Författare: Jon Isaksson

Låna pengar till företagsköp

Företagsköp eller företagsförvärv är ett effektivt sätt att komma igång med en verksamhet. Men det är också en bra strategi för det bolag som snabbt vill växa och ta marknadsandelar. Denna typ av tillväxtstrategi är långt ifrån ovanlig och kan dessutom appliceras i både små och stora verksamheter. Genom att köpa ett företag som redan är etablerat får man tillgång till både kundbas, nätverk och en fungerande- och inarbetad affärsidé. Även om man som privatperson kan köpa ett företag så är det vanligaste tillvägagångssättet att ett företag köper ett annat företag. För att finansiera företagsförvärvet krävs det ofta ett företagslån eller annan typ av finansiering.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Så fungerar företagsförvärv

Ett företagsförvärv kan gå till på flera olika sätt beroende på vad det är för typ av bolag du ska köpa. Det finns även bra eller mindre bra tillvägagångssätt beroende på hur ekonomin och uppbyggnaden i ditt egna företag ser ut. Så innan du ansöker om ett företagslån för att finansiera affären bör du gå igenom vilka alternativ du har.

Köp av aktiebolag

Om företaget du tänkt att förvärva drivs i bolagsformen aktiebolag så har du möjlighet att köpa upp samtliga aktier i bolaget. Genom att göra så tar du över ansvaret för det förvärvade bolaget. Detta innebär bland annat att du tar över förpliktelser så som redan skrivna avtal och befintliga lån. När ett företag köper upp ett annat företag på detta sätt betalas ingen vinstskatt av säljaren i samband med affären. Med anledning av detta brukar de flesta säljare föredra detta alternativ framför en så kallad inkråmsaffär. Som köpare tar du dock en risk då ansvaret för företaget direkt går över till dig. Om du tänkt köpa ett aktiebolag bör du därför göra en “due diligence” först vilket kan liknas vid en företagsbesiktning.

Inkråmsaffär (köp av tillgångar)

Ett annat sätt att förvärva ett aktiebolag eller annat typ av bolag är att göra en inkråmsaffär. Vid en sådan affär förvärvar du enbart tillgångarna som finns i företaget. Du köper således inte hela företaget utan enbart inkråmet. Det kan exempelvis handla om produktsortiment, domäner, utrustning eller andra typer av tillgångar. Fördelen med en inkråmsaffär är att du inte behöver ta något juridiskt ansvar för vad som hänt i bolaget tidigare. Den som väljer att sälja inkråmet i sitt företag får räkna med att betala vinstskatt vid affären. Något som inte krävs vid försäljning av hela aktiebolaget.

Köp av enskild firma eller Handelsbolag

Att förvärva ett Handelsbolag fungerar lite annorlunda än vid köp av aktiebolag. I denna typ av bolagsform så har man inte aktier på samma sätt. Istället får du köpa andelar i bolaget. Du kan antingen köpa samtliga andelar eller bara andelar av en utvald bolagsman. Precis som vid köp av ett aktiebolag tar du över hela det juridiska ansvaret om du köper samtliga andelar av ett Handelsbolag.

När det gäller köp av enskild firma så är det idag inte möjligt att köpa hela firman. Istället får du köpa inkråmet (den enskilda firmans tillgångar). Detta innebär också att du slipper ansvar för den enskilda firmans förfaranden.

Företagslån är en lämplig finansieringsform för dig som ska köpa ett företag

Företagslån för företagsköp

Den som tänkt genomföra ett företagsköp får ofta räkna med att betala en stor summa pengar. Detta då man i regel köper en verksamhet som redan är etablerad och har goda intäkter. För att en potentiell säljare ska överväga att sälja en verksamhet som går bra krävs det incitament. Ett sätt att finansiera ett företagsköp är att använda sig av sparade pengar. Det är dock långt ifrån alla företagare som har den likviditet som krävs för att kunna genomföra ett lyckat företagsförvärv. Därför är det många som vänder sig till banker och långivare när det är dags att genomföra affären.

Företagslån för företagsköp är väldigt vanligt men kommer med vissa krav. Bland annat brukar långivare kräva att du själv kan finansiera kontantinsatsen som inte sällan ligger på 50% av köpeskillingen. Vidare kommer den bank eller det finansbolag du väljer att låna hos antagligen vilja se en affärsplan. Utöver detta är det bra om du själv kan förekomma med prognoser för hur framtida resultat och utveckling kommer att se ut. Det är även viktigt att du själv gått igenom företagets ekonomi och verksamhet. Dels för att undvika tråkiga överraskningar men även för att kunna bedöma hur mycket företaget är värt. Detta är garanterat något långivaren kommer göra i samband med att man får in din låneansökan. Då är det bra att redan innan veta att man har svar på de frågor som kommer att ställas.

Hur mycket får jag låna?

Oavsett om du tänkt köpa ett stort eller litet företag så är företagslån en passande finansieringsform. Det finns många olika finansbolag i Sverige som erbjuder företagslån utan säkerhet till små- och medelstora bolag. Inte sällan kan du låna alltifrån 10 000 kr upp till 10 000 000 kr. Dock gäller det att din verksamhet klarar av att hantera återbetalningen av lånet. Detta är något som grundligt analyseras i samband med den kreditbedömning som långivaren gör i samband med ansökningstillfället. För att bli beviljad ett större företagslån krävs en god återbetalningsförmåga. Vidare är det viktigt att du har ordning i företagets finanser.

Om det företagsförvärv du tänkt göra inte är av den större storleken så finns det möjlighet att ta ett mindre företagslån. Detta brukar vara möjligt även för ett företag med sämre kreditscore. Det finns exempelvis ett fåtal långivare på marknaden som erbjuder företagslån med betalningsanmärkningar. Dock är det alltid viktigt att du själv vet med dig att ditt bolag kommer att kunna hantera återbetalningen av lånet.

