Risker med företagslån till nystartat företag

Att låna pengar till ett nystartat företag kan vara lösningen som gör att den nya verksamheten lyfter. Som ny entreprenör tampas man inte sällan med en låg likviditet som gör det svårt att genomföra de satsningar man bedömer vara nödvändiga för att företaget ska få fart. Idag finns det nischade lånebolag som är beredda att låna ut pengar till nya företag oavsett om det handlar om lån till aktiebolag eller lån till handelsbolag. Vänder man sig däremot till storbankerna så är risken stor att man blir nekad ett lån direkt. Storbanker så som Nordea och Swedbank kräver ofta att få se ett bokslut. Vidare ser man det som en alltför stor risk att låna ut pengar till ett företag som ännu inte har den kreditvärdighet man bedömer vara nödvändig för att klara återbetalningen av företagslånet. Men trots att det idag är möjligt för nystartade företag att låna pengar hos nischbanker och lånebolag så finns det risker med företagslån till nystartat företag. Dessa risker tänkte vi ta upp i denna artikel.

Låga garantier ger höga kostnader

När man väljer att ta ett företagslån till sitt nystartade företag så ser man oftast bara till vad som är bäst för stunden. Ett företagslån eller ett starta eget-lån bidrar till ett ekonomiskt handlingsutrymme som gör att man kan vidta de åtgärder som krävs för att få igång verksamheten på riktigt. Det finns mängder med olika användningsområden för företagslån så som investeringar i maskiner, uppbyggande av lager eller rekrytering. Oavsett vad man lånar till är det lätt att glömma av de långsiktiga konsekvenserna som medföljer ett lån. Lånet ska trots allt betalas tillbaks vilket innebär att likviditeten kommer att påverkas under lång tid framöver. Du bör därför alltid vara noga med att inte låna mer än nödvändigt till ditt nystartade företag.

Då nya företag inte kan ge samma garantier till långivaren som mer etablerade bolag kan så kommer lånekostnaderna vara höga. Månadsräntan på lånet sätts bland annat utifrån företagets ekonomiska förutsättningar. Men långivaren ser även till andra faktorer. Ett nystartat företag har varken någon ekonomisk historik eller några säkerheter som långivaren kan ta i beaktning i samband med sin bedömning. Utan garantier kommer prislappen för lånet således att bli hög. Därför bör man alltid tänka igenom beslutet att låna till ett nystartat företag en extra gång. Risken finns att lånets kostnader kommer att påverka likviditeten betydande de närmsta åren.

Risker med företagslån till nystartat företag
Innan du ansöker om ett företagslån till ditt nystartade företag bör du se över de potentiella riskerna som finns med att låna i tidigt skede

Företagslånet kan påverka din privata ekonomi

När du tar ett företagslån utan säkerhet till ditt nystartade företag så kommer långivaren kräva att du som ägare går i personlig borgen för lånet. Detta för att säkerställa att man får tillbaks de utlånade pengarna även om företaget skulle hamna på obestånd. Personlig borgen innebär att du som privatperson åtar dig ansvaret att betala tillbaks lånet om företaget inte klarar av att göra det. Ditt borgensåtagande innebär alltså att du ,om det vill sig riktigt illa, kan bli personligt ansvarig för återbetalningen av företagslånet. Du måste då med dina privata pengar både betala ränta, amortering och avgift för lånet. Ett borgensåtagande kan även komma att påverka din egna kreditvärdighet då skulden som företaget har kommer att finnas med i ditt UC-register. För att undvika detta kan man välja att ta ett företagslån med Creditsafe istället.

Minskad förhandlingsfrihet

Som nystartat företag kan det vara svårt att få låna till låg ränta och bra lånevillkor. Du kommer att uppleva en minskad förhandlingsfrihet gentemot om du hade ansökt om företagslån till ett etablerat företag. Men trots att förutsättningarna att förhandla inte är dom bästa så bör du ändå inte se bort från förhandlingen helt. Att bara kasta sig in i ett låneavtal kan stå sig dyrt och återbetalningen av lånet kommer trots allt löpa under en lång tid och påverka likviditeten i bolaget. Har du en bra budget och en sund affärsidé så finns det all anledning att jämföra företagslån mellan olika långivare för att få en lägre ränta. Ett sätt att göra detta är att vända sig till en låneförmedlare för företagslån. Om du gör en låneansökan via en låneförmedlare så som Lendo, Bestrate eller Fakturino så når din ansökan ut till flera olika långivare. Detta ökar dina chanser att få bra lånevillkor samtidigt som långivarna får konkurrera om att ha ditt företag som kund. Att andra lånebolag visar sig villiga att låna ut pengar till ditt företag kan dessutom ge ringar på vattnet som kan leda till fler offerter från andra långivare.

Så skickar du ett inkassokrav

Har du problem med att dina kundfakturor inte betalas i tid? Då är du inte ensam. Faktum är att nästan hälften av alla de fakturor som skickas av små- och medelstora företag i Sverige betalas för sent. Driver du ett mindre aktiebolag eller handelsbolag så kan förseningarna sätta käppar i hjulet för själva verksamheten. Som småföretagare är man ofta beroende av att alla intäkter kommer in i tid. Får man då inte in de summor man fakturerat så kan man bli tvungen att ta ett företagslån för att lösa den ekonomiska situationen. Inte nog med kreditförlusten som medföljer en försenad betalning. Förseningarna leder dessutom till extra administrativa kostnader och tar tid från själva kärnverksamheten. Med anledning av detta kan det vara dags för dig att ta tag i problemet och visa för dina kunder att försenade betalningar inte accepteras. Ett sätt att göra detta är att börja skicka ut inkassokrav till de företag och personer som inte betalar din faktura i tid.

