EU-lån – ett välkommet stöd i coronatider

Under rådande pandemi är det många företag som kämpar för att hålla sig flytande. En del ha fått dra ned på öppettider och personalstyrka och hos andra har produktionen tillfälligt stannat av. Många företag har under den här perioden varit i behov av likviditetsfinansiering och det finns nu ett lån med stöd från EU som småföretagare kan ansöka om.

Det finns idag ett stort urval av långivare som erbjuder företagslån med snabba digitala ansökningsprocesser. Men även om företagslån idag är mer lättillgängliga krävs fortfarande att man uppvisar en god ekonomi och i de flesta fall anger en personlig borgen. Om man som egenföretagare tecknar ett företagslån med personlig borgen riskerar man delvis sin privata ekonomi och säkerhet. Detta kan agera bromskloss för verksamheten då många företagare under rådande kristider är i behov av en likviditetsfinansiering samtidigt som de inte vill riskera sin privatekonomi för företagets skull.

För att stötta normalt livskraftiga småföretagare har Europeiska Investeringsfonden, EIF, valt att gå in och ta 80% av risken då småföretag ansöker om ett så kallat EU-lån. Genom att EIF tar den största risken ökar företagens chans att beviljas lån och de får dessutom en tryggare finansieringslösning då de endast behöver gå i personlig borgen för 20% av lånesumman. EIFs lånegaranti är även en trygghet för långivarna att de får tillbaka sina pengar.

EU-lån för småföretagare
Småföretagare kan ansöka om EU-lån med låg ränta och bra trygghet

Lägre risk – lägre ränta

Utöver tryggheten i att företaget endast behöver gå i personlig borgen för 20% av lånesumman brukar en positiv effekt med lägre risk vara att det även bidrar till en lägre ränta. Detta gör ytterligare att EIFs finansieringslösning är ett bra stöd under krisen.

Här på Allt om företagslån kan du jämföra olika företagslån och deras räntor för att själv bilda dig en uppfattning om ränteskillnaden. Du kan även välja att göra en jämförelse via Lendo i vår topplista och snabbt få en uppfattning om huruvida ditt företag kvalificerar för ett företagslån med EU-stöd, samt vilka långivare som erbjuder ett.

Krav för att bli beviljad EU-lån

Det så kallade EU-lånet riktar sig till småföretagare och gäller för summor upp till 275.000 kronor. Önskar man större lån än så är det vanliga företagslån som gäller. Vidare får företaget ha max nio anställda och som mest 20 miljoner kronor i omsättning. Räntan baseras i vanlig ordning på företagets kreditprövning samt storlek och löptid på lånet.

Grundkrav

 • Max 9 anställda
 • Högsta belopp att låna: 275 000 kronor
 • 24-60 månaders löptid
 • Maximal omsättning 20 miljoner kronor
 • Ränta 6,4% – 12%
 • Företaget måste ha minst ett bokslut
 • Företaget får ha max 20 miljoner kr i totala tillgångar

Företagsleasing

Leasing är ett finansieringsalternativ för företag som behöver inventarier men inte vill binda upp kapital i onödan. Att leasa innebär att man hyr exempelvis en bil eller annan utrustning till en fast månadskostnad under en bestämd period. Utrustningen tillhör då finansinstitutet och företaget kan lägga sitt kapital i andra investeringar.

Som företag kan man ibland vara i behov av att investera i utrustning eller transportmedel. Om man saknar medel eller behöver kapital till annat i företaget kan leasing vara ett bra alternativ till att köpa produkterna. Dessutom kanske man inte vill behöva ansöka om ett företagslån för att ha råd med utrustningen. Ett annat skäl kan vara att det helt enkelt inte finns behov av att äga produkten mer än i ett par års tid eller att man saknar tid och personal till underhåll och administration. I den här artikeln tittar vi närmre på skillnaden mellan leasing och köp samt vilka former av leasing man kan använda sig av som företag.

Olika former av leasing

Det finns två olika former av företagsleasing och avtalen skiljer sig både gällande form och hur de bokförs. För den som går i leasingtankar gäller det att studera skillnaderna noggrant samt se över företagets behov. Vad behöver man, hur mycket ansvar vill man själv ta för underhåll och service och hur mycket är man beredd att betala? När man kan svara på de frågorna är det läge att titta på alternativ.

LEASING HOS FAKTURINO

företagsleasing
Med företagsleasing kan du få tillgång till maskiner och bilar utan att behöva offra hela bolagets kapital

Operationell leasing (även kallad fullserviceleasing)

Om man väljer operationell leasing är det leasingföretaget som äger och har ansvar för produkten under tiden den är uthyrd. De står för allt underhåll, service och reparationer. Som kund behöver man med andra ord inte bekymra sig om någonting utan betalar en fast summa per månad med all service inkluderad. Leasingföretaget tar dessutom restvärdesrisken för produkten vilket innebär att man inte heller behöver fundera över värdeminskningen. Operationell leasing är alltså en form av uthyrning.

Fördelarna med operationell leasing är med andra ord flera. Som företag har man full koll på sina kostnader, inga oförutsedda händelser såsom behov av reparationer och dylikt riskerar att skaka om budgeten. När leasingtiden är över lämnar man tillbaka utrustningen och behöver inte fundera på restvärdet. Det man bör vara noggrann med är dock att följa de bestämmelser angående slitage som listas i avtalet. Har man slitit mer än naturligt eller, om man leasat bil, kört fler mil än överenskommelsen tillkommer extra avgifter. Dessa kan variera mellan olika leasingföretag. Se till att kolla upp såväl dina behov som kostnader för överträdelser innan du tecknar ett avtal.

Vid en operationell leasing bokförs hyreskostnaden som en direkt kostnad vilket gör att företaget får bättre soliditet då det egna kapitalet inte rörs. I och med att produktens värde inte är av intresse vid operationell leasing tas kostnaden inte upp i företagets balansräkning.

Fördelar med operationell leasing:

 • Leasingfirman sköter allt som rör bilen/produkten (service, underhåll, försäkring)
 • Leasingfirman tar restvärdesrisken vilket innebär mindre risk för dig som kund.
 • Fast månadskostnad på en faktura

Finansiell leasing

En finansiell leasing påminner mer om ett avbetalningsköp där man som företag leasar bilen/produkten under en bestämd period och sedan, efter att den löpt ut, ansvarar för att köpa loss produkten alternativt hitta en annan köpare.

Till skillnad från den operationella leasingen är det vid en finansiell leasing företaget som leasar som står som ägare och har allt ansvar för underhåll och försäkringar av produkten. Man kan med andra ord likna en finansiell leasing vid ett lån där köpet förfaller när leasingperioden löpt ut.

Banken köper bilen/produkten av leverantören och säljer den sedan på avbetalning till det berörda företaget. Objektet för leasingen räcker vanligen som säkerhet för krediten.

Vid en finansiell leasing räknas produkten som en tillgång i balansräkningen.

Fördelar med finansiell leasing:

 • Flexibel kostnad

Skillnaden mellan operationell och finansiell leasing är vem som äger och ansvarar för den berörda utrustningen. Det är även skillnad i hur kostnaden för leasingen bokförs.

LEASING HOS FAKTURINO

Kostnad leasing

När man leasar en produkt betalar man en avgift varje månad. Kostnaden för avtalet bestäms av en rad olika faktorer såsom värdet på produkten/bilen, tiden för leasing och beräknat restvärde. Månadskostnaden kan exempelvis bli lägre om slitaget beräknas vara litet och restvärdet högt. Här gäller det att banken som hyr ut bilen/produkten har så pass bra kännedom om branschen att de kan göra en riktig bedömning av andrahandsvärdet.

