• Lånebelopp: 10 000 kr - 15 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 36 mån
 • Läs mer om Froda
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 25 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 36 mån
 • Läs mer om Fakturino
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: JA
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 10 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Creddo
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 25 000 kr - 1 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Fedelta
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 6 999 996 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Kompar
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 20 000 kr - 40 000 000 kr
 • Löptid: 0.5 år - 5 år
 • Läs mer om Lenditum
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 4 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Krea
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 20 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 24 mån
 • Läs mer om CapitalBox
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 30 000 kr - 300 000 kr
 • Löptid: 2 mån - 18 mån
 • Läs mer om Approva
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Qred Bank AB
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 50 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Lendo Företagslån
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: NEJ
 • Factoring: JA
 • Lånebelopp: 30 000 kr - 500 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 18 mån
 • Läs mer om OPR-Företagslån
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 100 000 kr - 10 000 000 kr
 • Löptid: 13 mån - 60 mån
 • Läs mer om Ponture
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ

Så funkar företagslån till handelsbolag

Företagslån till handelsbolag fungerar i princip på samma sätt som företagslån till aktiebolag. Detta då både handelsbolag och aktiebolag räknas som egna juridiska personer. I Sverige finns det många entreprenörer och företagsledare som väljer att låna pengar till sitt handelsbolag. Anledningen till varför man gör detta skiljer sig mellan olika bolag men främst handlar det om att man vill ge sitt handelsbolag en chans att växa. Men ett företagslån kan även användas för att hjälpa bolaget ur en tillfällig ekonomisk kris. Således har dessa lån flera olika användningsområden och dessa berättar vi lite mer ingående om här nedan.

Den främsta anledningen till att handelsbolag ansöker om företagslån är för att få in det kapital som krävs för att få verksamheten att växa. Många små- och medelstora företag har stora expansionsmöjligheter men saknar den likviditet som krävs. Då kan ett företagslån komma väl till pass. Ett handelsbolag med god kreditvärdighet har möjlighet att låna alltifrån mindre summor så som 20 000 kr till större lånebelopp på upp till 2 miljoner kronor. Det viktiga när man lånar för att växa är att inte låna mer än vad man vet att bolaget har råd att betala tillbaka. När man lånar för att expandera är det även viktigt att man redan initialt har en plan över hur pengarna ska investeras. Annars är det lätt att man belånar sig istället och lägger pengar på fel saker. Genom att låna pengar kan man få sitt handelsbolag att växa genom att exempelvis rekrytera ny personal, genomföra kampanjer eller köpa in maskiner och utrustning.

Som handelsbolag kan man även låna för att lösa tillfälliga kriser som uppstår i bolagets ekonomi. Det kan handla om att omsättningen inte ökat i den takt som man budgeterat för eller att man gjort ett större inköp som har rubbat kassaflödet i bolaget. Vid dessa tillfällen kan ett företagslån hjälpa till att lösa problemet innan bolaget återfår den förväntade ekonomin.

Företagslån till handelsbolag
Allt om Företagslån bakgrund

God återbetalningsförmåga krävs för att få låna

För att få låna till ett handelsbolag krävs det att bolaget har en god återbetalningsförmåga. Har ert bolag inte någon bra kreditvärdighet så är chanserna stora att långivaren kommer att neka er lån. Detsamma gäller nystartade handelsbolag eller handelsbolag som ännu inte har någon hög omsättning. Det viktiga för den långivare du vänder dig till, oavsett vilken aktör det handlar om, är att risken att låna ut pengar till bolaget anses vara låg. För att minska långivarens risk kan viss säkerhet krävas. En vanlig säkerhet är personlig borgen men det finns även de finansbolag som kräver säkerhet i form av pant i fastighet eller immateriella rättigheter.

Oavsett om du lånar till ditt handelsbolag med eller utan säkerhet så kommer vissa krav och villkor att förekomma. Det handlar bland annat om att både handelsbolaget och dess ägare har en ordnad ekonomi. Detta framkommer i samband med den kreditbedömning som görs när låneansökan skickas in. En kreditupplysning kommer då att tas på både bolaget och ägare. Vissa långivare har även krav på att det ska finnas viss omsättning i bolaget. Hur stor omsättning som krävs varierar mellan de olika långivarna.