Använda inkassobolag eller skicka själv?

När du väl bestämt dig för att ta tag i problemet och börja skicka ut inkassokrav så finns det två olika sätt att gå tillväga. Det ena är att själv sköta hanteringen av inkassokraven. Detta är fullt möjligt men kommer att ta både tid och energi i anspråk. Dels måste du hålla koll på alla regler som gäller och samtidigt kommer du att få lägga betydligt större fokus på administrativt arbete. Något som inte kommer att vara gynnsamt för din verksamhet. Vi rekommenderar istället att du tar kontakt med ett inkassobolag eller ett kredithanteringsföretag. Väljer du ändå att skicka ut ett eget inkassokrav så vill vi understryka vikten av att du följer de regler som återfinns i inkassolagen.

Det finns mångainkassobolag att vända sig till i Sverige. Några exempel är Intrum, Visma, Sergel och Svea. Hur processerna ser ut hos respektive bolag varierar men oavsett vilket inkassobolag du vänder dig till så får du hjälp av personal som uteslutande arbetar med att få kunder att betala. Vidare slipper du själv lägga tid på att driva in skulderna samt slipper ta diskussionen om skulden med din kund.

Skicka inkassokrav
Att skicka inkassokrav är ett effektivt sätt att driva in skulder till företaget

Så går processen till

När du väl kontaktat ett inkassobolag för att få hjälp att driva in en skuld så är det första som händer att ärendet registreras. Därefter får din kund ett kravbrev från inkassobolaget. Utöver själva grundskulden tillkommer då dröjsmålsränta, eventuella påminnelseavgifter samt en lagstadgad inkassokostnad. Är det så att betalning fortfarande uteblir efter det att kunden mottagit inkassokravet så kommer inkassobolaget att se över kundens ekonomi. Därefter gör man en värdering av kundens situation och tar beslut om eventuella åtgärder. En sådan åtgärd kan vara en betalningsplan som passar kundens ekonomi. Hittar man ingen lösning tillsammans med kunden så skickas ärendet vidare till Kronofogden. Allt detta sköts alltså av inkassobolaget vilket gör att du sparar väldigt mycket tid.

Kostnad för att använda inkasso

Hur mycket kostnaden är för att använda sig av inkasso beror på vilket inkassobolag du vänder dig till. Ibland grundar sig priset i storleken på den fordran det gäller. I andra fall betalar du en årsavgift eller en abonnemangskostnad. Hos de flesta inkassobolag får du dock betala en kostnad oavsett om du i slutändan får betalt för din faktura eller inte. Vilket upplägg som lämpar sig för just dig och ditt företag kan bara du svara på. Vi rekommenderar att du hör av dig till flera olika kredithanteringsföretag och ber om en offert. På så sätt kan du i lugn och ro se vilket företag som erbjuder dig bäst pris samt vilken prismodell som passar bäst för ditt bolag.

Utmana banken med Zmarta Företagslån

Zmarta är en av Sveriges främsta låneförmedlare och man har sedan starten i februari 2019 hjälpt tusentals svenskar att få förmånligare lånevillkor. Med anledning av detta förknippar de flesta Zmarta med jämförelse av privatlån men faktum är att Zmarta erbjuder betydligt fler tjänster än så. Bland annat kan Zmarta hjälpa dig att hitta bättre elavtal och billigare försäkringar. Utöver detta är man även en låneförmedlare för företagslån. Och även om denna tjänst länge stått i skuggan av mer etablerade aktörer så som Krea och Kompar så är jämförelsetjänsten av företagslån något som Zmarta ständigt arbetar med att förbättra. Detta märks inte minst på alla nya långivare som ansluter sig till tjänsten. Bara under de senaste månaderna har långivare så som mynt, Credinord och Fedelta anslutit sig som samarbetspartner till Zmarta. Med andra ord har du bättre förutsättningar än någonsin att hitta ett förmånligt företagslån genom Zmarta Företagslån.

Zmarta företagslån
Hitta ett förmånligare företagslån med hjälp av Zmartas jämförelsetjänst

Så hjälper Zmarta dig att hitta bäst företagslån

Zmarta är en tjänst från Zmarta Group som är en del av Freedom Finance kreditservice AB. I samma koncern ingår även tjänster så som Elskling.se och Insplanet. Zmarta agerar själv inte långivare utan är istället en låneförmedlare som hjälper dig att jämföra företagslån från olika finansbolag och kreditgivare. I skrivande stund samarbetar man med elva olika långivare vilka återfinns här nedan:

Tjänsten som Zmarta erbjuder är helt kostnadsfri och du som företagare binder dig inte till något genom att använda dig av jämförelsetjänsten. Genom att ansöka om ett företagslån utan säkerhet via Zmarta Företagslån når din ansökan ut till elva olika långivare. Zmarta tar enbart en kreditupplysning som sedan samtliga anslutna finansbolag får ta del av. Detta gör att ditt företags kreditvärdighet inte påverkas mer än nödvändigt av en ansökan. Under låneprocessen bistår Zmartas kunniga rådgivare dessutom med hjälp vilket underlättar processen.

