vissa är egenanställningen bara en temporär lösning. För andra är det ett sätt att leva och verka. En del använder egenanställningen som en smidig lösning under uppstartsfasen av en verksamhet. Då är det ett måste att kunna fakturera utan företag. Och som väl är så finns det många aktörer på marknaden som idag hjälper dig att fakturera utan bolag.

När du fakturerar utan bolag så gör du detta via ett företag som erbjuder en tjänst för just detta. Du skapar enkelt och snabbt en faktura via tjänsten och får sedan lön utbetald som är skattad och klar. För detta betalar du en administrativ avgift.

fakturera utan företag
Att fakturera utan företag är en smidig lösning för den som föredrar egenanställning

Jämför tjänster för fakturering utan bolag

Vilken tjänst för fakturering utan företag du väljer bör föregås av en jämförelse. Det finns nämligen många tjänster att välja mellan och alla har sina för- och nackdelar. Vidare så skiljer sig avgiften åt mellan de olika bolagen vilket i slutändan kommer påverka hur mycket du får utbetalt. I skrivande stund så får du räkna med en avgift mellan 3,95-6% beroende på vilken tjänst du väljer. I din jämförelse bör du även ta hänsyn till minsta tillåtna belopp att fakturera. Andra saker du bör se över när du jämför är hur snabbt utbetalning sker, tjänstens användarvänlighet samt förmågan att få betalt.

De tre största aktörerna för fakturering utan bolag genom egenanställning är Frilans Finans, Cool Company och Firmify. Men det finns även många mindre uppstickare så som Bolagskraft, Cansolo, Ukko, Gigger och Pay2me. Oavsett vilken av alla dessa tjänster du väljer så rekommenderar vi dig att du kollar upp vilken försäkring som gäller när du fakturerar utan företag.

Krea Företagslån

För- och nackdelar med att fakturera utan företag

Huruvida det är lämpligast att starta eget bolag eller att fakturera utan företag som privatperson beror lite på vilken situation du befinner dig i. Har man inte riktigt fått snurr på sin verksamhet så kan ett uppstartslån vara en nödvändighet för den som väljer att starta eget. Eftersom det finns vissa risker med företagslån till nystartat företag så är det inte den optimala starten för en verksamhet. Vill du undvika att låna pengar till företaget det första du gör så kan det vara bra att initialt fakturera utan företag istället. Nedan kan du läsa mer om för- och nackdelar med egenanställning och att fakturera utan bolag.

Fördelar

  1. Du behöver inte ha något företag
  2. Du slipper bokföring och annan administration
  3. Frihet i vilka uppdrag du kan ta
  4. Du kan börja fakturera direkt

Nackdelar

  1. Ingen möjlighet att ha anställda
  2. Du betalar avgift för tjänsten
  3. Du kan inte göra avdrag för inköp
  4. Ingen möjlighet till lägre skatt genom utdelning

Att fakturera utan företag lämpar sig för de personer som vill ha flexibilitet i sina uppdrag. Vidare slipper du lägga onödig tid på bokföring och hålla koll på moms och skatter. Egenanställning är också ett bra alternativ att använda sig av tiden innan man startar ett eget företag. Har man redan många uppdrag och har hög omsättning så lönar det sig istället att starta ett aktiebolag. Då har du exempelvis möjlighet att anställa personal samt att ta årliga utdelningar till förmånligare skattenivåer.

Brygglån till företag

Brygglån eller överbryggningslån kanske främst förknippas med privatpersoner. Då syftar det till lån som används för att betala en ny bostad innan den gamla bostaden är såld. Men det finns även brygglån till företag men då har lånet ett annat användningsområde. Ett brygglån till företag är ett företagslån som tas i syfte att ta sig igenom en tillfälligt svår period eller en kris av något slag. Ett brygglån kan helt enkelt vara ett sätt att undvika en konkurs om företaget upplever en temporär period av mindre intäkter eller liknande.

Så fungerar brygglån

Ett brygglån är ett företagslån som hjälper ditt bolag att överbrygga en tuffare period. Det handlar alltså inte om ett lån som ska användas i syfte att göra investeringar eller finansiera en expandering. Då är det istället ett traditionellt företagslån utan säkerhet du ska ansöka om. Ett brygglån ska istället tas när ditt företag drabbats av en ekonomisk kris eller upplever perioder av sämre intäkter. Det gäller dock att dessa perioder är tillfälliga och att företaget både tidigare och efteråt kommer att vara bärkraftigt. Det är alltså viktigt att ditt företag kommer att ha en god återbetalningsförmåga efter den tillfälliga krisen.

Brygglån ska enbart ses som ett tillfälligt stöd och är således ingen långsiktig lösning för företag som har ekonomiska problem. Det är heller ingen lösning för det bolag som redan innan krisen haft likviditetsproblem. Däremot kan man ansöka om ett brygglån om man exempelvis fått ett större projekt där enbart förskottsbetalning inkommit. Då kan brygglånet användas för att finansiera de resurser som krävs för att man ska kunna fullfölja projektet och därmed få stora intäkter längre fram.

