De flesta företag kan hamna i en situation då det behövs extern finansiering. Anledningarna till detta kan vara många och det är långt ifrån alltid som ett företagslån föranleds av en dålig likviditet. Istället handlar det inte sällan om att bolaget i fråga går bra men behöver extern finansiering för att få möjlighet att växa ännu mer. Att expandera eller förnya sitt bolag kan göra så att verksamheten når helt nya nivåer. För detta kan det behöva göras en del investeringar och nytt kapital behöver således komma in. Vill man då inte låna till företaget så får man istället göra en nyemission vilket innebär att man får in nya ägare i sitt aktiebolag. Detta är inte alltid önskvärt och därför glädjer sig många åt att det idag finns många företagslån till aktiebolag att välja mellan. Det dyker hela tiden upp nya företagslån vilket gör att konkurrensen ökar och priserna pressas. Detta gynnar små- och medelstora bolag i behov av finansiering.

Andra användningsområden för företagslån är diverse investeringar. Vissa kan för att få sin verksamhet att kunna växa eller fungera bli tvungen att investera i maskiner. Detsamma gäller nystartade företag som kan behöva göra inköp av varor för att kunna få igång försäljningen. Då kan ett företagslån för nystartat bolag lämpa sig väl. Men man har även möjlighet att ansöka om ett starta eget-lån från Almi. Det finns flertalet vanliga sätt att använda ett företagslån till och dessa tänkte vi går in på mer i detalj nedan.

Allt om Företagslån bakgrund

Inköp av varor eller maskiner

Många företag som lånar pengar gör detta i syfte att köpa in varor. I branscher så som detaljhandeln är det essentiellt att ha tillräckligt med varor på plats för att försäljningen och verksamheten ska fungera. Ibland krävs det även att man bygger upp ett lager av varor och detta kan också vara en anledning till att låna pengar till företag.

Andra verksamheter kräver vissa maskiner för att företaget ska fungera. Att låna pengar för att göra investeringar i maskiner eller verktyg är således vanligt förekommande bland svenska företag. Det finns även de bolag som inte har så stor egen kassa som lånar för att finansiera annan slags utrustning som är viktig för verksamheten.

Marknadsföring

Ett annat användningsområde för företagslån är marknadsföring och PR-kampanjer. För att få ett företag att växa räcker det inte med en befintlig kundkrets. Istället behöver man nå ut till nya kunder som kan hjälpa till att öka omsättningen i verksamheten. Ett vanligt sätt att nå ut till potentiella kunder är via marknadsföring. Marknadsföring kan även stärka varumärkeskännedomen vilket gör att man enklare behåller de kunder man redan har.

Idag finns det flera kanaler för marknadsföring och att bedriva framgångsrika PR-kampanjer kostar i regel en hel del. Då kan extern finansiering bli nödvändig för att bekosta marknadsföringen. Lånar ditt företag i syfte att marknadsföra verksamheten så är det viktigt att redan på förhand ha kännedom om avkastningen. Det gäller att företaget får så kallad ”Return of investment” (ROI) för att investeringen ska löna sig och dessutom kunna bekosta ränta och avgifter för företagslånet.

Vanliga sätt att använda företagslån

Förvärva bolag och tillgångar

En annan anledning till varför ett företag kan behöva låna pengar är att man ska förvärva andra bolag eller tillgångar. Företagsförvärv eller M&A (mergers and acqusitions) innebär att ett företag köper ett annat företag alternativt att två eller flera bolag konsoliderar. För detta kan det krävas en större summa pengar och då är de vanligt att man vänder sig till en bank eller långivare. Innan man gör ett företagsförvärv är det dock viktigt att förbereda sig väl. Extra viktigt blir det om du vill vara garanterad ett lån att kunna finansiera förvärvet med. Bland annat bör du kunna redogöra för banken varför bolaget är värt den summa du faktiskt tänkt att ge. Du bör även ha en tydlig och hållbar affärsplan för det nya företaget.

Vid ett företagsförvärv är det ofta inte möjligt att låna till hela köpesumman. Istället brukar man behöva lägga minst hälften av köpesumman kontant. Resterande del kan man låna till genom exempelvis ta ett företagslån utan säkerhet. När ditt företag ska förvärva ett annat bolag eller tillgångar rekommenderas en säljarrevers. En säljarrevers innebär att säljaren erbjuder köparen en avbetalningsplan för en viss del av köpeskillingen.

Löpande kostnader

När det gäller mindre företagslån så är det inte ovanligt att företag lånar för att betala löpande kostnader. Det kan handla om att man har en säsongsbetonad verksamhet som behöver extra kapital under vissa perioder av året. Vet man med sig att bolaget har en ojämn omsättning så kan det vara bra att ansöka om en checkkredit i förebyggande syfte. En checkkredit fungerar ungefär som ett digitalt kreditkort där företaget enbart betalar ränta på den del av kreditutrymmet som används. En sådan här företagskredit kan även användas som en buffert även för de bolag med god likviditet.

Sammanfattning

Om du läst ända hit så har du antagligen förstått att ett företagslån kan användas i flera olika syften. Det ena sättet är inte bättre än det andra utan grunden är att det ska finnas ett likviditetsbehov för att ett företagslån ska tas. Det är även viktigt att bolaget i grunden har en god ekonomi och bra framtidsutsikter. Om du vet med dig att ett företagslån bara är en kortsiktig lösning och mer fungerar som konstgjord andning så kanske du ska fundera på att likvidera bolaget istället.

Innan du ansöker om att låna pengar till ditt bolag bör du även ha en tydlig plan för hur pengarna ska användas. Målet ska vara att företagslånet ska gynna verksamheten. Det kan även vara bra att göra en kalkyl för att se att den förväntade avkastningen överstiger lånets kostnader.