• Lånebelopp: 10 000 kr - 10 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Creddo
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 25 000 kr - 1 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Fedelta
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 6 999 996 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Kompar
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 20 000 kr - 40 000 000 kr
 • Löptid: 0.5 år - 5 år
 • Läs mer om Lenditum
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 4 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Krea
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 30 000 kr - 300 000 kr
 • Löptid: 2 mån - 18 mån
 • Läs mer om Approva
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Qred Bank AB
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 50 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Lendo Företagslån
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: NEJ
 • Factoring: JA
 • Lånebelopp: 30 000 kr - 500 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 18 mån
 • Läs mer om OPR-Företagslån
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är något som uppstår när ett företag eller en privatperson inte skött sina betalningar enligt avtal. Det kan handla om en räkning som inte betalats trots att både påminnelser och inkassokrav skickats ut. Det kan även handla om en skatt som inte betalats in i tid. Faktum är att det inte finns några konkreta regler för vad som gäller hanteringen av obetalda skulder. Således kan ett företag som inte betalat en skuld i tid åka på en betalningsanmärkning utan att först ha fått en påminnelse eller ett inkassokrav. Därför är det av största vikt att hålla koll på de fakturor man får in och de skulder man sitter på. Annars riskerar du att leverantören som du är skyldig pengar skickar din fordran direkt till Kronofogden. Sker detta så kommer du eller ditt företag få ett betalningsanspråk från Kronofogden som du antingen måste acceptera eller bestrida. Väljer du att inte bestrida kravet så bör du betala in de pengar du är skyldig. Gör du inte heller detta så kommer en betalningsanmärkning att uppstå.

En betalningsanmärkning syns i de kreditupplysningar som alla svenska långivare tar i samband med en låneansökan. Det är alltså inte Kronofogden som registrerar betalningsanmärkningar. Har du eller ditt företag fått en betalningsanmärkning så finns denna kvar i registret hos kreditupplysningsföretagen i mellan 3-5 år. En betalningsanmärkning sänker ett företags kreditvärdighet och påverkar bolagets chanser att få låna pengar.

låna till företag med betalningsanmärkning

Olika betalningsanmärkningar för företag

När ett företag inte betalar fordringar eller andra skulder i tid så skickas dessa att skickas vidare till Kronofogden. Om betalning fortsatt uteblir så uppstår en betalningsanmärkning som återfinns i kreditupplysningsföretagens register. Är företaget en juridisk person så stannar dessa anmärkningar kvar i registret i fem år. Nedanstående bolagsformer räknas som juridiska personer:

 • Aktiebolag
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Kooperativ

När det gäller betalningsanmärkningar för företag så finns det olika sådana. Det handlar dels om enskilda betalningsanmärkningar som gäller betalningskrav som härrör vanliga fordringar. Med andra ord obetalda fakturor från andra privata företag. Sedan finns det även allmänna betalningsanmärkningar där betalningskravet kommer från den offentliga sektorn. Dessa obetalda skulder härrör ofta från skatter, arbetsgivaravgifter och moms som inte betalats in i rätt tid.

Då betalningsanmärkningar för juridiska personer finns kvar i registret under många år så sätter anmärkningarna ofta käppar i hjulet för den som vill ta ett företagslån. Vet du med dig att ditt aktiebolag eller handelsbolag har betalningsanmärkningar sedan tidigare bör du därför förbereda dig lite extra inför låneansökan. Bland annat kan det vara viktigt att kontakta långivaren du vill låna av för att förklara situationen. Inte sällan uppstår betalningsanmärkningar för företag på grund av slarv. Det behöver alltså inte vara ett tecken på att bolaget är på obestånd. Kan du påvisa att du har ordning på företagets ekonomi och att betalningsanmärkningen var en engångsföreteelse så kommer långivaren troligen att väga in detta i kreditbedömningen.