BESÖK ZMARTA

Gör en låneansökan hos Zmarta

Vill du öka ditt företags chanser att få ett företagslån med låg ränta och bra villkor så kan du med fördel använda dig av Zmartas jämförelsetjänst. Alla företag kan ansöka om ett företagslån oavsett bolagsform eller storlek på önskat lånebelopp. Du ansöker direkt på Zmartas hemsida genom att fylla i hur mycket ditt företag vill låna samt vilken återbetalningstid som önskas. Därefter får du fylla i dina uppgifter och identifiera dig med BankID.

Zmarta skickar sedan vidare din låneansökan till samtliga anslutna långivare som får göra en samlad bedömning av ditt företags ekonomi. Därefter återkommer långivarna med låneerbjudande och du kan själv gå igenom förslagen för att se vilken aktör som erbjuder ditt företag bäst villkor. När du gjort ditt val så får du signera skuldebrev innan pengarna sätts in på ditt företagskonto.

Har ditt företag betalningsanmärkningar så behöver inte detta automatiskt leda till en nekad ansökan. Så länge ditt bolag har god ekonomi i övrigt så kan du även få erbjudande om företagslån med betalningsanmärkningar via Zmartas jämförelsetjänst. Detsamma gäller betalningsanmärkningar på den eller de personer som går i borgen för företagslånet.

Konkurserna bland Sveriges företag minskar

Varje månad presenterar UC konkursstatistik som grundar sig på inrapporterade konkurser från svenska företag. Statistiken omfattar de flesta typer av bolag så som aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda firmor och andra juridiska personer. Genom att ta del av den månatliga statistiken får man en bild av hur klimatet för svenska företag ser ut. Den senaste statistiken gäller oktober månad och i motsats till vad många kanske tror så minskar konkurserna jämfört med oktober förra året. Detta trots den pågående pandemin som satt många svenska bolag på pottkanten.

Minskade konkurser trots pandemi

Den färska statistiken från UC vittnar om en minskning av konkurserna med 36% i jämförelse med samma period förra året. Även när det gäller perioden januari till oktober så kan man se en minskning från föregående år. Detta trots den pågående pandemin och det faktum att många företag fått se sin omsättning försvinna delvis eller helt. Minskningen av konkurser i oktober gäller i nästan alla branscher och även i restaurangbranschen som annars varit väldigt utsatt under coronautbrottet. I våras ökade däremot konkurserna stort inom specifika branscher så som hotell- och restaurangbranschen och inom detaljhandeln. Ett svar på varför konkurserna är tillbaks på normalnivåer igen kan vara att de svagare bolagen redan fick se sig besegrade i våras. En annan anledning till att inte fler bolag nu kursar trots den situation vi befinner oss i kan vara de kraftiga statliga stödåtgärderna.

Genom statens stöd till företag har många svenska bolag använt sig av möjligheten till korttidspermittering. Vidare har många företag haft stor hjälp av att staten tagit över sjuklöneansvaret. Även aktörer för företagslån till småföretag har dragit sitt strå till stacken för att hjälpa svenska bolag så gott det går. Sedan i våras har det även varit möjligt för företag som drabbats hårt av coronakrisen att ansöka om Alims Brygglån. Sammantaget verkar alltså alla dessa stödåtgärder och andra insatser hjälpt för att hålla konkursnivåerna på en normal nivå.

minskade konkurser
Trots den pågående pandemin så minskar konkurserna bland svenska företag.

Bättre konkursläge i många branscher

Konkursläget ser bättre ut i de flesta branscher och även den hårt drabbade restaurangbranschen ser ut att ha en tillfällig bättring. Ett svar på detta kan vara att de uteblivna gästerna från i våras återkom under sommaren. Frågan är dock om detta ska räcka nu när vi ser en andra våg av pandemin som resulterar i att allt fler väljer att stanna hemma och äta för att undvika social kontakt. Dessutom har Regeringen infört ett förbud mot alkoholförsäljning från klockan 22:00 vilket självklart kommer att påverka krögarnas verksamhet negativt. Och även om konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen minskade med 8% i oktober jämfört med samma månad förra året så har konkurserna inom branschen totalt ökat med 40% i år.

En bransch som inte följer trenden över minskade konkurser under föregående månad är transportsektorn. Istället för att minska har konkurserna här ökat med 11% jämfört med oktober förra året. Även på helåret ser det dystert ut för denna sektor vilket såklart kan förklaras av den pågående pandemin. För företag som drabbats hårt av coronautbrottet finns det stöd att få från staten. Det finns även möjlighet att låna till aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. Men detta ska såklart enbart ses som en tillfällig lösning som man kan använda sig av till omsättningen tagit fart igen.

