När företag ska låna pengar av finansbolag och banker så krävs det inte sällan en säkerhet för lånet. Det finns olika typer av säkerheter och exempel på dessa är pant i fastigheter, pant i aktier eller immateriella rättigheter. När det gäller mindre företagslån och företagslån utan UC så räcker det dock oftast med personlig borgen som säkerhet. Ett borgensåtagande kan även bli relevant när företaget ska teckna leasingavtal eller börja med factoring. Även för ett företagslån utan säkerhet är ofta personlig borgen ett krav. Med anledning av detta är det viktigt att man som ägare i företaget som ska låna har koll på vad det innebär med personlig borgen. Det är nämligen ofta du som ägare som måste gå in som borgensman. Således är det du själv och din privata ekonomi som utgör säkerheten för företagslånet.

Jämför företagslån med personlig borgen

 • Lånebelopp: 10 000 kr - 15 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 36 mån
 • Läs mer om Froda
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 25 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 36 mån
 • Läs mer om Fakturino
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: JA
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 10 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Creddo
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 25 000 kr - 1 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Fedelta
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 6 999 996 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Kompar
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 20 000 kr - 40 000 000 kr
 • Löptid: 0.5 år - 5 år
 • Läs mer om Lenditum
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 4 000 000 kr
 • Löptid: 1 mån - 60 mån
 • Läs mer om Krea
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 20 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 24 mån
 • Läs mer om CapitalBox
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 30 000 kr - 300 000 kr
 • Löptid: 2 mån - 18 mån
 • Läs mer om Approva
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Qred Bank AB
 • Utan UC: Ja
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ
 • Lånebelopp: 50 000 kr - 2 000 000 kr
 • Löptid: 6 mån - 36 mån
 • Läs mer om Lendo Företagslån
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: NEJ
 • Factoring: JA
 • Lånebelopp: 100 000 kr - 10 000 000 kr
 • Löptid: 13 mån - 60 mån
 • Läs mer om Ponture
 • Utan UC: Nej
 • Fast månadsavgift: JA
 • Factoring: NEJ

När är det aktuellt med personlig borgen?

personlig borgen

Personlig borgen blir aktuellt först när ett företag ska låna pengar eller teckna andra avtal som rör finansiering. När banker och finansbolag lånar ut pengar tar dessa aktörer en kreditrisk. Långivaren kan nämligen aldrig vara säker på att de utlånade pengarna återfås. För att sänka kreditrisken gör man grundliga kreditbedömningar och inhämtar kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag så som UC och Creditsafe. Men trots att man gjort en komplett bedömning av ett företags återbetalningsförmåga så finns det ingen garanti för att lånet återbetalas enligt avtal. Med anledning av detta kan finansbolagen kräva ytterligare säkerhet. Denna säkerhet ska minska bolagets kreditrisk och öka sannolikheten att man återfår de pengar som lånats ut. Den vanligast förekommande säkerheten hos finansbolag som erbjuder företagslån är personlig borgen.

Om du vill låna pengar till ditt företag så kommer du alltså behöva ta ställning till om du är beredd att gå i personlig borgen. Är ni fler som äger företaget så går det lika bra att någon annan av ägarna går in som borgensman. Lånar man upp till 200 000 kr så brukar det räcka med att en av ägarna går i personlig borgen för lånet. När det gäller lån som överstiger 200 000 kr så krävs det ofta ett borgensåtagande från minst två personer.

Vad krävs av en borgensman?

För att finansbolaget eller banken ska anse att du som borgensman tillför någon säkerhet till lånet ställs en del krav vid personlig borgen. Bland annat ska den som går i personlig borgen ha en god kreditvärdighet. För att få reda på hur kreditvärdig en potentiell borgensman är gör finansbolaget en kreditbedömning. Vid denna bedömning går man igenom borgensmannens inkomster, skulder och eventuella betalningsanmärkningar. För att få korrekt information inhämtas en kreditupplysning. För att vara kreditvärdig i finansbolagets ögon bör du inte ha några betalningsanmärkningar. Du bör inte heller ha för stora skulder i förhållande till din inkomst.

Om banken eller finansbolaget finner borgensmannens återbetalningsförmåga som god så kommer lånet att godkännas. Du som borgensman får då skriva under borgensavtal. Vad detta innebär kan du läsa mer om nedan. Innan du gör det så kan det vara bra att du som går i personlig borgen riskerar att få en försämrad kreditvärdighet. Åtminstone i det fall som kreditupplysningen som inhämtas registreras hos UC.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Ansvar kopplat till personlig borgen

Innan du går i personlig borgen för ett företagslån bör du vara väl insatt i vilket ansvar du kommer att ha som borgensman. Ett ansvar som även kommer att påverka din privata ekonomi. Genom att gå i personlig borgen för ett företagslån åtar du dig ansvaret att återbetala lånet om företaget inte är förmöget att göra så. Detta innebär att du som privatperson kan bli personligt ansvarig för att de utlånade pengarna återbetalas till finansbolaget eller banken. Vill det säg riktigt illa så är det alltså du själv som måste stå och betala ränta, avgifter och amortering. I och med ditt borgensåtagande så kommer även din kreditvärdighet att påverkas. Dels får du en förfrågan i ditt register men själva skulden kommer även räknas som en personlig utgift i de fall du själv söker lån.

Olika typer av borgen

Det finns olika typer av borgen och när det kommer till företagslån så är det främst enkel borgen och proprieborgen som är aktuellt. När man talar om enkel borgen så innebär detta att den som går i borgen för lånet först blir betalningsansvarig när företaget i fråga inte längre har någon utmätningsbar egendom kvar. När det gäller proprieborgen däremot så kan företagets skuld likställas med en egen skuld. Det vill säga att banken eller finansbolaget när som helst under löptiden har rätt att kräva borgensmannen på skulden. Detta utan att först ha krävt återbetalning från företaget.

Vid proprieborgen kan det finnas fler än en borgensman. Långivaren kan i dessa fall kräva vem som helst av borgensmännen på återbetalning. Är det en specifik borgensman som betalar till långivaren så kan denne sedan kräva de andra borgensmännen på deras andel. Vidare kan borgensmannen som betalat även kräva låntagaren på den skuld man tvingats betala. Detta benämns som regressrätt, det vill säga rätten att få tillbaks sina pengar.

Personligt betalningsansvar

Man kan alltså likställa personlig borgen med personligt betalningsansvar. Men även utan ett borgensavtal vid företagslån så kan personligt betalningsansvar bli aktuellt. Detta då vissa bolagsformer inte skiljer på företagets och ägarens ekonomi. Det handlar bland annat om enskild firma där ägaren alltid har personligt ansvar över de skulder som tillkommer och de avtal som tecknas. Med anledning av detta så förekommer personlig borgen nästan aldrig vid dessa typer av lån. Om du däremot äger ett aktiebolag så är det standard att långivaren kräver personlig borgen av en eller flera ägare. Åtminstone när nystartade företag lånar men även när det handlar om lån till små- och medelstora aktiebolag.