Säkerheter vid företagslån

Den som ansöker om ett företagslån får idag räkna med att banken eller långivaren kräver säkerheter för lånet. Det finns såklart företagslån utan säkerhet men det är en sanning med modifikation att dessa lån inte kräver någon säkerhet. Det är nämligen få finansbolag och banker på marknaden som lånar ut pengar utan att begära personlig borgen. Anledningen till varför långivaren begär säkerheter vid företagslån är för att minimera kreditrisken. Med en säkerhet knuten till lånet ökar sannolikheten att man får tillbaks de utlånade pengarna. Så oavsett om du ska låna till ett nystartat företag eller ett mer etablerat företag så får du räkna med att kunna lämna någon form av säkerhet till långivaren. Ju fler säkerheter du kan lämna desto bättre. För din egen del har du dessutom bättre förutsättningar att få låg ränta och bra villkor med många säkerheter knutna till företagslånet.

Hur fungerar säkerheter vid lån?

Hur säkerheter fungerar vid företagslån varierar beroende på vilken typ av säkerhet det handlar om. Men syftet med att låna med säkerhet är att själva säkerheten utgör ett värde som långivaren får tillgång till om återbetalningen av lånet inte sköts. Lånar man exempelvis med fast egendom (hypotek) som säkerhet så har banken rätt att beslagta egendomen om låntagaren inte avbetalar lånet enligt avtal. Detta kan jämföras med hur det fungerar med bolån där bostaden står som säkerhet för lånet.

När det gäller säkerheter så som personlig borgen eller moderbolagsborgen så flyttas istället betalningsansvaret till borgenären. Det är således den som gått i borgen för lånet som ansvarar för att långivaren slutligen får tillbaks sina utlånade pengar. Nedan går vi kortfattat igenom de vanligaste förekommande säkerheterna vid företagslån.

Säkerheter vid företagslån

Olika typer av säkerheter

När du ska ta ett företagslån så kan olika typer av säkerheter krävas. Detta beroende på om du ska låna mycket eller lite pengar. Men även storleken på ditt företag och företagets kreditvärdighet kan påverka vilken typ av säkerhet som krävs från långivaren. Vanligast är det med personlig borgen och ett borgensåtagande brukar faktiskt vara det ända som krävs för små- och medelstora företag.

Personlig Borgen

Personlig borgen innebär att en eller flera personer med koppling till företaget går i borgen för lånet. Personen/personerna som går i borgen tar på sig betalningsansvaret för lånet om företaget inte klarar av att hantera återbetalningen. Skulden förs alltså över till de personer som gjort ett borgensåtagande. Personlig borgen är den vanligast förekommande säkerheten vid lån till små- och medelstora företag.

Det finns två typer av personlig borgen och dessa är enkel borgen och proprieborgen. Det förstnämnda innebär att långivaren först kräver betalning av borgensmannen när det fastställts att företaget inte kan betala. Proprieborgen innebär istället att långivaren kan kräva betalning av borgensmannen innan det står klart att företaget i fråga inte kan betala.

Fastigheter

En annan typ av säkerhet vid företagslån är fastigheter. Jordbruksfastigheter, industribyggnader och andra typer av fastigheter kan fungera väl som pant för företagslån. Speciellt för det företag som tänkt låna större summor pengar. När man pantsätter fastigheter värderas först fastigheten innan pantbrev tas ut. Långivaren pantförskriver sedan dessa som en säkerhet för företagslånet. Denna typ av säkerhet är extra vanlig vid företagslån som tas i syfte att finansiera fastighetsköp eller fastighetsutveckling.

Företagshypotek

Företagshypotek eller “företagsinteckning” som det tidigare hette kan likställas med pant i egendom som finns i företaget. Vid utebliven återbetalning har långivaren rätt att ta fast egendom i besittning. Det kan handla om egendom i form av värdepapper och kassamedel. Men lika vanligt är det att egendomen utgörs av varulager och maskiner.

Fakturor

Ett företag kan även låna pengar genom att sälja eller belåna kundfakturor. Det handlar då om så kallad factoring där fakturorna används som säkerhet för ett lån eller en kredit. Fördelen med att sälja fakturor är att det inte ställs lika hårda krav från långivaren. Med andra ord öppnar det upp för företag med sämre kreditvärdighet att låna pengar.

Moderbolagsborgen

Utöver personlig borgen så finns det även en säkerhet kallad moderbolagsborgen. Denna säkerhet innebär att moderbolaget till dotterbolaget tecknar borgen för företagslånet. Således tar moderbolaget på sig betalningsansvaret för skulden om denna inte återbetalas enligt plan. Denna säkerhet förutsätter såklart att företaget som ska låna pengar har ett moderbolag över sig. Dock är det få bolag som har ett moderbolag som är i behov av ett vanligt banklån. Då är det istället vanligare att dotterbolaget lånar pengar av moderbolaget direkt istället.

Pantsättning av aktier

Företag som vill låna pengar kan använda pantsättning av aktier som en säkerhet för lånet. Detta innebär helt enkelt att man pantsätter sina ägarandelar i verksamheten och låter banken sälja vidare aktierna om återbetalning inte inkommer enligt avtal. Med andra ord är det en riskfylld säkerhet då du som ägare helt enkelt riskerar ditt ägande i ett bolag som du kanske startat helt själv och lagt all din vakna tid åt.

Immateriella rättigheter

Slutligen går det som företagare även att pantsätta immateriella rättigheter. Detta förutsätter dock att företaget har patent eller varumärken som finns registrerade hos Patent- och registreringsverket. Denna typ av säkerhet är således väldigt ovanlig när det gäller nystartade och små företagslån som lånar pengar.

Starta eget-lån

Sitter du inne med en fantastisk affärsidé och har skapat en affärsplan enligt konstens alla regler? Då är du på god väg att förverkliga drömmen om ett eget företag. Ibland räcker det dessvärre inte med dessa förberedelser för att drömmen ska bli sann. Verkligheten ser ofta annorlunda ut och inte sällan krävs det kapital för att få igång sin verksamhet. Det behöver inte handla om mycket pengar men åtminstone så det täcker för eventuella inköp som måste göras för att verksamheten ska kunna bedrivas. För vissa kanske det innebär en dator. För andra kanske det krävs mer och man behöver ett lager för att försäljningen ska komma igång och man kan tjäna pengar. Oavsett vilka kostnader ditt nya företag har initialt så finns det alltid möjlighet att ansöka om ett starta eget-lån. Ett starta eget-lån kan se olika ut beroende på vilken aktör eller långivare man vänder sig till. I den här artikeln går vi igenom vilka alternativ du har när du vill låna till ditt nya företag.