Låna pengar till inventarier

Ett annat alternativ till leasing är låna pengar till företaget för att köpa en produkt eller bil direkt. Likt vid en finansiell leasing sprider man då ut betalningen över tid och får dra av moms och göra avskrivningar. I ett sådant är det ränta och löptid som styr månadskostnaden.

Företagslån med Creditsafe

För den som är mån om sin kreditvärdighet kan det ta emot att låna till sitt företag då långivaren även tar kreditupplysning på ägare som går i personlig borgen. Som tur är finns det möjlighet att låna till företag utan UC kreditupplysning. När du ansöker om sådana företagslån så används andra företag än UC för att inhämta kreditupplysning. Ett sådant företag är Creditsafe och faktum är att det blivit allt mer vanligt med företagslån med Creditsafe. Fördelen med sådana lån är att du inte får någon förfrågan i ditt UC register. På så sätt slipper du riskera en försämrad kreditvärdighet när du lånar till ditt bolag. Vissa av långivarna som erbjuder företagslån med Creditsafe tar varken UC på ägare eller bolag. Andra tar UC på företaget men Creditsafe på de ägare som ska gå i personlig borgen. Nedan kan du jämföra företagslån med Creditsafe för att undvika en förfrågan i ditt UC register.

Jämför företagslån med Creditsafe

FinansbolagLånebeloppLöptidInfoSäkerhetAnsök
qred10 000 - 1 000 000 kr6-18 månLäs merPersonlig borgenFÅ OFFERT
Allmänna villkor
(tar UC på bolaget men ej på person)
mynt10 000 - 1 000 000 kr3-18 mån Läs merPersonlig borgenFÅ OFFERT
Allmänna villkor
OPR-företagslån30 000 - 500 000 kr1-18 mån Läs merPersonlig borgenFÅ OFFERT
Allmänna villkor
corpia50 000 - 2 000 000 kr1-36 månLäs merPersonlig borgenFÅ OFFERT
Allmänna villkor

Låna till företag med Creditsafe

Oavsett vilken långivare du vänder dig till för att ta ett företagslån så behöver ditt bolag gå igenom en kreditprövning. Detta innebär att långivaren ser över bolagets ekonomi och säkerställer att den återbetalningsförmåga som krävs finns. Detta är även något som görs på företrädare för företaget då dessa allt som oftast måste gå i personlig borgen för lånet. De flesta finansbolag och banker som erbjuder företagslån använder UC i samband med kreditprövningen. Det har dock blivit alltmer vanligt med företagslån med Creditsafe och företagslån med Bisnode. Detta då svenskar är måna om sin kreditvärdighet och inte vill samla på sig onödiga förfrågningar hos UC. Många förfrågningar kan nämligen leda till att man blir nekad större lån i framtiden.

Att låna till företag med Creditsafe kommer inte påverka ägarens kreditvärdighet. I det fall långivaren använder Creditsafe för att ta kreditupplysning på både ägare och företag så kommer även bolagets kreditvärdighet lämnas opåverkad. Vänder du dig i framtiden till en storbank så kommer banken inte kunna se din låneansökan i UC registret. Med andra ord finns det stora fördelar att vända sig till långivare som använder sig av Creditsafe i samband med kreditprövningen.

Företagslån med Creditsafe
Med företagslån med Creditsafe slipper du onödiga förfrågningar i UC-registret

Nystartade företag gynnas

Företagslån med Creditsafe erbjuds till både små- och medelstora företag. Även lån till nystartade företag går att få utan att någon UC förfrågan är nödvändig. Faktum är att nystartade företag gynnas extra av att ansöka om företagslån med Creditsafe. Detta då det är extra viktigt att inte drabbas av en dålig kreditvärdighet under uppstartsfasen. För att kunna teckna abonnemang, hyresavtal och andra förbindelser krävs det nämligen att bolaget har en god återbetalningsförmåga. Vidare är det inte heller helt osannolikt att bolaget under de kommande åren behöver ytterligare finansiering. Då gäller det att både företag och ägare har en god kreditvärdighet och inte samlat på sig för många förfrågningar hos UC. Detsamma gäller för det företag som framöver kommer behöva ansöka om checkkredit.

Genom att ansöka om ett företagslån med Creditsafe till ditt nystartade företag kommer bolaget att påverkas så lite som möjligt. Storbankerna får inte vetskap om din låneansökan och det är enbart andra finansbolag som använder sig av Creditsafe som kan se din förfrågan.

Frågor & svar om att låna med Creditsafe

Vart hittar jag företagslån med Creditsafe?

I listan ovan ser du vilka långivare som erbjuder företagslån med Creditsafe just nu. Bland dessa aktörer återfinns bland annat mynt och OPR-Företagsån.

Används Creditsafe för kreditupplysning på både företag och ägare?

Majoriteten av de långivare som erbjuder företagslån med Creditsafe använder Creditsafe för kreditupplysning på både företag och företrädare. Det finns dock en del som tar UC på företaget men Creditsafe på de personer som går i personlig borgen för lånet.

Kommer min kreditvärdighet att påverkas av en låneansökan?

Eftersom långivaren använder Creditsafe istället för UC så kommer din personliga kreditvärdighet inte att påverkas. Storbankerna kommer inte att kunna se din låneansökan och det registreras ingen förfrågan i UC-registret.

Kan jag ta företagslån med Creditsafe trots betalningsanmärkning?

Är företagets ekonomi god i övrigt så behöver en betalningsanmärkning inte vara några problem. Detsamma gäller för företrädare för bolaget.

Vad är Creditsafe?

Creditsafe är ett kreditupplysningsföretag som många svenska långivare samarbetar med. Främst arbetar Creditsafe med att leverera kredit- och affärsinformation till företag, myndigheter och låneinstitut.

Så tar du ett företagslån med Creditsafe

Att ta ett företagslån med Creditsafe skiljer sig inte nämnvärt mot hur det funkar att låna med UC eller annat kreditupplysningsföretag. Däremot behöver du först hitta företagslån med Creditsafe vilket inte alltid är så lätt om man inte vet vart man ska vända sig. Därför har vi på Allt om Företagslån gjort jobbet åt dig. I listan ovan hittar du långivare som erbjuder företagslån med Creditsafe. Listan uppdateras löpande så att nya aktörer som använder sig av Creditsafe hamnar i listan också. På så sätt kan du enkelt hålla dig uppdaterad med vilka banker och finansbolag som inte använder sig av UC.

När du väl hittat en lämplig långivare så kan du ta dig vidare till dennes hemsida där du enkelt kan göra en låneansökan. Låneansökan sker helt digitalt och du identifierar dig tryggt och säkert med BankID. I låneansökan får du bland annat ange hur stort belopp du vill låna samt vilken löptid som önskas. Du får även fylla i sedvanliga uppgifter om företagets ekonomi samt information om tilltänkta borgenärer. Ibland kan det hända att du får komplettera din låneansökan med dokument. Sker detta så blir du meddelat om det omgående. När du skickat in låneansökan gör långivare en kreditprövning där det bland annat ingår att man inhämtar en kreditupplysning från Creditsafe.

Efter kreditprövningen är gjord kommer du att få svar på huruvida företagslånet blivit beviljat eller inte. Därefter betalas pengarna ofta ut till företagskontot inom 24 timmar.

Vad gör Creditsafe?

