En affärsidé är ofta anledningen till varför man startar ett företag. Detta trots att affärsidén inte alltid finns formulerad. En affärsidé börjar med en tanke eller en vision om antingen en produkt eller en tjänst. Det behöver inte handla om en ny uppfinning utan en affärsidé kan grunda sig i en vidareutveckling eller förbättring av befintliga produkter eller tjänster. Det viktiga är att det finns en målgrupp samt att andra personer kommer ha nytta av produkten eller tjänsten.

När du tar fram en affärsidé bör du utgå från en del olika frågeställningar. Vad ska du sälja? Hur ska du sälja? Vem ska du sälja till? För att affärsidén ska vara genomförbar bör du även ha en plan för hur du ska gå tillväga för att lyckas.

Krea Företagslån

Hur skapar man en affärsidé?

För att ett företag ska kunna bli framgångsrikt krävs det en stabil grund att stå på. En del av detta är att ha en genomarbetad affärsidé och tydliga mål. Om du inte har en befintlig affärsidé så är det dags att börja formulera en. När man skapar en affärsidé kan det vara en god idé att utgå från sina personliga styrkor. Det är såklart även en fördel om det finns ett genuint intresse för det man ska arbeta med, även om det inte är något krav. Finns det redan en produkt eller tjänst ute på marknaden som du tror att du kan förbättra så kan detta vara grunden till en affärsidé. Eller så kanske du kommit på något helt nytt som du ser att det finns ett marknadsbehov av.

För en del så är affärsidén redan klar i huvudet medan det för andra kan ta längre tid att ta fram en idé. Oavsett hur det gått till för dig så kan det vara bra att testa sin affärsidé. Diskutera den med kunniga människor inom området för att se om andra ser det som du ser i produkten eller tjänsten. Du kan även ta kontakt med en rådgivare och be om feedback för att få din affärsidé utvärderad.

När du tagit fram en affärsidé så är nästa steg att göra en affärsplan. Detta då affärsidén kommer att inkluderas i affärsplanen. Läs mer om affärsplan här för att få kunskap om vad en sådan ska innehålla. En affärsplan är inte bara viktigt för ditt företag utan kan även komma väl till pass om du ska ta in investerare eller ta ett företagslån.

Så skapar du en affärsidé

Så skyddar du din affärsidé

Har du kommit på en banbrytande affärsidé så kan det vara läge att skydda denna affärsidé. Nackdelen med detta är att det både är kostsamt och kan verka krångligt. Men skulle ditt företag bli framgångsrikt så kommer du att tjäna mycket på att redan initialt ha skyddat immateriella tillgångar. Immateriella tillgångar är saker som har ett ekonomiskt värde för företaget. Detta oavsett om det handlar om ett direkt- eller indirekt värde. Exempel på immateriella tillgångar är affärsidéer, varumärken, företagsnamn, patent och kompetens. Immateriella tillgångar kan även användas som säkerhet när du söker företagslån och personlig borgen inte räcker till.

Är du först ut på en ny marknad är det extra viktigt att skydda din affärsidé. Annars riskerar du att kommande konkurrenter tar denna i anspråk och helt enkelt konkurrerar ut din verksamhet med din egna affärsidé. Det kan dock vara svårt att veta vilka skydd som behövs. Vår rekommendation är därför att du söker information om skydd av immateriella tillgångar och patent. Du hittar bra information på Patent- och registreringsverkets hemsida.

Att starta företag utan affärsidé

Att starta företag utan en affärsidé är inte att rekommendera. Det är så klart möjligt men du kommer sakna en grund att stå på och ett tydligt fokus för själva verksamheten. Många som startar företag gör detta inom ett område som man redan har erfarenhet från. Då finns det mindre behov av en perfekt affärsidé med anledning av att man redan känner till möjligheter och svårigheter inom området. Men ska du in på en för dig helt ny marknad då är det viktigt att ha en affärsidé. Med detta inte sagt att affärsidén behöver vara helt perfekt från början. Många gånger får man revidera sin affärsidé längs vägen. Med tiden kommer du att upptäcka vad som genererar intäkter och vad som inte gör det. Då kan man förbättra och finslipa sin idé.

Har du fastnat och inte kommer vidare med din affärsidé så kan det vara bra att se vilka trender som finns i samhället. Trender bidrar till efterfrågan vilket öppnar upp för nya marknadsandelar. Du kan även höra efter bland vänner och familj vad som anser behövs eller vad som saknas.