Skillnaden mellan UC och kreditupplysning

Många svenskar har uppfattningen att UC och kreditupplysning är samma sak. Så är inte fallet och därför tänkte vi på Allt om Företagslån gå igenom skillnaden. Vi vet att det finns en oro bland många företagare att en kreditupplysning automatiskt innebär framtida svårigheter att få lån. Denna oro är ofta obefogad och idag är det inte ens möjligt att bli beviljad ett lån utan att en kreditupplysning först tagits. Detta oavsett om det gäller privatlån eller företagslån. Däremot finns det olika kreditupplysningsföretag och beroende på vilket företag långivaren använder sig av kan kreditupplysningen påverka din framtida kreditvärdighet mer eller mindre.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Vad innebär en kreditupplysning?

En kreditupplysning är ett dokument där en enskild privatperson eller ett företags ekonomiska uppgifter finns samlade. Kreditupplysningar tillhandahålls av kreditupplysningsföretag så som UC, Creditsafe, Bisnode och Safenode. Långivare, myndigheter och företag som har ett legitimt skäl att inhämta ekonomisk information om en specifik person eller ett specifikt företag kan beställa en kreditupplysning från ett av dessa företag. Med legitimt skäl menas att det måste finnas en rimlig anledning till varför informationen inhämtas. Det kan exempelvis handla om att ditt företag gjort en låneansökan hos ett finansbolag. Då har finansbolaget ett legitimt skäl att inhämta ekonomisk information om företaget och personerna bakom. Det kan även handla om att en privatperson ska hyra en lägenhet och hyresvärden vill försäkra sig om att personen i fråga klarar av att betala hyran.

Uppgifter som framkommer i en kreditupplysning

Kreditupplysningar från olika kreditupplysningsföretag kan se olika ut. Men generellt så är det samma uppgifter som framkommer i samtliga kreditupplysningar. Det handlar bland annat om deklarerad inkomst, befintliga skulder, betalningsanmärkningar, fastighetsinnehav, civilstatus och förfrågningar. Uppgifter som tillsammans ger en samlad bild över personen- eller företagets ekonomi. Informationen som finns i kreditupplysningen kommer från myndigheter så som Skatteverket men även från Folkbokföringsregistret och Bolagsverket.

Skillnad UC och kreditupplysning
UC och kreditupplysning är inte samma sak. Faktum är att det finns många företag i Sverige som ger ut kreditupplysningar.

Varför tar långivaren en kreditupplysning?

I Sverige måste långivare och banker enligt lag genomföra en noggrann kreditprövning innan ett lån kan beviljas. Om detta finns mer att läsa mer i Konsumentkreditlagen. Anledningen till varför lagen ser ut som den gör är för att skydda konsumenten. Genom att långivaren tar en kreditupplysning kan man göra en bättre riskbedömning innan utlåning sker. På så sätt får man reda på om personen eller företaget har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att få låna. Skulle denna riskbedömning inte göras riskerar långivaren att låna ut pengar som man sedan inte får tillbaka. Det sätter också privatpersonen eller företaget i en ogynnsam situation då dessa kan dra på sig betalningsanmärkningar. Att inte kunna återbetala ett lån enligt avtalad betalplan innebär även extra kostnader i form av påminnelseavgifter, förseningsavgifter och inkassokrav.

Att en långivare inhämtar en kreditupplysning på det företag som vill låna pengar är alltså en försiktighetsåtgärd som skyddar både långivaren och företaget som vill låna. Det går heller inte att undvika kreditupplysningen i fråga. Däremot kan man välja långivare utifrån vilket kreditupplysningsföretag långivaren använder. Detta för att undvika för många förfrågningar i sin UC.

Vad är UC?

Även om många tror att UC är synonymt med kreditupplysningar så är det alltså inte så. UC står för Upplysningscentralen som är ett företag som idag ägs av Asiakastieto Group. UC ägdes tidigare av de svenska storbankerna varför också dessa väljer att använda just UC i samband med kreditprövning. UC tillhandahåller kreditupplysningar om både företag och privatpersoner. Men företaget gör betydligt mer än så. Bland annat driver man den stora söktjänsten Allabolag.se där vem som helst har möjlighet att hämta ut bolagsinformation. Trots detta så är det främst kreditupplysningar som vi svenskar tänker på när vi hör UC.

Det är främst banker och större låneinstitut som använder sig av UC i samband med kreditprövning. När en kreditupplysning inhämtas hos UC så skapas en förfrågan i personen- eller företagets register. Det är denna förfrågan som många svenskar gärna vill undvika i samband med att man tar lån. Många förfrågningar hos UC leder nämligen till ett sämre kreditbetyg. En eller två förfrågningar gör ingen skillnad men samlar ditt företag på sig fler förfrågningar än så så riskerar man att bli nekad större lån i framtiden. Med anledning av detta är det många som väljer att ansöka om företagslån utan UC. När man vänder sig till en långivare som inte använder sig av UC så sker kreditprövningen istället med hjälp av kreditupplysning från Creditsafe eller Bisnode. Dessa upplysningar dyker inte upp som förfrågningar i din eller ditt företags UC.

Fotnot: Förfrågningar hos UC ligger kvar i registret i 12 månader.

Vilken låneförmedlare för företagslån är bäst?

Det finns många företag i Sverige som besitter stor tillväxtpotential. Trots detta har långt ifrån alla av dessa företag möjlighet att utnyttja den inneboende potentialen. Åtminstone inte om man tänkt göra det utan extra kapital. Som väl är har det blivit allt enklare för svenska företag att få finansiering tack vare ett utökat utbud av företagslån och finansiärer. Men det företag som söker efter det bästa och billigaste företagslånet bör inte begränsa sig till en långivare. Istället är det många gånger en bättre idé att vända sig till en låneförmedlare för företagslån. Genom att skicka in sin låneansökan om företagsfinansiering till en låneförmedlare får man kontakt med flera olika långivare. Detta gör att man med en enda ansökan kan få motta flertalet låneofferter. Dessa låneofferter kan man sedan jämföra och på så sätt ställa finansbolagen mot varandra.

Men hur vet man vilken låneförmedlare för företagslån som är bäst? Detta är en aktuell fråga då det idag finns flera olika låneförmedlare att välja mellan. Vilken låneförmedlare som är bäst för just ditt företag beror på hur företagets situation och ekonomi ser ut. Här går vi igenom vad du bör tänka på i jakten efter den bästa låneförmedlaren för företagslån.