Hur fungerar ett starta eget-lån?

Ett starta eget-lån är ett företagslån som tas i syfte att få igång sin verksamhet. Lånet fungerar som ett startkapital som behövs för att göra de initiala inköp som krävs. Vad som krävs i ett nystartat företag för att företaget ska kunna drivas och bringa intäkter varierar såklart. Således kan behovet av ett starta eget-lån se olika ut. Att som nyföretagare få ett vanligt företagslån kan bli svårt då man inte har någon historik eller omsättning att visa upp. Med anledning av detta är det tur att det finns aktörer som erbjuder starta eget-lån. Då tar banken eller långivaren hänsyn till att bolaget är helt nytt och det blir istället andra saker än omsättning som avgör huruvida du beviljas ett lån eller inte.

Om du just startat upp ditt nya företag och är i behov av ett starta eget-lån så finns det två alternativ att välja mellan. Antingen kan du vända dig till det statligt ägda bolaget ALMI eller så går du helt enkelt till en banken eller ett kreditinstitut.

Väljer du att vända dig till en bank eller ett kreditinstitut för ett starta eget-lån så gäller det att vara selektiv. Det är nämligen inte alla aktörer som erbjuder den här specifika typen av företagslån. Således krävs det att du kontaktar en långivare som väljer att se på ditt företags framtida möjligheter istället för att stirra sig blind på den obefintliga historiken. När du ansöker om ett starta eget-lån får du även räkna med att avgifterna för lånet kan vara högre än för ett vanligt företagslån. Detta då banken eller kreditinstitutet tar en högre kreditrisk för att låna ut pengar till ett helt nytt bolag.

Starta eget-lån

Starta eget-lån från Almi Företagslån

Om du inte vill vända dig till banken för att ansöka om ett starta eget-lån så är ALMI Företagslån ett annat alternativ. ALMI ägs av staten och har inget vinstdrivande intresse. Istället erbjuder man företagslån i syfte att uppmuntra entreprenörer att satsa på sina företagsidéer. Då det inte är meningen att ALMI ska konkurrera med banker och övriga långivare så är kostnaden för företagslån från ALMI i regel relativt hög. Lånen som erbjuds är tänkt att fungera som komplement till övrig finansiering. När du ansöker om ett starta eget-lån från ALMI så läggs stort fokus på dig som person och din affärsidé. Detta till skillnad mot hur det fungerar på banken där nästan all fokus läggs på siffror.

Väljer du att söka finansiering från ALMI Företagslån så kan du även få rådgivning om det skulle behövas. Du får även ta del av all den information som man behöver när man ska starta en egen verksamhet.

Krav för att få låna

Att ansöka om ett starta eget-lån skiljer sig en del mot att ansöka om ett helt vanligt företagslån. Den största skillnaden är såklart att du som entreprenör inte kan visa upp någon omsättning eller något resultat. Således finns det inga befintliga siffror som banken eller långivaren kan utvärdera och ta ställning till. Istället får långivaren utvärdera dig och din affärsidé för att kunna bedöma den framtida betalningsförmågan. För att långivaren ska ha en möjlighet att göra detta krävs det visst underlag från din sida. Det handlar bland annat om en tydlig affärsidé samt en väl genomarbetad affärsplan. Som komplement till detta bör du även kunna visa upp en realistisk budget.

För att bli beviljad ett starta eget-lån krävs det även att du som person har en god kreditvärdighet. Detta då du med största sannolikhet kommer att behöva gå i personlig borgen för lånet. Detta innebär att du blir betalningsansvarig i det fall företaget inte klarar av återbetalningen av lånet. Du bör således inte ha några aktiva skulder hos Kronofogden. Gamla betalningsanmärkningar kan vara okej men kommer definitivt försvåra dina möjligheter att bli beviljad ett starta eget-lån.

Starta eget bidrag

Om du ogärna vill låna för att finansiera din verksamhetsstart så är ett tips att se över vilka starta eget bidrag som finns. Genom att ansöka om ett starta eget bidrag slipper du återbetalningskravet och den stress det innebär. Det finns en hel del olika aktörer som erbjuder starta eget bidrag till personer som vill satsa på sin affärsidé. Kraven för dessa bidrag kan se olika ut och en del aktörer vänder sig exempelvis enbart till personer som är arbetslösa. För denna målgrupp finns det även ett stöd vid start av näringsverksamhet att söka hos Arbetsförmedlingen.

Vill du ansöka om ett starta eget bidrag så rekommenderar vi dig att söka runt på nätet för att få en överblick över vilka bidrag som går att söka. Var noga med att kolla upp kraven för respektive bidrag. En del aktörer så som Jordbruksverket ger exempelvis endast ut bidrag till personer som ännu inte fyllt 40 år. Liknande krav finns hos många andra aktörer.

Vad är en affärsidé?

En affärsidé är ofta anledningen till varför man startar ett företag. Detta trots att affärsidén inte alltid finns formulerad. En affärsidé börjar med en tanke eller en vision om antingen en produkt eller en tjänst. Det behöver inte handla om en ny uppfinning utan en affärsidé kan grunda sig i en vidareutveckling eller förbättring av befintliga produkter eller tjänster. Det viktiga är att det finns en målgrupp samt att andra personer kommer ha nytta av produkten eller tjänsten.

När du tar fram en affärsidé bör du utgå från en del olika frågeställningar. Vad ska du sälja? Hur ska du sälja? Vem ska du sälja till? För att affärsidén ska vara genomförbar bör du även ha en plan för hur du ska gå tillväga för att lyckas.

Hur skapar man en affärsidé?

För att ett företag ska kunna bli framgångsrikt krävs det en stabil grund att stå på. En del av detta är att ha en genomarbetad affärsidé och tydliga mål. Om du inte har en befintlig affärsidé så är det dags att börja formulera en. När man skapar en affärsidé kan det vara en god idé att utgå från sina personliga styrkor. Det är såklart även en fördel om det finns ett genuint intresse för det man ska arbeta med, även om det inte är något krav. Finns det redan en produkt eller tjänst ute på marknaden som du tror att du kan förbättra så kan detta vara grunden till en affärsidé. Eller så kanske du kommit på något helt nytt som du ser att det finns ett marknadsbehov av.

För en del så är affärsidén redan klar i huvudet medan det för andra kan ta längre tid att ta fram en idé. Oavsett hur det gått till för dig så kan det vara bra att testa sin affärsidé. Diskutera den med kunniga människor inom området för att se om andra ser det som du ser i produkten eller tjänsten. Du kan även ta kontakt med en rådgivare och be om feedback för att få din affärsidé utvärderad.