Brygglån till företag
Ett brygglån till företag kan hjälpa ditt bolag ur en tillfällig ekonomisk kris
och på så sätt förhindra en konkurs

Gynnsamma villkor för brygglån

Det finns stora skillnader mellan brygglån och vanliga företagslån med personlig borgen. Bland annat ska brygglån enbart ses som en tillfällig lösning i samband med en kris eller en period med lägre intäkter. Men även när det gäller villkor, ränta och kostnader finns det stora skillnader mellan lånen. Då brygglån är till för företag som har det svårt så är de långivare som erbjuder dessa lån måna om att inte göra det ännu tuffare för bolagen. Därför har brygglån ofta extra förmånliga villkor så som amorteringsfria perioder, uppskov på ränta och flexibel löptid. Därtill sätts räntan individuellt och är inte sällan lägre än räntan på de mer traditionella företagslånet.

Med de gynnsamma villkoren ställs det dock höga krav på de företag som beviljas ett överbryggningslån. Företaget som lånar måste exempelvis varit bärkraftigt innan krisen slog till. Vidare är det viktigt att företaget kan visa tillväxtpotential så att långivaren kan säkerställa att återbetalning av lånet är möjligt. I vissa fall krävs det även säkerhet för lånet i form av exempelvis ägarborgen och företagsinteckning. När det gäller företagsformer som accepteras så är det i regel aktiebolag, handelsbolag och enskild firma.

ALMI Brygglån

Ett av de mer välkända brygglånen på marknaden är ALMI Brygglån. Detta lån blev aktuellt för många svenska företag under Corona-krisen. ALMI Brygglån riktar sig till små- och medelstora företag som drabbats av minskade intäkter på grund av en kris eller en lågkonjunktur. Genom ALMI Brygglån kan små- och medelstora företag låna pengar för att överbrygga en svårare period. ALMI är ett statligt ägt bolag som även erbjuder företagslån till nystartade företag, uppstartslån, innovationslån och tillväxtlån. Det företag som ansöker om ALMI Brygglån får kostnadsfri rådgivning, en individuell ränta på högst 4,95%, fri uppläggning samt löptid på 12 månader.

Utöver ALMI så erbjuder även finansbolaget Qred ett brygglån. Detta som ett led i garantiprogrammet som drivs av Riksgälden med syfte att hjälpa mindre svenska företag att ta sig igenom Corona-krisen. Du kan läsa mer om Qreds brygglån här på Allt om Företagslån. Innan du tar ett brygglån eller annat typ av lån till ditt bolag rekommenderar vi dig att jämföra företagslån. På så sätt kan du känna dig trygg med att du hittar lånet med bäst möjliga villkor.

Uppstartslån

Håller du just på att få igång din företagsverksamhet så kan det vara svårt att bli beviljad ett traditionellt företagslån hos banken. Dessvärre gör ju inte detta att ditt finansieringsbehov blir mindre. För startups och företag i uppstartsfas gäller det istället att se på alternativa finansieringsalternativ. Ett sådant alternativ är ett uppstartslån som fungerar på liknande sätt som företagslån till nystartade företag. Vilket av dessa lån du bör välja beror lite på om din verksamhet är aktiv än eller inte.

Ett uppstartslån bör tas i syfte att få igång sin företagsverksamhet. Som ny firmatecknare kan du vända dig till flera olika långivare och låneförmedlare för att ansöka om ett uppstartslån. Men det finns även aktörer som specifikt riktar sig till denna grupp företagare. Det handlar bland annat om ALMI som erbjuder finansiering i form av ett så kallat Starta eget-lån.

JÄMFÖR LÅN FÖR UPPSTARTEN

Vad är ett uppstartslån?

Vanligtvis när man talar om uppstartslån så syftar man till företagslån som finansieras med hjälp från Europeiska Investeringsfonden, även kallad EIF. Europeiska Investeringsfonden är en myndighet i EU vars uppgift är att främja entreprenörskap, utveckling, innovation, sysselsättning, tillväxt och forskning. Myndigheten stöder små- och medelstora europeiska företag genom finansiering. I Sverige sker detta via bland annat ALMI, Marginalen Bank och NyföretagarCentrum.

Men uppstartslån är även ett samlat begrepp för företagslån riktade till nystartade företag och bolag i uppstartsfas. Det är denna typ av uppstartslån vi avhandlar i denna artikel. Ett uppstartslån är ett lån som nya företag kan ansöka om för att få igång sin verksamhet. Många av de nya företagslån som lanseras riktar sig just till startups och mindre nystartade bolag. Med anledning av detta har nystartade företag bättre förutsättningar än nånsin att få lämplig finansiering till uppstartsfasen.

uppstartslån för företag
Med ett uppstartslån får du kapital till att finansiera starten för din företagsverksamhet

Krav för uppstartslån

Vill du ansöka om ett uppstartslån så gäller det att du är väl förberedd. Bland annat bör du ha en realistisk affärsplan som du kan visa upp för långivaren. Affärsplanen bör vara väl genomarbetad och bland annat innehålla bolagets affärsidé och budget. Är du osäker på hur du skapar en affärsplan så finns det bra guider att tillgå här på Allt om Företagslån.