Krea företagslån

Välj en låneförmedlare med många långivare

I skrivande stund finns det 7 stycken låneförmedlare för företagslån representerade här på Allt om Företagslån. Du kan jämföra låneförmedlare för företagslån här och samtidigt se vilka aktörer som arbetar med att förmedla företag till lånebanker. En låneförmedlare är ingen långivare i sig utan erbjuder istället en jämförelsetjänst och en plattform där låntagare och långivare möts. Till varje låneförmedlare finns det ett visst antal finansbolag och långivare som anslutit sig. Hur mycket långivare som är anslutna till respektive låneförmedlare varierar. När du vill hitta den bästa låneförmedlaren för företagslån bör du därför se efter hur många anslutna långivare som varje låneförmedlare har. Ju fler anslutna banker och finansbolag desto fler låneofferter har du möjlighet att få.

Den låneförmedlare för företagslån som har flest anslutna långivare idag är Krea. Hos Krea når ditt företags låneansökan ut till hela 22 st långivare. Nedan kan du se hur många långivare som finns anslutna till varje låneförmedlare. Du bör dock ha i åtanke att vissa av dessa låneförmedlare även förmedlar tjänster så som factoring. Med anledning av detta är det inte säkert att alla anslutna långivare erbjuder dig finansiering i form av företagslån.

Antal anslutna långivare

 • Lendo Företagslån – 16
 • Fakturino – 18
 • BestRate – 15
 • Kompar – 18
 • Krea – 22
 • Creddo – 17
 • Corpia – anges ej

JÄMFÖR LÅNEFÖRMEDLARE

Hitta bäst låneförmedlare för företagslån
När du väljer låneförmedlare för företagslån bör du sikta in dig på en låneförmedlare med många anslutna banker.

Villkor och krav kan variera

Vilken låneförmedlare för företagslån som är bäst för just ditt bolag beror också till viss del på hur bolagets förutsättningar ser ut. Exempelvis så finns det låneförmedlare som inte accepterar företag med betalningsanmärkningar. Har ditt företag en betalningsanmärkning så är en ansökan med andra ord helt meningslöst. Istället bör du vända dig till en låneförmedlare med mindre strikta krav på vilka som får ansöka om lån via tjänsten. Detsamma gäller om du som ägare sitter på betalningsanmärkningar. Då finns det risk att du inte accepteras som borgenär vid en granskning. Du bör även se över vilka bolagsformer som tillåts låna via respektive låneförmedlare. Idag är det dock oftast möjligt för alla typer av bolagsformer att skicka in en låneansökan. Således är det vanligtvis möjligt att låna till aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma.

Beroende på vilken låneförmedlare du vänder dig till kan det även finnas krav på viss omsättning. Var därför noga med att se över grundkraven hos respektive låneförmedlare innan du gör en ansökan. Alla låneförmedlare förmedlar till exempel inte lån till nystartade företag utan kräver minst 6 månaders omsättning.

Fördelarna med att vända sig till en låneförmedlare

Om du söker finansiering för ditt företag så är det såklart även möjligt att vända sig till enskilda långivare. Det finns dock många fördelar med att använda sig av en låneförmedlare. Dels är själva ansökningsprocessen väldigt och enkel och du får ofta rådgivning under hela processen. Sedan tar låneförmedlaren enbart en UC på ditt företag. Detta gör att du slipper få någon större påverkan på ditt bolags kreditvärdighet. Om du istället skickar in låneansökan till flera olika långivare eller finansbolag så kommer en UC att tas vid varje tillfälle. Detta gör att din firma riskerar en dålig kreditvärdighet vilket försvårar möjligheterna att få lån i framtiden.

Att gå via en låneförmedlare innebär också att du ökar chanserna att få en låg ränta på företagslånet. Detta då du via en enda låneansökan kan få upp till 22 olika låneofferter beroende på vilken aktör du vänder dig till. Detta sätter ditt företag i en bra position där bankerna ställs mot varandra.

Att välja rätt företagslån

Finansiera ditt bolag med ett företagslån

Alla företag, stora som små, behöver finansiera sig på ett eller annat sätt. Ett vanligt alternativ bland småföretag är att använda sig av ett företagslån. Detta gör att verksamheter kan få in finansiering när det de växer eller när det behövs göras investeringar. Dessutom så innebär ett företagslån att man som entreprenör inte behöver skjuta in mer pengar själv eller ta in andra delägare. Lån kommer även med fördelen att de är enkla att förstå, till skillnad från andra finansieringsformer som factoring eller leasing.

Hur väljer man rätt företagslån?

Fördelarna är många, men hur går man till väga för att välja rätt lån för sitt företag? Till att börja med är det alltid en bra idé att utgå från vad lånet ska användas till. Är det en maskin som behövs köpas in, är det pengar som ska gå till att utöka ens lager, eller något annat? När man definierar vad lånet ska gå till är det även bra att utvärdera om man verkligen behöver hela lånebeloppet eller inte. Går det att ta ett mindre lån och kanske göra en mindre investering än vad som initialt är tänkt?

Som ett nästa steg bör man räkna på vad finansieringen är tänkt att ha för positiv inverkan på ens affär. Innebär ett utökat lager att man kan sälja mer produkter till sina kunder? Eller innebär det att leveranserna går snabbare och kundnöjdheten ökar? Vilken positiv effekt kan ökad kundnöjdhet ha i kronor och ören över tid? Detta är oftast enklare sagt en gjort, men är en nyttig övning för att definiera vad som kommer att påverka ens framgång och tänka igenom hur man kan säkerställa att det blir som man tänkt.

Till sist är det dags att jämföra företagslån för att se vilket som passar bäst in på ens tilltänkta användning. Det finns många olika långivare och banker på marknaden och det räcker inte med att ta kontakt med en av dem. Gör man det är det lätt att man går miste om ett billigare företagslån. Använder man sig av en låneförmedlare kan man snabbt få en överblick av vad ens företag kan få för finansiering. Detta hjälper en att hitta rätt företagslån för ens behov och möjligheter.

