Finansiera ditt bolag med ett företagslån

Alla företag, stora som små, behöver finansiera sig på ett eller annat sätt. Ett vanligt alternativ bland småföretag är att använda sig av ett företagslån. Detta gör att verksamheter kan få in finansiering när det de växer eller när det behövs göras investeringar. Dessutom så innebär ett företagslån att man som entreprenör inte behöver skjuta in mer pengar själv eller ta in andra delägare. Lån kommer även med fördelen att de är enkla att förstå, till skillnad från andra finansieringsformer som factoring eller leasing.

Allt om Företagslån bakgrund

Hur väljer man rätt företagslån?

Fördelarna är många, men hur går man till väga för att välja rätt lån för sitt företag? Till att börja med är det alltid en bra idé att utgå från vad lånet ska användas till. Är det en maskin som behövs köpas in, är det pengar som ska gå till att utöka ens lager, eller något annat? När man definierar vad lånet ska gå till är det även bra att utvärdera om man verkligen behöver hela lånebeloppet eller inte. Går det att ta ett mindre lån och kanske göra en mindre investering än vad som initialt är tänkt?

Som ett nästa steg bör man räkna på vad finansieringen är tänkt att ha för positiv inverkan på ens affär. Innebär ett utökat lager att man kan sälja mer produkter till sina kunder? Eller innebär det att leveranserna går snabbare och kundnöjdheten ökar? Vilken positiv effekt kan ökad kundnöjdhet ha i kronor och ören över tid? Detta är oftast enklare sagt en gjort, men är en nyttig övning för att definiera vad som kommer att påverka ens framgång och tänka igenom hur man kan säkerställa att det blir som man tänkt.

Till sist är det dags att jämföra företagslån för att se vilket som passar bäst in på ens tilltänkta användning. Det finns många olika långivare och banker på marknaden och det räcker inte med att ta kontakt med en av dem. Gör man det är det lätt att man går miste om ett billigare företagslån. Använder man sig av en låneförmedlare kan man snabbt få en överblick av vad ens företag kan få för finansiering. Detta hjälper en att hitta rätt företagslån för ens behov och möjligheter.

Så väljer du rätt företagslån
Behöver du finansiering till ditt företag så bör du alltid jämföra företagsån innan du gör en ansökan

Vilket lån passar mitt bolag?

När du utvärderar vilket lån det är som kommer att passa ditt företag bäst så är det viktigt att kolla på åtminstone tre olika saker. För det första, är beloppet högt nog? Ska du köpa en maskin kanske det inte går att lånet är under en viss nivå för att du ska kunna gå igenom med transaktionen. Eller så kanske det är möjligt att välja bort några extra funktioner för att få ett lägre pris.

I nästa steg är det viktigt att kolla på vilket företagslån det är som har den lägsta räntan. Detta innebär att du inte betalar mer i finansieringskostnader än vad som är nödvändigt. I det här steget kollar vi även på den sista biten för att hitta rätt företagslån, det vill säga amorteringstakten. Hur mycket du betalar per månad kommer att avgöra om ditt företags kassaflöde är starkt nog för att återbetala lånet. Lägst ränta innebär inte alltid lägst månadsbetalning, då löptiden spelar en viktig roll här.

Andra saker som är viktiga och tänka på är om det går att betala tillbaka lånet tidigt utan eventuella straffavgifter och vilken säkerhet som du behöver erbjuda långivaren. Generellt används personlig borgen som säkerhet bland de flesta långivarna, och endast ett fåtal kollar på andra säkerheter som pant i fastighet eller företagsinteckning.