Den vanligaste säkerheten i samband med företagslån är personlig borgen. Personlig borgen innebär att firmatecknare, ägare eller extern VD går i god för företaget och tar på sig betalningsansvaret vid utebliven betalning. Då detta innebär ett stort ansvar så är det många företagare som efterfrågar företagslån utan personlig borgen. Något som i realiteten enbart är aktuellt för aktiebolag. När det gäller handelsbolag och enskilda firmor blir man nämligen automatiskt ansvarig för de skulder som finns i företaget. Driver du en verksamhet i sådan bolagsform så är det alltså inte möjligt att ansöka om ett företagslån utan personlig borgen.

Företagslån till aktiebolag utan personlig borgen är inte särskilt vanligt. Långivare behöver nämligen någon form av säkerhetslina vid utlåningen. Med personlig borgen som säkerhetskrav minskar långivaren kreditrisken och kan med större säkerhet veta att man får tillbaks sina utlånade pengar. Företagslån utan personlig borgen innebär att långivaren tar en större risk vilket också yttrar sig i högre ränta och avgift för företaget som lånar.

Krea Företagslån

Så fungerar företagslån utan personlig borgen

Om du av någon anledning vill ta ett företagslån utan personlig borgen så finns det ett par alternativ. Någon form av säkerhet får du dock räkna med att lämna när du ska låna pengar till små- och medelstora företag. Detta oavsett om du tar ett företagslån med personlig borgen eller inte. Ett alternativ är att lämna säkerhet i form av en så kallad skötselborgen. En skötselborgen fråntar inte dig som ägare ansvar för företagets skulder vid utebliven betalning. Däremot är ansvaret begränsad till en specifik summa eller en särskild skuld.

Ett annat alternativ till personlig borgen är företagshypotek eller företagsinteckning. Detta innebär att företagets egendom ställs som säkerhet i samband med utlåningen. Skulle företaget i fråga inte betala sina skulder så har fordringsägaren/banken rätt att ta av företagets egendom för att kompensera den uteblivna betalningen. Detta gäller dock inte all egendom. Exempelvis omfattas inte ägares privata egendom av avtalet. Istället gäller det enbart lös egendom som hör till verksamheten i fråga.

Företagslån utan personlig borgen
Företagslån utan personlig borgen förutsätter ofta andra typer av säkerheter
Allt om Företagslån bakgrund

Företagskredit utan personlig borgen

Ett enklare sätt att undvika personlig borgen är att ansöka om en företagskredit (även kallad checkkredit). En företagskredit utan personlig borgen kan liknas vid ett kreditkort för en privatperson. Företaget ansöker helt enkelt om ett kreditutrymme och sedan betalar man ränta och avgifter för den del av krediten som nyttjas. Eftersom vi i Sverige har väldigt låga konkursnivåer så finns det flertalet kreditgivare som är villiga att erbjuda småföretag en mindre checkkredit utan personlig borgen. En företagskredit utan personlig borgen kan även användas i förebyggande syfte för att vara väl förberedd om ett temporärt likviditetsbehov skulle uppstå i verksamheten.

I Sverige har du som företagare möjlighet att vända dig till både banken och alternativa långivare för att ansöka om en checkkredit. Bland de alternativa långivare som erbjuder företagskredit återfinns Fakturino, mynt och Finly. Tänk på att jämföra olika aktörer emellan innan du väljer att ansöka om en företagskredit. Genom att jämföra kontraktsränta och dispositionsränta kan du enkel sänka månadskostnaden för krediten.

Tips när du vill låna till företag utan borgen

Att hitta ett bra och billigt företagslån utan personlig borgen är inte det enklaste. Åtminstone inte för den som vill låna till företag helt utan säkerheter. Därför är det alltid bättre om du kan tänka dig att lämna någon form av pant. Detta kommer dessutom göra att du kan låna till ditt företag med lägre ränta och bättre villkor. Är du ändå fast besluten om att inte gå i personlig borgen när företaget lånar pengar så bör du vara väl förberedd innan du vänder dig till långivaren. Bland annat bör du kunna visa upp en genomarbetad affärsplan och ha en tydlig vision av verksamhetens framtid. Det är även viktigt att du kan påvisa för långivaren att företaget har den finansiella styrka som krävs för att kunna betala tillbaks skulden i tid.

När du letar efter långivare som erbjuder företagslån utan personlig borgen bör du även vara kritisk i ditt granskande. En större efterfrågan efter denna typ av firmalån gör nämligen att fler oseriösa aktörer drar sig till marknaden. Se därför till att välja en långivare med transparenta avgifter och villkor.