Företagslån med Bisnode

Bland privatpersoner har det länge varit populärt att låna utan kreditupplysning från UC. Det finns flera anledningar till varför det är så men kanske främst för att den som lånar inte vill påverka sina framtida chanser att bli beviljad lån. Många förfrågningar i registret hos UC kan leda till en sämre kreditvärdighet. Dessutom använder samtliga Sveriges storbanker UC i samband med kreditprövning.

Trenden med lån utan UC har nu även slagit igenom i företagsbranschen. Det finns redan många finansbolag och långivare som erbjuder företagslån utan kreditupplysning från UC. I majoriteten av fallen slipper då företag såväl som ägare (som går i personlig borgen) riskera en försämrad kreditvärdighet och framtida svårigheter att få lån. Företagslån med Bisnode blir alltmer vanligt och innebär att långivaren inhämtar kreditupplysning från Bisnode istället för UC. Här kan du jämföra företagslån med Bisnode samtidigt som du kan läsa på vad det egentligen innebär med ett sådant lån. Längre ner i texten får du även mer information om Bisnode och vad det är för ett företag.

Jämför företagslån med Bisnode

FinansbolagLånebeloppLöptidInfoSäkerhetAnsök
froda10 000 - 2 000 000 kr1-36 månLäs merPersonlig borgenFÅ OFFERT
Allmänna villkor
mynt10 000 - 1 000 000 kr3-18 mån Läs merPersonlig borgenFÅ OFFERT
Allmänna villkor
approva30 000 - 300 000 kr2-18 mån Läs merPersonlig borgenFÅ OFFERT
Allmänna villkor

Låna med kreditupplysning från Bisnode

I samband med att du ansöker om ett företagslån så kommer långivaren att genomföra en omfattande kreditprövning. Detta för att säkerställa att företaget som ska låna har den återbetalningsförmåga som krävs. Kreditprövningen sker bland annat med hjälp av en kreditupplysning som tas på företag och företrädare efter det att låneansökan skickats in. Det vanliga är att kreditupplysningen inhämtas från UC. Detta då UC är det mest etablerade kreditupplysningsföretaget i Sverige. Men även för att det länge var de svenska storbankerna som ägde företaget. Numera finns det dock fler alternativ för den som vill ta en kreditupplysning.

Idag väljer vissa finansbolag och långivare att använda företag som Bisnode och Creditsafe i samband med kreditprövningen. Företagslån med Bisnode blir alltmer vanligt och erbjuds idag av aktörer som bland annat Froda och approva. När du som företrädare för ett företag ansöker om firmalån med Bisnode så kommer din förfrågan inte synas hos UC. Detta gör att du inte påverkar din- eller ditt företags chanser att få större lån i framtiden.

Vissa långivare använder Bisnode för kreditupplysning på person som går i personlig borgen för företagslånet. Andra använder Bisnode för kreditupplysning på både företag och person. För att se vad som gäller för respektive långivare hänvisar vi dig till berörda långivares hemsida.

Företagslån med Bisnode
Genom att ta ett företagslån med kreditupplysning från Bisnode riskerar du inte en försämrad kreditvärdighet

Så funkar företagslån med Bisnode

När du ansöker om ett företagslån med Bisnode så kommer ansökningsprocessen gå till på samma sätt som om långivaren hade använt UC. Oavsett vilket kreditupplysningsföretag som används så är det samma parametrar som långivaren tittar på. Däremot blir din låneansökan mer anonym då storbankerna inte får tillgång till information om din ansökan. Det är med anledning av detta som din kreditvärdighet inte kommer att påverkas negativt med ett företagslån med kreditupplysning från Bisnode.

Den information som är mest relevant för långivaren i samband med en kreditprövning är hur bolagets ekonomi ser ut. Genom en kreditupplysning från Bisnode får man insyn i om företaget har några betalningsanmärkningar, hur bokslut ser ut samt vilka personer som företräder företaget. Denna information ger tillsammans en helhetsbild av företaget och dess återbetalningsförmåga.

När du ansöker om ett företagslån med Bisnode kan du komma att behöva komplettera uppgifter. Detta för att långivaren ska kunna ta ett välgrundat beslut angående utlåningen. Information som framkommer i en kreditupplysning från Bisnode kan även ligga till grund för den ränta som du sedan kommer att erbjudas. Detta händer dock alltmer sällan då de flesta långivare arbetar med fasta avgifter.

Vanliga frågor & svar

Vilka långivare erbjuder företagslån med Bisnode?

I skrivande stund finns det tre långivare som erbjuder företagslån med kreditupplysning från Bisnode. Dessa långivare är Froda, approva och mynt.

Tar långivaren kreditupplysning på företrädare för bolaget?

Ja, majoriteten av alla finansbolag som erbjuder företagslån tar även kreditupplysning på företrädarna för bolaget. Detta då det ofta krävs personlig borgen från en- eller flera ägare.

Syns min låneansökan hos UC?

Nej, när du ansöker om företagslån med Bisnode så kommer din låneansökan inte synas hos UC. Varken du eller företaget du representerar får någon förfrågan i UC registret.

Kan jag låna till företag med betalningsanmärkningar?

Det är möjligt att bli beviljad ett företagslån trots betalningsanmärkningar. Då gäller det dock att företagets ekonomi är bra i övrigt.

Vad är Bisnode?

Bisnode är ett kreditupplysningsföretag likt Creditsafe och Upplysningscentralen. Man arbetar främst med att leverera kredit- och marknadsinformation till företag, långivare och myndigheter.

Vad gör Bisnode?

Bisnode är ett företag som inte bara är aktuellt när det kommer till företagslån utan säkerhet. Bisnodes tjänster är nämligen flitigt använda av både låneinstitut och större företag. Bland Bisnodes kunder finns exempelvis SOS Alarm, Svenska Dagbladet och Wästgöta Finans. Företagets främsta uppgift är att erbjuda kredit- och marknadsinformation till aktörer som ska ta affärsmässiga beslut. Det kan handla om ett låneinstitut som behöver information om en potentiell låntagare. Men det kan också vara ett företag som ska göra större affärer med ett annat företag. Genom att vända sig till Bisnode kan man helt enkelt få ut den information man behöver.

När det gäller den kreditinformation som Bisnode förmedlar till sina kunder så inhämtas dessa uppgifter från bland annat Bolagsverket och Skatteverket. Vidare erbjuder man en kreditscoring så att det blir enklare för långivaren att ta ett beslut kring utlåning till en viss person eller företag. Kreditscoringen ger en sammanfattande bild av återbetalningsförmågan hos kunden. Bisnodes kreditscore är således ett verktyg för långivaren att använda sig av i samband med kreditbedömningen.

Kreditbedömning vid företagslån

I samband med att ett företag ansöker om lån sker alltid en sedvanlig kreditbedömning. En kreditbedömning är nödvändig att göra för den bank eller det finansbolag som lånar ut pengar. Dels för att iaktta god kreditgivningssed vilket innebär att långivaren ska ta fullt ansvar för utlåningen. Men även för att minska kreditrisken, alltså risken att inte få tillbaks sina utlånade pengar. En kreditprövning går således inte att undvika för den verksamhet som ansöker om finansiering. Däremot har kreditbedömningen vid företagslån blivit betydligt mer flexibel under de senaste åren. Åtminstone för de företag som vänder sig till finansbolag och alternativa långivare. Hos storbankerna arbetar man istället fortfarande med ett mer traditionellt sätt att se på kreditvärdighet hos företag. Där krävs det i stort sett att företaget som vill låna kan visa upp ett resultat och ett bokslut. Något som försvårar det ordentligt för nystartade företag som vill låna pengar.