När du tagit fram en affärsidé så är nästa steg att göra en affärsplan. Detta då affärsidén kommer att inkluderas i affärsplanen. Läs mer om affärsplan här för att få kunskap om vad en sådan ska innehålla. En affärsplan är inte bara viktigt för ditt företag utan kan även komma väl till pass om du ska ta in investerare eller ta ett företagslån.

Så skapar du en affärsidé

Så skyddar du din affärsidé

Har du kommit på en banbrytande affärsidé så kan det vara läge att skydda denna affärsidé. Nackdelen med detta är att det både är kostsamt och kan verka krångligt. Men skulle ditt företag bli framgångsrikt så kommer du att tjäna mycket på att redan initialt ha skyddat immateriella tillgångar. Immateriella tillgångar är saker som har ett ekonomiskt värde för företaget. Detta oavsett om det handlar om ett direkt- eller indirekt värde. Exempel på immateriella tillgångar är affärsidéer, varumärken, företagsnamn, patent och kompetens. Immateriella tillgångar kan även användas som säkerhet när du söker företagslån och personlig borgen inte räcker till.

Är du först ut på en ny marknad är det extra viktigt att skydda din affärsidé. Annars riskerar du att kommande konkurrenter tar denna i anspråk och helt enkelt konkurrerar ut din verksamhet med din egna affärsidé. Det kan dock vara svårt att veta vilka skydd som behövs. Vår rekommendation är därför att du söker information om skydd av immateriella tillgångar och patent. Du hittar bra information på Patent- och registreringsverkets hemsida.

Att starta företag utan affärsidé

Att starta företag utan en affärsidé är inte att rekommendera. Det är så klart möjligt men du kommer sakna en grund att stå på och ett tydligt fokus för själva verksamheten. Många som startar företag gör detta inom ett område som man redan har erfarenhet från. Då finns det mindre behov av en perfekt affärsidé med anledning av att man redan känner till möjligheter och svårigheter inom området. Men ska du in på en för dig helt ny marknad då är det viktigt att ha en affärsidé. Med detta inte sagt att affärsidén behöver vara helt perfekt från början. Många gånger får man revidera sin affärsidé längs vägen. Med tiden kommer du att upptäcka vad som genererar intäkter och vad som inte gör det. Då kan man förbättra och finslipa sin idé.

Har du fastnat och inte kommer vidare med din affärsidé så kan det vara bra att se vilka trender som finns i samhället. Trender bidrar till efterfrågan vilket öppnar upp för nya marknadsandelar. Du kan även höra efter bland vänner och familj vad som anser behövs eller vad som saknas.

Så skapar du en affärsplan

Att ha en affärsplan är inget måste för dig som tänkt att starta ett eget företag. Däremot är det en väldigt bra grund att ha för att ge ditt nya företag bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Vidare är en affärsplan ett krav om du någon gång skulle ansöka om lån hos ALMI. Även banken kan begära att få se en affärsplan när du ansöker om ett företagslån. Till skillnad mot vad många tror och befarar så behöver inte en affärsplan vara ett evighetsprojekt. Istället är det inte mer avancerat än vad man gör det till och ofta har man redan svar på de frågeställningar som arbetet med en affärsplan innebär.

Syftet med en affärsplan

Syftet med att ta fram en affärsplan är att skapa ett samlat dokument som beskriver ditt företag, din affärsidé samt de åtgärder som krävs för att förverkliga idén. I bästa fall ska en utomstående person kunna läsa din affärsplan och få en övergripande bild över hela verksamheten och den marknad företaget verkar i. Vidare ska det i affärsplanen framgå vilka förväntade intäkter och kostnader som finns.

Affärsplanen kan ses som ett beslutsstöd för potentiella långivare och investerare. Men även som en “ritning” för dig själv som du alltid kan återkomma till när du känner dig vilsen i ditt företagande. Dokumentet ger dig en konkret bild över vad som behöver göras för att nå de mål du initialt satt upp. Med en affärsplan i ryggen kan du förverkliga nya idéer samtidigt som du alltid är förankrad till en slags grundplan.

Utöver att få din affärsidé nedskriven på papper så kommer du med största sannolikhet även finna det utvecklande att skapa en affärsplan. Du får då en möjlighet att tänka igenom hela din affärsidé och kanske till och med kommer på nya idéer. Även om din affärsidé kan verka självklar så upptäcker man inte sällan saker som går att förbättra under tiden man skriver sin affärsplan. Ur ett långsiktigt perspektiv kan detta kan innebära att du både kan spara pengar.

Affärsplan

Vad bör en affärsplan innehålla?

En affärsplan kan se olika ut men det finns vissa grundläggande saker du alltid bör ha med. Vidare är det viktigt att affärsplanen är konkret och realistisk. Ju mer fakta din affärsplan är underbyggd av desto bättre. Något som kan vara bra att veta är att en affärsplan är ett dynamiskt dokument. Du kan alltså alltid återgå till din affärsplan för att uppdatera eller förändra. I takt med att ditt företag utvecklas kommer du med all sannolikhet behöva göra vissa justeringar i affärsplanen. Med detta i åtanke blir det dessutom enklare att komma igång med arbetet att skapa en affärsplan då inte allt som man tar fram är skrivet i sten. Nedan går vi kortfattat igenom de olika delarna som du bör ha med när du börjar skriva din affärsplan.

Affärsidé och vision

Det första steget i att skapa en affärsplan är att skriva ned och sammanfatta själva affärsidén. Här beskriver du vad verksamheten består av, vilka produkter eller tjänster du ska sälja samt vem kunden är. Det är även bra att ha med vilken vision som finns för företaget både på kort- och lång sikt. Lyft även upp specifika mål som du vill att företaget ska nå inom vissa tidspann.

Prissättning och marknadsanalys

I affärsplanen ska du även redovisa vilken prissättning du tänkt att ha. Prissättningen bör ha stöd i hur den allmänna prisbilden ser ut och huruvida marknaden är stabil, växande eller avtagande. Innan du sätter pris bör du se hur ditt tänkta pris står sig i förhållande till de konkurrenter som finns på marknaden. Har du hittat några konkurrensfördelar så kan detta vara ett skäl till högre priser. Det är även relevant att ta upp hur försäljningen ska ske samt hur du ska ta betalt för din vara eller tjänst.

I marknadsanalysen bör du ha med en beskrivning av hur marknaden inom ditt område ser ut idag samt vilken potential som finns. Du bör reflektera över vilka som är dina tänkta kunder samt hur du ska nå ut till dessa.