För att öka ditt handelsbolags chanser att få ett lån kan det vara bra att ha en affärsidé och en budget redo. Då visar ni för långivaren att ni har analyserat och kalkylerat på både intäkter och utgifter samt att ni har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att låna. Kom ihåg att vara realistisk i de budgetar och rapporter som bifogas till långivaren. Om du tydligt överskattar ditt bolags kapacitet och återkommer med orimliga siffror så kommer långivaren eller banken att syna detta direkt. Något annat som är viktigt att tänka på inför låneansökan är att inte ansöka om ett lån som är orimligt stort i förhållande till handelsbolagets omsättning och resultat.

Tips när du ansöker om företagslån till handelsbolag

Som du säkert redan förstått vid det här laget så är det bra att vara förberedd om man vill låna pengar till ett handelsbolag. Med anledning av detta har vi sammanställt ett par tips som kan vara dig till gagn om du vill öka dina chanser att få ett företagslån beviljat. Notera att det inte är säkert att varje enskilt tips kommer att leda till att ditt handelsbolag blir beviljat ett företagslån. Långivaren ser alltid till helhetsbilden och bedömer därför bolagets återbetalningsförmåga utifrån flera olika parametrar.

Erbjud säkerhet och sänk långivarens kreditrisk

Ett enkelt sätt att öka chanserna att få låna till sitt handelsbolag är att erbjuda banken eller långivaren en säkerhet. Den vanligaste säkerheten vid företagslån är personlig borgen. För att det ska vara någon mening med personlig borgen så krävs det att borgensmännen har en god kreditvärdighet. Det är nämligen borgensmännen som står personligt ansvariga för lånet i det fall som företaget inte är kapabelt att betala. Således ses enbart personlig borgen som en bra säkerhet i det fall du som borgensman har en god och ordnad ekonomi. En annan säkerhet som kan vara relevant när ett handelsbolag vill låna pengar är delägarnas kontantinsatser. Om du och övriga delägare har gått in med stora summor pengar i bolaget så är detta en säkerhet i sig vilket du bör ta med dig i förhandlingen.

Ha en tydlig plan för hur pengarna ska användas

När du ansöker om ett företagslån till ett handelsbolag är det viktigt att du kan visa långivaren vad pengarna ska gå till.

Har du en tydlig vision om hur pengarna ska användas så är det viktigt att du berättar detta för långivaren. Långivaren kan då enklare se och förstå att pengarna du lånar kommer att påverka omsättning och resultat positivt. Detta ökar chansen att långivaren får det utlånade pengarna återbetalda enligt rådande avtal.

Ansök om en rimlig lånesumma

Som vi redan varit inne och snuddat på så bör du inte ansöka om ett alltför stort lån i förhållande till hur bolagets omsättning ser ut.

Det är bättre att du visar att du har gjort en rimlig bedömning av vilken summa som krävs för att åstadkomma en positiv förändring i verksamheten.

Visa att bolaget har ordning på ekonomin

Slutligen är det avgörande att ditt handelsbolag har ordning på ekonomin i samband med att du ansöker om ett företagslån. Långivaren ser gärna att det finns ett kassaflöde i bolaget. Vidare är det inte fel att kunna visa att man har en revisor eller ekonomirådgivare som ansvarar för ekonomin. Då vet långivaren att det finns en utomstående part med kunskap inom ämnet som regelbundet granskar bolagets ekonomi.

Öka chanser att få låna till handelsbolag

Ägare har solidariskt ansvar

I ett handelsbolag har ägarna alltid både ett personligt- och ett solidariskt ansvar. Detta ansvar gäller bland annat när man tecknar avtal med utomstående parter så som en långivare. Således har ägarna i ett handelsbolag personligt ansvar för att företagets skulder regleras samt att ingångna avtal upprätthålls. Ett solidariskt ansvar innebär att man har lika dela ansvar inom ägargruppen. Om ett handelsbolag tar ett företagslån och återbetalningen inte sköts korrekt så kan en av ägarna eller bolagsmännen bli tvungen att betala företagets skulder ur egen ficka. Därefter har den ägare som betalt skulden rätt att kräva varje ägares andel av skulden.