Som tur är kommer det allt fler finansbolag och långivare som erbjuder en mer flexibel kreditprövning. Idag är det till och med möjligt för svenska verksamheter att ta företagslån utan UC. Något som absolut inte fanns på kartan bara för ett par år sedan.

Kreditvärdighet och kreditupplysning

Kreditvärdighet är ett vanligt förekommande begrepp i lånesammanhang. Kreditvärdighet kan beskrivas som en låntagares återbetalningsförmåga. Det vill säga vilken ekonomisk förmåga det finns att återbetala en kredit i tid. Kreditvärdigheten sammanfattas i ett kreditscore som antingen kan vara högt eller lågt. Ett kreditscore kan liknas vid ett betyg som sedan används som underlag för vilken individuell ränta som ska användas. Betyget används även i beslutfattandet om huruvida ett företag eller en person ska beviljas ett lån eller inte.

För att långivaren ska kunna bedöma huruvida ett företag har tillräckligt god kreditvärdighet eller inte görs en kreditupplysning. Denna kreditupplysning inhämtar man från företag så som Creditsafe, Bisnode och UC. I kreditupplysningen finns det samlade uppgifter från bland annat Skatteverket, Kronofogden, Bolagsverket och Lantmäteriet. Genom upplysningen får långivaren information om saker så som intäkter, skulder och betalningsanmärkningar. Utifrån denna information kan ett kreditscore sättas som sedan används för att ta beslut om utlåning.

Ansök om ett företagslån hos Qred
Hos Qred kan du ansöka om lån med kreditupplysning från Creditsafe

Andra faktorer som bedöms

Det räcker ofta inte med att göra en kreditupplysning på ett företag för att banken eller låneinstitutet ska kunna bevilja ett företagslån. Istället begär de flesta finansbolag och banker in kompletterande uppgifter i samband med ansökan. Detta åter som ett led i att bedöma vilken kreditrisk som utlåningen kommer att innebära.

Beroende på om du vänder dig till en bank eller ett finansbolag kan du komma att behöva komplettera din ansökan med en affärsplan och en budget. Detta för att banken ska se att du har en tydlig plan samt att du har koll på vilka intäkter och kostnader som kan förväntas. Vidare är det inte ovanligt att banken begär in årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Om det inte är ett företagslån utan säkerhet som du ansöker om så kommer du att behöva skicka in dokument gällande aktuell säkerhet. Det kan exempelvis handla om pantbrev och dokument knutna till en fastighet. Vid företagslån utan säkerhet räcker det att ange uppgifter om den eller de ägare som tänkt gå i personlig borgen för företagslånet.

Flexibel kreditprövning blir vanligare

Under lång tid var det storbankerna som dominerade marknaden för företagsån. Som företagare hade man inte riktigt några alternativ än att gå till banken om man var i behov av finansiering via lån. Som väl är så är detta något som förändrats under de senaste åren då allt fler fintech bolag gett sig in i branschen. I takt med att finansbolag och fintech bolag kommit in på marknaden har också en mer flexibel kreditprövning blivit vanligare. Detta både när det gäller enkla företagslån och populära checkkrediter. De nya långivarna kommer med nya innovativa sätt att bedöma och se på företags kreditvärdighet.

Om du som företagare ser på vilka alternativ det finns för finansiering utanför storbankerna så kommer du också upptäcka att möjligheterna att få låna pengar ser helt annorlunda ut. De nya finansbolag som erbjuder företagslån arbetar med en kreditprövning som är mer kassaflödesorienterad. Genom att göra så kan man få en bra överblick över ett företags ekonomiska situation i realtid.

Så bedöms kreditvärdighet för företagslån
En flexibel kreditprövning ger företag större möjlighet att få låna pengar

Helhetsbedömning av företag

Den alltmer flexiblare kreditprövningen gör det enklare för både nya- och mer etablerade företag att låna pengar. Istället för att långivaren stirrar sig blind på en kreditupplysning gör man allt oftare en helhetsbedömning av varje företag som ansöker om lån. Det finns dock fortfarande vissa skillnader i hur långivare bedömer företags kreditvärdighet. En del väljer att fokusera på den försäljning som bolaget har. Det vill säga man via open banking tittar på företagets intäkter i realtid. På så sätt får man aktuella siffror och kan snabbt bedöma om det finns bärighet i bolaget.

En del andra finansbolag väljer istället att ha en mer öppen syn på de företag som lånar. Här väger man in andra saker så som hur affärsidén ser ut. Exempel på en långivare som har ett nytt sätt att se på företag som vill låna är Qred. Här kan du som ansöker om företagslån förvänta dig en mer flexibel kreditbedömning.

Budgetering för företag

En budget är en prognos över företagets intäkter och utgifter. I en välarbetad budget kan man se om företaget tros kunna bära sig eller om man är i behov av att göra vissa justeringar för att få ekonomin att gå ihop. En budget är därmed ett mycket värdefullt verktyg för den som driver eller ska starta ett företag.

Att ha koll på företagets ekonomi är a och o för att uppnå framgång och slippa oroa sig över oförutsedda händelser. Genom att ha koll på eventuella utmaningar och budgetera för tillfälliga motgångar skapar man en sund arbetsmiljö. Det går aldrig att förutspå exakt hur stora intäkter eller utgifter som kan uppstå i ett företag, men genom att var väl förberedd – och redan ha testat en hel del scenarior i teorin – finns det utrymme för olika situationer som annars skulle kunna orsaka svåra ekonomiska konsekvenser för ditt företag.

Det är viktigt att komma ihåg att en budget endast är en prognos över hur du tror att det kommer att se ut med intäkter och utgifter. Framförallt intäkter kan vara svåra att beräkna så tänk på att kontinuerligt kolla av och justera i din budget för att den ska bli så realistisk som möjligt. Kort sagt – jobba aktivt med din budget.

Så skapar du en budget

Det är inte helt lätt att skriva en budget från start och det är lätt hänt att man missar viktiga utgifter. Se till att få med såväl fasta som tillfälliga utgifter i din budget. Vi ger dig några exempel på dessa nedan. Är du osäker på om du fått med allt kan du söka efter fler exempel via nätet. Intäkter och utgifter kan se lite olika ut beroende på bransch. Tänk på att varken överskatta dina intäkter eller underskatta dina utgifter.

Exempel på intäkt

 • Försäljning av vara eller tjänst.

Exempel på utgifter

 • Produktionskostnad
 • Hyra – inkl. el och värme.
 • Inköp av möbler till kontor
 • Löner och sociala avgifter
 • Resor – kollektivtrafik, leasingbil etc
 • Inköp av datorer, telefoner och övrig teknik
 • Abonnemang
 • Marknadsföring
 • Försäkringar

Här gäller det att uppskatta hur dina försäljningssiffror kommer att se ut. Därefter summerar du intäkter – utgifter = resultat. Viktigt att komma ihåg är att en budget inte speglar verkligheten utan byggs på en kvalificerad gissning. Därav vill vi återigen understryka vikten av att vara grundlig i arbetet med budgeten samt att regelbundet uppdatera den efterhand som ni ser hur de faktiska siffrorna ser ut.