Konkurrens

Innan du startar ditt företag och gör en affärsplan bör du göra en genomgående research om konkurrensen på marknaden. Beskriv de konkurrenter du har och gå igenom vilka styrkor respektive svagheter dessa har. Lyft även upp vad ditt företag kommer göra bättre än befintliga aktörer på marknaden. Men glöm inte att vara realistisk och ta med både fördelar och nackdelar som din produkt eller tjänst har gentemot dina konkurrenter. Inkludera även vilka åtgärder som kan vidtas för att du ska kunna sälja mer än dina konkurrenter.

Ekonomi och budget

Detta är en viktig del av affärsplanen som kommer att spegla hela verksamheten. I budgeten ska du redovisa vilka förväntade intäkter och kostnader som finns för verksamheten. Eftersom verksamheten ännu inte startats så handlar det om uppskattningar som dock bör ligga så nära den förväntade utkomsten som möjligt. I affärsplanen bör du ha med både resultatbudget, likviditetsbudget och kapitalberäkning. När du gått igenom ekonomin blir det tydligt vilket lönsamhetskrav som finns. Alltså vad som krävs för att likviditeten ska bibehållas.

Finansiering

Har du de pengar som krävs för att få igång din verksamhet? Annars så bör du ha med denna punkt i din affärsplan. Inte sällan behöver nya företag ansöka om finansiering via företagslån eller riskkapitalister. Ta upp vilka finansieringslösningar som är aktuella samt hur omfattande finansieringen ska vara. Tänk också på att potentiella investerare kommer att gå igenom din affärsplan vilket gör att den måste vara relevant, realistisk och rimlig.

Marknadsföring och försäljning

För att ditt företag ska lyckas måste du kunna nå ut till din tilltänkta målgrupp. Under denna punkt beskriver du hur du ska gå tillväga för att marknadsföra din produkt/tjänst samt hur kommunikationen ska se ut. Har du tänkt att genomföra marknadsföringskampanjer, annonsering eller kundträffar så bör du beskriva hur dessa ska gå till. Har du redan en bra marknadsyta eller ett befintligt nätverk så tar du upp detta. Även mer självklara saker ska inkluderas så som om du ska ha en hemsida, om du ska trycka upp visitkort etc.

Utöver punkterna ovan så kan du komplettera din affärsplan med andra delar. Exempel på sådana delar är tillväxtstrategier, lokal och inventarier, information om dig själv och andra ägare. I din affärsplan bör du även ha med övrig grundinformation om både dig själv och själva företaget.

Innehåll som bör vara med i affärsplan

Tips när du skriver din affärsplan

Oavsett om din affärsplan ryms på ett A4-papper eller om det är ett dokument på över 20 sidor så bör den sammanfatta din verksamhet på ett bra sätt. Det viktiga är inte att affärsplanen ska vara ett facit på hur allt ska gå till utan mer att dina tankar, visioner och planer för företaget ska finnas på pränt. Skriver du en affärsplan i syfte att öka möjligheterna för att få lån eller investeringar så är det dock viktigt att de ekonomiska delarna är väl genomarbetade. Om du känner dig osäker på hur du ska utforma din affärsplan så kan du få hjälp hos Nyföretagarcenter och Almi Företagspartner. Nedan finner du även ett par handfasta tips som kan hjälpa dig längs vägen.

  • Försök att avgränsa din affärsplan och håll dig till de viktigaste delarna
  • Se till att affärsplanen är väl underbyggd med research
  • Anpassa affärsplanen efter vilken målgrupp du har (investerare, bank eller företagspartner)
  • Läs igenom och korrigera så många gånger det behövs
  • Låt din affärsplan vara ett levande dokument och justera vid behov

Mall för affärsplan

Känner du dig trygg i att göra en affärsplan efter de steg och tips vi gått igenom här så är det bara att köra igång. Du som behöver mer hjälp på traven kan ta hjälp av alla de mallar för affärsplan som finns att tillgå online. Det finns både mindre- och mer utförliga mallar beroende på hur ditt behov ser ut samt hur omfattande du vill att din affärsplan ska vara. En bra mall för affärsplan att börja med återfinns på Verksamt.se. Där kan du dessutom spara din affärsplan genom att logga in med ditt BankID.

Även Almi Företagspartner erbjuder gratis blanketter för affärsplan som du får tillgång till genom att logga in hos Almi med e-legitimation. Hos Almi hittar du även handfasta råd och annan guidning kring hur du skriver en bra affärsplan. Detta är bara ett axplock av alla de aktörer som erbjuder en mall för affärsplan online. Vår rekommendation är att du googlar “mall affärsplan” för att hitta en mall som passar dig och ditt företag.

SWOT-analys

När du står i begrepp att skapa en affärsplan kan det vara bra att göra en så kallad SWOT-analys. Detta är även en strategi som kan appliceras löpande i företaget eller i enskilda projekt. SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats vilket översatt på svenska är Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. Genom att göra en SWOT-analys kan du definiera de olika elementen och få en klar bild över verksamhetens nuläge. Du har först då möjlighet att planera och agera utifrån den situation företaget befinner sig i. SWOT-analysen fungerar också bra som utvärderingsverktyg när du genomfört ett projekt eller gått igenom en utvecklingsfas.

Genom att använda SWOT-analys kan du enklare maximera de styrkor och möjligheter som finns i företaget. Du kan också mer effektivt arbeta med att reducera svagheter och förbereda företaget på de hot som existerar på marknaden. Kanske kan vissa av företagets styrkor användas för att minska eller helt undvika hoten?

Komplettera finansieringen med Almi Företagslån

Är du entreprenör så är det inte helt osannolikt att namnet Almi klingar bekant. Trots detta kanske du inte har full koll på vad Almi faktiskt är och vad företaget gör. Almi Företagspartner AB är ett statligt ägt bolag som kontrollerar 16 dotterbolag samt en underkoncern som går under benämningen Almi Invest. Almi arbetar med företagslån, tillväxt och affärsutveckling och riktar sig till alla svenska företag. Namnet Almi kommer från det latinska Almus som står för fruktbar och växande. Underkoncernen Almi Invest är ett offentligt riskkapitalbolag som för närvarande har intressen i 350 olika bolag. Genom åren har Almi Invest investerat totalt 3 miljarder kronor i 660 startups.

Almi företagslån

De flesta företag som vänder sig till Almi gör detta i syfte att söka finansiering. Almi erbjuder företagslån till bolag med upp till 250 anställda. Det spelar ingen roll i vilken bransch ditt företag verkar däremot bör inte Almi vara den ända källan för finansiering. Istället lämpar sig Almi Företagslån som ett komplement till annan finansiering. Något som även betonas på Almis hemsida.