Utöver en affärsplan måste även ditt företag finnas registrerat hos Bolagsverket för att du ska kunna bli beviljad ett uppstartslån. Det registrerade företaget måste vara ett aktiebolag, en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag. Om du ansöker om ett uppstartslån som finansieras med hjälp av EIF så får ditt företag max ha en omsättning på 20 miljoner och inte ha fler än nio anställda. Vidare bör inte företagets första bokslut ha inkommit ännu. Uppfyller din startup inte dessa krav så bör du istället ansöka om ett vanligt företagslån utan säkerhet. När det gäller uppstartslån så tillåter långivaren inte heller att du som ägare har några betalningsanmärkningar på dig. Har du anmärkningar sen förr så rekommenderar vi dig att se över vår lista med företagslån med betalningsanmärkningar.

Ränta och kostnader för uppstartslån

Hur mycket du får betala för ditt uppstartslån beror dels på om du väljer att låna av en långivare som är ansluten till garantin från Europeiska Investeringsfonden eller inte. Vidare styrs ränta och kostnader individuellt utifrån ditt företags ekonomiska förutsättningar. Väljer du ett uppstartslån från Marginalen Bank, ALMI eller NyföretagarCentrum som alla arbetar med stöd från EIF så kommer du att få en mer förmånlig ränta än om du vänder dig till ett finansbolag. Dessutom kommer dina chanser att bli beviljad ett uppstartslån öka. Räkna med en rörlig årsränta från 6,5% samt sedvanliga uppläggningsavgifter och aviavgifter.

Väljer du att ansöka om ett uppstartslån via en låneförmedlare som Kompar eller Lendo Företagslån så får du möjlighet att jämföra ränta och kostnader från flera olika långivare. De flesta anslutna långivare arbetar med en fast avgift istället för ränta. Den fasta avgiften du erbjuds baserar sig på ditt företags återbetalningsförmåga, vilka säkerheter som kan ges samt vilken potential din affärsidé har.

Gröna företagslån och investeringslån

Gröna företagslån och grön finansiering är något som blivit allt mer vanligt. Främst är det de svenska storbankerna som erbjuder dessa typ av lån till företag som tänkt investera hållbart. Detta som en del av bankernas egna hållbarhetsarbete men även för att främja de svenska företag som faktiskt arbetar för miljön och för ett mer hållbart samhälle. Bland de svenska banker som idag erbjuder gröna företagslån- och investeringslån återfinns bland annat Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SBAB. Med andra ord är det idag relativt enkelt att hitta en långivare som låter dig låna klimatsmart. Däremot lyser de alternativa finansbolagen med sin frånvaro på denna marknad. Ska ditt företag göra en investering som minskar miljöpåverkan så är det med andra ord en av de större aktörerna du bör vända dig till. Men vad gäller egentligen för gröna företagslån? Och vilka satsningar kvalificerar sig för ett grönt företagslån?

Ansök om ett företagslån hos Qred

Vad innebär ett grönt företagslån?

Ett grönt företagslån kan se olika ut beroende på vilken bank du lånar av. Detsamma gäller benämningarna på denna typ av företagskredit. Gemensamma faktorer för många av de gröna företagslån som existerar på marknaden idag är att hela kedjan är grön. Vissa aktörer erbjuder dessutom en lägre ränta när du lånar till en hållbar investering. Många gröna lån är också mer flexibla i sin utformning än traditionella företagslån. Detta förutsätter dock att investeringen som låntagaren tänkt göra uppfyller de specifika villkor och krav som ställs för ett grönt företagslån.

För att kvalificera dig för ett grönt företagslån eller ett grönt investeringslån så krävs det att du investerar i en hållbar satsning. Det kan handla om att du ska bygga fastigheter som bidrar till minskad energiförbrukning och miljömässig hållbarhet. Men det kan även handla om att du ska finansiera ett hållbart och ekologiskt jordbruk. Andra projekt och investeringar som bedöms som hållbara är sådana som främjar användandet av vind- och solenergi. Listan på satsningar som kvalificerar sig för gröna företagslån är lång. Vi rekommenderar dig att besöka respektive banks hemsida innan du ansöker om ett grönt företagslån. På så sätt får du information om vad som gäller hos den bank du tänkt ansöka om företagsfinansiering hos.