Budgetering för företag

Fördelar med en bra budget

En bra budget ger dig inte bara en översikt över det kommande årets intäkter och utgifter samt koll på att det finns tillräckligt med likvida medel längs vägen. Den ger dig också ett bra underlag till att se på vidare utveckling av ditt företag. När din budget känns stabil kan du börja titta på var pengarna kommer in, hur du skulle kunna investera i ett eventuellt överskott och var du kan försöka dra ned på dina kostnader. Kanske finns det utrymme till att ansöka om ett företagslån för att expandera verksamheten och på sikt dra in ännu mer pengar.

Startbudget

Är du precis i uppstarten av ett nytt företag? Då bör du sätta dig ned och göra en startbudget och se till att du får med alla kostnader som kan uppstå. Troligen behöver du göra en del investeringar i ditt företag innan du kan starta upp. Finns likvida medel eller behöver du ta ett företagslån för att komma igång? I den här budgeten ska du har med alla de kostnader du har på kort sikt och hur de ska finansieras. Se till att budgeten omfattar alla fakturor som följer med uppstarten.

Resultatbudget – din budget på sikt

En resultatbudget har som syfte att visa på företagets ekonomiska överlevnad. Denna formen av budget sträcker sig ofta ett år framåt och kan av den anledningen ibland omtalas som årsbudget. I en resultatbudget ska företagets förväntande intäkter och kostnader redovisas.

Intäkterna är den summan du får in av exempelvis försäljning och räntor medan kostnaderna består i allt från material till personalkostnad. När du dragit av summan av alla kostnader från summan av dina intäkter ser du om företaget förväntas gå med vinst under det kommande året. Via din budget har du fått ett resultat, därav  namnet – resultatbudget.

Om du har ett nystartat företag kan det vara svårt att skriva en resultatbudget då allt hänger på hur mycket du säljer. Den som har haft ett företag som varit aktivt under några år kan jämföra med resultaten ifrån tidigare år men för ett nystartat företag krävs noggranna kalkyleringar som sedan får ligga till grund för vilka siffror företaget tros dra in.

Tänk på att en resultatbudget innehåller förväntade resultat, du kan med andra ord inte förlita dig på att siffrorna faktiskt kommer att spegla verkligheten. Resultatbudgeten är en ungefärlig beräkning som – när den är väl utarbetad – visar på hur lönsamheten troligtvis kommer att se ut i företaget i slutet av året.

Likviditetsbudget

Du bör alltid göra en likviditetsbudget som komplement till din resultatbudget. Det är nämligen den som visar på om du kommer att klara dig ekonomiskt under året. Då resultatbudgeten sträcker sig över ett helt år kan vissa månader bli tuffa även om slutresultatet hamnar på plus. I en likviditetsbudget gör du en kalkyl över dina intäkter och kostnader per månad. Kanske behöver du göra stora inköp en månad som gör att du saknar täckning för dina fasta månadskostnader. Eller är din försäljning säsongsbetonad, vilket innebär att du står utan intäkter under flera av årets månader. Då hjälper det föga att företaget i teorin kommer att gå med vinst i slutet av året. I denna budget får du en tydligare inblick i din ekonomi och kan ta ställning till hur du ska finansiera tillfälliga utgifter. Kanske behöver du ta ett företagslån utan säkerhet eller skaffa en företagskredit för att hålla företaget flytande tills dess att intäkterna börjar ramla in.

Resultatbudget och likviditetsbudget

Balansräkning

Balansräkningen är en ekonomisk rapport som utgör en central del av företagets redovisning. Här summerar man tillgångar, eget kapital och skulder vid en given tidpunkt – ofta sista dagen av räkenskapsåret.

Balansräkningen delas upp i två delar:

 • Tillgångar
 • Eget kapital och skulder

Dagen för redovisning bör dessa två poster vara lika stora. Man brukar ha löpande koll på balansräkningen under året för att se att allt löper som det ska.

Budgetering av moms

Kostnader för skatt och moms ska även de räknas in i din budget. När det kommer till momsen är det dock endast i likviditetsbudgeten du behöver räkna med den. Anledningen till detta är att du som företag betalar moms då du köper varor, som du sedan får tillbaka så den behöver inte tas upp i resultatbudgeten. Däremot är det pengar som företaget måste ligga ute med under en tid och ska därför räknas med i likviditetsbudgeten som berör hur mycket som finns tillgängligt i kassan på kort sikt.

Sluta aldrig att följa upp din budget

Något som vi återkommit ett par gånger till i den här artikeln är vikten av att följa upp sin budget. Såväl intäkter som utgifter varierar och ibland ökar kostnaderna på områden vi inte hade räknat med. Genom att löpande följa upp budgeten kan du göra justeringar som håller dig på banan. Kanske märker du att produktionen kostat mer än beräknat, går det att minska på utgiften eller finns det andra poster du kan dra ned på? Håll dina kostnader i schack genom att ha stenkoll på budgeten.

Kan företaget vara hjälpt av ett lån?

Det finns tillfällen då man är mer eller mindre beroende av ett företagslån. Det kan handla om att man behöver bygga ut för att kunna öka produktionen eller behöver anställa mer personal. Ibland behöver man få tillgång till likvida medel omgående för att produktionen eller möjligheten att erbjuda tjänster inte ska stanna av. Innan man tar ett lån måste man dock göra en budget över kostnaderna kontra intäkterna. Genererar satsningarna tillräckligt med pengar för att lånet inklusive räntan ska kunna betalas tillbaka i tid? Ett lån kan vara en bra och i många fall en nödvändig skjuts framåt för ett företag men man får inte glömma att det ska betalas tillbaka. Hitta banker och långivare som erbjuder snabba lån här på Allt om företagslån. Här kan du jämföra företagslån utan UC , nya företagslån och lån som enbart kräver personlig borgen som säkerhet.

Öka dina chanser till lån med en tydlig budget

Banker och långivare tycker om när företag gjort sin hemläxa. Genom att presentera en välarbetad budget kan du öka dina chanser till att beviljas ett lån. Det kräver givetvis en lönsam idé och att du inte sitter på en massa skulder och betalningsanmärkningar. Kontentan i denna artikel är att du alltid vinner på att skapa en tydlig budget för ditt företag. Du ökar dina chanser till lönsamhet liksom hjälp till investeringar för att utvecklas vidare.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Budget för privatpersoner

Även i privatlivet är det viktigt att göra en budget för att få koll på sin privatekonomi. Likt i företagsbudgeten kan man spalta upp intäkter (eller i detta fall inkomst i form av lön, bidrag, avkastning på investering) och utgifter för att sedan beräkna hur man ligger till.

I budgeten ska man ha med såväl fasta som rörliga utgifter och det är just de rörliga utgifterna som ibland kan ställa till det i privatekonomin.

Fasta utgifter är sådana som är i stort sett lika varje månad, exempelvis hyra eller avbetalning på bolån, elräkning, förskoleavgift och abonnemangskostnader. Som vägledning ger ofta ekonomiexperter rådet om att de fasta kostnaderna inte bör överstiga 50% av den disponibla inkomsten för att man ska ligga på en lagom nivå. Det är dessutom bra om det finns utrymme för ett sparande inom ramen för de fasta utgifterna.