Låna mellan företag

Det är många som inte ser något problem med att låna mellan företag. Men faktum är att man bör akta sig innan man lånar mellan företag hur som helst. Det finns nämligen en lagstiftning om låneförbud i aktiebolagslagen vilket gör att vissa lån räknas som ”förbjudna lån”. Anledningen till att dessa lån är förbjudna är för att skydda aktiebolagets kapital samt att förhindra att företagsägare använder oskattade medel för att konsumera privat. Det är dock inte alla lån mellan företag som är förbjudna och det tänkte vi gå in på närmre i denna artikel. Att låna ut pengar från sitt företag till en annan oberoende verksamhet kan nämligen vara ett gynnsamt sätt att få in kapital. Många gånger har man då möjlighet att få betydligt högre ränta än om man låter pengarna ligga på ett sparkonto.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Låna pengar mellan två oberoende företag

Huruvida det är möjligt att låna mellan företag beror dels på vilka bolagsformer det handlar om samt vad syftet till lånet är. I denna första del tänkte vi gå igenom lån mellan företag där utlåningen sker mellan två oberoende företag samt där syftet med utlåningen är att få intäkter via ränta. Dessa lån sker vanligtvis mellan två aktiebolag. Ett lån till aktiebolag från ett annat aktiebolag är tillåtet om lånet är kopplat till kommersiella villkor. Det vill säga att det finns en tydlig avbetalningsplan med marknadsmässig ränta. Det är först när dessa villkor är på plats som reglerna i aktiebolagslagen uppfylls och utlåning är tillåtet.

Varför ett företag vill låna ut pengar till ett annat företag är för att möjligheterna att få hög ränta oftast är bättre än för andra typer av sparande. Således kan utlåningen fungera som en bra placering av aktiebolagets pengar. För det företag som lånar är skälen annorlunda. Då handlar det vanligtvis om att man har svårigheter att få ett vanligt företagslån och väljer att låna av ett annat aktiebolag för att kunna finansiera en expansion eller en startup-fas. För de företag som vill låna pengar av andra bolag finns det även plattformar för detta att använda sig av. Bland annat Toborrow erbjuder en plattform där långivare och låntagare kan mötas via lånebaserad crowdfunding.

Notera att det alltid finns en risk att ett lån mellan företag räknas som ett otillbörligt lån. Det är därför viktigt att vara noggrann och läsa på om vad som gäller för kommersiella lån. Om exempelvis inte räntan ses som skälig eller marknadsmässig så riskerar lånet att räknas som förtäckt lön eller utdelning vilket får skattemässiga konsekvenser. Vidare riskerar ägaren till företaget att straffas med böter eller till och med fängelse.

Låna mellan företag
Ska man låna mellan företag måste man se upp så man inte gör ett förbjudet lån som strider mot aktiebolagslagen

Förbjudna lån mellan företag

Det finns många situationer då det råder låneförbud vid lån mellan aktiebolag. Ett exempel på ett förbjudet lån är ett lån som ges till VD, delägare, styrelseledamöter eller anhöriga till bolagsmännen. Det är alltså inte tillåtet för ett företag att låna ut pengar till dess ägare. När det gäller lån mellan moderbolag och dotterbolag så finns det ett undantag i lagen för koncernlån. I de flesta fall är det alltså möjligt för bolag inom koncernen att låna pengar av varandra. Men det gäller då att bolaget som lånar pengar också kan betala skulden i tid. Sker inte detta så riskerar lånet att betraktas som en förtäckt utdelning. Med anledning av detta är det alltid bra att rådgöra med en revisor först.

Ett annat undantag i låneförbudet är småaktieägarlån. Om en aktieägare och eventuella anhöriga äger 1% eller mindre av företagets aktier så finns det möjlighet att låna av bolaget. Det gäller då att lånet är kopplat till villkor och marknadsmässig ränta och således utgör ett kommersiellt lån. Detta undantag gäller dock inte om aktieägaren även är styrelseledamot eller styrelseordförande.

När det gäller lån till enskilda firmor så gäller andra regler eftersom den enskilda firman och dess ägare redan har en ekonomi som går in i varandra. Således kan du exempelvis låna ut privata pengar till din enskilda firma och vice versa.

Mynt har lanserat smart företagskort

Mynt är ett fintechbolag som för de allra flesta förknippas med flexibla företagslån och företagskrediter. Men bolaget utvecklar även andra finansiella tjänster och senast ut är ett smart företagskort som vänder sig till startups och små- och medelstora företag. Mynts betalkort har nyligen lanserats i stängd betaversion och du som driver företag kan via Mynts hemsida göra en intresse anmälan för ”early access” till kortet.

Mynts smarta företagskort är resultatet av en stor satsning och i samband med lanseringen av kortet väljer fintechbolaget även att ta in pengar från befintliga ägare så som Svea Ekonomi och Luminar Ventures. Enligt Mynts VD Baltsar Sahlin ska pengarna användas till att finansiera fortsatt expansion i Sverige men även till teknikutveckling. Vidare berättar Sahlin till DI Digital att Mynt även ska påbörja en internationell lansering. Detta efter framgångarna i Sverige där man på kort tid lockat till sig 5000 kunder till sin digitala checkkredit.

FinansbolagLånebeloppLöptidInfoUtan UCAnsök
10 000 - 1 000 000 kr3-18 månLÄS MERJAFÅ OFFERT
Allmänna villkor

Betalkort specifikt designat för småföretag

Mynts nya företagskort är inte som vilket betalkort som helst. Istället har man arbetat hårt för att genom företagskortet förenkla småföretagares vardag. Bland annat är kortet kopplat till en smidig och enkel utgiftshantering. Detta innebär att kortanvändaren direkt kan ta utlägg med kortet och sedan fotografera kvittot för köpet via Mynts app. Därefter sköter systemet resten så att transaktionen exporteras direkt till företagets bokföringssystem. Via appen finns en rad bokföringssystem och banker integrerade så som exempelvis Visma och Fortnox. Detta förenklar utgiftshanteringen och sparar tid för dig som företagare.