Gröna företagslån
Gröna företagslån är till för satsningar och investeringar som bidrar till ett hållbart samhälle

Ansök om ett grönt investeringslån

Har du ett företag som ska investera i förnybar energi, ett hållbart jordbruk eller skogsbruk, energieffektiva fastigheter eller något annat projekt som bidrar till ett hållbart samhälle? I sånna fall kommer det gynna dig att ansöka om ett grönt investeringslån istället för ett traditionellt företagslån. Det är dock viktigt att du kan redogöra för din investering och påvisa att den uppfyller de krav som banken ställer. Utöver krav på hållbarhet har banken även krav på kreditvärdighet. Behöver du exempelvis låna med betalningsanmärkningar så kommer detta att försämra dina chanser att bli beviljad ett grönt investeringslån. Det är sällan de svenska storbankerna accepterar företagskunder med anmärkningar. Detta till skillnad från långivare som exempelvis erbjuder företagslån utan UC där kreditprövningen är mer flexibel. Har ditt företag en dålig kreditvärdighet kan det således vara bättre att vända sig till en låneförmedlare till företagslån. Via dessa kommer du inte kunna få ett öronmärkt grönt företagslån men du har i alla fall en chans att bli beviljad ett lån överhuvudtaget.

Om du uppfyller kraven för ett grönt företagslån så kan du ansöka om ett lån genom att kontakta en bank som erbjuder sådana lån. Se till att vara väl förberedd när du kontaktar banken och har en tydlig plan över hur pengarna som du tänkt låna ska användas. Du bör bland annat ha med en offert där kostnaderna för den hållbara investeringen redovisas. När du väl blivit beviljad ett grönt investeringslån är det även viktigt att du kan visa underlag för banken där det framgår att investeringen är utförd i enlighet med den offert du först hade med till banken. Speciellt i det fall där ränterabatt utgått vid utlåningen.

Så lånar du pengar till din enskilda firma

Enskild firma eller enskild näringsidkare som det också heter är den vanligaste företagsformen i Sverige. I SCB:s företagsregister återfinns 1 674 052 företag och 42% av dessa företag är enskilda firmor. Med andra ord är det många bolag i Sverige som bedrivs som enskild firma idag. Med detta i åtanke är det också enkelt att förstå att en stor del av de låneansökningar som finansbolagen idag får in härrör från enskilda näringsidkare. Och det finns stora möjligheter att låna pengar till enskild firma. Företagslån för enskild firma är precis lika vanligt som företagslån till aktiebolag och andra bolagsformer. Även om det är fullt möjligt att låna till sin enskilda firma så finns det några viktiga saker att tänka på innan man gör en låneansökan. Detta då bolagsformen enskild firma skiljer sig från aktiebolag på en rad olika sätt.

Vad är en enskild firma?

För många som väljer att starta sitt första egna företag är enskild firma den smidigaste vägen att gå. En av många anledningar till att det finns så många enskilda näringsidkare i Sverige är att det är otroligt enkelt att starta och driva en enskild firma. Exempelvis så är organisationsnumret på den enskilda firman samma som ägarens personnummer. Vidare är det du som driver och äger den enskilda firman som ensam ansvarar för företaget. Trots detta kan du både momsregistrera din firma samt inneha F-skatt. På så sätt blir det möjligt för dig att fakturera och dra av momsen. Däremot finns det en stor nackdel med att driva en enskild näringsverksamhet. Och det är att du som privatperson är väldigt nära kopplad till din firma. Det finns helt enkelt inte någon tydlig gräns mellan företaget och dig själv. På så sätt är inte bara vinster i företaget dina utan även de skulder som företaget drar på sig räknas som dina privata skulder. Detta är något som blir högst relevant i samband med att du lånar pengar till din enskilda firma.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Tänkvärt när du lånar till enskild firma

När du lånar till enskild firma bör du vara medveten om att företagslånet även kommer att påverka din privata kreditvärdighet. Du som ägare har nämligen personligt ansvar för alla företagets förpliktelser så som avtal och skulder. Detta innebär att du som lånar pengar till din enskilda firma måste betala skulden själv i det fall företaget inte har tillräckligt med pengar att fullfölja låneavtalet. Detta är även något bankerna kommer att ta hänsyn till när du sedan ansöker om privata lån. Ett lån på din enskilda firma kommer därmed sänka ditt kreditbetyg och göra det svårare för dig att låna privat. Vill du minska den personliga risken när du driver en enskild firma så kan du teckna en företagsförsäkring. Innehållet i dessa försäkringar kan dock variera.

För att kunna få ett företagslån till enskild firma bör du ha god ordning på dina egna finanser. Har din enskilda firma en god ekonomi men du som privatperson exempelvis har betalningsanmärkningar eller många förfrågningar på dig så kan det bli svårt att få ett lån godkänt. Det finns dock vissa finansbolag som erbjuder företagslån med betalningsanmärkningar där chansen att bli beviljad lån är högre än hos andra långivare. Däremot får du räkna med en högre ränta på företagslånet än om du hade haft en god kreditvärdighet och varit fri från betalningsanmärkningar.

Låna till enskild firma
Innan du lånar till enskild firma finns det en del saker du bör ta i beaktning . Så som att du som ägare står som personligt ansvarig för lånet.

Så gör du en ansökan om lån

Om du är beredd att ta den personliga risk som det innebär att låna pengar till enskild firma så kan du enkelt göra en låneansökan helt digitalt. Det finns företagslån till nystartade företag likväl som till mer etablerade firmor. Vi rekommenderar att du går via en låneförmedlare för företagslån när du ska göra din ansökan. Detta då chansen ökar att hitta en långivare som är villig att låna ut pengar till din firma samtidigt som du har möjlighet att få en lägre ränta. Detta då flera olika långivare får konkurrera om att ha din firma som kund. Exempel på låneförmedlare som primärt riktar sig till företagskunder är Fakturino, Krea och Creddo.