Så väljer du rätt företagslån
Behöver du finansiering till ditt företag så bör du alltid jämföra företagsån innan du gör en ansökan

Vilket lån passar mitt bolag?

När du utvärderar vilket lån det är som kommer att passa ditt företag bäst så är det viktigt att kolla på åtminstone tre olika saker. För det första, är beloppet högt nog? Ska du köpa en maskin kanske det inte går att lånet är under en viss nivå för att du ska kunna gå igenom med transaktionen. Eller så kanske det är möjligt att välja bort några extra funktioner för att få ett lägre pris.

I nästa steg är det viktigt att kolla på vilket företagslån det är som har den lägsta räntan. Detta innebär att du inte betalar mer i finansieringskostnader än vad som är nödvändigt. I det här steget kollar vi även på den sista biten för att hitta rätt företagslån, det vill säga amorteringstakten. Hur mycket du betalar per månad kommer att avgöra om ditt företags kassaflöde är starkt nog för att återbetala lånet. Lägst ränta innebär inte alltid lägst månadsbetalning, då löptiden spelar en viktig roll här.

Andra saker som är viktiga och tänka på är om det går att betala tillbaka lånet tidigt utan eventuella straffavgifter och vilken säkerhet som du behöver erbjuda långivaren. Generellt används personlig borgen som säkerhet bland de flesta långivarna, och endast ett fåtal kollar på andra säkerheter som pant i fastighet eller företagsinteckning.

Så inhämtar du bolagsinformation

Nyligen listade SEO-företaget Top Dog de 100 största sajterna i svenska Google. Etta på listan låg Wikipedia tätt följt av YouTube och Facebook. Lite längre ned på listan återfanns sajten Allabolag.se. En känd sajt för många entreprenörer då Allabolag.se erbjuder fri tillgång till företagsinformation. Hit vänder sig de flesta som vill få mer information om ett specifikt svenskt företag. Bland annat kan man söka på privatpersoner för att se vilka bolagsengagemang som finns. Men man kan även se både aktiva och tidigare uppdrag. Vidare har man möjlighet att söka på ett företag för att se omsättning, resultat och andra nyckeltal. Allabolag.se startades 2007 och ägs idag av Enento Group som även är ägare av kreditupplysningsföretaget UC. Utöver verksamhet i Sverige är man även aktiva i Finland, Norge och Danmark. Den mesta informationen på Allabolag.se är gratis och du kan således enkelt och utan begränsningar söka efter den bolagsinformation du behöver. För den som vill ha ytterligare information men även ta del av tjänster som kan gynna det egna företaget finns Allabolag PLUS.

Allabolag PLUS ger dig mer bolagsinformation

Allabolag PLUS är en tilläggstjänst från Allabolag.se. Du kan enkelt skaffa denna tjänst via hemsidan för 89kr/mån. Genom att göra så så har du möjlighet att ta bättre affärsbeslut men du får även möjlighet att ta del av Allabolag.se helt reklamfritt. Tjänsten är inte bindande så du kan när som helst välja att säga upp den om behovet inte längre kvarstår. Med Allabolag PLUS får du bland annat tillgång till historisk data om svenska företag. Det kan handla om äldre bolagshändelser eller befattningshavare som funnits i företaget. Du kan även plocka ut information som visar uppskattat bolagsvärde på olika företag som du har intresse för. Vidare erbjuder Allabolag.se en bevakningstjänst där du kan bevaka upp till 25 olika bolag och få notiser så fort någon förändring sker i företaget. Du kan dessutom exportera sökresultat och hämta ut grafik för bokslutsanalyser.

Ska du göra affärer med ett företag du inte tidigare haft samröre med så kan du dra stor nytta av Allabolag PLUS. Detta då du får möjlighet att ta 10 kreditupplysningar av typen UC Mikro. På så sätt kan du kolla upp okända företag innan du gör affärer med dom. Detta kan spara dig som företagare både tid och pengar. I kreditupplysningen du inhämtar kan du bland annat se om företaget ansökt om företagslån, om det finns något aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden samt om företaget har betalningsanmärkningar. Notera att ansökningar om företagslån utan UC inte redovisas i UC Mikro.

Få mer bolagsinformation med Allabolag PLUS
Med Allabolag PLUS får du tillgång till alla bolagsinformation du kan tänkas behöva

Presentera ditt företag på Allabolag.se

Utöver de tjänster som Allabolag.se erbjuder i syfte att ge dig bolagsinformation så finns det även möjlighet för dig att lyfta ditt eget företag. Detta genom olika former av annonsering på sajten. Bland annat kan du för 6988 kr per år köpa en bolagspresentation. Med en personlig bolagspresentation får du chansen att presentera ditt företag. Detta innebär att när någon söker på ditt företagsnamn så får denne även upp en presentation. Presentationen skapar du själv och du kan exempelvis lyfta upp vilka produkter eller tjänster ni erbjuder och vad som gör er unika. Utöver vanlig text kan man även lägga till bilder och video till sin bolagspresentation på Allabolag.se. Vidare kan det vara bra att addera länkar till er företagssida eller era sociala kanaler.

En annan populär tjänst från Allabolag.se är UC Sigill som finns i både guld, silver och brons. Med ett UC Sigill kan du visa potentiella kunder eller samarbetspartners att ditt företag är kreditvärdigt. Beställer du ett UC Sigill så kommer detta upp på er bolagssida på Allabolag.se. Men du kan även använda sigillet på företagets egna hemsida. Utöver bolagspresentation och UC Sigill så erbjuder Allabolag.se många andra bra annonseringsmöjligheter. Besök Allabolag.se för att läsa mer om de olika tjänsterna.

