Det finns många företag i Sverige som besitter stor tillväxtpotential. Trots detta har långt ifrån alla av dessa företag möjlighet att utnyttja den inneboende potentialen. Åtminstone inte om man tänkt göra det utan extra kapital. Som väl är har det blivit allt enklare för svenska företag att få finansiering tack vare ett utökat utbud av företagslån och finansiärer. Men det företag som söker efter det bästa och billigaste företagslånet bör inte begränsa sig till en långivare. Istället är det många gånger en bättre idé att vända sig till en låneförmedlare för företagslån. Genom att skicka in sin låneansökan om företagsfinansiering till en låneförmedlare får man kontakt med flera olika långivare. Detta gör att man med en enda ansökan kan få motta flertalet låneofferter. Dessa låneofferter kan man sedan jämföra och på så sätt ställa finansbolagen mot varandra.

Men hur vet man vilken låneförmedlare för företagslån som är bäst? Detta är en aktuell fråga då det idag finns flera olika låneförmedlare att välja mellan. Vilken låneförmedlare som är bäst för just ditt företag beror på hur företagets situation och ekonomi ser ut. Här går vi igenom vad du bör tänka på i jakten efter den bästa låneförmedlaren för företagslån.

Krea företagslån

Välj en låneförmedlare med många långivare

I skrivande stund finns det 7 stycken låneförmedlare för företagslån representerade här på Allt om Företagslån. Du kan jämföra låneförmedlare för företagslån här och samtidigt se vilka aktörer som arbetar med att förmedla företag till lånebanker. En låneförmedlare är ingen långivare i sig utan erbjuder istället en jämförelsetjänst och en plattform där låntagare och långivare möts. Till varje låneförmedlare finns det ett visst antal finansbolag och långivare som anslutit sig. Hur mycket långivare som är anslutna till respektive låneförmedlare varierar. När du vill hitta den bästa låneförmedlaren för företagslån bör du därför se efter hur många anslutna långivare som varje låneförmedlare har. Ju fler anslutna banker och finansbolag desto fler låneofferter har du möjlighet att få.

Den låneförmedlare för företagslån som har flest anslutna långivare idag är Krea. Hos Krea når ditt företags låneansökan ut till hela 22 st långivare. Nedan kan du se hur många långivare som finns anslutna till varje låneförmedlare. Du bör dock ha i åtanke att vissa av dessa låneförmedlare även förmedlar tjänster så som factoring. Med anledning av detta är det inte säkert att alla anslutna långivare erbjuder dig finansiering i form av företagslån.

Antal anslutna långivare

  • Lendo Företagslån – 16
  • Fakturino – 18
  • BestRate – 15
  • Kompar – 18
  • Krea – 22
  • Creddo – 17
  • Corpia – anges ej
Hitta bäst låneförmedlare för företagslån
När du väljer låneförmedlare för företagslån bör du sikta in dig på en låneförmedlare med många anslutna banker.

Villkor och krav kan variera

Vilken låneförmedlare för företagslån som är bäst för just ditt bolag beror också till viss del på hur bolagets förutsättningar ser ut. Exempelvis så finns det låneförmedlare som inte accepterar företag med betalningsanmärkningar. Har ditt företag en betalningsanmärkning så är en ansökan med andra ord helt meningslöst. Istället bör du vända dig till en låneförmedlare med mindre strikta krav på vilka som får ansöka om lån via tjänsten. Detsamma gäller om du som ägare sitter på betalningsanmärkningar. Då finns det risk att du inte accepteras som borgenär vid en granskning. Du bör även se över vilka bolagsformer som tillåts låna via respektive låneförmedlare. Idag är det dock oftast möjligt för alla typer av bolagsformer att skicka in en låneansökan. Således är det vanligtvis möjligt att låna till aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma.

Beroende på vilken låneförmedlare du vänder dig till kan det även finnas krav på viss omsättning. Var därför noga med att se över grundkraven hos respektive låneförmedlare innan du gör en ansökan. Alla låneförmedlare förmedlar till exempel inte lån till nystartade företag utan kräver minst 6 månaders omsättning.

Allt om Företagslån bakgrund

Fördelarna med att vända sig till en låneförmedlare

Om du söker finansiering för ditt företag så är det såklart även möjligt att vända sig till enskilda långivare. Det finns dock många fördelar med att använda sig av en låneförmedlare. Dels är själva ansökningsprocessen väldigt och enkel och du får ofta rådgivning under hela processen. Sedan tar låneförmedlaren enbart en UC på ditt företag. Detta gör att du slipper få någon större påverkan på ditt bolags kreditvärdighet. Om du istället skickar in låneansökan till flera olika långivare eller finansbolag så kommer en UC att tas vid varje tillfälle. Detta gör att din firma riskerar en dålig kreditvärdighet vilket försvårar möjligheterna att få lån i framtiden.

Att gå via en låneförmedlare innebär också att du ökar chanserna att få en låg ränta på företagslånet. Detta då du via en enda låneansökan kan få upp till 22 olika låneofferter beroende på vilken aktör du vänder dig till. Detta sätter ditt företag i en bra position där bankerna ställs mot varandra.