När du valt långivare eller låneförmedlare så går det både snabbt och smidigt att göra en digital låneansökan. Du anger bara önskat lånebelopp, önskad löptid samt dina kontakt- och personuppgifter. Ansökan signeras säkert och enkelt via BankID. När din låneansökan är inskickad gör långivaren en kreditbedömning av ditt företag. Därefter kommer du att få ett låneerbjudande med en personlig ränta eller en fast avgift. Du väljer sedan själv om du vill acceptera erbjudandet eller inte. Väljer du att godta offerten så får du signera lånehandlingar med BankID. Därefter betalas pengarna ut till ditt konto.

Regeringen förlänger stöd till företag

Den pågående coronapandemin har lämnat få företag obemärkta. Företag inom de flesta branscher har fått se sin omsättning minska i sviterna av pandemin. Detta vittnar inte minst kreditupplysningsföretaget Synas färska statistik om. Där framkommer det att antalet konkurser i Sverige ökade med 14,5% i december jämfört med samma period föregående år. Som man kanske kunnat ana så är det restaurangbranschen som drabbats hårdast. Detta bland annat på grund av de hårda restriktionerna som innebär att restauranger inte får servera alkohol efter klockan 20:00. Under hela förra året stod restaurangbranschen för flest konkurser under elva av årets tolv månader. Men restaurangbanschen är långt ifrån den enda bransch som påverkats negativt av spridningen av Covid-19. Och med anledning av detta tog staten fram ett stödpaket för svenska företag under förra året. Det handlade om diverse stöd som nu förlängs i och med den fortsatta spridningen av viruset.

Förlängt omställningsstöd

Ett av de stöd som regeringen tog fram till svenska företag under föregående år var omställningsstödet. Detta stöd riktade sig till de aktiebolag, handelsbolag och andra bolag som hade en minskad nettoomsättning under mars och april jämfört med motsvarande månader året innan. Samma stöd gällde för perioderna maj, juni och juli men med några justeringar kring vad som krävdes för att få stödet. Omställningsstödet kunde sökas av firmatecknare eller behörig företrädare via Skatteverkets hemsida.

Nu har regeringen valt att förlänga omställningsstödet vilket gör att företag kan söka stöd för perioderna augusti-oktober, november-december samt januari-februari. Hur stort omsättningstapp som gäller för att bli beviljad stödet varierar beroende på period. Men det handlar om ett omsättningstapp på minst 30-40%. Stödet kommer gå att sökas retroaktivt från den 15 februari 2021. Innan du ansöker om omställningsstöd för ditt företag bör du först se efter om du når upp till kriterierna för att få omställningsstöd. En större skillnad som skett i omställningsstödet är att enskilda firmor nu kan ansöka om det. Något som inte var möjligt att göra när de första stödpaketen kom.

Regeringen förlänger stöd till företag
Regeringens stöd till svenska företag förlängs nu till 2021

Fortsatt möjlighet till korttidspermittering

Ett annat stöd till företag som regeringen tog fram under 2020 var stöd för korttidsarbete. Under förra året användes detta stöd av många svenska företag som drabbades av tillfälliga ekonomiska problem under pandemin. Stödet för korttidspermittering innebar att företag kunde låta sina anställda gå ner i tid samtidigt som man fick ekonomiskt stöd från staten. Stödet var kopplat till en del villkor så som att företaget skulle ha drabbats av oförutsedda ekonomiska svårigheter samt att arbetsgivaren först hade vidtagit andra åtgärder för att minska kostnaderna. Vidare gällde stödet för korttidsarbete enbart aktiebolag, föreningar och stiftelser. Således fanns det ingen möjlighet för enskilda firmor att ansöka om det tillfälliga stödet från staten.

Nu har regeringen bestämt att förlänga stödet för korttidspermittering till 2021. Något som kommer som en lättnad för många svenska företag som har möjlighet att ta sig igenom krisen utan att behöva se sitt livsverk gå i kras. Därtill kan man behålla sina anställda och slipper ta företagslån för att kunna betala ut lönerna. Även om det finns fortsatt möjlighet till korttidspermittering så kommer subventionsgraden att minska från och med april. De nya reglerna för korttidsstöd kommer att träda i kraft nu i februari. Vill du veta mer om vilka åtgärder staten tar för att stötta svenska företag under 2021 så återfinns dom här: www.regeringen.se.