Hur förbättrar man företagets lånevillkor

Driver du ett företag som av någon anledning behöver finansiering så finns det många olika lösningar att välja mellan. Företagslån är den finansieringsform som växer mest just nu och det finns många olika långivare att vända sig till. Du hittar exempelvis en lista på nya företagslån här på Allt om Företagslån. Andra vanliga finansieringsformer för svenska bolag är fakturabelåning, leasing och företagskredit. Vilken typ av finansiering som är mest lämplig kan skilja sig åt beroende på vilken situation företaget befinner sig i. Men oavsett om man tänkt ta ett företagslån eller belåna fakturor så är det av stor vikt att man får bra lånevillkor. Utan bra villkor kan finansieringen stå sig dyrt och lånet blir en större börda än nödvändigt. Som tur är kan man påverka företagets möjlighet att få bra lånevillkor. Med anledning av detta så går vi i denna artikel igenom enkla knep på vad du kan göra för att få så billig företagsfinansiering som möjligt.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Se över utbudet av företagsfinansiering

Innan du ansöker om ett företagslån, fakturabelåning eller checkkredit så är det bra att se över hur utbudet ser ut. Det finns otroligt många olika aktörer som erbjuder företagsfinansiering idag. Därför tjänar man ofta på att sondera marknaden innan man tar kontakt med en långivare. Vanligt i Sverige är att man som företagare vänder sig direkt till banken där man har sina affärer och konton. Detta är vanligtvis ingen bra strategi. Dels för att du riskerar en utdragen ansökningsprocess men även för att storbankerna ofta ställer höga krav på de företag som ansöker om finansiering. Har du ett nytt företag så är det i princip omöjligt att få finansiering beviljad hos någon av de svenska storbankerna.

Förbered din låneansökan väl

Oavsett om du vänder dig till storbanken eller till någon av de långivare som återfinns online så är det viktigt att förbereda sin låneansökan. Innan du ansöker om företagsfinansiering bör du ha god inblick i företagets ekonomi och vara förberedd med svar på eventuella frågor som långivaren kan ha. Visa upp att det finns utrymme i budgeten för att täcka avbetalningen att lånet. Det kan även vara en god idé att se över eventuella säkerheter som kan göra att företaget får förbättrade lånevillkor. När du ansöker om företagslån online så brukar det enbart krävas säkerhet i form av personlig borgen. Se över hur möjligheterna ser ut för detta och om du eller andra ägare har den kreditvärdighet som krävs för att stå som borgenär för lånet. Om du är i startgroparna med ditt företag så är det även viktigt att du har en affärsplan som du kan visa upp för långivaren.

Hur förbered du än är inför din låneansökan så finns det vissa bitar som långivaren tittar extra på när de sätter ränta och avgifter. Det handlar främst om vilken ekonomisk historik bolaget har samt vilka återbetalningsmöjligheter som finns.

Förbättra lånevillkor företagslån
Genom att förbereda sig väl och välja rätt strategi finns det möjlighet att förbättra villkoren för företagsfinansieringen

Använd jämförelsetjänster och låneförmedlare

För att spara tid och samtidigt öka dina möjligheter att få bra lånevillkor kan du använda dig av jämförelsetjänster. Detsamma gäller låneförmedlare som förmedlar företagslån mellan långivare och företag. När du använder dig av en låneförmedlare får bankerna konkurrera om dig. Detta gör att räntor och avgifter pressas och du får flera olika låneerbjudanden. Utöver bättre villkor så tas dessutom endast en UC kreditupplysning när du vänder dig till en låneförmedlare. Detta till skillnad mot om du vänt dig till varje långivare för sig och ansökt om företagsfinansiering. Då hade en kreditupplysning tagits av varje lånebolag. När du ansöker om företagslån via en låneförmedlare så får istället samtliga anslutna långivare dela på den UC kreditupplysning som låneförmedlaren tar. Detta gör att du påverkar både din egen- och företagets kreditvärdighet så lite som möjligt. Att du upprätthåller en god kreditvärdighet i ditt bolag kan göra att möjligheterna för att få bra lånevillkor även står sig i framtiden.

Slutligen så bör du alltid se till att ha ordning på företagets finanser om du söker likviditet via företagsfinansiering. Har ditt företag stora skulder som redan idag är svåra att återbetala så kan du varken förvänta dig bra lånevillkor eller att bli beviljad ny finansiering. Oavsett vilken bank eller långivare du vänder dig till så vill aktören i fråga veta att ditt bolag har förutsättningarna som krävs för att återbetala skulden.

Distansarbete är här för att stanna

Ända sedan covid 19 slog till på bred front i Sverige i mars har Folkhälsomyndighetens rekommendationer varit tydliga. De svenskar som har möjlighet att jobba hemifrån ska göra detta. I samband med att pandemin även satte ekonomiska spår har företag även permitterat anställda med hjälp av statens stödpaket till företag. Men många av de anställda som inte blivit permitterade har fortsatt arbeta men i en helt annan miljö. Nämligen hemifrån. Åtminstone i de fall där hemarbete är möjligt. För många har det blivit en rejäl omställning med nya rutiner och nya krav. För andra har det varit en del av vardagen sedan tidigare och skillnaderna har inte blivit så stora. Men allt tyder på att distansarbete är något som många kommer behöva vänja sig vid. Både ekonomer, chefer och föreläsare spår nämligen att detta arbetssätt kommer att hålla i sig även efter pandemin.

Omställning och förändringar

Redan innan pandemin slog till var det många som var vana vid distansarbete. Inte minst då gig-ekonomin vuxit sig allt starkare vilket innebär att allt fler människor väljer tillfälliga jobb framför en fast anställning. Som frilansare finns det ofta helt andra möjligheter att arbeta på distans. Speciellt för den som befinner sig i en digital bransch. Och det är just i fintech branschen som många av de nya jobbmöjligheterna finns. Men även för den som är mer ovan vid distansarbete finns det nu tecken på att detta nya arbetssätt är här för att stanna. Corona-krisen har varit en ögonöppnare för många företag som tidigare varit skeptiska till att inte ha sina anställda på plats. Fysiska möten har bytts ut till träffar på zoom och Google hangouts vilket i många fall visat sig fungera minst lika bra. Redan nu har företag som Spotify underrättat sina medarbetare om att de ska arbeta hemifrån fram till årsskiftet.