Användningsområdet för Almi företagslån varierar och man kan exempelvis låna för att göra en marknadssatsning eller för att investera i ny produktutrustning. Det viktiga för Almi är att syftet med lånet är att få ditt företag att växa och utvecklas. Om detta sker via ett företagsköp eller via en internationell satsning så kan Almi bistå med exportfinansiering. I skrivande stund erbjuder Almi fyra olika lån vilka beskrivs mer i detalj nedan.

Almi Företagslån
Företagslån

Det vanligaste lånet hos detta statliga bolag är Almi Företagslån. Detta lån kan du ansöka om om du har ett litet- eller medelstort företag med upp till 250 anställda. Ditt företag kan ansöka om att låna alltifrån 250 000 kr upp till flera miljoner. Lånet betalas av genom rak amortering och har en löptid från tre år och uppåt. En förutsättning för att få Almi Företagslån beviljat är att du redan blivit beviljad ett företagslån av en bank. Detta bolagslån ska alltså bara ses som ett komplement till övrig finansiering som du redan fått. Bra att veta är att räntan på Almi Företagslån ofta är högre än på banklån. Detta då Almi inte har som syfte att konkurrera övriga banker och långivare. Almi Företagslån kräver säkerhet för lånet i form av exempelvis personlig borgen och företagsinteckning.

Innovationslån

Ett annat lån som Almi erbjuder är det så kallade innovationslånet. Almi Innovationslån kan nystartade företag ta i syfte att utveckla en produkt eller för att skydda immateriella tillgångar. Lånet tas alltså i ett tidigt skede av företagandet och är ett så kallat villkorslån. Villkoren för lånet sätts efter en sedvanlig kreditprövning gjorts av det företag som ska låna. I kreditbedömningen tittar Almi även på vilka förutsättningar det finns för att projektet eller produkten ska lyckas. Med Almi Innovationslån kan du låna från 50 000 kr och upp till 50% av det finansieringsbehov som finns. Lånet betalas inte ut på en gång utan fördelas istället till olika utbetalningstillfällen som är kopplade till förbestämda mål i projektplanen.

Mikrolån

Det tredje företagslånet som Almi erbjuder går under benämningen Almi Mikrolån. Detta lån lämpar sig för det företag vars kapitalbehov inte är särskilt stort. Således kan Almi Mikrolån vara ett bra alternativ för dig som är ung och ska starta ditt första bolag. Lånet har mer fördelaktiga villkor än Almis övriga lån och man erbjuder bland annat låntagaren amorteringsfrihet. Vidare krävs det inte särskilt omfattande säkerheter för denna typ av företagslån. Väljer du att ansöka om Almi mikrolån så kan du få 100% av ditt kapitalbehov täckt. Du lånar upp till 200 000 kr och behöver bara gå i personlig borgen för 10% av lånesumman.

Tillväxtlån

Slutligen så erbjuder Almi även ett lån vid namn Almi Tillväxtlån. Detta lån är speciellt framtagen för att finansiera investeringar och rörelsekapital. Med Almi Tillväxtlån ska ditt företag få möjlighet att utveckla innovativa idéer och produkter. Något som i nästa led leder till ökat tillväxt och lönsamhet. Som med det flesta andra lån som Almi erbjuder så krävs det att du även har finansiering säkrad av en bank för att kunna bli beviljad detta lån. Med Almi Tillväxtlån kan du låna från 250 000 kr och uppåt. Säkerhet krävs för lånet i form av företagsinteckning och borgen. Återbetalningstiden för Almi Tillväxtlån är upp till åtta år. Det finns möjlighet att få de två första åren helt amorteringsfria.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Så ansöker du om finansiering från Almi

Vill du ansöka om ett företagslån från Almi så bör du först försöka få finansiering från ytterligare en källa. Detta då de flesta av Almis företagslån förutsätter viss finansiering från annan bank eller långivare. Därefter kommer det att bli betydligt enklare för dig att få företagsfinansiering beviljad från Almi. Utöver detta så finns det fler saker som skiljer sig gentemot om du skulle ansöka om företagslån hos ett vanligt finansbolag så som Froda eller Mynt. Bland annat tar ansökningsprocessen betydligt längre när du ansöker om företagslån hos Almi. Vidare krävs det mycket förberedelser i form av pappersarbete och annan administration.

Utöver de uppgifter du måste fylla i i den sedvanliga låneansökan så kommer Almi att begära in en affärsplan. Se därför till att ha en genomarbetad affärsplan klar redan innan du ansöker om ett företagslån. I affärsplanen ska det framgå vad det är för sorts verksamhet ditt företag driver. Vidare bör du ha med vilka strategier som finns samt vilka kortsiktiga- och lånsiktiga mål bolaget har. Det skadar heller inte att redovisa hur marknaden ser ut och vilka svårigheter man kan komma att förvänta sig. Slutligen kommer Almi även vilja se en resultat- och likviditetsbudget. Detta för att kunna bedöma företagets möjligheter att återbetala lånet samt se så att lånesumman är rimlig i förhållande till bolagets omsättning och resultat.

I samband med att du skickar upp alla uppgifter till Almi kommer en kreditupplysning att tas på företaget. Därefter kan du bli kontaktad ifall Almi skulle behöva ha in kompletterande uppgifter om dig eller ditt företag.

Ränta och avgifter för Almi Företagslån

Eftersom Almis uppgift inte är att vara en konkurrerande aktör till de banker och långivare som finns på marknaden så tar man en ganska hög ränta på sina företagslån. Du som ansöker om ett Almi Företagslån får räkna med en ränta på runt 5-9%. Räntan kommer alltid att ligga över de genomsnittliga bankräntorna oavsett i vilket läge du lånar. Utöver det faktum att man inte vill konkurrera med bankerna så baserar sig den höga räntan även på den högre risk som man tar. Således får du räkna med ett relativt dyrt lån om du vänder dig till Almi. Å andra sidan behöver du ytterligare en källa för finansiering för att få låna till ditt företag här. Hos Almi kan du vanligtvis bara låna upp till 50% av kapitalbehovet. Resterande summa får du alltså lösa via en vanlig bank eller ett kreditinstitut.

Med detta i åtanke kan Almis företagslån jämföras med ett så kallat “topplån”. Du har alltså ett grundlån (bottenlån) med låg ränta någon annanstans och använder bara Almi Företagslån som ett komplement för att täcka hela det kapitalbehov som ditt bolag har. För den extra delen betalar du helt enkelt lite mer.


