En budget är en prognos över företagets intäkter och utgifter. I en välarbetad budget kan man se om företaget tros kunna bära sig eller om man är i behov av att göra vissa justeringar för att få ekonomin att gå ihop. En budget är därmed ett mycket värdefullt verktyg för den som driver eller ska starta ett företag.

Att ha koll på företagets ekonomi är a och o för att uppnå framgång och slippa oroa sig över oförutsedda händelser. Genom att ha koll på eventuella utmaningar och budgetera för tillfälliga motgångar skapar man en sund arbetsmiljö. Det går aldrig att förutspå exakt hur stora intäkter eller utgifter som kan uppstå i ett företag, men genom att var väl förberedd – och redan ha testat en hel del scenarior i teorin – finns det utrymme för olika situationer som annars skulle kunna orsaka svåra ekonomiska konsekvenser för ditt företag.

Det är viktigt att komma ihåg att en budget endast är en prognos över hur du tror att det kommer att se ut med intäkter och utgifter. Framförallt intäkter kan vara svåra att beräkna så tänk på att kontinuerligt kolla av och justera i din budget för att den ska bli så realistisk som möjligt. Kort sagt – jobba aktivt med din budget.

Så skapar du en budget

Det är inte helt lätt att skriva en budget från start och det är lätt hänt att man missar viktiga utgifter. Se till att få med såväl fasta som tillfälliga utgifter i din budget. Vi ger dig några exempel på dessa nedan. Är du osäker på om du fått med allt kan du söka efter fler exempel via nätet. Intäkter och utgifter kan se lite olika ut beroende på bransch. Tänk på att varken överskatta dina intäkter eller underskatta dina utgifter.

Exempel på intäkt

 • Försäljning av vara eller tjänst.

Exempel på utgifter

 • Produktionskostnad
 • Hyra – inkl. el och värme.
 • Inköp av möbler till kontor
 • Löner och sociala avgifter
 • Resor – kollektivtrafik, leasingbil etc
 • Inköp av datorer, telefoner och övrig teknik
 • Abonnemang
 • Marknadsföring
 • Försäkringar

Här gäller det att uppskatta hur dina försäljningssiffror kommer att se ut. Därefter summerar du intäkter – utgifter = resultat. Viktigt att komma ihåg är att en budget inte speglar verkligheten utan byggs på en kvalificerad gissning. Därav vill vi återigen understryka vikten av att vara grundlig i arbetet med budgeten samt att regelbundet uppdatera den efterhand som ni ser hur de faktiska siffrorna ser ut.

Budgetering för företag

Fördelar med en bra budget

En bra budget ger dig inte bara en översikt över det kommande årets intäkter och utgifter samt koll på att det finns tillräckligt med likvida medel längs vägen. Den ger dig också ett bra underlag till att se på vidare utveckling av ditt företag. När din budget känns stabil kan du börja titta på var pengarna kommer in, hur du skulle kunna investera i ett eventuellt överskott och var du kan försöka dra ned på dina kostnader. Kanske finns det utrymme till att ansöka om ett företagslån för att expandera verksamheten och på sikt dra in ännu mer pengar.

Startbudget

Är du precis i uppstarten av ett nytt företag? Då bör du sätta dig ned och göra en startbudget och se till att du får med alla kostnader som kan uppstå. Troligen behöver du göra en del investeringar i ditt företag innan du kan starta upp. Finns likvida medel eller behöver du ta ett företagslån för att komma igång? I den här budgeten ska du har med alla de kostnader du har på kort sikt och hur de ska finansieras. Se till att budgeten omfattar alla fakturor som följer med uppstarten.

Resultatbudget – din budget på sikt

En resultatbudget har som syfte att visa på företagets ekonomiska överlevnad. Denna formen av budget sträcker sig ofta ett år framåt och kan av den anledningen ibland omtalas som årsbudget. I en resultatbudget ska företagets förväntande intäkter och kostnader redovisas.

Intäkterna är den summan du får in av exempelvis försäljning och räntor medan kostnaderna består i allt från material till personalkostnad. När du dragit av summan av alla kostnader från summan av dina intäkter ser du om företaget förväntas gå med vinst under det kommande året. Via din budget har du fått ett resultat, därav  namnet – resultatbudget.