En annan förändring som pandemin fört med sig är det minskade resandet. Event, konferenser och andra sammanslutningar har ställts in då det inte varit tillåtet att samla mer än 50 personer på en och samma plats. Detta har gjort att en del företag upptäckt att en del av de inbokade eventen faktiskt inte varit nödvändiga alls. Detsamma gäller dagsresor till andra europeiska länder för enskilda möten. Sådana möten kan nu ske digitalt vilket gör att företag sparar pengar samtidigt som man bidrar till en bättre miljö. Den stora digitaliseringen är här på riktigt och få kunde nog ana att det var en pandemi som skulle få det att ske.

Corona-krisen har tvingat fram ett nytt digitalt sätt att arbeta på vilket visat sig fungera bättre än många trodde

Så anpassar du dig till distansarbete

Att ställa om från att arbeta på ett fysiskt kontor med medarbetare till att jobba ensam hemifrån har sina utmaningar. Men när man väl vant sig upptäcker man snabbt att det finns många fördelar och många anställda uppskattar det nya mer flexibla arbetssättet. Men för att göra det gäller det att först skapa förutsättningar för att arbeta hemifrån. Bland annat är det viktigt att hitta rutiner för arbetsdagen. Även om det är möjligt att arbeta direkt från sängen och slippa gå upp är detta ingen långsiktig lösning. Istället är det bättre att ställa klockan och följa de morgonrutiner man annars har. Efter att dessa är avklarade så gäller det att du har ett hemmakontor där du kan arbeta ostört. Har du möjlighet så kan det vara värt att investera i en ergonomisk kontorsstol. För den som sitter med laptop är det viktigt att få rätt höjd på skärmen så att du inte förstör axlarna. Ett externt tangentbord och extern mus är att rekommendera. Har du en tillmötesgående arbetsgivare så kan du säkert få denna att betala för den extra utrustningen.

Eftersom distansarbete ofta innebär att man sitter ensam och arbetar så är det viktigt att ändå hålla kontakt med sina kollegor. Se till att ladda ner program som tillåter detta så som Skype, Zoom och Slack. Många av dessa program kommer du ändå att behöva ha för att kunna delta i videosamtal och videokonferenser. En förutsättning för att dessa program ska fungera är såklart att du har ett fungerande internet. Utöver ovanstående tips så rekommenderar vi dig även att ta pauser under dagen. Då blir det enklare att hålla uppe koncentrationen och du får mer gjort.

EU-lån – ett välkommet stöd i coronatider

Under rådande pandemi är det många företag som kämpar för att hålla sig flytande. En del ha fått dra ned på öppettider och personalstyrka och hos andra har produktionen tillfälligt stannat av. Många företag har under den här perioden varit i behov av likviditetsfinansiering och det finns nu ett lån med stöd från EU som småföretagare kan ansöka om.

Det finns idag ett stort urval av långivare som erbjuder företagslån med snabba digitala ansökningsprocesser. Men även om företagslån idag är mer lättillgängliga krävs fortfarande att man uppvisar en god ekonomi och i de flesta fall anger en personlig borgen. Om man som egenföretagare tecknar ett företagslån med personlig borgen riskerar man delvis sin privata ekonomi och säkerhet. Detta kan agera bromskloss för verksamheten då många företagare under rådande kristider är i behov av en likviditetsfinansiering samtidigt som de inte vill riskera sin privatekonomi för företagets skull.

För att stötta normalt livskraftiga småföretagare har Europeiska Investeringsfonden, EIF, valt att gå in och ta 80% av risken då småföretag ansöker om ett så kallat EU-lån. Genom att EIF tar den största risken ökar företagens chans att beviljas lån och de får dessutom en tryggare finansieringslösning då de endast behöver gå i personlig borgen för 20% av lånesumman. EIFs lånegaranti är även en trygghet för långivarna att de får tillbaka sina pengar.

EU-lån för småföretagare
Småföretagare kan ansöka om EU-lån med låg ränta och bra trygghet

Lägre risk – lägre ränta

Utöver tryggheten i att företaget endast behöver gå i personlig borgen för 20% av lånesumman brukar en positiv effekt med lägre risk vara att det även bidrar till en lägre ränta. Detta gör ytterligare att EIFs finansieringslösning är ett bra stöd under krisen.

Här på Allt om företagslån kan du jämföra olika företagslån och deras räntor för att själv bilda dig en uppfattning om ränteskillnaden. Du kan även välja att göra en jämförelse via Lendo i vår topplista och snabbt få en uppfattning om huruvida ditt företag kvalificerar för ett företagslån med EU-stöd, samt vilka långivare som erbjuder ett.

Krav för att bli beviljad EU-lån

Det så kallade EU-lånet riktar sig till småföretagare och gäller för summor upp till 275.000 kronor. Önskar man större lån än så är det vanliga företagslån som gäller. Vidare får företaget ha max nio anställda och som mest 20 miljoner kronor i omsättning. Räntan baseras i vanlig ordning på företagets kreditprövning samt storlek och löptid på lånet.

Grundkrav

 • Max 9 anställda
 • Högsta belopp att låna: 275 000 kronor
 • 24-60 månaders löptid
 • Maximal omsättning 20 miljoner kronor
 • Ränta 6,4% – 12%
 • Företaget måste ha minst ett bokslut
 • Företaget får ha max 20 miljoner kr i totala tillgångar

Företagsleasing

Leasing är ett finansieringsalternativ för företag som behöver inventarier men inte vill binda upp kapital i onödan. Att leasa innebär att man hyr exempelvis en bil eller annan utrustning till en fast månadskostnad under en bestämd period. Utrustningen tillhör då finansinstitutet och företaget kan lägga sitt kapital i andra investeringar.

Som företag kan man ibland vara i behov av att investera i utrustning eller transportmedel. Om man saknar medel eller behöver kapital till annat i företaget kan leasing vara ett bra alternativ till att köpa produkterna. Dessutom kanske man inte vill behöva ansöka om ett företagslån för att ha råd med utrustningen. Ett annat skäl kan vara att det helt enkelt inte finns behov av att äga produkten mer än i ett par års tid eller att man saknar tid och personal till underhåll och administration. I den här artikeln tittar vi närmre på skillnaden mellan leasing och köp samt vilka former av leasing man kan använda sig av som företag.

