• Lånebelopp: 25 000 kr - 2 000 000 kr
  • Löptid: 1 mån - 36 mån
  • Läs mer om Fakturino
  • Utan UC: Nej
  • Fast månadsavgift: JA
  • Factoring: JA
  • Utan UC: Ja
  • Fast månadsavgift: NEJ
  • Factoring: NEJ

Hur fungerar en checkkredit?

En checkkredit är en klassisk finansieringslösning för företag. Finansieringslösningen går även under benämningen företagskredit och är en slags kontokredit. En checkkredit skiljer sig därför ifrån andra klassiska finansieringsformer så som företagslån. Man skulle kunna säga att en företagskredit är betydligt mer flexibel i sitt utformande. Detta då du har en öppen kreditlimit som du kan göra uttag från när behov uppstår. Krediten kan exempelvis användas under perioder då företaget går sämre. Uttag kan även göras i de fall företaget behöver göra en större investering eller har fått in oförutsedda utgifter.

Till skillnad mot ett företagslån så behöver du med en checkkredit inte betala ränta på pengar som inte nyttjas. Du betalar nämligen bara ränta på den kredit inom utrymmet som faktiskt används. Vidare kan pengarna som lånats återanvändas så snart återbetalning till finansbolaget skett. Du behöver således inte söka nya krediter hela tiden vilket är fallet med ett traditionellt företagslån. Det är främst denna flexibilitet som gjort företagskrediten till en av de mest populära finansieringslösningarna för svenska bolag.

En checkkredit kan med fördel användas som en buffert för ditt företag. Det behöver alltså inte vara så att du står inför ett likviditetsbehov för att en checkkredit ska vara användbar. Istället kan du ansöka om en företagskredit i förebyggande syfte. Med en beviljad checkkredit kan du känna dig trygg om något oförutsett skulle ske framöver. Så länge inte krediten nyttjas så betalar du ingen ränta. Däremot förekommer det i flesta fall en årlig avgift för innehavare av företagskrediter.

checkkredit och företagskredit

Hur stor checkkredit kan man få?

Detta är en vanlig fråga som många företagare ställer sig. Många finansbolag erbjuder företag en checkkredit på upp till 2 miljoner kronor. Men det går såklart även ansöka om lägre kreditutrymmen än så. Huruvida du blir beviljad det kreditutrymme du ansöker om eller ej beror på ett flertal olika faktorer. Bland annat krävs det att ditt företag har en god kreditvärdighet och att återbetalningsförmågan anses vara stor. Vidare kan storleken på checkkrediten också variera beroende på hur din försäljning ser ut. Vissa finansbolag erbjuder exempelvis en höjning av checkkrediten i takt med att din försäljning ökar. Med anledning av att omsättning och resultat påverkar hur stor checkkredit du kan få så får du vara beredd på att finansbolaget först vill analysera bolagets transaktioner. Genom att göra detta får man insyn i aktuell försäljning och kan således erbjuda en lämplig kreditlimit. Detta utan att ta en alltför hög kreditrisk.

Vilka fördelar finns det med en företagskredit?

Fördelarna med en företagskredit kontra ett företagslån är många. Som vi nämnde initialt så är det en betydligt mer flexibel finansieringslösning. Därtill är den kostnadseffektiv då du enbart betalar ränta för nyttjad kredit. Med en checkkredit har du alltid likvida medel för att kunna hantera oförutsedda utgifter. Du riskerar heller inte att gå miste om en affär då likvida medel alltid finns tillgängliga för inköp och investeringar. En checkkredit kan även användas för att balansera kassaflödet under perioder då försäljningen går sämre.

Vidare kan en företagskredit användas för att anställa ny personal, köpa ny utrustning eller expandera till fler marknader. Dessutom minskar du företagets påverkan vid volatila perioder och får en trygghet som du annars inte skulle haft. Det gäller dock att använda checkkrediten på rätt sätt och inte fatta ogenomtänkta beslut bara för att det finns likvida medel tillgängliga.

Frågor & Svar om checkkredit

Vad kostar en checkkredit?

Vad är en checkkredit?

Vem kan ansöka om en företagskredit?

Krävs det någon säkerhet?

Finns det några nackdelar med en checkkredit?

Ränta på checkkrediter

Checkkrediter är precis som övriga krediter förenade med viss ränta och avgifter. När du innehar en företagskredit så kommer du att betala två olika räntor. Det ena kallas kontraktsränta, vilket kan liknas vid en årlig avgift. Det andra kallas dispositionsränta och kan likställas vid en vanlig kreditränta. Vissa finansbolag väljer att använda andra begrepp men själva innebörden brukar vara densamma. Nedan kan du läsa mer om kontraktsränta och dispositionsränta för att få en bättre bild av vad de olika räntorna innebär.


Kontraktsränta

När du innehar en checkkredit så kommer du att få betala en årlig avgift. Denna årliga avgift går vanligtvis under benämningen kontraktsränta. Till skillnad mot årsavgiften på exempelvis ett kreditkort så beräknas avgiften på en företagskredit procentuellt.

Varje år får du betala en kontraktsränta som baserar sig på det totala kreditutrymmet.

Dispositionsränta

Den andra räntan du kommer att få betala vid utnyttjandet av en checkkredit är dispositionsränta. Detta kan liknas vid en kreditränta som gäller den del av krediten som du faktiskt nyttjar. Har du en kreditlimit på 1 000 000 kr men enbart utnyttjar 100 000 kr så är det enbart dessa pengar du betalar dispositionsränta för. Dispositionsräntan varierar mellan olika finansbolag men brukar starta på 3%. Räntan sätts i regel individuellt och baserar sig på ditt bolags kreditvärdighet samt omfattningen av krediten.

Ränta checkkrediter

Banken eller finansbolag?

Om du anser att ditt bolag är i behov av en företagskredit så kan du enkelt ansöka om en helt digitalt. Många finansbolag erbjuder flexibla företagskrediter för både små och medelstora företag. Krediterna sköts helt online från det att du skickar in din ansökan till dess att du ska göra uttag från din checkkredit. Exempel på svenska finansbolag som erbjuder företagskrediter är Mynt, Fakturino och Qapitala. För mer information om respektive långivare hänvisar vi dig till våra recensioner här på Allt om Företagslån.

Det flesta svenska storbanker erbjuder också checkkrediter till företag. Nackdelen med storbankerna är att man ofta arbetar på ett mer traditionellt sätt vilket inte sällan drar ut på ansökningsprocessen. Därtill har många svenska entreprenörer fått nekande besked när det vänt sig till banker om lån och krediter. Ofta krävs det en väldigt god soliditet om man ska bli beviljad en checkkredit av någon av storbankerna. Har du ett nystartat företag eller ännu inte arbetat fram en hög omsättning så är vår rekommendation att du vänder dig till en alternativ aktör istället.