Risker med företagslån till nystartat företag

Att låna pengar till ett nystartat företag kan vara lösningen som gör att den nya verksamheten lyfter. Som ny entreprenör tampas man inte sällan med en låg likviditet som gör det svårt att genomföra de satsningar man bedömer vara nödvändiga för att företaget ska få fart. Idag finns det nischade lånebolag som är beredda att låna ut pengar till nya företag oavsett om det handlar om lån till aktiebolag eller lån till handelsbolag. Vänder man sig däremot till storbankerna så är risken stor att man blir nekad ett lån direkt. Storbanker så som Nordea och Swedbank kräver ofta att få se ett bokslut. Vidare ser man det som en alltför stor risk att låna ut pengar till ett företag som ännu inte har den kreditvärdighet man bedömer vara nödvändig för att klara återbetalningen av företagslånet. Men trots att det idag är möjligt för nystartade företag att låna pengar hos nischbanker och lånebolag så finns det risker med företagslån till nystartat företag. Dessa risker tänkte vi ta upp i denna artikel.

Låga garantier ger höga kostnader

När man väljer att ta ett företagslån till sitt nystartade företag så ser man oftast bara till vad som är bäst för stunden. Ett företagslån eller ett starta eget-lån bidrar till ett ekonomiskt handlingsutrymme som gör att man kan vidta de åtgärder som krävs för att få igång verksamheten på riktigt. Det finns mängder med olika användningsområden för företagslån så som investeringar i maskiner, uppbyggande av lager eller rekrytering. Oavsett vad man lånar till är det lätt att glömma av de långsiktiga konsekvenserna som medföljer ett lån. Lånet ska trots allt betalas tillbaks vilket innebär att likviditeten kommer att påverkas under lång tid framöver. Du bör därför alltid vara noga med att inte låna mer än nödvändigt till ditt nystartade företag.

Då nya företag inte kan ge samma garantier till långivaren som mer etablerade bolag kan så kommer lånekostnaderna vara höga. Månadsräntan på lånet sätts bland annat utifrån företagets ekonomiska förutsättningar. Men långivaren ser även till andra faktorer. Ett nystartat företag har varken någon ekonomisk historik eller några säkerheter som långivaren kan ta i beaktning i samband med sin bedömning. Utan garantier kommer prislappen för lånet således att bli hög. Därför bör man alltid tänka igenom beslutet att låna till ett nystartat företag en extra gång. Risken finns att lånets kostnader kommer att påverka likviditeten betydande de närmsta åren.

Risker med företagslån till nystartat företag
Innan du ansöker om ett företagslån till ditt nystartade företag bör du se över de potentiella riskerna som finns med att låna i tidigt skede

Företagslånet kan påverka din privata ekonomi

När du tar ett företagslån utan säkerhet till ditt nystartade företag så kommer långivaren kräva att du som ägare går i personlig borgen för lånet. Detta för att säkerställa att man får tillbaks de utlånade pengarna även om företaget skulle hamna på obestånd. Personlig borgen innebär att du som privatperson åtar dig ansvaret att betala tillbaks lånet om företaget inte klarar av att göra det. Ditt borgensåtagande innebär alltså att du ,om det vill sig riktigt illa, kan bli personligt ansvarig för återbetalningen av företagslånet. Du måste då med dina privata pengar både betala ränta, amortering och avgift för lånet. Ett borgensåtagande kan även komma att påverka din egna kreditvärdighet då skulden som företaget har kommer att finnas med i ditt UC-register. För att undvika detta kan man välja att ta ett företagslån med Creditsafe istället.

Minskad förhandlingsfrihet

Som nystartat företag kan det vara svårt att få låna till låg ränta och bra lånevillkor. Du kommer att uppleva en minskad förhandlingsfrihet gentemot om du hade ansökt om företagslån till ett etablerat företag. Men trots att förutsättningarna att förhandla inte är dom bästa så bör du ändå inte se bort från förhandlingen helt. Att bara kasta sig in i ett låneavtal kan stå sig dyrt och återbetalningen av lånet kommer trots allt löpa under en lång tid och påverka likviditeten i bolaget. Har du en bra budget och en sund affärsidé så finns det all anledning att jämföra företagslån mellan olika långivare för att få en lägre ränta. Ett sätt att göra detta är att vända sig till en låneförmedlare för företagslån. Om du gör en låneansökan via en låneförmedlare så som Lendo, Bestrate eller Fakturino så når din ansökan ut till flera olika långivare. Detta ökar dina chanser att få bra lånevillkor samtidigt som långivarna får konkurrera om att ha ditt företag som kund. Att andra lånebolag visar sig villiga att låna ut pengar till ditt företag kan dessutom ge ringar på vattnet som kan leda till fler offerter från andra långivare.

Så skickar du ett inkassokrav

Har du problem med att dina kundfakturor inte betalas i tid? Då är du inte ensam. Faktum är att nästan hälften av alla de fakturor som skickas av små- och medelstora företag i Sverige betalas för sent. Driver du ett mindre aktiebolag eller handelsbolag så kan förseningarna sätta käppar i hjulet för själva verksamheten. Som småföretagare är man ofta beroende av att alla intäkter kommer in i tid. Får man då inte in de summor man fakturerat så kan man bli tvungen att ta ett företagslån för att lösa den ekonomiska situationen. Inte nog med kreditförlusten som medföljer en försenad betalning. Förseningarna leder dessutom till extra administrativa kostnader och tar tid från själva kärnverksamheten. Med anledning av detta kan det vara dags för dig att ta tag i problemet och visa för dina kunder att försenade betalningar inte accepteras. Ett sätt att göra detta är att börja skicka ut inkassokrav till de företag och personer som inte betalar din faktura i tid.