Olika former av leasing

Det finns två olika former av företagsleasing och avtalen skiljer sig både gällande form och hur de bokförs. För den som går i leasingtankar gäller det att studera skillnaderna noggrant samt se över företagets behov. Vad behöver man, hur mycket ansvar vill man själv ta för underhåll och service och hur mycket är man beredd att betala? När man kan svara på de frågorna är det läge att titta på alternativ.

LEASING HOS FAKTURINO

företagsleasing
Med företagsleasing kan du få tillgång till maskiner och bilar utan att behöva offra hela bolagets kapital

Operationell leasing (även kallad fullserviceleasing)

Om man väljer operationell leasing är det leasingföretaget som äger och har ansvar för produkten under tiden den är uthyrd. De står för allt underhåll, service och reparationer. Som kund behöver man med andra ord inte bekymra sig om någonting utan betalar en fast summa per månad med all service inkluderad. Leasingföretaget tar dessutom restvärdesrisken för produkten vilket innebär att man inte heller behöver fundera över värdeminskningen. Operationell leasing är alltså en form av uthyrning.

Fördelarna med operationell leasing är med andra ord flera. Som företag har man full koll på sina kostnader, inga oförutsedda händelser såsom behov av reparationer och dylikt riskerar att skaka om budgeten. När leasingtiden är över lämnar man tillbaka utrustningen och behöver inte fundera på restvärdet. Det man bör vara noggrann med är dock att följa de bestämmelser angående slitage som listas i avtalet. Har man slitit mer än naturligt eller, om man leasat bil, kört fler mil än överenskommelsen tillkommer extra avgifter. Dessa kan variera mellan olika leasingföretag. Se till att kolla upp såväl dina behov som kostnader för överträdelser innan du tecknar ett avtal.

Vid en operationell leasing bokförs hyreskostnaden som en direkt kostnad vilket gör att företaget får bättre soliditet då det egna kapitalet inte rörs. I och med att produktens värde inte är av intresse vid operationell leasing tas kostnaden inte upp i företagets balansräkning.

Fördelar med operationell leasing:

 • Leasingfirman sköter allt som rör bilen/produkten (service, underhåll, försäkring)
 • Leasingfirman tar restvärdesrisken vilket innebär mindre risk för dig som kund.
 • Fast månadskostnad på en faktura

Finansiell leasing

En finansiell leasing påminner mer om ett avbetalningsköp där man som företag leasar bilen/produkten under en bestämd period och sedan, efter att den löpt ut, ansvarar för att köpa loss produkten alternativt hitta en annan köpare.

Till skillnad från den operationella leasingen är det vid en finansiell leasing företaget som leasar som står som ägare och har allt ansvar för underhåll och försäkringar av produkten. Man kan med andra ord likna en finansiell leasing vid ett lån där köpet förfaller när leasingperioden löpt ut.

Banken köper bilen/produkten av leverantören och säljer den sedan på avbetalning till det berörda företaget. Objektet för leasingen räcker vanligen som säkerhet för krediten.

Vid en finansiell leasing räknas produkten som en tillgång i balansräkningen.

Fördelar med finansiell leasing:

 • Flexibel kostnad

Skillnaden mellan operationell och finansiell leasing är vem som äger och ansvarar för den berörda utrustningen. Det är även skillnad i hur kostnaden för leasingen bokförs.

LEASING HOS FAKTURINO

Kostnad leasing

När man leasar en produkt betalar man en avgift varje månad. Kostnaden för avtalet bestäms av en rad olika faktorer såsom värdet på produkten/bilen, tiden för leasing och beräknat restvärde. Månadskostnaden kan exempelvis bli lägre om slitaget beräknas vara litet och restvärdet högt. Här gäller det att banken som hyr ut bilen/produkten har så pass bra kännedom om branschen att de kan göra en riktig bedömning av andrahandsvärdet.

Låna pengar till inventarier

Ett annat alternativ till leasing är låna pengar till företaget för att köpa en produkt eller bil direkt. Likt vid en finansiell leasing sprider man då ut betalningen över tid och får dra av moms och göra avskrivningar. I ett sådant är det ränta och löptid som styr månadskostnaden.

Företagslån med Creditsafe

För den som är mån om sin kreditvärdighet kan det ta emot att låna till sitt företag då långivaren även tar kreditupplysning på ägare som går i personlig borgen. Som tur är finns det möjlighet att låna till företag utan UC kreditupplysning. När du ansöker om sådana företagslån så används andra företag än UC för att inhämta kreditupplysning. Ett sådant företag är Creditsafe och faktum är att det blivit allt mer vanligt med företagslån med Creditsafe. Fördelen med sådana lån är att du inte får någon förfrågan i ditt UC register. På så sätt slipper du riskera en försämrad kreditvärdighet när du lånar till ditt bolag. Vissa av långivarna som erbjuder företagslån med Creditsafe tar varken UC på ägare eller bolag. Andra tar UC på företaget men Creditsafe på de ägare som ska gå i personlig borgen. Nedan kan du jämföra företagslån med Creditsafe för att undvika en förfrågan i ditt UC register.

Jämför företagslån med Creditsafe

FinansbolagLånebeloppLöptidInfoSäkerhetAnsök
qred10 000 - 1 000 000 kr6-18 månLäs merPersonlig borgenFÅ OFFERT
Allmänna villkor
(tar UC på bolaget men ej på person)
mynt10 000 - 1 000 000 kr3-18 mån Läs merPersonlig borgenFÅ OFFERT
Allmänna villkor
OPR-företagslån30 000 - 500 000 kr1-18 mån Läs merPersonlig borgenFÅ OFFERT
Allmänna villkor
corpia50 000 - 2 000 000 kr1-36 månLäs merPersonlig borgenFÅ OFFERT
Allmänna villkor

Låna till företag med Creditsafe

Oavsett vilken långivare du vänder dig till för att ta ett företagslån så behöver ditt bolag gå igenom en kreditprövning. Detta innebär att långivaren ser över bolagets ekonomi och säkerställer att den återbetalningsförmåga som krävs finns. Detta är även något som görs på företrädare för företaget då dessa allt som oftast måste gå i personlig borgen för lånet. De flesta finansbolag och banker som erbjuder företagslån använder UC i samband med kreditprövningen. Det har dock blivit alltmer vanligt med företagslån med Creditsafe och företagslån med Bisnode. Detta då svenskar är måna om sin kreditvärdighet och inte vill samla på sig onödiga förfrågningar hos UC. Många förfrågningar kan nämligen leda till att man blir nekad större lån i framtiden.