I Sverige är Creditsafe främst känd för att samarbeta med banker- och låneinstitut kring kreditbeslut som ska tas. Men Creditsafe gör mer än att bara leverera kreditupplysningar och kreditbetyg. Företaget ingår i en större koncern som heter Creditsafe Group som har sitt huvudkontor i England. Utöver att hjälpa långivare med kreditinformation är man även en källa till affärsinformation. Många privatpersoner, myndigheter och företag vänder sig till Creditsafe för att få information inför större affärsbeslut. Företaget har inte mindre än 100 000 kunder vilket säger en del om dess storlek.

Informationen som Creditsafe levererar till sina kunder samlas in från Skatteverket, Bolagsverket och andra officiella källor. Informationen sammanfattas sedan på ett tydligt sätt för kunden så att denna enkelt ska kunna fortsätta att göra säkra affärer. Creditsafe har många kända företag i sin kunddatabas. Bland annat Stena Line och Svenska Spel vänder sig regelbundet till Creditsafe för att få ut ekonomisk information inför både små- och stora affärsbeslut.

Företagslån med Bisnode

Bland privatpersoner har det länge varit populärt att låna utan kreditupplysning från UC. Det finns flera anledningar till varför det är så men kanske främst för att den som lånar inte vill påverka sina framtida chanser att bli beviljad lån. Många förfrågningar i registret hos UC kan leda till en sämre kreditvärdighet. Dessutom använder samtliga Sveriges storbanker UC i samband med kreditprövning.

Trenden med lån utan UC har nu även slagit igenom i företagsbranschen. Det finns redan många finansbolag och långivare som erbjuder företagslån utan kreditupplysning från UC. I majoriteten av fallen slipper då företag såväl som ägare (som går i personlig borgen) riskera en försämrad kreditvärdighet och framtida svårigheter att få lån. Företagslån med Bisnode blir alltmer vanligt och innebär att långivaren inhämtar kreditupplysning från Bisnode istället för UC. Här kan du jämföra företagslån med Bisnode samtidigt som du kan läsa på vad det egentligen innebär med ett sådant lån. Längre ner i texten får du även mer information om Bisnode och vad det är för ett företag.

Jämför företagslån med Bisnode

FinansbolagLånebeloppLöptidInfoSäkerhetAnsök
froda10 000 - 2 000 000 kr1-36 månLäs merPersonlig borgenFÅ OFFERT
Allmänna villkor
mynt10 000 - 1 000 000 kr3-18 mån Läs merPersonlig borgenFÅ OFFERT
Allmänna villkor
approva30 000 - 300 000 kr2-18 mån Läs merPersonlig borgenFÅ OFFERT
Allmänna villkor

Låna med kreditupplysning från Bisnode

I samband med att du ansöker om ett företagslån så kommer långivaren att genomföra en omfattande kreditprövning. Detta för att säkerställa att företaget som ska låna har den återbetalningsförmåga som krävs. Kreditprövningen sker bland annat med hjälp av en kreditupplysning som tas på företag och företrädare efter det att låneansökan skickats in. Det vanliga är att kreditupplysningen inhämtas från UC. Detta då UC är det mest etablerade kreditupplysningsföretaget i Sverige. Men även för att det länge var de svenska storbankerna som ägde företaget. Numera finns det dock fler alternativ för den som vill ta en kreditupplysning.

Idag väljer vissa finansbolag och långivare att använda företag som Bisnode och Creditsafe i samband med kreditprövningen. Företagslån med Bisnode blir alltmer vanligt och erbjuds idag av aktörer som bland annat Froda och approva. När du som företrädare för ett företag ansöker om firmalån med Bisnode så kommer din förfrågan inte synas hos UC. Detta gör att du inte påverkar din- eller ditt företags chanser att få större lån i framtiden.

Vissa långivare använder Bisnode för kreditupplysning på person som går i personlig borgen för företagslånet. Andra använder Bisnode för kreditupplysning på både företag och person. För att se vad som gäller för respektive långivare hänvisar vi dig till berörda långivares hemsida.

Företagslån med Bisnode
Genom att ta ett företagslån med kreditupplysning från Bisnode riskerar du inte en försämrad kreditvärdighet

Så funkar företagslån med Bisnode

När du ansöker om ett företagslån med Bisnode så kommer ansökningsprocessen gå till på samma sätt som om långivaren hade använt UC. Oavsett vilket kreditupplysningsföretag som används så är det samma parametrar som långivaren tittar på. Däremot blir din låneansökan mer anonym då storbankerna inte får tillgång till information om din ansökan. Det är med anledning av detta som din kreditvärdighet inte kommer att påverkas negativt med ett företagslån med kreditupplysning från Bisnode.

Den information som är mest relevant för långivaren i samband med en kreditprövning är hur bolagets ekonomi ser ut. Genom en kreditupplysning från Bisnode får man insyn i om företaget har några betalningsanmärkningar, hur bokslut ser ut samt vilka personer som företräder företaget. Denna information ger tillsammans en helhetsbild av företaget och dess återbetalningsförmåga.

När du ansöker om ett företagslån med Bisnode kan du komma att behöva komplettera uppgifter. Detta för att långivaren ska kunna ta ett välgrundat beslut angående utlåningen. Information som framkommer i en kreditupplysning från Bisnode kan även ligga till grund för den ränta som du sedan kommer att erbjudas. Detta händer dock alltmer sällan då de flesta långivare arbetar med fasta avgifter.

Vanliga frågor & svar

Vilka långivare erbjuder företagslån med Bisnode?

I skrivande stund finns det tre långivare som erbjuder företagslån med kreditupplysning från Bisnode. Dessa långivare är Froda, approva och mynt.

Tar långivaren kreditupplysning på företrädare för bolaget?

Ja, majoriteten av alla finansbolag som erbjuder företagslån tar även kreditupplysning på företrädarna för bolaget. Detta då det ofta krävs personlig borgen från en- eller flera ägare.

Syns min låneansökan hos UC?

Nej, när du ansöker om företagslån med Bisnode så kommer din låneansökan inte synas hos UC. Varken du eller företaget du representerar får någon förfrågan i UC registret.

Kan jag låna till företag med betalningsanmärkningar?

Det är möjligt att bli beviljad ett företagslån trots betalningsanmärkningar. Då gäller det dock att företagets ekonomi är bra i övrigt.

Vad är Bisnode?

Bisnode är ett kreditupplysningsföretag likt Creditsafe och Upplysningscentralen. Man arbetar främst med att leverera kredit- och marknadsinformation till företag, långivare och myndigheter.

Vad gör Bisnode?

Bisnode är ett företag som inte bara är aktuellt när det kommer till företagslån utan säkerhet. Bisnodes tjänster är nämligen flitigt använda av både låneinstitut och större företag. Bland Bisnodes kunder finns exempelvis SOS Alarm, Svenska Dagbladet och Wästgöta Finans. Företagets främsta uppgift är att erbjuda kredit- och marknadsinformation till aktörer som ska ta affärsmässiga beslut. Det kan handla om ett låneinstitut som behöver information om en potentiell låntagare. Men det kan också vara ett företag som ska göra större affärer med ett annat företag. Genom att vända sig till Bisnode kan man helt enkelt få ut den information man behöver.

När det gäller den kreditinformation som Bisnode förmedlar till sina kunder så inhämtas dessa uppgifter från bland annat Bolagsverket och Skatteverket. Vidare erbjuder man en kreditscoring så att det blir enklare för långivaren att ta ett beslut kring utlåning till en viss person eller företag. Kreditscoringen ger en sammanfattande bild av återbetalningsförmågan hos kunden. Bisnodes kreditscore är således ett verktyg för långivaren att använda sig av i samband med kreditbedömningen.

