Leasing är ett finansieringsalternativ för företag som behöver inventarier men inte vill binda upp kapital i onödan. Att leasa innebär att man hyr exempelvis en bil eller annan utrustning till en fast månadskostnad under en bestämd period. Utrustningen tillhör då finansinstitutet och företaget kan lägga sitt kapital i andra investeringar.

Som företag kan man ibland vara i behov av att investera i utrustning eller transportmedel. Om man saknar medel eller behöver kapital till annat i företaget kan leasing vara ett bra alternativ till att köpa produkterna. Dessutom kanske man inte vill behöva ansöka om ett företagslån för att ha råd med utrustningen. Ett annat skäl kan vara att det helt enkelt inte finns behov av att äga produkten mer än i ett par års tid eller att man saknar tid och personal till underhåll och administration. I den här artikeln tittar vi närmre på skillnaden mellan leasing och köp samt vilka former av leasing man kan använda sig av som företag.

Olika former av leasing

Det finns två olika former av företagsleasing och avtalen skiljer sig både gällande form och hur de bokförs. För den som går i leasingtankar gäller det att studera skillnaderna noggrant samt se över företagets behov. Vad behöver man, hur mycket ansvar vill man själv ta för underhåll och service och hur mycket är man beredd att betala? När man kan svara på de frågorna är det läge att titta på alternativ.

företagsleasing
Med företagsleasing kan du få tillgång till maskiner och bilar utan att behöva offra hela bolagets kapital

Operationell leasing (även kallad fullserviceleasing)

Om man väljer operationell leasing är det leasingföretaget som äger och har ansvar för produkten under tiden den är uthyrd. De står för allt underhåll, service och reparationer. Som kund behöver man med andra ord inte bekymra sig om någonting utan betalar en fast summa per månad med all service inkluderad. Leasingföretaget tar dessutom restvärdesrisken för produkten vilket innebär att man inte heller behöver fundera över värdeminskningen. Operationell leasing är alltså en form av uthyrning.

Fördelarna med operationell leasing är med andra ord flera. Som företag har man full koll på sina kostnader, inga oförutsedda händelser såsom behov av reparationer och dylikt riskerar att skaka om budgeten. När leasingtiden är över lämnar man tillbaka utrustningen och behöver inte fundera på restvärdet. Det man bör vara noggrann med är dock att följa de bestämmelser angående slitage som listas i avtalet. Har man slitit mer än naturligt eller, om man leasat bil, kört fler mil än överenskommelsen tillkommer extra avgifter. Dessa kan variera mellan olika leasingföretag. Se till att kolla upp såväl dina behov som kostnader för överträdelser innan du tecknar ett avtal.

Vid en operationell leasing bokförs hyreskostnaden som en direkt kostnad vilket gör att företaget får bättre soliditet då det egna kapitalet inte rörs. I och med att produktens värde inte är av intresse vid operationell leasing tas kostnaden inte upp i företagets balansräkning.

Fördelar med operationell leasing:

  • Leasingfirman sköter allt som rör bilen/produkten (service, underhåll, försäkring)
  • Leasingfirman tar restvärdesrisken vilket innebär mindre risk för dig som kund.
  • Fast månadskostnad på en faktura

Finansiell leasing

En finansiell leasing påminner mer om ett avbetalningsköp där man som företag leasar bilen/produkten under en bestämd period och sedan, efter att den löpt ut, ansvarar för att köpa loss produkten alternativt hitta en annan köpare.

Till skillnad från den operationella leasingen är det vid en finansiell leasing företaget som leasar som står som ägare och har allt ansvar för underhåll och försäkringar av produkten. Man kan med andra ord likna en finansiell leasing vid ett lån där köpet förfaller när leasingperioden löpt ut.

Banken köper bilen/produkten av leverantören och säljer den sedan på avbetalning till det berörda företaget. Objektet för leasingen räcker vanligen som säkerhet för krediten.

Vid en finansiell leasing räknas produkten som en tillgång i balansräkningen.

Fördelar med finansiell leasing:

  • Flexibel kostnad

Skillnaden mellan operationell och finansiell leasing är vem som äger och ansvarar för den berörda utrustningen. Det är även skillnad i hur kostnaden för leasingen bokförs.

Allt om Företagslån bakgrund

Kostnad leasing

När man leasar en produkt betalar man en avgift varje månad. Kostnaden för avtalet bestäms av en rad olika faktorer såsom värdet på produkten/bilen, tiden för leasing och beräknat restvärde. Månadskostnaden kan exempelvis bli lägre om slitaget beräknas vara litet och restvärdet högt. Här gäller det att banken som hyr ut bilen/produkten har så pass bra kännedom om branschen att de kan göra en riktig bedömning av andrahandsvärdet.

Låna pengar till inventarier

Ett annat alternativ till leasing är låna pengar till företaget för att köpa en produkt eller bil direkt. Likt vid en finansiell leasing sprider man då ut betalningen över tid och får dra av moms och göra avskrivningar. I ett sådant är det ränta och löptid som styr månadskostnaden.