Om du har ett nystartat företag kan det vara svårt att skriva en resultatbudget då allt hänger på hur mycket du säljer. Den som har haft ett företag som varit aktivt under några år kan jämföra med resultaten ifrån tidigare år men för ett nystartat företag krävs noggranna kalkyleringar som sedan får ligga till grund för vilka siffror företaget tros dra in.

Tänk på att en resultatbudget innehåller förväntade resultat, du kan med andra ord inte förlita dig på att siffrorna faktiskt kommer att spegla verkligheten. Resultatbudgeten är en ungefärlig beräkning som – när den är väl utarbetad – visar på hur lönsamheten troligtvis kommer att se ut i företaget i slutet av året.

Allt om Företagslån bakgrund

Likviditetsbudget

Du bör alltid göra en likviditetsbudget som komplement till din resultatbudget. Det är nämligen den som visar på om du kommer att klara dig ekonomiskt under året. Då resultatbudgeten sträcker sig över ett helt år kan vissa månader bli tuffa även om slutresultatet hamnar på plus. I en likviditetsbudget gör du en kalkyl över dina intäkter och kostnader per månad. Kanske behöver du göra stora inköp en månad som gör att du saknar täckning för dina fasta månadskostnader. Eller är din försäljning säsongsbetonad, vilket innebär att du står utan intäkter under flera av årets månader. Då hjälper det föga att företaget i teorin kommer att gå med vinst i slutet av året. I denna budget får du en tydligare inblick i din ekonomi och kan ta ställning till hur du ska finansiera tillfälliga utgifter. Kanske behöver du ta ett företagslån utan säkerhet eller skaffa en företagskredit för att hålla företaget flytande tills dess att intäkterna börjar ramla in.

Resultatbudget och likviditetsbudget

Balansräkning

Balansräkningen är en ekonomisk rapport som utgör en central del av företagets redovisning. Här summerar man tillgångar, eget kapital och skulder vid en given tidpunkt – ofta sista dagen av räkenskapsåret.

Balansräkningen delas upp i två delar:

 • Tillgångar
 • Eget kapital och skulder

Dagen för redovisning bör dessa två poster vara lika stora. Man brukar ha löpande koll på balansräkningen under året för att se att allt löper som det ska.

Budgetering av moms

Kostnader för skatt och moms ska även de räknas in i din budget. När det kommer till momsen är det dock endast i likviditetsbudgeten du behöver räkna med den. Anledningen till detta är att du som företag betalar moms då du köper varor, som du sedan får tillbaka så den behöver inte tas upp i resultatbudgeten. Däremot är det pengar som företaget måste ligga ute med under en tid och ska därför räknas med i likviditetsbudgeten som berör hur mycket som finns tillgängligt i kassan på kort sikt.

Sluta aldrig att följa upp din budget

Något som vi återkommit ett par gånger till i den här artikeln är vikten av att följa upp sin budget. Såväl intäkter som utgifter varierar och ibland ökar kostnaderna på områden vi inte hade räknat med. Genom att löpande följa upp budgeten kan du göra justeringar som håller dig på banan. Kanske märker du att produktionen kostat mer än beräknat, går det att minska på utgiften eller finns det andra poster du kan dra ned på? Håll dina kostnader i schack genom att ha stenkoll på budgeten.

Kan företaget vara hjälpt av ett lån?

Det finns tillfällen då man är mer eller mindre beroende av ett företagslån. Det kan handla om att man behöver bygga ut för att kunna öka produktionen eller behöver anställa mer personal. Ibland behöver man få tillgång till likvida medel omgående för att produktionen eller möjligheten att erbjuda tjänster inte ska stanna av. Innan man tar ett lån måste man dock göra en budget över kostnaderna kontra intäkterna. Genererar satsningarna tillräckligt med pengar för att lånet inklusive räntan ska kunna betalas tillbaka i tid? Ett lån kan vara en bra och i många fall en nödvändig skjuts framåt för ett företag men man får inte glömma att det ska betalas tillbaka. Hitta banker och långivare som erbjuder snabba lån här på Allt om företagslån. Här kan du jämföra företagslån utan UC , nya företagslån och lån som enbart kräver personlig borgen som säkerhet.