Kreditbedömning vid företagslån

I samband med att ett företag ansöker om lån sker alltid en sedvanlig kreditbedömning. En kreditbedömning är nödvändig att göra för den bank eller det finansbolag som lånar ut pengar. Dels för att iaktta god kreditgivningssed vilket innebär att långivaren ska ta fullt ansvar för utlåningen. Men även för att minska kreditrisken, alltså risken att inte få tillbaks sina utlånade pengar. En kreditprövning går således inte att undvika för den verksamhet som ansöker om finansiering. Däremot har kreditbedömningen vid företagslån blivit betydligt mer flexibel under de senaste åren. Åtminstone för de företag som vänder sig till finansbolag och alternativa långivare. Hos storbankerna arbetar man istället fortfarande med ett mer traditionellt sätt att se på kreditvärdighet hos företag. Där krävs det i stort sett att företaget som vill låna kan visa upp ett resultat och ett bokslut. Något som försvårar det ordentligt för nystartade företag som vill låna pengar.

Som tur är kommer det allt fler finansbolag och långivare som erbjuder en mer flexibel kreditprövning. Idag är det till och med möjligt för svenska verksamheter att ta företagslån utan UC. Något som absolut inte fanns på kartan bara för ett par år sedan.

Kreditvärdighet och kreditupplysning

Kreditvärdighet är ett vanligt förekommande begrepp i lånesammanhang. Kreditvärdighet kan beskrivas som en låntagares återbetalningsförmåga. Det vill säga vilken ekonomisk förmåga det finns att återbetala en kredit i tid. Kreditvärdigheten sammanfattas i ett kreditscore som antingen kan vara högt eller lågt. Ett kreditscore kan liknas vid ett betyg som sedan används som underlag för vilken individuell ränta som ska användas. Betyget används även i beslutfattandet om huruvida ett företag eller en person ska beviljas ett lån eller inte.

För att långivaren ska kunna bedöma huruvida ett företag har tillräckligt god kreditvärdighet eller inte görs en kreditupplysning. Denna kreditupplysning inhämtar man från företag så som Creditsafe, Bisnode och UC. I kreditupplysningen finns det samlade uppgifter från bland annat Skatteverket, Kronofogden, Bolagsverket och Lantmäteriet. Genom upplysningen får långivaren information om saker så som intäkter, skulder och betalningsanmärkningar. Utifrån denna information kan ett kreditscore sättas som sedan används för att ta beslut om utlåning.

Ansök om ett företagslån hos Qred
Hos Qred kan du ansöka om lån med kreditupplysning från Creditsafe

Andra faktorer som bedöms

Det räcker ofta inte med att göra en kreditupplysning på ett företag för att banken eller låneinstitutet ska kunna bevilja ett företagslån. Istället begär de flesta finansbolag och banker in kompletterande uppgifter i samband med ansökan. Detta åter som ett led i att bedöma vilken kreditrisk som utlåningen kommer att innebära.

Beroende på om du vänder dig till en bank eller ett finansbolag kan du komma att behöva komplettera din ansökan med en affärsplan och en budget. Detta för att banken ska se att du har en tydlig plan samt att du har koll på vilka intäkter och kostnader som kan förväntas. Vidare är det inte ovanligt att banken begär in årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Om det inte är ett företagslån utan säkerhet som du ansöker om så kommer du att behöva skicka in dokument gällande aktuell säkerhet. Det kan exempelvis handla om pantbrev och dokument knutna till en fastighet. Vid företagslån utan säkerhet räcker det att ange uppgifter om den eller de ägare som tänkt gå i personlig borgen för företagslånet.

Flexibel kreditprövning blir vanligare

Under lång tid var det storbankerna som dominerade marknaden för företagsån. Som företagare hade man inte riktigt några alternativ än att gå till banken om man var i behov av finansiering via lån. Som väl är så är detta något som förändrats under de senaste åren då allt fler fintech bolag gett sig in i branschen. I takt med att finansbolag och fintech bolag kommit in på marknaden har också en mer flexibel kreditprövning blivit vanligare. Detta både när det gäller enkla företagslån och populära checkkrediter. De nya långivarna kommer med nya innovativa sätt att bedöma och se på företags kreditvärdighet.

Om du som företagare ser på vilka alternativ det finns för finansiering utanför storbankerna så kommer du också upptäcka att möjligheterna att få låna pengar ser helt annorlunda ut. De nya finansbolag som erbjuder företagslån arbetar med en kreditprövning som är mer kassaflödesorienterad. Genom att göra så kan man få en bra överblick över ett företags ekonomiska situation i realtid.

Så bedöms kreditvärdighet för företagslån
En flexibel kreditprövning ger företag större möjlighet att få låna pengar

Helhetsbedömning av företag

Den alltmer flexiblare kreditprövningen gör det enklare för både nya- och mer etablerade företag att låna pengar. Istället för att långivaren stirrar sig blind på en kreditupplysning gör man allt oftare en helhetsbedömning av varje företag som ansöker om lån. Det finns dock fortfarande vissa skillnader i hur långivare bedömer företags kreditvärdighet. En del väljer att fokusera på den försäljning som bolaget har. Det vill säga man via open banking tittar på företagets intäkter i realtid. På så sätt får man aktuella siffror och kan snabbt bedöma om det finns bärighet i bolaget.

En del andra finansbolag väljer istället att ha en mer öppen syn på de företag som lånar. Här väger man in andra saker så som hur affärsidén ser ut. Exempel på en långivare som har ett nytt sätt att se på företag som vill låna är Qred. Här kan du som ansöker om företagslån förvänta dig en mer flexibel kreditbedömning.

Budgetering för företag

En budget är en prognos över företagets intäkter och utgifter. I en välarbetad budget kan man se om företaget tros kunna bära sig eller om man är i behov av att göra vissa justeringar för att få ekonomin att gå ihop. En budget är därmed ett mycket värdefullt verktyg för den som driver eller ska starta ett företag.

Att ha koll på företagets ekonomi är a och o för att uppnå framgång och slippa oroa sig över oförutsedda händelser. Genom att ha koll på eventuella utmaningar och budgetera för tillfälliga motgångar skapar man en sund arbetsmiljö. Det går aldrig att förutspå exakt hur stora intäkter eller utgifter som kan uppstå i ett företag, men genom att var väl förberedd – och redan ha testat en hel del scenarior i teorin – finns det utrymme för olika situationer som annars skulle kunna orsaka svåra ekonomiska konsekvenser för ditt företag.

Det är viktigt att komma ihåg att en budget endast är en prognos över hur du tror att det kommer att se ut med intäkter och utgifter. Framförallt intäkter kan vara svåra att beräkna så tänk på att kontinuerligt kolla av och justera i din budget för att den ska bli så realistisk som möjligt. Kort sagt – jobba aktivt med din budget.

Så skapar du en budget

Det är inte helt lätt att skriva en budget från start och det är lätt hänt att man missar viktiga utgifter. Se till att få med såväl fasta som tillfälliga utgifter i din budget. Vi ger dig några exempel på dessa nedan. Är du osäker på om du fått med allt kan du söka efter fler exempel via nätet. Intäkter och utgifter kan se lite olika ut beroende på bransch. Tänk på att varken överskatta dina intäkter eller underskatta dina utgifter.

Exempel på intäkt

 • Försäljning av vara eller tjänst.

Exempel på utgifter

 • Produktionskostnad
 • Hyra – inkl. el och värme.
 • Inköp av möbler till kontor
 • Löner och sociala avgifter
 • Resor – kollektivtrafik, leasingbil etc
 • Inköp av datorer, telefoner och övrig teknik
 • Abonnemang
 • Marknadsföring
 • Försäkringar

Här gäller det att uppskatta hur dina försäljningssiffror kommer att se ut. Därefter summerar du intäkter – utgifter = resultat. Viktigt att komma ihåg är att en budget inte speglar verkligheten utan byggs på en kvalificerad gissning. Därav vill vi återigen understryka vikten av att vara grundlig i arbetet med budgeten samt att regelbundet uppdatera den efterhand som ni ser hur de faktiska siffrorna ser ut.