Så fungerar crowdfunding

Något som är på tapeten i Sverige just nu är crowdfunding. Crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering som det heter på svenska är en populär investeringsform. Genom crowdfunding kan du få finansiering till ditt nya företag om du inte beviljas några företagslån. Detta alternativa sätt att få finansiering till sin verksamhet eller sina projekt har vuxit sig allt större. Det är dessutom enkelt för den som vill investera eller stötta projekt ekonomiskt då betalning ofta accepteras via exempelvis Swish och PayPal. Idén med crowdfunding är att samla in kapital från flera olika personer och företag. Insamlingen sker via plattformar så som Kickstarter och Indiegogo. Det finns olika typer av crowdfunding och en sådan är att man som företagare helt enkelt efterfrågar donationer. Annan typ av crowdfunding kan handla om att man erbjuder investerare förtur till nya produkter och tjänster som släpps.

Nå ut till den stora massan med crowdfunding

CrowdfundingInitialt när man startar ett företag eller sjösätter ett projekt så är ofta finansiering den del som saknas. För att få tillgång till det kapital som krävs för att man ska kunna förverkliga sin idé krävs det antingen kapital via företagslån, stipendier eller bidrag. Men sedan 2006 då begreppet crowdfunding fick genomslag i USA finns det ytterligare ett sätt att finansiera sina projekt. Det handlar om crowdfunding som dels kan användas för att få in kapital men även för att testa efterfrågan på den produkt du tänkt lansera. Fördelen med crowdfunding kontra andra finansieringsformer är att du når ut till en stor massa. Du får alltså tillgång till ett nätverk som du annars inte skulle nå ut till.

För att börja med crowdfunding behöver du ha ett konto på en crowdfunding plattform. Nedan ser du några av världens ledande plattformar för crowdfunding.

  • Kickstarter
  • Indiegogo
  • FundedByMe
  • Patreon
  • GoFundMe

När du väl bestämt dig för en lämplig plattform så är det dags att skapa ett konto för att sedan presentera din affärsidé. Affärsidén bör vara genomtänkt och ge ett bra första intryck. Det är trots allt enbart denna presentation som potentiella investerare kommer att gå på när de bestämmer sig för att investera eller inte. I den presentation som du skapar på crowdfunding plattformen bör det även framgå vilket investeringsmål man har. Vidare måste du berätta vad investeraren får för sin investering. Detta krävs dock inte om det helt och hållet handlar om donationer.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Få in kapital via förskottsbetalningar

Du som har en affärsidé som bygger på att ta fram en produkt eller tjänst kan dra stor nytta av crowdfunding. Bland annat kan du få in kapital genom att låna investerare förbeställa en produkt som du håller på att ta fram. Genom att tillåta förbeställningar får du in förskottsbetalningar som kan finansiera skapandet av produkten. Ett annat användningsområde för denna typ av crowdfunding är att testa efterfrågan. Genom crowdfunding får du tillgång till ett stort nätverk med människor som är beredda att betala för att få testa en ny produkt före alla andra. Genom din presentation kan du se hur stor efterfrågan är och därefter fatta ett beslut om det är någon idé att ta fram produkten eller inte. Du får även en bättre bild över vilka marknader som produkten är gångbar. Man ska inte heller underskatta vikten av “word-of-mouth-marketing”. Genom att låta personer få testa din produkt kommer marknadsföringen skötas av sig själv. Detta förutsätter ju dock att dina investerare är nöjda med den produkt du tagit fram.

Lånebaserad crowdfunding

Lånebaserad crowdfundingOm du ansökt om ett företagslån utan säkerhet men inte når upp till de krav som ställs så finns det lånemöjligheter även inom crowdfunding. Det handlar om lånebaserad crowdfunding där du har möjlighet att låna till ditt företag av andra företag eller privatpersoner. Fenomenet går även under benämningen dept-based crowdfunding och är inte särskilt svårt att förstå sig på. Fördelen med lånebaserad crowdfunding är att du får möjlighet att låna trots att bankerna säger nej. Dessutom brukar räntan på dessa typer av lån vara lägre än vad banker och finansbolag erbjuder. För den som investerar i lånet är fördelen en högre ränta än vad som ges på ett vanligt sparkonton. Investeringen är dock förenad med en stor risk och kan därför ses som riskkapital.

Lyckade exempel på crowdfunding

Det finns många exempel där crowdfunding spelat en avgörande roll i ett företags framgång. Sedan finns det såklart även tillfällen då crowdfunding misslyckats helt och hållet. Men om vi fokuserar på exempel där crowdfunding fungerat precis som det var tänkt så är svenska Flippin’ Burgers ett utmärkt exempel. Denna hamburgerkedja grundades av entreprenören Jon Widegren 2012. För att starta den första Flippin’ Burgers restaurangen behövde Jon kapital utifrån. Han drog därför igång en crowdfunding kampanj som resulterade i att han fick in 36 000 kr. De som investerade i projektet fick i gengäld ett presentkort. Idag är Flippin’ Burgers ett välkänt varumärke och bolaget bakom hamburgerkedjan omsätter i skrivande stund över 47 miljoner kronor om året. En svindlande tanke är att detta kanske aldrig varit möjligt utan finansiärerna som nappade på Jons affärsidé.

Ett annat exempel på lyckad crowdfunding skedde via den ledande crowdfunding plattformen Kickstarter. Där drog Pebble Watch 2016 in totalt 1 miljon dollar på enbart en timma. Pengarna gick till att utveckla en smart watch som skulle vara betydligt billigare än den marknadsledande Apple Watch. Genom att använda sig av crowdfunding lyckades Pebble Watch både dra in en massa pengar och mängder med nya kunder som kanske inte annars hade fått upp ögonen för klockan.

Så fungerar personlig borgen

När företag ska låna pengar av finansbolag och banker så krävs det inte sällan en säkerhet för lånet. Det finns olika typer av säkerheter och exempel på dessa är pant i fastigheter, pant i aktier eller immateriella rättigheter. När det gäller mindre företagslån och företagslån utan UC så räcker det dock oftast med personlig borgen som säkerhet. Ett borgensåtagande kan även bli relevant när företaget ska teckna leasingavtal eller börja med factoring. Även för ett företagslån utan säkerhet är ofta personlig borgen ett krav. Med anledning av detta är det viktigt att man som ägare i företaget som ska låna har koll på vad det innebär med personlig borgen. Det är nämligen ofta du som ägare som måste gå in som borgensman. Således är det du själv och din privata ekonomi som utgör säkerheten för företagslånet.

När är det aktuellt med personlig borgen?

personlig borgenPersonlig borgen blir aktuellt först när ett företag ska låna pengar eller teckna andra avtal som rör finansiering. När banker och finansbolag lånar ut pengar tar dessa aktörer en kreditrisk. Långivaren kan nämligen aldrig vara säker på att de utlånade pengarna återfås. För att sänka kreditrisken gör man grundliga kreditbedömningar och inhämtar kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag så som UC och Creditsafe. Men trots att man gjort en komplett bedömning av ett företags återbetalningsförmåga så finns det ingen garanti för att lånet återbetalas enligt avtal. Med anledning av detta kan finansbolagen kräva ytterligare säkerhet. Denna säkerhet ska minska bolagets kreditrisk och öka sannolikheten att man återfår de pengar som lånats ut. Den vanligast förekommande säkerheten hos finansbolag som erbjuder företagslån är personlig borgen.