Mynts smarta betalkort är även kopplat till en rad förmåner. I den tillhörande appen kan du direkt få anpassade erbjudanden från en rad av partners som är anslutna till Mynt. Exakt hur dessa erbjudanden ser ut har vi dessvärre inte kunnat få någon information om ännu.

Med Mynts smarta företagskort kan du förenkla utgiftshanteringen och fylla på med kredit vid behov

Anpassat kreditutrymme vid behov

Du som driver en startup eller ett mindre företag som inte har något kreditbehov kan nyttja Mynts företagskort enkom för betalkortsfunktionen. Kortet är då prepaid med företagets egna pengar. Har ditt bolag däremot behov av ett kreditutrymme så kan du enkelt utnyttja en flexibel kredit. Vilket kreditutrymme ditt företag beviljas kan du snabbt och smidigt se direkt i Mynts app som är kopplad till kortet.

Utöver det nya betalkortet som med all säkerhet kommer att bli uppskattat av många småföretagare så erbjuder Mynt även flexibla företagslån och företagskrediter. Hos Mynt lånar du utan dolda avgifter och kommer igång på bara 3 minuter. Mynt erbjuder företagslån till aktiebolag och handelsbolag. Det handlar om företagslån utan UC vilket gör att både ditt företag och du som ägare slipper någon förfrågan hos UC.

Företagslån utan personlig borgen

Den vanligaste säkerheten i samband med företagslån är personlig borgen. Personlig borgen innebär att firmatecknare, ägare eller extern VD går i god för företaget och tar på sig betalningsansvaret vid utebliven betalning. Då detta innebär ett stort ansvar så är det många företagare som efterfrågar företagslån utan personlig borgen. Något som i realiteten enbart är aktuellt för aktiebolag. När det gäller handelsbolag och enskilda firmor blir man nämligen automatiskt ansvarig för de skulder som finns i företaget. Driver du en verksamhet i sådan bolagsform så är det alltså inte möjligt att ansöka om ett företagslån utan personlig borgen.

Företagslån till aktiebolag utan personlig borgen är inte särskilt vanligt. Långivare behöver nämligen någon form av säkerhetslina vid utlåningen. Med personlig borgen som säkerhetskrav minskar långivaren kreditrisken och kan med större säkerhet veta att man får tillbaks sina utlånade pengar. Företagslån utan personlig borgen innebär att långivaren tar en större risk vilket också yttrar sig i högre ränta och avgift för företaget som lånar.

Krea Företagslån

Så fungerar företagslån utan personlig borgen

Om du av någon anledning vill ta ett företagslån utan personlig borgen så finns det ett par alternativ. Någon form av säkerhet får du dock räkna med att lämna när du ska låna pengar till små- och medelstora företag. Detta oavsett om du tar ett företagslån med personlig borgen eller inte. Ett alternativ är att lämna säkerhet i form av en så kallad skötselborgen. En skötselborgen fråntar inte dig som ägare ansvar för företagets skulder vid utebliven betalning. Däremot är ansvaret begränsad till en specifik summa eller en särskild skuld.

Ett annat alternativ till personlig borgen är företagshypotek eller företagsinteckning. Detta innebär att företagets egendom ställs som säkerhet i samband med utlåningen. Skulle företaget i fråga inte betala sina skulder så har fordringsägaren/banken rätt att ta av företagets egendom för att kompensera den uteblivna betalningen. Detta gäller dock inte all egendom. Exempelvis omfattas inte ägares privata egendom av avtalet. Istället gäller det enbart lös egendom som hör till verksamheten i fråga.

Företagslån utan personlig borgen
Företagslån utan personlig borgen förutsätter ofta andra typer av säkerheter

Företagskredit utan personlig borgen

Ett enklare sätt att undvika personlig borgen är att ansöka om en företagskredit (även kallad checkkredit). En företagskredit utan personlig borgen kan liknas vid ett kreditkort för en privatperson. Företaget ansöker helt enkelt om ett kreditutrymme och sedan betalar man ränta och avgifter för den del av krediten som nyttjas. Eftersom vi i Sverige har väldigt låga konkursnivåer så finns det flertalet kreditgivare som är villiga att erbjuda småföretag en mindre checkkredit utan personlig borgen. En företagskredit utan personlig borgen kan även användas i förebyggande syfte för att vara väl förberedd om ett temporärt likviditetsbehov skulle uppstå i verksamheten.

I Sverige har du som företagare möjlighet att vända dig till både banken och alternativa långivare för att ansöka om en checkkredit. Bland de alternativa långivare som erbjuder företagskredit återfinns Fakturino, mynt och Qapitala. Tänk på att jämföra olika aktörer emellan innan du väljer att ansöka om en företagskredit. Genom att jämföra kontraktsränta och dispositionsränta kan du enkel sänka månadskostnaden för krediten.

Tips när du vill låna till företag utan borgen

Att hitta ett bra och billigt företagslån utan personlig borgen är inte det enklaste. Åtminstone inte för den som vill låna till företag helt utan säkerheter. Därför är det alltid bättre om du kan tänka dig att lämna någon form av pant. Detta kommer dessutom göra att du kan låna till ditt företag med lägre ränta och bättre villkor. Är du ändå fast besluten om att inte gå i personlig borgen när företaget lånar pengar så bör du vara väl förberedd innan du vänder dig till långivaren. Bland annat bör du kunna visa upp en genomarbetad affärsplan och ha en tydlig vision av verksamhetens framtid. Det är även viktigt att du kan påvisa för långivaren att företaget har den finansiella styrka som krävs för att kunna betala tillbaks skulden i tid.