Budgetering för företag

Fördelar med en bra budget

En bra budget ger dig inte bara en översikt över det kommande årets intäkter och utgifter samt koll på att det finns tillräckligt med likvida medel längs vägen. Den ger dig också ett bra underlag till att se på vidare utveckling av ditt företag. När din budget känns stabil kan du börja titta på var pengarna kommer in, hur du skulle kunna investera i ett eventuellt överskott och var du kan försöka dra ned på dina kostnader. Kanske finns det utrymme till att ansöka om ett företagslån för att expandera verksamheten och på sikt dra in ännu mer pengar.

Startbudget

Är du precis i uppstarten av ett nytt företag? Då bör du sätta dig ned och göra en startbudget och se till att du får med alla kostnader som kan uppstå. Troligen behöver du göra en del investeringar i ditt företag innan du kan starta upp. Finns likvida medel eller behöver du ta ett företagslån för att komma igång? I den här budgeten ska du har med alla de kostnader du har på kort sikt och hur de ska finansieras. Se till att budgeten omfattar alla fakturor som följer med uppstarten.

Resultatbudget – din budget på sikt

En resultatbudget har som syfte att visa på företagets ekonomiska överlevnad. Denna formen av budget sträcker sig ofta ett år framåt och kan av den anledningen ibland omtalas som årsbudget. I en resultatbudget ska företagets förväntande intäkter och kostnader redovisas.

Intäkterna är den summan du får in av exempelvis försäljning och räntor medan kostnaderna består i allt från material till personalkostnad. När du dragit av summan av alla kostnader från summan av dina intäkter ser du om företaget förväntas gå med vinst under det kommande året. Via din budget har du fått ett resultat, därav  namnet – resultatbudget.

Om du har ett nystartat företag kan det vara svårt att skriva en resultatbudget då allt hänger på hur mycket du säljer. Den som har haft ett företag som varit aktivt under några år kan jämföra med resultaten ifrån tidigare år men för ett nystartat företag krävs noggranna kalkyleringar som sedan får ligga till grund för vilka siffror företaget tros dra in.

Tänk på att en resultatbudget innehåller förväntade resultat, du kan med andra ord inte förlita dig på att siffrorna faktiskt kommer att spegla verkligheten. Resultatbudgeten är en ungefärlig beräkning som – när den är väl utarbetad – visar på hur lönsamheten troligtvis kommer att se ut i företaget i slutet av året.

Likviditetsbudget

Du bör alltid göra en likviditetsbudget som komplement till din resultatbudget. Det är nämligen den som visar på om du kommer att klara dig ekonomiskt under året. Då resultatbudgeten sträcker sig över ett helt år kan vissa månader bli tuffa även om slutresultatet hamnar på plus. I en likviditetsbudget gör du en kalkyl över dina intäkter och kostnader per månad. Kanske behöver du göra stora inköp en månad som gör att du saknar täckning för dina fasta månadskostnader. Eller är din försäljning säsongsbetonad, vilket innebär att du står utan intäkter under flera av årets månader. Då hjälper det föga att företaget i teorin kommer att gå med vinst i slutet av året. I denna budget får du en tydligare inblick i din ekonomi och kan ta ställning till hur du ska finansiera tillfälliga utgifter. Kanske behöver du ta ett företagslån utan säkerhet eller skaffa en företagskredit för att hålla företaget flytande tills dess att intäkterna börjar ramla in.

Resultatbudget och likviditetsbudget

Balansräkning

Balansräkningen är en ekonomisk rapport som utgör en central del av företagets redovisning. Här summerar man tillgångar, eget kapital och skulder vid en given tidpunkt – ofta sista dagen av räkenskapsåret.

Balansräkningen delas upp i två delar:

 • Tillgångar
 • Eget kapital och skulder

Dagen för redovisning bör dessa två poster vara lika stora. Man brukar ha löpande koll på balansräkningen under året för att se att allt löper som det ska.

Budgetering av moms

Kostnader för skatt och moms ska även de räknas in i din budget. När det kommer till momsen är det dock endast i likviditetsbudgeten du behöver räkna med den. Anledningen till detta är att du som företag betalar moms då du köper varor, som du sedan får tillbaka så den behöver inte tas upp i resultatbudgeten. Däremot är det pengar som företaget måste ligga ute med under en tid och ska därför räknas med i likviditetsbudgeten som berör hur mycket som finns tillgängligt i kassan på kort sikt.

Sluta aldrig att följa upp din budget

Något som vi återkommit ett par gånger till i den här artikeln är vikten av att följa upp sin budget. Såväl intäkter som utgifter varierar och ibland ökar kostnaderna på områden vi inte hade räknat med. Genom att löpande följa upp budgeten kan du göra justeringar som håller dig på banan. Kanske märker du att produktionen kostat mer än beräknat, går det att minska på utgiften eller finns det andra poster du kan dra ned på? Håll dina kostnader i schack genom att ha stenkoll på budgeten.

Kan företaget vara hjälpt av ett lån?

Det finns tillfällen då man är mer eller mindre beroende av ett företagslån. Det kan handla om att man behöver bygga ut för att kunna öka produktionen eller behöver anställa mer personal. Ibland behöver man få tillgång till likvida medel omgående för att produktionen eller möjligheten att erbjuda tjänster inte ska stanna av. Innan man tar ett lån måste man dock göra en budget över kostnaderna kontra intäkterna. Genererar satsningarna tillräckligt med pengar för att lånet inklusive räntan ska kunna betalas tillbaka i tid? Ett lån kan vara en bra och i många fall en nödvändig skjuts framåt för ett företag men man får inte glömma att det ska betalas tillbaka. Hitta banker och långivare som erbjuder snabba lån här på Allt om företagslån. Här kan du jämföra företagslån utan UC , nya företagslån och lån som enbart kräver personlig borgen som säkerhet.

Öka dina chanser till lån med en tydlig budget

Banker och långivare tycker om när företag gjort sin hemläxa. Genom att presentera en välarbetad budget kan du öka dina chanser till att beviljas ett lån. Det kräver givetvis en lönsam idé och att du inte sitter på en massa skulder och betalningsanmärkningar. Kontentan i denna artikel är att du alltid vinner på att skapa en tydlig budget för ditt företag. Du ökar dina chanser till lönsamhet liksom hjälp till investeringar för att utvecklas vidare.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Budget för privatpersoner

Även i privatlivet är det viktigt att göra en budget för att få koll på sin privatekonomi. Likt i företagsbudgeten kan man spalta upp intäkter (eller i detta fall inkomst i form av lön, bidrag, avkastning på investering) och utgifter för att sedan beräkna hur man ligger till.

I budgeten ska man ha med såväl fasta som rörliga utgifter och det är just de rörliga utgifterna som ibland kan ställa till det i privatekonomin.

Fasta utgifter är sådana som är i stort sett lika varje månad, exempelvis hyra eller avbetalning på bolån, elräkning, förskoleavgift och abonnemangskostnader. Som vägledning ger ofta ekonomiexperter rådet om att de fasta kostnaderna inte bör överstiga 50% av den disponibla inkomsten för att man ska ligga på en lagom nivå. Det är dessutom bra om det finns utrymme för ett sparande inom ramen för de fasta utgifterna.

