Det är många som inte ser något problem med att låna mellan företag. Men faktum är att man bör akta sig innan man lånar mellan företag hur som helst. Det finns nämligen en lagstiftning om låneförbud i aktiebolagslagen vilket gör att vissa lån räknas som ”förbjudna lån”. Anledningen till att dessa lån är förbjudna är för att skydda aktiebolagets kapital samt att förhindra att företagsägare använder oskattade medel för att konsumera privat. Det är dock inte alla lån mellan företag som är förbjudna och det tänkte vi gå in på närmre i denna artikel. Att låna ut pengar från sitt företag till en annan oberoende verksamhet kan nämligen vara ett gynnsamt sätt att få in kapital. Många gånger har man då möjlighet att få betydligt högre ränta än om man låter pengarna ligga på ett sparkonto.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Låna pengar mellan två oberoende företag

Huruvida det är möjligt att låna mellan företag beror dels på vilka bolagsformer det handlar om samt vad syftet till lånet är. I denna första del tänkte vi gå igenom lån mellan företag där utlåningen sker mellan två oberoende företag samt där syftet med utlåningen är att få intäkter via ränta. Dessa lån sker vanligtvis mellan två aktiebolag. Ett lån till aktiebolag från ett annat aktiebolag är tillåtet om lånet är kopplat till kommersiella villkor. Det vill säga att det finns en tydlig avbetalningsplan med marknadsmässig ränta. Det är först när dessa villkor är på plats som reglerna i aktiebolagslagen uppfylls och utlåning är tillåtet.

Varför ett företag vill låna ut pengar till ett annat företag är för att möjligheterna att få hög ränta oftast är bättre än för andra typer av sparande. Således kan utlåningen fungera som en bra placering av aktiebolagets pengar. För det företag som lånar är skälen annorlunda. Då handlar det vanligtvis om att man har svårigheter att få ett vanligt företagslån och väljer att låna av ett annat aktiebolag för att kunna finansiera en expansion eller en startup-fas. För de företag som vill låna pengar av andra bolag finns det även plattformar för detta att använda sig av. Bland annat Toborrow erbjuder en plattform där långivare och låntagare kan mötas via lånebaserad crowdfunding.

Notera att det alltid finns en risk att ett lån mellan företag räknas som ett otillbörligt lån. Det är därför viktigt att vara noggrann och läsa på om vad som gäller för kommersiella lån. Om exempelvis inte räntan ses som skälig eller marknadsmässig så riskerar lånet att räknas som förtäckt lön eller utdelning vilket får skattemässiga konsekvenser. Vidare riskerar ägaren till företaget att straffas med böter eller till och med fängelse.

Låna mellan företag
Ska man låna mellan företag måste man se upp så man inte gör ett förbjudet lån som strider mot aktiebolagslagen

Förbjudna lån mellan företag

Det finns många situationer då det råder låneförbud vid lån mellan aktiebolag. Ett exempel på ett förbjudet lån är ett lån som ges till VD, delägare, styrelseledamöter eller anhöriga till bolagsmännen. Det är alltså inte tillåtet för ett företag att låna ut pengar till dess ägare. När det gäller lån mellan moderbolag och dotterbolag så finns det ett undantag i lagen för koncernlån. I de flesta fall är det alltså möjligt för bolag inom koncernen att låna pengar av varandra. Men det gäller då att bolaget som lånar pengar också kan betala skulden i tid. Sker inte detta så riskerar lånet att betraktas som en förtäckt utdelning. Med anledning av detta är det alltid bra att rådgöra med en revisor först.

Ett annat undantag i låneförbudet är småaktieägarlån. Om en aktieägare och eventuella anhöriga äger 1% eller mindre av företagets aktier så finns det möjlighet att låna av bolaget. Det gäller då att lånet är kopplat till villkor och marknadsmässig ränta och således utgör ett kommersiellt lån. Detta undantag gäller dock inte om aktieägaren även är styrelseledamot eller styrelseordförande.

När det gäller lån till enskilda firmor så gäller andra regler eftersom den enskilda firman och dess ägare redan har en ekonomi som går in i varandra. Således kan du exempelvis låna ut privata pengar till din enskilda firma och vice versa.