Rörliga utgifter är sådana som varierar i kostnad och vissa månader kan ligga på noll medan de andra månader skenar iväg. Exempel på sådana utgifter är mat, kläder, nöjen och resor. Här kan det vara en fördel att tidigt budgetera för större poster såsom resor, vintergarderob, studentfirande och liknande och spara undan en liten summa varje månad för att slippa stora hål i plånboken när det är dags att betala.

Ta kommandot över din ekonomi

Oavsett ålder och livssituation är det alltid viktigt att ha koll på sin privatekonomi och ha en budget för såväl fasta och rörliga kostnader som oförutsedda utgifter. När det kommer till privatekonomi är unga vuxna en kategori som hör till riskgruppen. Från att kanske ha bott hemma och studerat till att helt plötsligt ha en lön och egen ekonomi kan bli en stor omställning. Är det dessutom första gången i ett eget boende med allt vad det innebär är det lätt hänt att pengarna tagit slut innan månaden är över om man inte satt sig ned och gjort en budget. Att budgetera och planera sin ekonomi låter inte speciellt roligt men det är en skön känsla när man har koll på sina pengar och inte behöver oroa sig över om pengarna ska räcka till.

För den som tycker att det är svårt att skriva en budget finns det mängder av hemsidor med mallar och information samt appar som går att ladda ned till mobilen. Ibland kan det vara lockande att ta ett lån när lönen tryter men det är sällan en bra väg att gå utan vi rekommenderar en väl genomarbetad budget som inkluderar ett sparande. Där får du också en översikt på hur mycket av din inkomst som går till konsumtion.

Konsumentverket

Många upplever det svårt att skapa en budget och för den som aldrig varit speciellt intresserad av ekonomi kan det kännas motigt att sätta sig ned och försöka få rätsida på sina inkomster och utgifter men det finns hjälp att få. Samtliga kommuner i Sverige får hjälp av Konsumentverket för att kunna ge sina invånare råd och stöd gällande privatekonomi. Du kan således kontakta kommunen och be att få hjälp av en budget- och skuldrådgivare.

Dessa rådgivare ska inte bara vara behjälpliga för de som behöver ha hjälp med att hantera sina skulder de ska även kunna erbjuda information till invånarna som förebygger att man skuldsätter sig. Om det känns lite överkurs att ta kontakt med en rådgivare direkt kan man även hitta information på konsumentverkets hemsida, bland annat i form av nedladdningsbara pdf-filer.

Användningsområden för företagslån

De flesta företag kan hamna i en situation då det behövs extern finansiering. Anledningarna till detta kan vara många och det är långt ifrån alltid som ett företagslån föranleds av en dålig likviditet. Istället handlar det inte sällan om att bolaget i fråga går bra men behöver extern finansiering för att få möjlighet att växa ännu mer. Att expandera eller förnya sitt bolag kan göra så att verksamheten når helt nya nivåer. För detta kan det behöva göras en del investeringar och nytt kapital behöver således komma in. Vill man då inte låna till företaget så får man istället göra en nyemission vilket innebär att man får in nya ägare i sitt aktiebolag. Detta är inte alltid önskvärt och därför glädjer sig många åt att det idag finns många företagslån till aktiebolag att välja mellan. Det dyker hela tiden upp nya företagslån vilket gör att konkurrensen ökar och priserna pressas. Detta gynnar små- och medelstora bolag i behov av finansiering.

Andra användningsområden för företagslån är diverse investeringar. Vissa kan för att få sin verksamhet att kunna växa eller fungera bli tvungen att investera i maskiner. Detsamma gäller nystartade företag som kan behöva göra inköp av varor för att kunna få igång försäljningen. Då kan ett företagslån för nystartat bolag lämpa sig väl. Men man har även möjlighet att ansöka om ett starta eget-lån från Almi. Det finns flertalet vanliga sätt att använda ett företagslån till och dessa tänkte vi går in på mer i detalj nedan.

Inköp av varor eller maskiner

Många företag som lånar pengar gör detta i syfte att köpa in varor. I branscher så som detaljhandeln är det essentiellt att ha tillräckligt med varor på plats för att försäljningen och verksamheten ska fungera. Ibland krävs det även att man bygger upp ett lager av varor och detta kan också vara en anledning till att låna pengar till företag.

Andra verksamheter kräver vissa maskiner för att företaget ska fungera. Att låna pengar för att göra investeringar i maskiner eller verktyg är således vanligt förekommande bland svenska företag. Det finns även de bolag som inte har så stor egen kassa som lånar för att finansiera annan slags utrustning som är viktig för verksamheten.

Marknadsföring

Ett annat användningsområde för företagslån är marknadsföring och PR-kampanjer. För att få ett företag att växa räcker det inte med en befintlig kundkrets. Istället behöver man nå ut till nya kunder som kan hjälpa till att öka omsättningen i verksamheten. Ett vanligt sätt att nå ut till potentiella kunder är via marknadsföring. Marknadsföring kan även stärka varumärkeskännedomen vilket gör att man enklare behåller de kunder man redan har.

Idag finns det flera kanaler för marknadsföring och att bedriva framgångsrika PR-kampanjer kostar i regel en hel del. Då kan extern finansiering bli nödvändig för att bekosta marknadsföringen. Lånar ditt företag i syfte att marknadsföra verksamheten så är det viktigt att redan på förhand ha kännedom om avkastningen. Det gäller att företaget får så kallad “Return of investment” (ROI) för att investeringen ska löna sig och dessutom kunna bekosta ränta och avgifter för företagslånet.

Vanliga sätt att använda företagslån

Förvärva bolag och tillgångar

En annan anledning till varför ett företag kan behöva låna pengar är att man ska förvärva andra bolag eller tillgångar. Företagsförvärv eller M&A (mergers and acqusitions) innebär att ett företag köper ett annat företag alternativt att två eller flera bolag konsoliderar. För detta kan det krävas en större summa pengar och då är de vanligt att man vänder sig till en bank eller långivare. Innan man gör ett företagsförvärv är det dock viktigt att förbereda sig väl. Extra viktigt blir det om du vill vara garanterad ett lån att kunna finansiera förvärvet med. Bland annat bör du kunna redogöra för banken varför bolaget är värt den summa du faktiskt tänkt att ge. Du bör även ha en tydlig och hållbar affärsplan för det nya företaget.

Vid ett företagsförvärv är det ofta inte möjligt att låna till hela köpesumman. Istället brukar man behöva lägga minst hälften av köpesumman kontant. Resterande del kan man låna till genom exempelvis ta ett företagslån utan säkerhet. När ditt företag ska förvärva ett annat bolag eller tillgångar rekommenderas en säljarrevers. En säljarrevers innebär att säljaren erbjuder köparen en avbetalningsplan för en viss del av köpeskillingen.

Löpande kostnader

När det gäller mindre företagslån så är det inte ovanligt att företag lånar för att betala löpande kostnader. Det kan handla om att man har en säsongsbetonad verksamhet som behöver extra kapital under vissa perioder av året. Vet man med sig att bolaget har en ojämn omsättning så kan det vara bra att ansöka om en checkkredit i förebyggande syfte. En checkkredit fungerar ungefär som ett digitalt kreditkort där företaget enbart betalar ränta på den del av kreditutrymmet som används. En sådan här företagskredit kan även användas som en buffert även för de bolag med god likviditet.