Om du vill låna pengar till ditt företag så kommer du alltså behöva ta ställning till om du är beredd att gå i personlig borgen. Är ni fler som äger företaget så går det lika bra att någon annan av ägarna går in som borgensman. Lånar man upp till 200 000 kr så brukar det räcka med att en av ägarna går i personlig borgen för lånet. När det gäller lån som överstiger 200 000 kr så krävs det ofta ett borgensåtagande från minst två personer.

Vad krävs av en borgensman?

För att finansbolaget eller banken ska anse att du som borgensman tillför någon säkerhet till lånet ställs en del krav vid personlig borgen. Bland annat ska den som går i personlig borgen ha en god kreditvärdighet. För att få reda på hur kreditvärdig en potentiell borgensman är gör finansbolaget en kreditbedömning. Vid denna bedömning går man igenom borgensmannens inkomster, skulder och eventuella betalningsanmärkningar. För att få korrekt information inhämtas en kreditupplysning. För att vara kreditvärdig i finansbolagets ögon bör du inte ha några betalningsanmärkningar. Du bör inte heller ha för stora skulder i förhållande till din inkomst.

Om banken eller finansbolaget finner borgensmannens återbetalningsförmåga som god så kommer lånet att godkännas. Du som borgensman får då skriva under borgensavtal. Vad detta innebär kan du läsa mer om nedan. Innan du gör det så kan det vara bra att du som går i personlig borgen riskerar att få en försämrad kreditvärdighet. Åtminstone i det fall som kreditupplysningen som inhämtas registreras hos UC.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Ansvar kopplat till personlig borgen

Innan du går i personlig borgen för ett företagslån bör du vara väl insatt i vilket ansvar du kommer att ha som borgensman. Ett ansvar som även kommer att påverka din privata ekonomi. Genom att gå i personlig borgen för ett företagslån åtar du dig ansvaret att återbetala lånet om företaget inte är förmöget att göra så. Detta innebär att du som privatperson kan bli personligt ansvarig för att de utlånade pengarna återbetalas till finansbolaget eller banken. Vill det säg riktigt illa så är det alltså du själv som måste stå och betala ränta, avgifter och amortering. I och med ditt borgensåtagande så kommer även din kreditvärdighet att påverkas. Dels får du en förfrågan i ditt register men själva skulden kommer även räknas som en personlig utgift i de fall du själv söker lån.

Olika typer av borgen

Det finns olika typer av borgen och när det kommer till företagslån så är det främst enkel borgen och proprieborgen som är aktuellt. När man talar om enkel borgen så innebär detta att den som går i borgen för lånet först blir betalningsansvarig när företaget i fråga inte längre har någon utmätningsbar egendom kvar. När det gäller proprieborgen däremot så kan företagets skuld likställas med en egen skuld. Det vill säga att banken eller finansbolaget när som helst under löptiden har rätt att kräva borgensmannen på skulden. Detta utan att först ha krävt återbetalning från företaget.

Vid proprieborgen kan det finnas fler än en borgensman. Långivaren kan i dessa fall kräva vem som helst av borgensmännen på återbetalning. Är det en specifik borgensman som betalar till långivaren så kan denne sedan kräva de andra borgensmännen på deras andel. Vidare kan borgensmannen som betalat även kräva låntagaren på den skuld man tvingats betala. Detta benämns som regressrätt, det vill säga rätten att få tillbaks sina pengar.

Personligt betalningsansvar

Man kan alltså likställa personlig borgen med personligt betalningsansvar. Men även utan ett borgensavtal vid företagslån så kan personligt betalningsansvar bli aktuellt. Detta då vissa bolagsformer inte skiljer på företagets och ägarens ekonomi. Det handlar bland annat om enskild firma där ägaren alltid har personligt ansvar över de skulder som tillkommer och de avtal som tecknas. Med anledning av detta så förekommer personlig borgen nästan aldrig vid dessa typer av lån. Om du däremot äger ett aktiebolag så är det standard att långivaren kräver personlig borgen av en eller flera ägare. Åtminstone när nystartade företag lånar men även när det handlar om lån till små- och medelstora aktiebolag.

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag

Tidigare i år lade regeringen ett förslag om sänkt kapitalkrav för aktiebolag i Sverige. Riksdagen valde att gå vidare med förslaget och beslutade den 28:e november i år att aktiekapitalet för privata aktiebolag ska halveras. Detta innebär att kravet på aktiekapital sänks från 50 000 kr till 25 000 kr. Ändringen sker den 1:a januari 2020 och ska göra det enklare för svenskar att starta aktiebolag. Främst vill man främja företagandet inom tjänstesektorn där behovet av kapital inte är lika stort som inom andra sektorer. Vidare är avsikten att storleken på aktiekapitalet ska vara i linje med vad som gäller i övriga EU-länder.

Enklare att starta aktiebolag med lägre aktiekapital

Sänkt kapitalkrav för aktiebolagI och med att de nya reglerna för aktiekapital börjar gälla den 1:a januari 2020 kommer fler människor ha möjlighet att starta bolag. Det finns redan över en miljon företag i Sverige och majoriteten av dessa är små- eller medelstora företag. Detta indikerar på att företagsamheten är stor bland svenskarna och det att det finns många som vill förverkliga sina idéer. Trots detta har alla inte haft möjligheten att starta sin egna verksamhet på grund av det höga kapitalkravet. Den som har velat starta ett aktiebolag har behövt 50 000 kr att gå in i aktiebolaget med. Går man ännu längre bak i tiden så var kravet till och med högre än så. För den entreprenör som startade sitt aktiebolag innan 2010 krävdes det 100 000 kr att lägga in kontant.

Med den kommande halveringen av aktiekapitalet hoppas regeringen att fler som har ambitioner att starta ett aktiebolag ska göra detta. Dock vill man inte riskera oseriöst företagande. Med anledning av detta har man fortfarande kvar ett krav på 25 000 kr.