När du letar efter långivare som erbjuder företagslån utan personlig borgen bör du även vara kritisk i ditt granskande. En större efterfrågan efter denna typ av firmalån gör nämligen att fler oseriösa aktörer drar sig till marknaden. Se därför till att välja en långivare med transparenta avgifter och villkor.

Låna ut pengar till företag

I tider när räntorna är låga är det många svenskar som letar alternativa placeringar för sina besparingar. Och för att öka avkastningen på sina besparingar måste man ibland se utanför de mer traditionella sparprodukterna. Ett alternativt sätt att investera sina pengar på är att låna ut pengarna till företag. Detta går dels att göra via börsen genom att man köper företagsobligationer. Men det är även möjligt att låna ut pengar till företag genom så kallad crowdlending som inte sällan kan ge en ränta upp till 15%. Crowdlending sker via digitala plattformar där investerare och företag möts. Crowdlending ska inte förväxlas med crowdfunding som har en helt annan innebörd. Exempel på aktörer som erbjuder en plattform för crowdlending är Toborrow, Kameo och Tessin. Dessa bolag kan du vända dig till om du inte vill låna ut pengar till företag på egen hand.

Toborrow erbjuder crowdlending

Bättre avkastning men hög risk

Om du väljer att låna ut pengar till företag via en plattform så som den som erbjuds hos Toborrow så är avkastningen ofta god. Du kan räkna med en årsränta mellan 5-15% beroende på hur stor risk du är villig att ta. Dessutom kan du låna ut pengarna både via eget kapital och via ditt företags kapital. Hos de flesta crowdlending bolag som även är låneförmedlare för företagslån kan du låna ut alltifrån 100 kr till flera miljoner. Att avkastningen är god vid denna typ av utlåning råder det inga tvivel om. Däremot är risken ofta väldigt hög. Det är därför viktigt att du skapar dig en diversifierad portfölj när du sysslar med denna typ av placeringar. Detta innebär att du aktivt måste arbeta med att få ner risken. Detta gör du genom att investera i flera olika företag som ligger på olika risknivåer.

Fördelen med att gå via en crowdlending plattform när du lånar ut pengar till företag är att risken ofta blir snäppet lägre än om du investerar pengarna själv. Däremot bör du vara medveten om att de flesta aktörer tar ut avgifter för sin tjänst. Detta gör att din totala avkastning automatiskt blir något lägre än om du investerar pengarna på egen hand.

Vad du bör tänka på när du lånar ut

Väljer du att låna ut pengar till företag på egen hand så är det viktigt att du är väl insatt i ekonomin hos de företag du lånar ut till. Innan du investerar dina pengar bör du granska företaget i fråga. Se över företagets verksamhet och be om information om omsättning, befintliga skulder samt vilka tillgångar som finns. Inte bara för att kunna ta ett beslut om huruvida du ska låna ut pengarna eller inte. Detta är även relevant för att du ska kunna bedöma risk kontra belöning. Är räntan låg i förhållande till de risker som finns så bör du avstå från att låna ut dina pengar. Du bör även vara medveten om att det aldrig finns någon garanti för att du ska få tillbaks dina utlånade pengar.

Om du lånar ut pengar till mer än ett företag behöver du tänka på diversifieringen. Se till att sprid dina risker genom att låna ut pengar till företag med olika riskprofil. Något annat du bör fundera på är vilken löptid som lämpar sig för lånet/lånen. Om du vet med dig att du har behov av dina pengar inom snar framtid bör du välja en kort löptid.

Att låna ut pengar till företag kan ge god avkastning men innebär också en stor risk

Låna ut pengar till eget företag

Vad gäller då om man vill låna ut pengar till sitt eget företag? Som de flesta vet så är det inte möjligt att låna pengar av sitt aktiebolag. Detta är ett så kallat förbjudet lån vars syfte är att skydda företagets kapital. Det är inte heller möjligt för ägares närstående att låna pengar av bolaget. Att som ägare låna ut pengar till sitt aktiebolag är däremot tillåtet. Du får låna ut hur stora summor du vill till ditt aktiebolag – så länge behovet av kapital finns. Vidare måste lånet ha en marknadsmässig ränta och denna ränta är avdragsgill för ditt bolag. Du som privatperson får räkna med att skatta 30% på de intäkter du gör på utlåningsräntan.

Att sätta en marknadsmässig ränta när du lånar ut pengar till ditt aktiebolag kan vara svårt. Men man brukar säga att räntan bör ligga 1-3% över statslåneräntan. Du kan även se vad finansbolag och kreditinstitut tar ut för ränta för liknande lån. Jämför företagslån för att se vilka aktuella räntor som gäller. Vad du ska akta dig för är att ta ut en för hög ränta då det riskerar att ses som en dold utdelning. Något som kommer ge konsekvenser för dig rent skattemässigt. Utöver att sätta en marknadsmässig ränta för lånet bör du även upprätta ett avtal. I avtalet ska det framgå hur stort belopp aktiebolaget lånat av dig samt vilken ränta och amortering som gäller.