Sammanfattning

Om du läst ända hit så har du antagligen förstått att ett företagslån kan användas i flera olika syften. Det ena sättet är inte bättre än det andra utan grunden är att det ska finnas ett likviditetsbehov för att ett företagslån ska tas. Det är även viktigt att bolaget i grunden har en god ekonomi och bra framtidsutsikter. Om du vet med dig att ett företagslån bara är en kortsiktig lösning och mer fungerar som konstgjord andning så kanske du ska fundera på att likvidera bolaget istället.

Innan du ansöker om att låna pengar till ditt bolag bör du även ha en tydlig plan för hur pengarna ska användas. Målet ska vara att företagslånet ska gynna verksamheten. Det kan även vara bra att göra en kalkyl för att se att den förväntade avkastningen överstiger lånets kostnader.

Qred erbjuder brygglån till företag

Riksgälden har fått i uppdrag att driva det garantiprogram, som klubbats igenom av Riksdagen, för små och medelstora företag som drabbats av Corona-krisen. Qred blir det första svenska fintechbolaget som förmedlar brygglån till företagen via programmet.

Garantiprogrammet, som går under namnet Företagsakuten, har i skrivande stund 59 banker och låneinstitut anslutna till sig. Syftet med programmet är att hjälpa företag som fått finansieringsproblem till följd av Corona-krisen. Genom statliga kreditgarantier möjliggörs en utökad långivning då staten delar kreditrisken med bankerna. På så sätt kan fler företag beviljas lån samtidigt som räntorna kan pressas nedåt. Många företag har redan tvingats permittera eller avskeda personal och genom programmet hoppas man kunna hjälpa de företag som är bärkraftiga att ta sig igenom krisen.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Så fungerar Qreds brygglån

Tanken med dessa brygglån är att de ska vara ett tillfälligt stöd till de företag som drabbats hårt av Corona-krisen. Lånen går att ansöka om fram till den sista juni i år eller tills dess att pengarna är slut. En av skillnaderna på brygglånet jämfört med Qreds vanliga företagslån är maxbeloppet. I vanliga fall beviljar Qred lån på upp till en miljon kronor men i detta fall går det att ansöka om ett belopp från 100 000 kronor upp till 5 miljoner kronor i lån. Dessutom är brygglånet amorteringsfritt under de 12 första månaderna för att hjälpa företagen att hålla sig flytande under krisen.

ANSÖK OM BRYGGLÅN

Qreds brygglån till krisdrabbade företag

Krav för att beviljas lån

För att kunna beviljas brygglån via Företagsakuten krävs att ditt företag uppfyller ett par olika kriterier. Bland annat ska företag kunna påvisa att de, på grund av Coronakrisen, drabbats negativt med ett intäktsbortfall på minst 20% som följd. De måste dock vara livskraftiga och inte redan ha tagit ett lån med garanti från Riksgälden. Pengarna får ej användas till utbetalningar av bonusar eller till ”extra” utdelningar.

Ansök om brygglån hos Qred

Det är många företagare som har drabbats av uteblivna inkomster. Restauranger ekar tomma, färre personer botaniserar bland klädhängarna i butikerna och evenemang ställs in. Företagskontot töms snabbt då fasta avgifter som löner och hyra fortfarande måste betalas men intäkterna uteblir. Hos Qred vet man sedan tidigare att företag i behov av likvid medel inte har möjlighet att vänta någon längre tid på att få ett lån beviljat. Man arbetar därför med att göra låneprocessen så snabb som möjligt och när ett lån är beviljat betalas pengarna ut samma dag.

Vill du veta mer om fintechbolaget Qred och deras företagslån utan säkerhet hittar du en recension här på Allt om Företagslån.

Kreditkort för företag

Ett kreditkort för företag är ofta smidigt att ha då du på ett enkelt sätt kan få en samlad faktura över företagets inköp. Vidare är det inte alltid möjligt att betala via faktura och då är ett kreditkort eller ett företagskort en nödvändighet. Kreditkort för företag kan även användas av anställda som har mycket utgifter i tjänsten. Då slipper dina anställda ligga ute med egna pengar samtidigt som man får en bra överblick över alla utgifter. Det gäller dock att man har förtroende för de personer man tilldelar ett kreditkort. Det är nämligen oftast företaget i fråga som står som betalningsansvarig. Således krävs det stor tillit och man bör redan från början sätta upp tydliga riktlinjer för vad som gäller när det kommer till användandet av kortet.

För småföretag eller nystartade företag kan det vara svårt att få ett kreditkort beviljat av storbankerna. Så är även fallet för de mindre bolag som vill ta ett företagslån hos banken. Då kan ett alternativ vara att vända sig till ett finansbolag för en checkkredit istället. En checkkredit har dock inte samma flexibilitet som ett kreditkort då pengarna istället hamnar direkt på företagskontot. Däremot är det en bra lösning för företag som då och då behöver en kreditlina.

Skillnad på kreditkort och företagskort

Det är lätt att tro att kreditkort och företagskort är precis samma sak. Till viss del är det så och det finns såklart även företagskort som är kopplade till ett kreditutrymme. Men många företagskort är vanliga bankkort vilket innebär att de köp som görs med kortet dras direkt från företagskontot. Exempel på sådana kort är Bankkort Business från Swedbank och SEB Commercial debit. Dessa kort har alltså inget kreditutrymme vilket kreditkort för företag har. Med ett kreditkort för företag görs inköpen först och betalning sker först en månad efteråt. Inte sällan är kreditkorten även kopplade till mellan 50-60 dagars räntefri kredit. Du kan alltså enkelt undvika kreditränta genom att alltid betala den månatliga fakturan i tid. Perioden för den räntefria krediten kan även göra det enklare för dig som företagare att planera inköp utifrån bolagets ekonomi.

De företagskort som inte är bankkort är ofta betalkort. Detta innebär att företaget kan handla i princip hur mycket som helst med kortet och sedan betala månaden efter. Ofta finns det ingen övre köpgräns men företaget är istället bundet att återbetala fakturan i sin helhet varje månad. Detta till skillnad från kreditkort där du som företagare kan välja att delbetala fakturan. Väljer du att göra så tillkommer det dock kostnader så som kreditränta. Räntan på ett kreditkort för företag ligger runt 10-25% men kan variera stort mellan olika kreditgivare och banker.

Qred erbjuder checkkredit som alternativ till kreditkort

Jämför kreditkort för företag

Det finns många banker och kreditinstitut som erbjuder kreditkort för företag. Med anledning av detta bör du som företagare alltid jämföra kreditkort för företag innan du bestämmer dig för att göra en ansökan. Det kan nämligen hända att korten skiljer sig mycket både vad det gäller kostnader och diverse förmåner som kortet medför. Det är inte heller säkert att ett och samma kreditkort är bäst för alla företagare. Istället handlar det om att hitta ett kreditkort som passar just dig och ditt företag. Vissa kort har exempelvis mer eller mindre omfattande reseförsäkringar medan andra kort ger rabatt på drivmedel. För att du ska få ut det mesta av ditt företagskort bör du således ställa olika kort mellan varandra. Därefter blir det enklare att ta ett genomtänkt beslut som gynnar både dig och bolaget.