Använda inkassobolag eller skicka själv?

När du väl bestämt dig för att ta tag i problemet och börja skicka ut inkassokrav så finns det två olika sätt att gå tillväga. Det ena är att själv sköta hanteringen av inkassokraven. Detta är fullt möjligt men kommer att ta både tid och energi i anspråk. Dels måste du hålla koll på alla regler som gäller och samtidigt kommer du att få lägga betydligt större fokus på administrativt arbete. Något som inte kommer att vara gynnsamt för din verksamhet. Vi rekommenderar istället att du tar kontakt med ett inkassobolag eller ett kredithanteringsföretag. Väljer du ändå att skicka ut ett eget inkassokrav så vill vi understryka vikten av att du följer de regler som återfinns i inkassolagen.

Det finns mångainkassobolag att vända sig till i Sverige. Några exempel är Intrum, Visma, Sergel och Svea. Hur processerna ser ut hos respektive bolag varierar men oavsett vilket inkassobolag du vänder dig till så får du hjälp av personal som uteslutande arbetar med att få kunder att betala. Vidare slipper du själv lägga tid på att driva in skulderna samt slipper ta diskussionen om skulden med din kund.

Skicka inkassokrav
Att skicka inkassokrav är ett effektivt sätt att driva in skulder till företaget

Så går processen till

När du väl kontaktat ett inkassobolag för att få hjälp att driva in en skuld så är det första som händer att ärendet registreras. Därefter får din kund ett kravbrev från inkassobolaget. Utöver själva grundskulden tillkommer då dröjsmålsränta, eventuella påminnelseavgifter samt en lagstadgad inkassokostnad. Är det så att betalning fortfarande uteblir efter det att kunden mottagit inkassokravet så kommer inkassobolaget att se över kundens ekonomi. Därefter gör man en värdering av kundens situation och tar beslut om eventuella åtgärder. En sådan åtgärd kan vara en betalningsplan som passar kundens ekonomi. Hittar man ingen lösning tillsammans med kunden så skickas ärendet vidare till Kronofogden. Allt detta sköts alltså av inkassobolaget vilket gör att du sparar väldigt mycket tid.

Kostnad för att använda inkasso

Hur mycket kostnaden är för att använda sig av inkasso beror på vilket inkassobolag du vänder dig till. Ibland grundar sig priset i storleken på den fordran det gäller. I andra fall betalar du en årsavgift eller en abonnemangskostnad. Hos de flesta inkassobolag får du dock betala en kostnad oavsett om du i slutändan får betalt för din faktura eller inte. Vilket upplägg som lämpar sig för just dig och ditt företag kan bara du svara på. Vi rekommenderar att du hör av dig till flera olika kredithanteringsföretag och ber om en offert. På så sätt kan du i lugn och ro se vilket företag som erbjuder dig bäst pris samt vilken prismodell som passar bäst för ditt bolag.

Utmana banken med Zmarta Företagslån

Zmarta är en av Sveriges främsta låneförmedlare och man har sedan starten i februari 2019 hjälpt tusentals svenskar att få förmånligare lånevillkor. Med anledning av detta förknippar de flesta Zmarta med jämförelse av privatlån men faktum är att Zmarta erbjuder betydligt fler tjänster än så. Bland annat kan Zmarta hjälpa dig att hitta bättre elavtal och billigare försäkringar. Utöver detta är man även en låneförmedlare för företagslån. Och även om denna tjänst länge stått i skuggan av mer etablerade aktörer så som Krea och Kompar så är jämförelsetjänsten av företagslån något som Zmarta ständigt arbetar med att förbättra. Detta märks inte minst på alla nya långivare som ansluter sig till tjänsten. Bara under de senaste månaderna har långivare så som mynt, Credinord och Fedelta anslutit sig som samarbetspartner till Zmarta. Med andra ord har du bättre förutsättningar än någonsin att hitta ett förmånligt företagslån genom Zmarta Företagslån.

Zmarta företagslån
Hitta ett förmånligare företagslån med hjälp av Zmartas jämförelsetjänst

Så hjälper Zmarta dig att hitta bäst företagslån

Zmarta är en tjänst från Zmarta Group som är en del av Freedom Finance kreditservice AB. I samma koncern ingår även tjänster så som Elskling.se och Insplanet. Zmarta agerar själv inte långivare utan är istället en låneförmedlare som hjälper dig att jämföra företagslån från olika finansbolag och kreditgivare. I skrivande stund samarbetar man med elva olika långivare vilka återfinns här nedan:

Tjänsten som Zmarta erbjuder är helt kostnadsfri och du som företagare binder dig inte till något genom att använda dig av jämförelsetjänsten. Genom att ansöka om ett företagslån utan säkerhet via Zmarta Företagslån når din ansökan ut till elva olika långivare. Zmarta tar enbart en kreditupplysning som sedan samtliga anslutna finansbolag får ta del av. Detta gör att ditt företags kreditvärdighet inte påverkas mer än nödvändigt av en ansökan. Under låneprocessen bistår Zmartas kunniga rådgivare dessutom med hjälp vilket underlättar processen.