Att låna till företag med Creditsafe kommer inte påverka ägarens kreditvärdighet. I det fall långivaren använder Creditsafe för att ta kreditupplysning på både ägare och företag så kommer även bolagets kreditvärdighet lämnas opåverkad. Vänder du dig i framtiden till en storbank så kommer banken inte kunna se din låneansökan i UC registret. Med andra ord finns det stora fördelar att vända sig till långivare som använder sig av Creditsafe i samband med kreditprövningen.

Företagslån med Creditsafe
Med företagslån med Creditsafe slipper du onödiga förfrågningar i UC-registret

Nystartade företag gynnas

Företagslån med Creditsafe erbjuds till både små- och medelstora företag. Även lån till nystartade företag går att få utan att någon UC förfrågan är nödvändig. Faktum är att nystartade företag gynnas extra av att ansöka om företagslån med Creditsafe. Detta då det är extra viktigt att inte drabbas av en dålig kreditvärdighet under uppstartsfasen. För att kunna teckna abonnemang, hyresavtal och andra förbindelser krävs det nämligen att bolaget har en god återbetalningsförmåga. Vidare är det inte heller helt osannolikt att bolaget under de kommande åren behöver ytterligare finansiering. Då gäller det att både företag och ägare har en god kreditvärdighet och inte samlat på sig för många förfrågningar hos UC. Detsamma gäller för det företag som framöver kommer behöva ansöka om checkkredit.

Genom att ansöka om ett företagslån med Creditsafe till ditt nystartade företag kommer bolaget att påverkas så lite som möjligt. Storbankerna får inte vetskap om din låneansökan och det är enbart andra finansbolag som använder sig av Creditsafe som kan se din förfrågan.

Frågor & svar om att låna med Creditsafe

Vart hittar jag företagslån med Creditsafe?

I listan ovan ser du vilka långivare som erbjuder företagslån med Creditsafe just nu. Bland dessa aktörer återfinns bland annat mynt och OPR-Företagsån.

Används Creditsafe för kreditupplysning på både företag och ägare?

Majoriteten av de långivare som erbjuder företagslån med Creditsafe använder Creditsafe för kreditupplysning på både företag och företrädare. Det finns dock en del som tar UC på företaget men Creditsafe på de personer som går i personlig borgen för lånet.

Kommer min kreditvärdighet att påverkas av en låneansökan?

Eftersom långivaren använder Creditsafe istället för UC så kommer din personliga kreditvärdighet inte att påverkas. Storbankerna kommer inte att kunna se din låneansökan och det registreras ingen förfrågan i UC-registret.

Kan jag ta företagslån med Creditsafe trots betalningsanmärkning?

Är företagets ekonomi god i övrigt så behöver en betalningsanmärkning inte vara några problem. Detsamma gäller för företrädare för bolaget.

Vad är Creditsafe?

Creditsafe är ett kreditupplysningsföretag som många svenska långivare samarbetar med. Främst arbetar Creditsafe med att leverera kredit- och affärsinformation till företag, myndigheter och låneinstitut.

Så tar du ett företagslån med Creditsafe

Att ta ett företagslån med Creditsafe skiljer sig inte nämnvärt mot hur det funkar att låna med UC eller annat kreditupplysningsföretag. Däremot behöver du först hitta företagslån med Creditsafe vilket inte alltid är så lätt om man inte vet vart man ska vända sig. Därför har vi på Allt om Företagslån gjort jobbet åt dig. I listan ovan hittar du långivare som erbjuder företagslån med Creditsafe. Listan uppdateras löpande så att nya aktörer som använder sig av Creditsafe hamnar i listan också. På så sätt kan du enkelt hålla dig uppdaterad med vilka banker och finansbolag som inte använder sig av UC.

När du väl hittat en lämplig långivare så kan du ta dig vidare till dennes hemsida där du enkelt kan göra en låneansökan. Låneansökan sker helt digitalt och du identifierar dig tryggt och säkert med BankID. I låneansökan får du bland annat ange hur stort belopp du vill låna samt vilken löptid som önskas. Du får även fylla i sedvanliga uppgifter om företagets ekonomi samt information om tilltänkta borgenärer. Ibland kan det hända att du får komplettera din låneansökan med dokument. Sker detta så blir du meddelat om det omgående. När du skickat in låneansökan gör långivare en kreditprövning där det bland annat ingår att man inhämtar en kreditupplysning från Creditsafe.

Efter kreditprövningen är gjord kommer du att få svar på huruvida företagslånet blivit beviljat eller inte. Därefter betalas pengarna ofta ut till företagskontot inom 24 timmar.

Vad gör Creditsafe?

I Sverige är Creditsafe främst känd för att samarbeta med banker- och låneinstitut kring kreditbeslut som ska tas. Men Creditsafe gör mer än att bara leverera kreditupplysningar och kreditbetyg. Företaget ingår i en större koncern som heter Creditsafe Group som har sitt huvudkontor i England. Utöver att hjälpa långivare med kreditinformation är man även en källa till affärsinformation. Många privatpersoner, myndigheter och företag vänder sig till Creditsafe för att få information inför större affärsbeslut. Företaget har inte mindre än 100 000 kunder vilket säger en del om dess storlek.

Informationen som Creditsafe levererar till sina kunder samlas in från Skatteverket, Bolagsverket och andra officiella källor. Informationen sammanfattas sedan på ett tydligt sätt för kunden så att denna enkelt ska kunna fortsätta att göra säkra affärer. Creditsafe har många kända företag i sin kunddatabas. Bland annat Stena Line och Svenska Spel vänder sig regelbundet till Creditsafe för att få ut ekonomisk information inför både små- och stora affärsbeslut.