Låna pengar till företagsköp

Företagsköp eller företagsförvärv är ett effektivt sätt att komma igång med en verksamhet. Men det är också en bra strategi för det bolag som snabbt vill växa och ta marknadsandelar. Denna typ av tillväxtstrategi är långt ifrån ovanlig och kan dessutom appliceras i både små och stora verksamheter. Genom att köpa ett företag som redan är etablerat får man tillgång till både kundbas, nätverk och en fungerande- och inarbetad affärsidé. Även om man som privatperson kan köpa ett företag så är det vanligaste tillvägagångssättet att ett företag köper ett annat företag. För att finansiera företagsförvärvet krävs det ofta ett företagslån eller annan typ av finansiering.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Så fungerar företagsförvärv

Ett företagsförvärv kan gå till på flera olika sätt beroende på vad det är för typ av bolag du ska köpa. Det finns även bra eller mindre bra tillvägagångssätt beroende på hur ekonomin och uppbyggnaden i ditt egna företag ser ut. Så innan du ansöker om ett företagslån för att finansiera affären bör du gå igenom vilka alternativ du har.

Köp av aktiebolag

Om företaget du tänkt att förvärva drivs i bolagsformen aktiebolag så har du möjlighet att köpa upp samtliga aktier i bolaget. Genom att göra så tar du över ansvaret för det förvärvade bolaget. Detta innebär bland annat att du tar över förpliktelser så som redan skrivna avtal och befintliga lån. När ett företag köper upp ett annat företag på detta sätt betalas ingen vinstskatt av säljaren i samband med affären. Med anledning av detta brukar de flesta säljare föredra detta alternativ framför en så kallad inkråmsaffär. Som köpare tar du dock en risk då ansvaret för företaget direkt går över till dig. Om du tänkt köpa ett aktiebolag bör du därför göra en ”due diligence” först vilket kan liknas vid en företagsbesiktning.

Inkråmsaffär (köp av tillgångar)

Ett annat sätt att förvärva ett aktiebolag eller annat typ av bolag är att göra en inkråmsaffär. Vid en sådan affär förvärvar du enbart tillgångarna som finns i företaget. Du köper således inte hela företaget utan enbart inkråmet. Det kan exempelvis handla om produktsortiment, domäner, utrustning eller andra typer av tillgångar. Fördelen med en inkråmsaffär är att du inte behöver ta något juridiskt ansvar för vad som hänt i bolaget tidigare. Den som väljer att sälja inkråmet i sitt företag får räkna med att betala vinstskatt vid affären. Något som inte krävs vid försäljning av hela aktiebolaget.

Köp av enskild firma eller Handelsbolag

Att förvärva ett Handelsbolag fungerar lite annorlunda än vid köp av aktiebolag. I denna typ av bolagsform så har man inte aktier på samma sätt. Istället får du köpa andelar i bolaget. Du kan antingen köpa samtliga andelar eller bara andelar av en utvald bolagsman. Precis som vid köp av ett aktiebolag tar du över hela det juridiska ansvaret om du köper samtliga andelar av ett Handelsbolag.

När det gäller köp av enskild firma så är det idag inte möjligt att köpa hela firman. Istället får du köpa inkråmet (den enskilda firmans tillgångar). Detta innebär också att du slipper ansvar för den enskilda firmans förfaranden.

Företagslån är en lämplig finansieringsform för dig som ska köpa ett företag

Företagslån för företagsköp

Den som tänkt genomföra ett företagsköp får ofta räkna med att betala en stor summa pengar. Detta då man i regel köper en verksamhet som redan är etablerad och har goda intäkter. För att en potentiell säljare ska överväga att sälja en verksamhet som går bra krävs det incitament. Ett sätt att finansiera ett företagsköp är att använda sig av sparade pengar. Det är dock långt ifrån alla företagare som har den likviditet som krävs för att kunna genomföra ett lyckat företagsförvärv. Därför är det många som vänder sig till banker och långivare när det är dags att genomföra affären.

Företagslån för företagsköp är väldigt vanligt men kommer med vissa krav. Bland annat brukar långivare kräva att du själv kan finansiera kontantinsatsen som inte sällan ligger på 50% av köpeskillingen. Vidare kommer den bank eller det finansbolag du väljer att låna hos antagligen vilja se en affärsplan. Utöver detta är det bra om du själv kan förekomma med prognoser för hur framtida resultat och utveckling kommer att se ut. Det är även viktigt att du själv gått igenom företagets ekonomi och verksamhet. Dels för att undvika tråkiga överraskningar men även för att kunna bedöma hur mycket företaget är värt. Detta är garanterat något långivaren kommer göra i samband med att man får in din låneansökan. Då är det bra att redan innan veta att man har svar på de frågor som kommer att ställas.

Hur mycket får jag låna?

Oavsett om du tänkt köpa ett stort eller litet företag så är företagslån en passande finansieringsform. Det finns många olika finansbolag i Sverige som erbjuder företagslån utan säkerhet till små- och medelstora bolag. Inte sällan kan du låna alltifrån 10 000 kr upp till 10 000 000 kr. Dock gäller det att din verksamhet klarar av att hantera återbetalningen av lånet. Detta är något som grundligt analyseras i samband med den kreditbedömning som långivaren gör i samband med ansökningstillfället. För att bli beviljad ett större företagslån krävs en god återbetalningsförmåga. Vidare är det viktigt att du har ordning i företagets finanser.

Om det företagsförvärv du tänkt göra inte är av den större storleken så finns det möjlighet att ta ett mindre företagslån. Detta brukar vara möjligt även för ett företag med sämre kreditscore. Det finns exempelvis ett fåtal långivare på marknaden som erbjuder företagslån med betalningsanmärkningar. Dock är det alltid viktigt att du själv vet med dig att ditt bolag kommer att kunna hantera återbetalningen av lånet.