BESÖK ZMARTA

Gör en låneansökan hos Zmarta

Vill du öka ditt företags chanser att få ett företagslån med låg ränta och bra villkor så kan du med fördel använda dig av Zmartas jämförelsetjänst. Alla företag kan ansöka om ett företagslån oavsett bolagsform eller storlek på önskat lånebelopp. Du ansöker direkt på Zmartas hemsida genom att fylla i hur mycket ditt företag vill låna samt vilken återbetalningstid som önskas. Därefter får du fylla i dina uppgifter och identifiera dig med BankID.

Zmarta skickar sedan vidare din låneansökan till samtliga anslutna långivare som får göra en samlad bedömning av ditt företags ekonomi. Därefter återkommer långivarna med låneerbjudande och du kan själv gå igenom förslagen för att se vilken aktör som erbjuder ditt företag bäst villkor. När du gjort ditt val så får du signera skuldebrev innan pengarna sätts in på ditt företagskonto.

Har ditt företag betalningsanmärkningar så behöver inte detta automatiskt leda till en nekad ansökan. Så länge ditt bolag har god ekonomi i övrigt så kan du även få erbjudande om företagslån med betalningsanmärkningar via Zmartas jämförelsetjänst. Detsamma gäller betalningsanmärkningar på den eller de personer som går i borgen för företagslånet.

Konkurserna bland Sveriges företag minskar

Varje månad presenterar UC konkursstatistik som grundar sig på inrapporterade konkurser från svenska företag. Statistiken omfattar de flesta typer av bolag så som aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda firmor och andra juridiska personer. Genom att ta del av den månatliga statistiken får man en bild av hur klimatet för svenska företag ser ut. Den senaste statistiken gäller oktober månad och i motsats till vad många kanske tror så minskar konkurserna jämfört med oktober förra året. Detta trots den pågående pandemin som satt många svenska bolag på pottkanten.

Minskade konkurser trots pandemi

Den färska statistiken från UC vittnar om en minskning av konkurserna med 36% i jämförelse med samma period förra året. Även när det gäller perioden januari till oktober så kan man se en minskning från föregående år. Detta trots den pågående pandemin och det faktum att många företag fått se sin omsättning försvinna delvis eller helt. Minskningen av konkurser i oktober gäller i nästan alla branscher och även i restaurangbranschen som annars varit väldigt utsatt under coronautbrottet. I våras ökade däremot konkurserna stort inom specifika branscher så som hotell- och restaurangbranschen och inom detaljhandeln. Ett svar på varför konkurserna är tillbaks på normalnivåer igen kan vara att de svagare bolagen redan fick se sig besegrade i våras. En annan anledning till att inte fler bolag nu kursar trots den situation vi befinner oss i kan vara de kraftiga statliga stödåtgärderna.

Genom statens stöd till företag har många svenska bolag använt sig av möjligheten till korttidspermittering. Vidare har många företag haft stor hjälp av att staten tagit över sjuklöneansvaret. Även aktörer för företagslån till småföretag har dragit sitt strå till stacken för att hjälpa svenska bolag så gott det går. Sedan i våras har det även varit möjligt för företag som drabbats hårt av coronakrisen att ansöka om Alims Brygglån. Sammantaget verkar alltså alla dessa stödåtgärder och andra insatser hjälpt för att hålla konkursnivåerna på en normal nivå.

minskade konkurser
Trots den pågående pandemin så minskar konkurserna bland svenska företag.

Bättre konkursläge i många branscher

Konkursläget ser bättre ut i de flesta branscher och även den hårt drabbade restaurangbranschen ser ut att ha en tillfällig bättring. Ett svar på detta kan vara att de uteblivna gästerna från i våras återkom under sommaren. Frågan är dock om detta ska räcka nu när vi ser en andra våg av pandemin som resulterar i att allt fler väljer att stanna hemma och äta för att undvika social kontakt. Dessutom har Regeringen infört ett förbud mot alkoholförsäljning från klockan 22:00 vilket självklart kommer att påverka krögarnas verksamhet negativt. Och även om konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen minskade med 8% i oktober jämfört med samma månad förra året så har konkurserna inom branschen totalt ökat med 40% i år.

En bransch som inte följer trenden över minskade konkurser under föregående månad är transportsektorn. Istället för att minska har konkurserna här ökat med 11% jämfört med oktober förra året. Även på helåret ser det dystert ut för denna sektor vilket såklart kan förklaras av den pågående pandemin. För företag som drabbats hårt av coronautbrottet finns det stöd att få från staten. Det finns även möjlighet att låna till aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. Men detta ska såklart enbart ses som en tillfällig lösning som man kan använda sig av till omsättningen tagit fart igen.