Rörliga utgifter är sådana som varierar i kostnad och vissa månader kan ligga på noll medan de andra månader skenar iväg. Exempel på sådana utgifter är mat, kläder, nöjen och resor. Här kan det vara en fördel att tidigt budgetera för större poster såsom resor, vintergarderob, studentfirande och liknande och spara undan en liten summa varje månad för att slippa stora hål i plånboken när det är dags att betala.

Ta kommandot över din ekonomi

Oavsett ålder och livssituation är det alltid viktigt att ha koll på sin privatekonomi och ha en budget för såväl fasta och rörliga kostnader som oförutsedda utgifter. När det kommer till privatekonomi är unga vuxna en kategori som hör till riskgruppen. Från att kanske ha bott hemma och studerat till att helt plötsligt ha en lön och egen ekonomi kan bli en stor omställning. Är det dessutom första gången i ett eget boende med allt vad det innebär är det lätt hänt att pengarna tagit slut innan månaden är över om man inte satt sig ned och gjort en budget. Att budgetera och planera sin ekonomi låter inte speciellt roligt men det är en skön känsla när man har koll på sina pengar och inte behöver oroa sig över om pengarna ska räcka till.

För den som tycker att det är svårt att skriva en budget finns det mängder av hemsidor med mallar och information samt appar som går att ladda ned till mobilen. Ibland kan det vara lockande att ta ett lån när lönen tryter men det är sällan en bra väg att gå utan vi rekommenderar en väl genomarbetad budget som inkluderar ett sparande. Där får du också en översikt på hur mycket av din inkomst som går till konsumtion.

Konsumentverket

Många upplever det svårt att skapa en budget och för den som aldrig varit speciellt intresserad av ekonomi kan det kännas motigt att sätta sig ned och försöka få rätsida på sina inkomster och utgifter men det finns hjälp att få. Samtliga kommuner i Sverige får hjälp av Konsumentverket för att kunna ge sina invånare råd och stöd gällande privatekonomi. Du kan således kontakta kommunen och be att få hjälp av en budget- och skuldrådgivare.

Dessa rådgivare ska inte bara vara behjälpliga för de som behöver ha hjälp med att hantera sina skulder de ska även kunna erbjuda information till invånarna som förebygger att man skuldsätter sig. Om det känns lite överkurs att ta kontakt med en rådgivare direkt kan man även hitta information på konsumentverkets hemsida, bland annat i form av nedladdningsbara pdf-filer.

Användningsområden för företagslån

De flesta företag kan hamna i en situation då det behövs extern finansiering. Anledningarna till detta kan vara många och det är långt ifrån alltid som ett företagslån föranleds av en dålig likviditet. Istället handlar det inte sällan om att bolaget i fråga går bra men behöver extern finansiering för att få möjlighet att växa ännu mer. Att expandera eller förnya sitt bolag kan göra så att verksamheten når helt nya nivåer. För detta kan det behöva göras en del investeringar och nytt kapital behöver således komma in. Vill man då inte låna till företaget så får man istället göra en nyemission vilket innebär att man får in nya ägare i sitt aktiebolag. Detta är inte alltid önskvärt och därför glädjer sig många åt att det idag finns många företagslån till aktiebolag att välja mellan. Det dyker hela tiden upp nya företagslån vilket gör att konkurrensen ökar och priserna pressas. Detta gynnar små- och medelstora bolag i behov av finansiering.

Andra användningsområden för företagslån är diverse investeringar. Vissa kan för att få sin verksamhet att kunna växa eller fungera bli tvungen att investera i maskiner. Detsamma gäller nystartade företag som kan behöva göra inköp av varor för att kunna få igång försäljningen. Då kan ett företagslån för nystartat bolag lämpa sig väl. Men man har även möjlighet att ansöka om ett starta eget-lån från Almi. Det finns flertalet vanliga sätt att använda ett företagslån till och dessa tänkte vi går in på mer i detalj nedan.

Inköp av varor eller maskiner

Många företag som lånar pengar gör detta i syfte att köpa in varor. I branscher så som detaljhandeln är det essentiellt att ha tillräckligt med varor på plats för att försäljningen och verksamheten ska fungera. Ibland krävs det även att man bygger upp ett lager av varor och detta kan också vara en anledning till att låna pengar till företag.

Andra verksamheter kräver vissa maskiner för att företaget ska fungera. Att låna pengar för att göra investeringar i maskiner eller verktyg är således vanligt förekommande bland svenska företag. Det finns även de bolag som inte har så stor egen kassa som lånar för att finansiera annan slags utrustning som är viktig för verksamheten.

Marknadsföring

Ett annat användningsområde för företagslån är marknadsföring och PR-kampanjer. För att få ett företag att växa räcker det inte med en befintlig kundkrets. Istället behöver man nå ut till nya kunder som kan hjälpa till att öka omsättningen i verksamheten. Ett vanligt sätt att nå ut till potentiella kunder är via marknadsföring. Marknadsföring kan även stärka varumärkeskännedomen vilket gör att man enklare behåller de kunder man redan har.

Idag finns det flera kanaler för marknadsföring och att bedriva framgångsrika PR-kampanjer kostar i regel en hel del. Då kan extern finansiering bli nödvändig för att bekosta marknadsföringen. Lånar ditt företag i syfte att marknadsföra verksamheten så är det viktigt att redan på förhand ha kännedom om avkastningen. Det gäller att företaget får så kallad “Return of investment” (ROI) för att investeringen ska löna sig och dessutom kunna bekosta ränta och avgifter för företagslånet.

Vanliga sätt att använda företagslån

Förvärva bolag och tillgångar

En annan anledning till varför ett företag kan behöva låna pengar är att man ska förvärva andra bolag eller tillgångar. Företagsförvärv eller M&A (mergers and acqusitions) innebär att ett företag köper ett annat företag alternativt att två eller flera bolag konsoliderar. För detta kan det krävas en större summa pengar och då är de vanligt att man vänder sig till en bank eller långivare. Innan man gör ett företagsförvärv är det dock viktigt att förbereda sig väl. Extra viktigt blir det om du vill vara garanterad ett lån att kunna finansiera förvärvet med. Bland annat bör du kunna redogöra för banken varför bolaget är värt den summa du faktiskt tänkt att ge. Du bör även ha en tydlig och hållbar affärsplan för det nya företaget.

Vid ett företagsförvärv är det ofta inte möjligt att låna till hela köpesumman. Istället brukar man behöva lägga minst hälften av köpesumman kontant. Resterande del kan man låna till genom exempelvis ta ett företagslån utan säkerhet. När ditt företag ska förvärva ett annat bolag eller tillgångar rekommenderas en säljarrevers. En säljarrevers innebär att säljaren erbjuder köparen en avbetalningsplan för en viss del av köpeskillingen.

Löpande kostnader

När det gäller mindre företagslån så är det inte ovanligt att företag lånar för att betala löpande kostnader. Det kan handla om att man har en säsongsbetonad verksamhet som behöver extra kapital under vissa perioder av året. Vet man med sig att bolaget har en ojämn omsättning så kan det vara bra att ansöka om en checkkredit i förebyggande syfte. En checkkredit fungerar ungefär som ett digitalt kreditkort där företaget enbart betalar ränta på den del av kreditutrymmet som används. En sådan här företagskredit kan även användas som en buffert även för de bolag med god likviditet.

Sammanfattning

Om du läst ända hit så har du antagligen förstått att ett företagslån kan användas i flera olika syften. Det ena sättet är inte bättre än det andra utan grunden är att det ska finnas ett likviditetsbehov för att ett företagslån ska tas. Det är även viktigt att bolaget i grunden har en god ekonomi och bra framtidsutsikter. Om du vet med dig att ett företagslån bara är en kortsiktig lösning och mer fungerar som konstgjord andning så kanske du ska fundera på att likvidera bolaget istället.