Andra saker som kan vara bra att jämföra när du tittar på olika kreditkort är årsavgift, administrationsavgift, ränta och användbarhet utomlands. Det kan även vara bra att se över hur stort kreditutrymme du har möjlighet att få med de olika korten.

kreditkort för företag

Ränta och avgifter

Oavsett om du skaffar ett kreditkort för företaget eller som privatperson så får du räkna med att det tillkommer en del kostnader. Främst handlar det såklart om krediträntan. Denna behöver du dock enbart betala vid de tillfällen du inte väljer att betala hela beloppet på den faktura du får. Utnyttjar du delbetalningen så kommer kreditränta utgå och denna varierar mellan olika banker och kreditinstitut. En annan vanlig kostnad är årsavgiften för kortet. Vissa banker bjuder på årsavgiften för både företagskort och kreditkort. Andra aktörer kan ta ut en avgift på upp till 600 kr. Om du väljer ett företagskort utan kredit så kan du hos vissa banker få detta gratis som en del i ett företagspaket.

Med ett kreditkort för företaget får du även räkna med att betala aviavgift om du inte väljer att få den månatliga fakturan digitalt. Inte sällan tillkommer det också uttagsavgift och valutaväxlingspåslag. Innan du skaffar ett kreditkort för företaget bör du alltid se över vilka kostnader som tillkommer. På så sätt slipper du bli obehagligt överraskad när kreditkortsfakturan väl dimper ner i posthögen.

Fördelar med företagskort med kredit

Att ha ett företagskort med kredit ger dig och ditt bolag en större flexibilitet när det kommer till betalningar. Du kan exempelvis samla alla utlägg på en och samma faktura samtidigt som du kan undvika en massa onödiga avgifter genom att inte alltid behöva välja faktura som betalningsalternativ. Vidare har ditt företag tillgång till extra likviditet under perioder där intäkterna inte kommer in som förväntat. Detta istället för att behöva använda sig av factoring eller exempelvis låna till aktiebolaget. Med ett kreditkort kan du välja hur stor del av kreditutrymmet du vill nyttja och slippa betala ränta på resterande del. Detta till skillnad mot hur det fungerar med företagslån.

En annan fördel med kreditkort för företag är att korten ofta är utrustade med förmåner och rabatter. Det kan handla om reseförsäkringar, loungeaccess och drivmedelsrabatt. Dessutom förenklas administrationen då allt digitaliseras vilket gör det enklare med kontering av fakturor. Ett företagskort med kredit kan även användas som en förmån för anställda. Det finns nämligen företagskort där betalningsansvaret ligger på den anställde. Då står företaget för kostnader så som årsavgift medan den anställde kan använda kortet så som denne önskar.

Försäkringar till företaget

Oavsett om du just startat ditt egna företag eller är en serieentreprenör så är det viktigt att du har rätt försäkringar till ditt bolag. Detta för att du ska få ett ekonomiskt skydd vid oförutsedda händelser men även för att öka tryggheten för både dig själv, ditt bolag och dina anställda. Att lägga lite mer pengar på rätt försäkringar kan skydda både dig, ditt företag och din egendom. Detta gör att din verksamhet kan fortsätta även när saker inte riktigt går som det är tänkt. Exakt vilka försäkringar du ska teckna beror på en rad olika faktorer. Bland annat vad det är för typ av företag du har samt om du har anställda eller inte. Det kan vara värt att kontakta en försäkringsmäklare för att få en bättre bild av vilket utbud av försäkringar som finns. Men det är också viktigt att jämföra försäkringar innan du bestämmer dig. Här nedan går vi igenom vilka typer av försäkringar som är aktuella för dig med eget företag. Vi berättar även mer ingående om företagsförsäkringar som säljs i paket där flera olika typer av försäkringar ingår. Dock ser inte alla företagsförsäkringar likadana ut. Det är istället vanligt att dessa skiljer sig åt mellan olika försäkringsbolag. En rekommendation är därför att vända sig till flera olika bolag innan man tecknar en företagsförsäkring.

Separata försäkringar till bolaget

För dig som vill göra det enkelt för dig är en företagsförsäkring antagligen det bästa alternativet när du vill skydda din verksamhet. I en företagsförsäkring har flera olika försäkringar bakats ihop för att ge dig och ditt företag ett optimalt skydd. Men du kan såklart även teckna separata försäkringar till ditt företag. Väljer du att göra så så bör du rikta särskilt fokus på följande försäkringar.

Teckna en företagsförsäkring

Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring ger din verksamhet skydd om företaget krävs att betala skadestånd. Det kan handla om skadestånd från leverantörer, kunder eller andra partners. Har du tecknat en ansvarsförsäkring så kommer försäkringsbolaget att hantera förhandlingen åt dig. Om försäkringen även inkluderar rättskydd så har du även möjlighet att anlita en advokat. Detta utan att du behöver betala något extra då försäkringen täcker de juridiska kostnaderna som kan uppstå.

Egendomsförsäkring

En egendomsförsäkring skyddar företagets tillgångar och brukar i regel alltid ingå i försäkringsbolagets företagsförsäkringar. Med en egendomsförsäkring får företaget ersättning vid exempelvis inbrott, vattenläckor eller brand. Det finns många egendomar som kan skadas i dessa fall så som inventarier, maskiner, varor eller datorer. För att verksamheten ska kunna fortlöpa är det viktigt att tillgångarna kan ersättas så fort som möjligt. Därför är en egendomsförsäkring väldigt viktig att ha. Detta gäller även för den som bedriver verksamheten hemifrån då företagets inventarier inte täcks av hemförsäkringen.

Personförsäkring

En egenföretagare har sällan samma skydd och ekonomiska trygghet som den som är anställd. Med anledning av detta så är det lämpligt att som egenföretagare teckna en personförsäkring. Visst skydd ingår i och för sig i de egenavgifter som betalas in till staten. Men skulle du exempelvis bli långvarigt sjuk så finns det stor risk att din verksamhet inte kan fortlöpa. Därför bör du teckna ett personligt försäkringsskydd vilket exempelvis kan göras via olika branschförbund. Då kan du komplettera det basala skydd du redan har med exempelvis en sjukförsäkring eller en olycksfall- och livförsäkring.

Avbrottsförsäkring

Slutligen bör du som företagare även fundera på om en avbrottsförsäkring kanske är nödvändig. En avbrottsförsäkring ger dig skydd om ditt företag exempelvis skulle dragit på sig en egendomsskada. På grund av skadan kan ett avbrott i verksamheten uppstå. Trots avbrottet finns det anställda som måste ha sina löner och fasta kostnader som måste betalas. Har du tecknat en avbrottsförsäkring så kan verksamheten fortsätta genom att försäkringsbolaget ersätter de fasta kostnaderna under tiden verksamheten står still.

Företagsförsäkringar

Avtalsförsäkringar

Har du anställda i ditt företag är det såklart väldigt viktigt att dom är försäkrade under arbetstid. Du som har ett företag som är bundet till ett kollektivavtal måste teckna avtalsförsäkringar för de anställa som du har i bolaget. Är ditt företag inte bundet till ett kollektivavtal så finns det ingen regel som säger att du måste skaffa en avtalsförsäkring. Men det är ändå brukligt för den som är mån om sina anställda. Många försäkringskostnader är dessutom avdragsgilla vilket kan vara bra att ha i åtanke.

Även om ditt företag inte är bunden till ett kollektivavtal så kan det ändå hända att du måste teckna en avtalsförsäkring. Detta då det finns krav på detta för företag inom vissa typer av branscher.