Öka dina chanser till lån med en tydlig budget

Banker och långivare tycker om när företag gjort sin hemläxa. Genom att presentera en välarbetad budget kan du öka dina chanser till att beviljas ett lån. Det kräver givetvis en lönsam idé och att du inte sitter på en massa skulder och betalningsanmärkningar. Kontentan i denna artikel är att du alltid vinner på att skapa en tydlig budget för ditt företag. Du ökar dina chanser till lönsamhet liksom hjälp till investeringar för att utvecklas vidare.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Budget för privatpersoner

Även i privatlivet är det viktigt att göra en budget för att få koll på sin privatekonomi. Likt i företagsbudgeten kan man spalta upp intäkter (eller i detta fall inkomst i form av lön, bidrag, avkastning på investering) och utgifter för att sedan beräkna hur man ligger till.

I budgeten ska man ha med såväl fasta som rörliga utgifter och det är just de rörliga utgifterna som ibland kan ställa till det i privatekonomin.

Fasta utgifter är sådana som är i stort sett lika varje månad, exempelvis hyra eller avbetalning på bolån, elräkning, förskoleavgift och abonnemangskostnader. Som vägledning ger ofta ekonomiexperter rådet om att de fasta kostnaderna inte bör överstiga 50% av den disponibla inkomsten för att man ska ligga på en lagom nivå. Det är dessutom bra om det finns utrymme för ett sparande inom ramen för de fasta utgifterna.

Rörliga utgifter är sådana som varierar i kostnad och vissa månader kan ligga på noll medan de andra månader skenar iväg. Exempel på sådana utgifter är mat, kläder, nöjen och resor. Här kan det vara en fördel att tidigt budgetera för större poster såsom resor, vintergarderob, studentfirande och liknande och spara undan en liten summa varje månad för att slippa stora hål i plånboken när det är dags att betala.

Ta kommandot över din ekonomi

Oavsett ålder och livssituation är det alltid viktigt att ha koll på sin privatekonomi och ha en budget för såväl fasta och rörliga kostnader som oförutsedda utgifter. När det kommer till privatekonomi är unga vuxna en kategori som hör till riskgruppen. Från att kanske ha bott hemma och studerat till att helt plötsligt ha en lön och egen ekonomi kan bli en stor omställning. Är det dessutom första gången i ett eget boende med allt vad det innebär är det lätt hänt att pengarna tagit slut innan månaden är över om man inte satt sig ned och gjort en budget. Att budgetera och planera sin ekonomi låter inte speciellt roligt men det är en skön känsla när man har koll på sina pengar och inte behöver oroa sig över om pengarna ska räcka till.

För den som tycker att det är svårt att skriva en budget finns det mängder av hemsidor med mallar och information samt appar som går att ladda ned till mobilen. Ibland kan det vara lockande att ta ett lån när lönen tryter men det är sällan en bra väg att gå utan vi rekommenderar en väl genomarbetad budget som inkluderar ett sparande. Där får du också en översikt på hur mycket av din inkomst som går till konsumtion.

Konsumentverket

Många upplever det svårt att skapa en budget och för den som aldrig varit speciellt intresserad av ekonomi kan det kännas motigt att sätta sig ned och försöka få rätsida på sina inkomster och utgifter men det finns hjälp att få. Samtliga kommuner i Sverige får hjälp av Konsumentverket för att kunna ge sina invånare råd och stöd gällande privatekonomi. Du kan således kontakta kommunen och be att få hjälp av en budget- och skuldrådgivare.

Dessa rådgivare ska inte bara vara behjälpliga för de som behöver ha hjälp med att hantera sina skulder de ska även kunna erbjuda information till invånarna som förebygger att man skuldsätter sig. Om det känns lite överkurs att ta kontakt med en rådgivare direkt kan man även hitta information på konsumentverkets hemsida, bland annat i form av nedladdningsbara pdf-filer.