Det ska dock tilläggas att det finns ett visst skydd mot delägare i handelsbolag. Detta skydd innebär att om någon av ägarna går emot övriga bolagsmäns vilja medvetet så ska inte dessa stå vare sig personligt- eller solidariskt ansvariga. Ett praktiskt exempel på detta är om man gemensamt beslutat att företaget inte ska ta några lån men en enskild ägare överskrider sin befogenhet och gör detta ändå. Skulle det inträffa så kommer övriga ägare inte ha något solidariskt ansvar för skulden. Istället tillfaller ansvaret på den ägare som mot de andras vilja tecknade lånet. För att undvika sådana situationer eller andra missförstånd kan man upprätta ett kompanjonavtal i samband med att handelsbolaget grundas.

Allt om Företagslån bakgrund

Ränta på lån till handelsbolag

Att låna till företag är långt ifrån gratis och det är därför viktigt att inte låna mer än nödvändigt. För att undvika att låna för mycket kan det vara bra att sätta sig ned och komma överens om vilken summa som är rimlig och som faktiskt kan åstadkomma en förändring i handelsbolagets omsättning. Utöver att man kan undvika stora kostnader genom att en mindre summa så är det även enklare att beviljas ett mindre företagslån än ett större.

När det gäller räntan och de avgifter som tas ut i samband med företagslån till handelsbolag så kan dessa variera. Dels tar olika långivare ut olika kostnader men även ditt handelsbolag kreditvärdighet kommer att påverka räntan som måste betalas. Om handelsbolaget anses ha god återbetalningsförmåga och stabil ekonomi så kommer kostnaden att sjunka. Om det däremot handlar om ett nystartat handelsbolag utan vare sig säkerheter eller någon riktig omsättning så får man räkna med ett dyrare lån.

Det vanliga när du vänder dig till en långivare online är att man erbjuder en fast månadskostnad. Således behöver du inte räkna på olika räntor eller avgifter. Handelsbolaget betalar istället samma fasta kostnad varje månad under hela lånets löptid. Detta gör att det blir enkelt att budgetera för lånet och man har hela tiden koll på kommande lånekostnader. Vill du jämföra kostnader för företagslån så kan du vända dig till en låneförmedlare. Låneförmedlare samarbetar med flera olika banker och finansbolag och via en låneansökan kan du få offert från upp till 10 olika långivare.

Ränta på lån till handelsbolag

Så startar du ett handelsbolag

Om du vill starta ett handelsbolag så är detta relativt enkelt att göra. Det förutsätter dock att du har en eller flera andra personer som vill starta bolaget tillsammans med dig. När ni väl bestämt er för att starta ett handelsbolag ihop så är det bra att upprätta ett skriftligt avtal. I detta avtal ska det framgå vad ni bolagsmän kommit överens om så att man alltid kan återkomma till avtalet vid senare skede. När avtalet är upprättat är det dags att anmäla handelsbolaget. Detta gör man på Verksamt.se och avgiften för att starta ett handelsbolag i Sverige är 1100 kr.

När du registrerar handelsbolaget så kommer ert företagsnamn få skydd i det län som bolaget registreras. Man kan även registrera bolagsnamnet i andra län men då tar Bolagsverket ut en extra avgift. När registreringen av handelsbolaget är klar så är det bara att invänta svar från Bolagsverket. Skulle några uppgifter saknas kommer ni att få komplettera dessa. Annars registreras ert handelsbolag hos Bolagsverket inom 1-2 veckor. Därefter skickas ett registreringsbevis och handelsbolaget får sitt officiella organisationsnummer. När detta sker är handelsbolaget en egen juridisk person som både kan ha anställda och teckna avtal.