Kompletta företagsförsäkringar

För dig som inte vill lägga tid på att teckna många olika försäkringar till ditt företag finns det färdiga paket. Det är detta som man kallar företagsförsäkringar och innehållet i dessa försäkringar kan variera mellan olika försäkringsbolag. Ofta inkluderar försäkringsbolagets företagsförsäkringar både ansvarsförsäkring, avbrottsförsäkring, egendomsförsäkring, rättskyddsförsäkring och krisförsäkring. Tanken med det här färdiga paketen är att de ska ge dig och ditt företag ett heltäckande skydd.

Beroende på hur stor verksamhet du har och om du har anställda eller ej finns det olika företagsförsäkringar att välja mellan. Vissa försäkringsbolag erbjuder exempelvis speciella företagsförsäkringar för nystartade företag. Priserna mellan de olika paketen varierar beroende på storlek och ersättning som kan betalas ut.

Almis Brygglån under coronakrisen

Många entreprenörer med små- och medelstora företag bevittnar nu sina livsverk försvinna bit för bit. Spridningen av coronaviruset har drabbat fler företag än man trodde var möjligt och för många är konkursen redan ett faktum. Staten har i och för sig kommit med ett stödpaket som ska hjälpa företag under krisen. Men åtgärderna har fått stor kritik för att bland annat innehålla lån med en orimligt hög ränta. För många företag som paketet riktat sig till får det ingen effekt. För inget bolag är beredd att låna med så hög ränta när man inte vet hur länge coronakrisen kommer att pågå. Entreprenörer efterlyser istället “helikopterpengar” och andra åtgärder som inte innebär samma risk. Några som hörsammat kritiken är det statligt ägda bolaget Almi. Almi är främst kända för att erbjuda så kallade starta eget-lån och lån för nystartade företag. Men nu har man även utvecklat Almi Brygglån som ska hjälpa små- och medelstora företag vars finansieringsbehov ökat på grund av cornaviruset spridning. Sytet med lånet är att överbygga den befintliga och kommande perioden av svårigheter och innebär att företag får låna till extra bra och flexibla villkor.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Så fungerar Almi Brygglån

Färsk statistik från Lendo Företagslån visar att andelen småföretag som lånar till likviditet har ökat enormt under de senaste två veckorna. Vanligtvis lånar småföretag ofta för att få möjlighet att expandera sin verksamhet. Men nu har alltså andelen småföretag som lånar till likviditetsfinansiering gått om antalet som lånar till expansion. Detta är ett tydligt tecken på den kris som många branscher just nu befinner sig i. Att vända sig till ett finansbolag för att låna pengar är dock ingen lösning som passar alla. Inte heller att att ansöka om lån hos banken genom den statliga lånegarantin. Med anledning av detta har Almi Företagslån nu utvecklat ett nytt lån kallat Almi Brygglån. Detta lån är speciellt anpassat för att hjälpa småföretag att överbygga den svåra period som vi nu står inför. Således är villkoren extra förmånliga och man har möjlighet att utnyttja både ränteanstånd och amorteringsanstånd redan från dag ett.

Oavsett om du driver en startup eller ett mer etablerat företag så har du möjlighet att ansöka om Almi Brygglån för att klara dig igenom krisen. Dock gäller det att Almi anser att ditt företag var bärkraftigt innan krisen startade. Men även att man tror att ditt bolag klarar sig även efter krisen. Hur mycket varje företag får låna går Almi inte ut med utan man skriver istället att storleken på lånebeloppet föregås av en dialog. Denna dialog utgår från ditt individuella behov samt hur stort intäktsbortfall ditt företag får på grund av spridningen av coronaviruset.

Almi Brygglån

Villkor för brygglånet från Almi

Almi arbetar med individuell räntesättning när det gäller brygglånet. Som högst kan ditt företag komma att få betala en ränta på 4,95%. Löptiden för Almi Brygglån är 12 månader. Dock finns det möjlighet att lägga om brygglånet till ett nytt lån med ordinarie villkor om behovet kvarstår efter löptidens slut. Omläggningen sker då i samråd med Almis rådgivare. Almi Brygglån har ingen uppläggningsavgift vilket innebär att den effektiva räntan inte skiljer sig särskilt mycket från den nominella räntan. Vill du jämföra hur Almi Brygglån står sig från vanliga företag så kan du läsa mer om ränta på företagslån här.

Något som gör Almi Brygglån unikt och som även kommer att underlätta för många småföretag är möjligheten att ansöka om ränte- och amorteringsuppskov. Detta kan man göra i upp till 12 månader. När det gäller lånesumman så har man ingen fast sådan utan vid varje låneansökan utgår man ifrån företagets behov och framtida möjligheter. Dock finns det en gräns för startups som får låna max 500 000 kr. Inför varje låneansökan görs en individuell kreditprövning innan lånet godkänns. Almi ser då bland annat över säkerheter och återbetalningsförmåga.

Så ansöker du om Almis Brygglån

Driver du ett småföretag eller ett medelstort företag som drabbats på grund av corona så kan du ansöka om Almis Brygglån. Detta gäller även dig som redan har ett befintligt lån hos Almi. Låneansökan sker via den digitala e-tjänsten Brygglån som återfinns på Almis hemsida. Där loggar du enkelt in med mobilt BankID och får därefter fylla i uppgifter om ditt företag. När du skickat in din ansökan så kommer du att bli kontaktad av en rådgivare. Tillsammans ser ni över din verksamhets behov via ett digitalt möte.

Almi hanterar låneansökningar skyndsamt och i turordning. Var noga med att bifoga alla dokument som efterfrågas i e-tjänsten för att påskynda handläggningen ytterligare. Har du ytterligare frågor om Almis Brygglån så kan hittar du mer information på deras hemsida. Vid övriga frågor kan du kontakta Almis kundtjänst på 0771-55 85 00.

Likvidation av aktiebolag

En likvidation av aktiebolag sker inte sällan på grund av att aktieägarna vill avveckla verksamheten för att få ut pengar. Det handlar då om en så kallad frivillig likvidation. Innan pengar kan delas ut till aktieägare måste dock alla skulder och företagslån som företaget ha betalas. Först därefter kan eventuellt överskott fördelas. En annan form av likvidation är en tvångslikvidation som föregås av att företaget genom lag tvingats till en likvidation. Det är Bolagsverket som beslutar om en tvångslikvidation och den kan bland annat orsakas av att företagets egna kapital understiger de lagstadgade krav som finns.

Vid likvidation av aktiebolag som är det en speciell utsedd likvidator som sköter avvecklingen av bolaget. Denna likvidator kan antingen utses av Bolagsverket eller av allmän domstol. Detta efter det att bolagsstämman har beslutat om att en frivillig likvidation av aktiebolaget ska ske. I det fall som en tvångslikvidation är aktuell så utses likvidatorn efter det att Bolagsverket tagit beslutet om tvångslikvidation. Under processen med likvidationen ersätter likvidatorn styrelse och firmatecknare.