Innan du ansöker om att låna pengar till ditt bolag bör du även ha en tydlig plan för hur pengarna ska användas. Målet ska vara att företagslånet ska gynna verksamheten. Det kan även vara bra att göra en kalkyl för att se att den förväntade avkastningen överstiger lånets kostnader.

Qred erbjuder brygglån till företag

Riksgälden har fått i uppdrag att driva det garantiprogram, som klubbats igenom av Riksdagen, för små och medelstora företag som drabbats av Corona-krisen. Qred blir det första svenska fintechbolaget som förmedlar brygglån till företagen via programmet.

Garantiprogrammet, som går under namnet Företagsakuten, har i skrivande stund 59 banker och låneinstitut anslutna till sig. Syftet med programmet är att hjälpa företag som fått finansieringsproblem till följd av Corona-krisen. Genom statliga kreditgarantier möjliggörs en utökad långivning då staten delar kreditrisken med bankerna. På så sätt kan fler företag beviljas lån samtidigt som räntorna kan pressas nedåt. Många företag har redan tvingats permittera eller avskeda personal och genom programmet hoppas man kunna hjälpa de företag som är bärkraftiga att ta sig igenom krisen.

Så fungerar Qreds brygglån

Tanken med dessa brygglån är att de ska vara ett tillfälligt stöd till de företag som drabbats hårt av Corona-krisen. Lånen går att ansöka om fram till den sista juni i år eller tills dess att pengarna är slut. En av skillnaderna på brygglånet jämfört med Qreds vanliga företagslån är maxbeloppet. I vanliga fall beviljar Qred lån på upp till en miljon kronor men i detta fall går det att ansöka om ett belopp från 100 000 kronor upp till 5 miljoner kronor i lån. Dessutom är brygglånet amorteringsfritt under de 12 första månaderna för att hjälpa företagen att hålla sig flytande under krisen.

ANSÖK OM BRYGGLÅN

Qreds brygglån till krisdrabbade företag

Krav för att beviljas lån

För att kunna beviljas brygglån via Företagsakuten krävs att ditt företag uppfyller ett par olika kriterier. Bland annat ska företag kunna påvisa att de, på grund av Coronakrisen, drabbats negativt med ett intäktsbortfall på minst 20% som följd. De måste dock vara livskraftiga och inte redan ha tagit ett lån med garanti från Riksgälden. Pengarna får ej användas till utbetalningar av bonusar eller till ”extra” utdelningar.

Ansök om brygglån hos Qred

Det är många företagare som har drabbats av uteblivna inkomster. Restauranger ekar tomma, färre personer botaniserar bland klädhängarna i butikerna och evenemang ställs in. Företagskontot töms snabbt då fasta avgifter som löner och hyra fortfarande måste betalas men intäkterna uteblir. Hos Qred vet man sedan tidigare att företag i behov av likvid medel inte har möjlighet att vänta någon längre tid på att få ett lån beviljat. Man arbetar därför med att göra låneprocessen så snabb som möjligt och när ett lån är beviljat betalas pengarna ut samma dag.

Vill du veta mer om fintechbolaget Qred och deras företagslån utan säkerhet hittar du en recension här på Allt om Företagslån.

Kreditkort för företag

Ett kreditkort för företag är ofta smidigt att ha då du på ett enkelt sätt kan få en samlad faktura över företagets inköp. Vidare är det inte alltid möjligt att betala via faktura och då är ett kreditkort eller ett företagskort en nödvändighet. Kreditkort för företag kan även användas av anställda som har mycket utgifter i tjänsten. Då slipper dina anställda ligga ute med egna pengar samtidigt som man får en bra överblick över alla utgifter. Det gäller dock att man har förtroende för de personer man tilldelar ett kreditkort. Det är nämligen oftast företaget i fråga som står som betalningsansvarig. Således krävs det stor tillit och man bör redan från början sätta upp tydliga riktlinjer för vad som gäller när det kommer till användandet av kortet.

För småföretag eller nystartade företag kan det vara svårt att få ett kreditkort beviljat av storbankerna. Så är även fallet för de mindre bolag som vill ta ett företagslån hos banken. Då kan ett alternativ vara att vända sig till ett finansbolag för en checkkredit istället. En checkkredit har dock inte samma flexibilitet som ett kreditkort då pengarna istället hamnar direkt på företagskontot. Däremot är det en bra lösning för företag som då och då behöver en kreditlina.

Skillnad på kreditkort och företagskort

Det är lätt att tro att kreditkort och företagskort är precis samma sak. Till viss del är det så och det finns såklart även företagskort som är kopplade till ett kreditutrymme. Men många företagskort är vanliga bankkort vilket innebär att de köp som görs med kortet dras direkt från företagskontot. Exempel på sådana kort är Bankkort Business från Swedbank och SEB Commercial debit. Dessa kort har alltså inget kreditutrymme vilket kreditkort för företag har. Med ett kreditkort för företag görs inköpen först och betalning sker först en månad efteråt. Inte sällan är kreditkorten även kopplade till mellan 50-60 dagars räntefri kredit. Du kan alltså enkelt undvika kreditränta genom att alltid betala den månatliga fakturan i tid. Perioden för den räntefria krediten kan även göra det enklare för dig som företagare att planera inköp utifrån bolagets ekonomi.

De företagskort som inte är bankkort är ofta betalkort. Detta innebär att företaget kan handla i princip hur mycket som helst med kortet och sedan betala månaden efter. Ofta finns det ingen övre köpgräns men företaget är istället bundet att återbetala fakturan i sin helhet varje månad. Detta till skillnad från kreditkort där du som företagare kan välja att delbetala fakturan. Väljer du att göra så tillkommer det dock kostnader så som kreditränta. Räntan på ett kreditkort för företag ligger runt 10-25% men kan variera stort mellan olika kreditgivare och banker.

Qred erbjuder checkkredit som alternativ till kreditkort

Jämför kreditkort för företag

Det finns många banker och kreditinstitut som erbjuder kreditkort för företag. Med anledning av detta bör du som företagare alltid jämföra kreditkort för företag innan du bestämmer dig för att göra en ansökan. Det kan nämligen hända att korten skiljer sig mycket både vad det gäller kostnader och diverse förmåner som kortet medför. Det är inte heller säkert att ett och samma kreditkort är bäst för alla företagare. Istället handlar det om att hitta ett kreditkort som passar just dig och ditt företag. Vissa kort har exempelvis mer eller mindre omfattande reseförsäkringar medan andra kort ger rabatt på drivmedel. För att du ska få ut det mesta av ditt företagskort bör du således ställa olika kort mellan varandra. Därefter blir det enklare att ta ett genomtänkt beslut som gynnar både dig och bolaget.

Andra saker som kan vara bra att jämföra när du tittar på olika kreditkort är årsavgift, administrationsavgift, ränta och användbarhet utomlands. Det kan även vara bra att se över hur stort kreditutrymme du har möjlighet att få med de olika korten.

kreditkort för företag

Ränta och avgifter

Oavsett om du skaffar ett kreditkort för företaget eller som privatperson så får du räkna med att det tillkommer en del kostnader. Främst handlar det såklart om krediträntan. Denna behöver du dock enbart betala vid de tillfällen du inte väljer att betala hela beloppet på den faktura du får. Utnyttjar du delbetalningen så kommer kreditränta utgå och denna varierar mellan olika banker och kreditinstitut. En annan vanlig kostnad är årsavgiften för kortet. Vissa banker bjuder på årsavgiften för både företagskort och kreditkort. Andra aktörer kan ta ut en avgift på upp till 600 kr. Om du väljer ett företagskort utan kredit så kan du hos vissa banker få detta gratis som en del i ett företagspaket.