Så registrerar du ett aktiebolag

Om du med de nya reglerna äntligen har möjlighet att starta ett aktiebolag så bör du göra detta först efter den 1:a januari 2020. Är företaget i fråga registrerat tidigare än så så kommer de gamla reglerna för aktiekapital att tillämpas. Detta innebär att du måste skjuta in 50 000 kr istället för 25 000 kr i det nystartade aktiebolaget. Vill du starta ett aktiebolag så gör du detta via Verksamt.se. Avgiften för att registrera ett nytt företag hos Verksamt.se är 1900 kr. När du startar ett aktiebolag måste du upprätta en bolagsordning och en stiftelseurkund. Det är du som ägare av aktiebolaget som är stiftare. Vet du med dig att du i framtiden kommer behöva ansöka om företagslån så är det viktigt att du har namnteckningsrätt i bolaget. Det är enbart personer med namnteckningsrätt i ett aktiebolag som kan ansöka om ett företagslån.

I samband med att du startar ditt aktiebolag tecknar du aktier i företaget. Det är här aktiekapitalet kommer in i bilden. Om du är ensam ägare till bolaget så sätter du in 25 000 kr på ett särskilt konto och får sedan 100% av aktierna. Aktierna i aktiebolaget är fördelade på ett kvotvärde. Om du sätter in 25 000 kr i aktiekapital och kvotvärdet är 100 kr så består företaget av 250 aktier.

JÄMFÖR FÖRETAGSLÅN

Förhoppning om fler tjänstebolag

Låg tillväxt inom tjänstesektornSom vi redan varit inne på så är förhoppningarna med det halverade kapitalkravet bland annat öka antalet företag inom tjänstesektorn. Detta då tillväxttakten inom denna sektorn varit låg de senaste fyra kvartalen. Regeringen hoppas nu att man med det nya kapitalkravet ska ge företagare inom denna sektor incitament att starta fler företag. Vår gissning är att det inte enbart blir inom tjänstesektorn som antalet nystartade aktiebolag kommer att öka.

En annan bransch som kommer att dra fördel av det nya beslutet är lånebranschen. Marknaden för företagslån är redan under stark utveckling och detta ser inte ut att sakta ned. I takt med att fler svenskar startar nya aktiebolag kommer också antalet företag som behöver låna pengar att öka. De flesta finansbolag som erbjuder företagslån har valt att rikta in sig på små- och medelstora företag. Och det är just dessa som spås öka som ett resultat av ett sänkt krav på aktiekapital.

Corpia utökar sin verksamhet

Corpia har sedan 2012 framgångsrikt förmedlat företagslån till svenska små- och medelstora bolag. Företaget grundades med syfte att möta det individuella behov som fanns från entreprenörer gällande företagsfinansiering. Detta i en tid då bankernas agerande gentemot småföretagare varit väldigt byråkratisk. Genom Corpia har svenska småföretag enkelt och smidigt kunna hitta finansiering till rimliga villkor. Detta tillsammans med den rådgivning och vägledning Corpia erbjudit entreprenörer har gjort låneförmedlaren till en populär aktör på marknaden. Sedan starten har Corpia förmedlat över 1 miljard kronor i finansiering till svenska företag.

Populär låneförmedlare

Sedan starten har Corpias verksamhet gått ut på att förmedla företagslån. Med andra ord har man inte själva erbjudit några lån. Istället har man erbjudit en digital plattform där entreprenörer har kunnat ansöka om ett lån för att sedan matchas ihop med en lämplig långivare. Långivarna är samarbetspartners till Corpia och det handlar både om finansbolag och finansinstitut. Strategin har varit att skräddarsy en finansieringslösning för varje enskilt företag som är i behov av likvida medel.

Corpia själva har lagt stor vikt vid att göra rättvisa bedömningar av bolags kreditrisk. Detta innan man matchar ihop låntagaren med ett passande finansinstitut. Bedömningarna har bland annat baserat sig på utvärdering av finansiell information, säkerheter och styrelsemedlemmar. All den kunskap man samlat på sig genom åren har nu gjort att man valt att börja erbjuda företagslån i egen regi.

Corpias VD Dadmehr Fatehi

Lanserar egna företagslån

Tidigare denna månad skickade Corpia ut ett pressmeddelande där man informerade om att man tagit in nytt kapital. Det handlar om 150 MSEK som kommer i form av en obligation som flertalet välrenommerade institutioner gått in i. Kapitalet ska användas till en satsning där man ämnar att lansera sina egna företagslån. Detta innebär att Corpia nu går från att enbart vara en låneförmedlare till att även bli en långivare. Lånen som erbjuds av Corpia själva vänder dig till svenska småföretagare vars behov sträcker sig mellan 0,5-3 miljoner kronor. Lånen har en löptid på upp till 3 år och ska kunna tecknas till konkurrenskraftiga avgifter.

Bland de institutioner som investerat i Corpias nya satsning återfinns bland annat Case Kapitalförvaltning, Praktikertjänst, Norron Asset Management och Grenspecialisten. Emil Hjalmarsson på Grenspecialisten menar att Corpia har ett starkt team och att förutsättningarna är goda för att man ska ta en riktigt bra position på den växande marknaden för företagslån. Vidare lyfter han upp företagets starka förmåga att bedöma kreditrisk hos de småföretag som vänder sig till Corpia.

Corpias VD Dadmehr Fatehi menar att man har ett konkurrenskraftigt erbjudande som marknaden nu får ta del av. I pressmeddelandet från Corpia meddelar han även att man är glada och stolta över att få det förtroende och ansvar som investerarna givit dom.

FinansbolagLånebeloppLöptidInfoUtan UCAnsök
corpia100 000 - 3 000 000 kr1-36 månNEJANSÖK
Allmänna villkor

En växande marknad

Det råder inga tvivel om att marknaden för företagslån nu är stark. Marknaden växer i snabb takt och detta märks inte minst på alla de nya aktörer som poppat upp den senaste tiden. Det handlar då inte bara om långivare utan även antalet låneförmedlare har ökat. Bara de senaste åren har svenska småföretagare kunnat göra sig bekant med fintechbolag och finansbolag så som Creddo, Qapitala och mynt. Om vi får förutspå framtiden så lär inte Corpia vara den sista låneförmedlaren som går över till att även erbjuda egna företagslån. Att efterfrågan finns där råder det inga tvivel om och då vill såklart så många bolag som möjligt vara med och ta marknadsandelar.

I Sverige finns det inte mindre än en miljon företag och majoriteten av dessa räknas som små- och medelstora bolag. Inte sällan handlar det om enmansbolag där behovet av likviditet kan vara stort. Att marknaden för företagslån växer innebär att fler entreprenörer har möjlighet att få sina bolag att växa. Något som inte bara gynnar den enskilde företagaren utan även hela Sverige. Att utlåning till företag inte längre är förpassat till enbart storbankerna kan därför göra mycket för hela näringslivet. Detta då storbankerna länge ställt höga krav på företag som ansöker om lån vilket inte sällan lett till ett negativt lånebesked och utebliven finansiering.