Olika regler för betalningsanmärkning beroende på bolagsform

När det gäller regler och villkor kring betalningsanmärkningar vid företagslån så kan dessa variera. Främst handlar reglerna om vilken typ av bolagsform ett företag har. Bolagsformen avgör nämligen hur ansvarsfördelningen ser ut. När det gäller handelsbolag och enskilda firmor så ligger det personliga ansvaret på ägarna. För den som driver en enskild firma finns det ingen tydlig gräns mellan personen och firmans ekonomi. Således kan det bli svårare att bli beviljad ett företagslån till enskild firma om det finns betalningsanmärkningar med i bilden.

När det gäller företagslån till aktiebolag med betalningsanmärkningar så är reglerna något annorlunda. Detta främst då aktiebolag räknas som en egen juridisk person. Således är inte företaget och ägarnas ekonomi sammanflätade på samma sätt. Ägarna är inte heller själva ansvariga för de avtal som sluts och de lån som tas. Istället är det aktiebolaget själv som juridisk person som står för detta ansvar. Har en eller flera ägare betalningsanmärkningar kommer dessa inte ”smitta” bolaget på samma sätt. Därmed är det större chans att få ett företagslån beviljat till ett aktiebolag trots att ägarna har betalningsanmärkningar. Trots detta är det alltid en fördel om både bolaget som lånar och dess ägare har en stabil ekonomi. Inte minst då det ofta krävs att en eller flera ägare går i personlig borgen när ett företag lånar pengar. Om dessa ägare inte har den kreditvärdighet som krävs för att stå som säkerhet är risken att bli nekad lån ständigt närvarande.

Vanliga frågor och svar

Allt om Företagslån bakgrund

Kan man låna till företag trots betalningsanmärkningar?

Kan mitt företag låna om jag som ägare har anmärkningar?

Hur ökar jag mitt bolags chanser att få låna med betalningsanmärkning?

Hur många anmärkningar accepteras?

Hur mycket kan ett företag med betalningsanmärkningar låna?

Lånta utan säkerhet med betalningsanmärkningar

Låna utan säkerhet med betalningsanmärkning

Att ditt företag har en betalningsanmärkning innebär inte automatiskt att bolaget inte kan låna pengar. Och ett lånebehov kan ju faktiskt uppstå oavsett om det finns betalningsanmärkningar med i bilden eller inte. Som väl är så är dagens långivare betydligt mer flexibla än de traditionella bankerna vad det gäller kreditgivning. Bland annat har man valt att se ”outside the box” och inte bara fokusera på bolagets ekonomiska historik. Istället ser man till helheten när ditt företag vill låna pengar.

Med detta sagt ska vi också vara tydliga med att betalningsanmärkningar kan försvåra möjligheten att få företagslån. Det är trots allt inte alla långivare på marknaden som accepterar anmärkningar. Men många har valt att göra detta trots den kreditrisk det innebär. Det kan dock hända att finansbolaget som lånar ut pengar kräver någon form av säkerhet. Även företagslån utan säkerhet kräver viss säkerhet i form av personlig borgen. Lån utan säkerhet är förenad med en någon högre ränta och sämre villkor än vid lån som utfärdas där det finns säkerhet i form av exempelvis pant i fastighet eller aktier.

Bör ett företag med betalningsanmärkning låna pengar?

Huruvida ett företag med betalningsanmärkningar bör låna pengar eller inte beror på vilken situation företaget befinner sig i. En anmärkning i sig behöver inte vara något bevis på en dåligt skött ekonomi. Istället kan det vara gammalt slarv som är orsaken bakom betalningsanmärkningen. Således behöver anmärkningen inte spegla företagets nuvarande situation.

Däremot bör beslutet att ta ett företagslån alltid vara genomtänkt. Detta oavsett om företaget i fråga har betalningsanmärkningar eller inte. Att låna pengar är alltid förenat med en risk och det är viktigt att man redan innan man lånar är övertygad om att man kan återbetala lånet enligt avtal. Därför rekommenderar vi alla företag att först göra en kalkyl över kommande intäkter och utgifter. Först därefter kan man med säkerhet veta om den månatliga lånekostnaden ryms i budgeten eller inte.