Krea Företagslån

Så fungerar frivillig likvidation

Vill du få ut överskottet i ditt aktiebolag eller kanske helt enkelt har tröttnat på livet som företagare? Då kan en frivillig likvidation av ditt aktiebolag vara lösningen. Det är möjligt att likvidera sitt aktiebolag själv men det tar lång tid och kan vara tidskrävande. Du får räkna med att processen tar mellan 7-9 månader och det är först därefter som du kan få ut dina pengar. En annan möjlig utväg är snabbavveckling som innebär att man säljer aktiebolaget till ett företag som sköter processen. Du har då möjlighet att få ut pengarna nästan omedelbart men får för detta betala en avgift. Många aktörer på marknaden tar ut ett arvode från 10 000 kr. Hur arvodet ser ut beror på hur stort substansvärde aktiebolaget har. Ett aktiebolag med stort substansvärde kommer att få betala en högre avgift. För att veta exakt hur mycket just du kommer att få betala behöver du skicka in en förfrågan till bolag som arbetar med likvidation. Exempel på sådana svenska företag är VPR, Bolagspartner och CBS. Efter inskickad förfrågan kommer du att få en offert där det framgår hur mycket du kommer att få betala för likvidationen.

Om du inte vill betala någon utomstående part för att genomföra likvidationen av ditt aktiebolag så går det bra att göra det själv istället. Du får då börja med att fatta ett beslut om likvidation på bolagsstämman. Därefter får du fylla i blanketten 832 från Bolagsverket samt betala en avgift på 1100 kr. Har du några frågor under denna process rekommenderar vi dig att ringa Bolagsverket på 0771-670 670. I samband med att du skickar in blanketten till Bolagsverket måste du även bifoga handlingar så som årsredovisning, resultat- och balansrapport samt eventuell revisionsberättelse. Sedan tar processen minst ett halvår innan ditt aktiebolag är upplöst och likviderat. Först då kan du få tillgång till det överskott som finns i aktiebolaget.

Så går en likvidation av aktiebolag till

Tvångslikvidation av aktiebolag

Uppfyller ditt aktiebolag inte de krav som finns så kan företaget tvingas till en likvidation. En tvångslikvidation kan bli aktuell om aktiebolaget exempelvis inte anmält en behörig styrelse, inte inkommit med årsredovisning inom elva månader eller inte anmält någon revisor när så har krävts. Men det finns betydligt fler skäl än så till att Bolagsverket eller allmän domstol kan tvinga ett aktiebolag till likvidation. Vill du se en lista på samtliga rådande krav så rekommenderar vi dig att besöka Bolagsverket.se.

När en tvångslikvidation av ett aktiebolag blir aktuell så kan det vara Bolagsverket som initierar det hela. Men frågan om tvångslikvidation kan även tas upp av såväl styrelse som aktieägare. Även borgenärer, exempelvis långivare som betalat ut ett bolagslån till aktiebolaget kan ta upp frågan om tvångslikvidation. Detta för att man vill få tillbaks sina utlånade pengar då betalning uteblivit.

I samband med att en tvångslikvidation inleds så får aktiebolaget ett likvidationsföreläggande av Bolagsverket. I detta föreläggande framgår det vilka brister som måste åtgärdas i bolaget. Görs inte detta inom den tidsram som framgår så försätts aktiebolaget i likvidation. I vissa fall innebär likvidationsärendet en kostnad på 2700 kr för aktiebolaget. Detta gäller dock inte om det är styrelsen själva som initierat tvångslikvidationen.

Har ditt aktiebolag fått ett likvidationsföreläggande men du vill undvika en likvidation för aktiebolaget så måste du se till att bristerna i bolaget åtgärdas. Gör du inte detta så kommer ett beslut om tvångslikvidation och Bolagsverket utser en likvidator.

Stödpaket ska hjälpa svenska företag

Under en presskonferens i måndags meddelande regeringen att man tagit fram ett stödpaket för svenska företag. Detta för att hjälpa bolag som drabbats av Corona-utbrottet. Stödpaketet på 300 miljarder är inte den första åtgärden som staten tagit för att underlätta för näringslivet i dessa tuffa tider. Sedan innan har man även tagit bort karensdagen som ett led i att få sjuka människor att hålla sig borta från arbetsplatsen. Efter den första åtgärden gick bland annat SAS VD Rickard Gustafson ut och efterfrågade ett regelverk för korttidspermitteringar. Detta efter att ha flygbolaget fått permittera 90% av sin personalstyrka. I det stödpaket som nu tagits fram är korttidspermittering en av flera åtgärder. I denna artikel kan du läsa mer om vad statens krispaket innebär och hur du som företagare kan få stöd och hjälp i denna unika situation.

Krea Företagslån

Det nya reglerna för korttidspermittering

Bland de insatser som staten tagit fram för att hjälpa företag under Corona-utbrottet återfinns alltså nya regler för korttidspermittering. Detta innebär att företag i den mån det går kan undvika att behöva säga upp sina anställda. Istället får de anställda gå ner i tid men behålla största delen av lönen. Detta möjliggörs av att staten går in och betalar hälften av kostnaden vilket bidrar till en minskad lönekostnad för arbetsgivaren. Åtgärden börjar gälla den 7:e april men ersättning kommer att kunna betalas ut retroaktivt från den 16:e mars.

Enligt vad som sades på presskonferensen har alla företag som är i behov av stöd under Corona-utbrottet möjlighet att utnyttja det nya reglerna. Ansökan om stödet sker via Tillvaxtverket.se från och med den 7:e april. Ännu har man inte gått ut med närmre detaljer om hur ansökan ska göras. För att ersättningen ska betalas ut krävs det att Tillväxtverket godkänner ansökan och man meddelar redan nu att handläggningen kommer att ske skyndsamt.

För att få möjlighet till stödet måste företaget i fråga få med sig sina arbetstagare. Minst 70% av de anställda måste gå med på att gå ner i tid så till vida man inte har ett kollektivavtal. Lönetaket för korttidspermittering kommer att ligga på 44 000 kr.

Stödpaket under Corona utbrottet

Uppskov för betalning av skatt och arbetsgivaravgifter

En annan åtgärd som regeringen tagit under Corona-utbrottet är att ge uppskov för betalning av skatt och arbetsgivaravgifter. Vanligtvis ska både preliminärskatt och arbetsgivaravgifter för anställda betalas samtidigt som företagets anställda får sin lön. Pengarna betalas månadsvis in till staten. Men nu har alltså företag möjlighet att avvakta med inbetalning av löneskatt och arbetsgivaravgifter. Detta kan göras under tre månader men efter 12 månader måste pengarna vara staten tillhanda igen. Staten går alltså inte in och täcker kostnaderna utan istället kan uppskovet ses som ett lån från staten.

Möjligheten att skjuta upp skatten börjar gälla från den 7:e april. Men även här gäller åtgärden retroaktivt. Detta innebär att den verksamhet som redan betalt in skatt för föregående tre månader kan få dessa pengar återbetalda. Detta gäller såklart enbart om det finns ett behov och företaget påverkats negativt av Corona virusets framfart. För att få uppskov får företaget i fråga inte ha skatteskulder eller misskött sin ekonomi. Vidare måste företaget kunna påvisa att betalning efter 12 månader kommer vara möjlig. För att ansöka om anstånd hänvisar man till Skatteverkets hemsida.

Sjuklöneansvaret övergår till staten

Slutligen finns det förslag på en åtgärd som innebär att sjuklöneansvaret övergår från arbetsgivaren till staten. Detta skulle i sådana fall gälla under april och maj 2020. I praktiken innebär denna åtgärd att företaget slipper betala sjuklön för de första 14 dagarna som en anställd är sjuk. Dessutom är karensdagen sedan tidigare borttagen. Åtgärden gäller för anställda som blir sjuka men även för dig som ägare om du är anställd i ditt eget aktiebolag.

Källor: Regeringen.se, Tillvaxtverket.se, Breakit.se