Med ett kreditkort för företaget får du även räkna med att betala aviavgift om du inte väljer att få den månatliga fakturan digitalt. Inte sällan tillkommer det också uttagsavgift och valutaväxlingspåslag. Innan du skaffar ett kreditkort för företaget bör du alltid se över vilka kostnader som tillkommer. På så sätt slipper du bli obehagligt överraskad när kreditkortsfakturan väl dimper ner i posthögen.

Fördelar med företagskort med kredit

Att ha ett företagskort med kredit ger dig och ditt bolag en större flexibilitet när det kommer till betalningar. Du kan exempelvis samla alla utlägg på en och samma faktura samtidigt som du kan undvika en massa onödiga avgifter genom att inte alltid behöva välja faktura som betalningsalternativ. Vidare har ditt företag tillgång till extra likviditet under perioder där intäkterna inte kommer in som förväntat. Detta istället för att behöva använda sig av factoring eller exempelvis låna till aktiebolaget. Med ett kreditkort kan du välja hur stor del av kreditutrymmet du vill nyttja och slippa betala ränta på resterande del. Detta till skillnad mot hur det fungerar med företagslån.

En annan fördel med kreditkort för företag är att korten ofta är utrustade med förmåner och rabatter. Det kan handla om reseförsäkringar, loungeaccess och drivmedelsrabatt. Dessutom förenklas administrationen då allt digitaliseras vilket gör det enklare med kontering av fakturor. Ett företagskort med kredit kan även användas som en förmån för anställda. Det finns nämligen företagskort där betalningsansvaret ligger på den anställde. Då står företaget för kostnader så som årsavgift medan den anställde kan använda kortet så som denne önskar.

Försäkringar till företaget

Oavsett om du just startat ditt egna företag eller är en serieentreprenör så är det viktigt att du har rätt försäkringar till ditt bolag. Detta för att du ska få ett ekonomiskt skydd vid oförutsedda händelser men även för att öka tryggheten för både dig själv, ditt bolag och dina anställda. Att lägga lite mer pengar på rätt försäkringar kan skydda både dig, ditt företag och din egendom. Detta gör att din verksamhet kan fortsätta även när saker inte riktigt går som det är tänkt. Exakt vilka försäkringar du ska teckna beror på en rad olika faktorer. Bland annat vad det är för typ av företag du har samt om du har anställda eller inte. Det kan vara värt att kontakta en försäkringsmäklare för att få en bättre bild av vilket utbud av försäkringar som finns. Men det är också viktigt att jämföra försäkringar innan du bestämmer dig. Här nedan går vi igenom vilka typer av försäkringar som är aktuella för dig med eget företag. Vi berättar även mer ingående om företagsförsäkringar som säljs i paket där flera olika typer av försäkringar ingår. Dock ser inte alla företagsförsäkringar likadana ut. Det är istället vanligt att dessa skiljer sig åt mellan olika försäkringsbolag. En rekommendation är därför att vända sig till flera olika bolag innan man tecknar en företagsförsäkring.

Separata försäkringar till bolaget

För dig som vill göra det enkelt för dig är en företagsförsäkring antagligen det bästa alternativet när du vill skydda din verksamhet. I en företagsförsäkring har flera olika försäkringar bakats ihop för att ge dig och ditt företag ett optimalt skydd. Men du kan såklart även teckna separata försäkringar till ditt företag. Väljer du att göra så så bör du rikta särskilt fokus på följande försäkringar.

Teckna en företagsförsäkring

Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring ger din verksamhet skydd om företaget krävs att betala skadestånd. Det kan handla om skadestånd från leverantörer, kunder eller andra partners. Har du tecknat en ansvarsförsäkring så kommer försäkringsbolaget att hantera förhandlingen åt dig. Om försäkringen även inkluderar rättskydd så har du även möjlighet att anlita en advokat. Detta utan att du behöver betala något extra då försäkringen täcker de juridiska kostnaderna som kan uppstå.

Egendomsförsäkring

En egendomsförsäkring skyddar företagets tillgångar och brukar i regel alltid ingå i försäkringsbolagets företagsförsäkringar. Med en egendomsförsäkring får företaget ersättning vid exempelvis inbrott, vattenläckor eller brand. Det finns många egendomar som kan skadas i dessa fall så som inventarier, maskiner, varor eller datorer. För att verksamheten ska kunna fortlöpa är det viktigt att tillgångarna kan ersättas så fort som möjligt. Därför är en egendomsförsäkring väldigt viktig att ha. Detta gäller även för den som bedriver verksamheten hemifrån då företagets inventarier inte täcks av hemförsäkringen.

Personförsäkring

En egenföretagare har sällan samma skydd och ekonomiska trygghet som den som är anställd. Med anledning av detta så är det lämpligt att som egenföretagare teckna en personförsäkring. Visst skydd ingår i och för sig i de egenavgifter som betalas in till staten. Men skulle du exempelvis bli långvarigt sjuk så finns det stor risk att din verksamhet inte kan fortlöpa. Därför bör du teckna ett personligt försäkringsskydd vilket exempelvis kan göras via olika branschförbund. Då kan du komplettera det basala skydd du redan har med exempelvis en sjukförsäkring eller en olycksfall- och livförsäkring.

Avbrottsförsäkring

Slutligen bör du som företagare även fundera på om en avbrottsförsäkring kanske är nödvändig. En avbrottsförsäkring ger dig skydd om ditt företag exempelvis skulle dragit på sig en egendomsskada. På grund av skadan kan ett avbrott i verksamheten uppstå. Trots avbrottet finns det anställda som måste ha sina löner och fasta kostnader som måste betalas. Har du tecknat en avbrottsförsäkring så kan verksamheten fortsätta genom att försäkringsbolaget ersätter de fasta kostnaderna under tiden verksamheten står still.

Företagsförsäkringar

Avtalsförsäkringar

Har du anställda i ditt företag är det såklart väldigt viktigt att dom är försäkrade under arbetstid. Du som har ett företag som är bundet till ett kollektivavtal måste teckna avtalsförsäkringar för de anställa som du har i bolaget. Är ditt företag inte bundet till ett kollektivavtal så finns det ingen regel som säger att du måste skaffa en avtalsförsäkring. Men det är ändå brukligt för den som är mån om sina anställda. Många försäkringskostnader är dessutom avdragsgilla vilket kan vara bra att ha i åtanke.

Även om ditt företag inte är bunden till ett kollektivavtal så kan det ändå hända att du måste teckna en avtalsförsäkring. Detta då det finns krav på detta för företag inom vissa typer av branscher.

Kompletta företagsförsäkringar

För dig som inte vill lägga tid på att teckna många olika försäkringar till ditt företag finns det färdiga paket. Det är detta som man kallar företagsförsäkringar och innehållet i dessa försäkringar kan variera mellan olika försäkringsbolag. Ofta inkluderar försäkringsbolagets företagsförsäkringar både ansvarsförsäkring, avbrottsförsäkring, egendomsförsäkring, rättskyddsförsäkring och krisförsäkring. Tanken med det här färdiga paketen är att de ska ge dig och ditt företag ett heltäckande skydd.

Beroende på hur stor verksamhet du har och om du har anställda eller ej finns det olika företagsförsäkringar att välja mellan. Vissa försäkringsbolag erbjuder exempelvis speciella företagsförsäkringar för nystartade företag. Priserna mellan de olika paketen varierar beroende på storlek och ersättning som kan betalas ut.