Skillnaden mellan UC och kreditupplysning

Många svenskar har uppfattningen att UC och kreditupplysning är samma sak. Så är inte fallet och därför tänkte vi på Allt om Företagslån gå igenom skillnaden. Vi vet att det finns en oro bland många företagare att en kreditupplysning automatiskt innebär framtida svårigheter att få lån. Denna oro är ofta obefogad och idag är det inte ens möjligt att bli beviljad ett lån utan att en kreditupplysning först tagits. Detta oavsett om det gäller privatlån eller företagslån. Däremot finns det olika kreditupplysningsföretag och beroende på vilket företag långivaren använder sig av kan kreditupplysningen påverka din framtida kreditvärdighet mer eller mindre.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Vad innebär en kreditupplysning?

En kreditupplysning är ett dokument där en enskild privatperson eller ett företags ekonomiska uppgifter finns samlade. Kreditupplysningar tillhandahålls av kreditupplysningsföretag så som UC, Creditsafe, Bisnode och Safenode. Långivare, myndigheter och företag som har ett legitimt skäl att inhämta ekonomisk information om en specifik person eller ett specifikt företag kan beställa en kreditupplysning från ett av dessa företag. Med legitimt skäl menas att det måste finnas en rimlig anledning till varför informationen inhämtas. Det kan exempelvis handla om att ditt företag gjort en låneansökan hos ett finansbolag. Då har finansbolaget ett legitimt skäl att inhämta ekonomisk information om företaget och personerna bakom. Det kan även handla om att en privatperson ska hyra en lägenhet och hyresvärden vill försäkra sig om att personen i fråga klarar av att betala hyran.

Uppgifter som framkommer i en kreditupplysning

Kreditupplysningar från olika kreditupplysningsföretag kan se olika ut. Men generellt så är det samma uppgifter som framkommer i samtliga kreditupplysningar. Det handlar bland annat om deklarerad inkomst, befintliga skulder, betalningsanmärkningar, fastighetsinnehav, civilstatus och förfrågningar. Uppgifter som tillsammans ger en samlad bild över personen- eller företagets ekonomi. Informationen som finns i kreditupplysningen kommer från myndigheter så som Skatteverket men även från Folkbokföringsregistret och Bolagsverket.

Skillnad UC och kreditupplysning
UC och kreditupplysning är inte samma sak. Faktum är att det finns många företag i Sverige som ger ut kreditupplysningar.

Varför tar långivaren en kreditupplysning?

I Sverige måste långivare och banker enligt lag genomföra en noggrann kreditprövning innan ett lån kan beviljas. Om detta finns mer att läsa mer i Konsumentkreditlagen. Anledningen till varför lagen ser ut som den gör är för att skydda konsumenten. Genom att långivaren tar en kreditupplysning kan man göra en bättre riskbedömning innan utlåning sker. På så sätt får man reda på om personen eller företaget har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att få låna. Skulle denna riskbedömning inte göras riskerar långivaren att låna ut pengar som man sedan inte får tillbaka. Det sätter också privatpersonen eller företaget i en ogynnsam situation då dessa kan dra på sig betalningsanmärkningar. Att inte kunna återbetala ett lån enligt avtalad betalplan innebär även extra kostnader i form av påminnelseavgifter, förseningsavgifter och inkassokrav.

Att en långivare inhämtar en kreditupplysning på det företag som vill låna pengar är alltså en försiktighetsåtgärd som skyddar både långivaren och företaget som vill låna. Det går heller inte att undvika kreditupplysningen i fråga. Däremot kan man välja långivare utifrån vilket kreditupplysningsföretag långivaren använder. Detta för att undvika för många förfrågningar i sin UC.

Vad är UC?

Även om många tror att UC är synonymt med kreditupplysningar så är det alltså inte så. UC står för Upplysningscentralen som är ett företag som idag ägs av Asiakastieto Group. UC ägdes tidigare av de svenska storbankerna varför också dessa väljer att använda just UC i samband med kreditprövning. UC tillhandahåller kreditupplysningar om både företag och privatpersoner. Men företaget gör betydligt mer än så. Bland annat driver man den stora söktjänsten Allabolag.se där vem som helst har möjlighet att hämta ut bolagsinformation. Trots detta så är det främst kreditupplysningar som vi svenskar tänker på när vi hör UC.

Det är främst banker och större låneinstitut som använder sig av UC i samband med kreditprövning. När en kreditupplysning inhämtas hos UC så skapas en förfrågan i personen- eller företagets register. Det är denna förfrågan som många svenskar gärna vill undvika i samband med att man tar lån. Många förfrågningar hos UC leder nämligen till ett sämre kreditbetyg. En eller två förfrågningar gör ingen skillnad men samlar ditt företag på sig fler förfrågningar än så så riskerar man att bli nekad större lån i framtiden. Med anledning av detta är det många som väljer att ansöka om företagslån utan UC. När man vänder sig till en långivare som inte använder sig av UC så sker kreditprövningen istället med hjälp av kreditupplysning från Creditsafe eller Bisnode. Dessa upplysningar dyker inte upp som förfrågningar i din eller ditt företags UC.

Fotnot: Förfrågningar hos UC ligger kvar i registret i 12 månader.