Varje månad presenterar UC konkursstatistik som grundar sig på inrapporterade konkurser från svenska företag. Statistiken omfattar de flesta typer av bolag så som aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda firmor och andra juridiska personer. Genom att ta del av den månatliga statistiken får man en bild av hur klimatet för svenska företag ser ut. Den senaste statistiken gäller oktober månad och i motsats till vad många kanske tror så minskar konkurserna jämfört med oktober förra året. Detta trots den pågående pandemin som satt många svenska bolag på pottkanten.

Minskade konkurser trots pandemi

Den färska statistiken från UC vittnar om en minskning av konkurserna med 36% i jämförelse med samma period förra året. Även när det gäller perioden januari till oktober så kan man se en minskning från föregående år. Detta trots den pågående pandemin och det faktum att många företag fått se sin omsättning försvinna delvis eller helt. Minskningen av konkurser i oktober gäller i nästan alla branscher och även i restaurangbranschen som annars varit väldigt utsatt under coronautbrottet. I våras ökade däremot konkurserna stort inom specifika branscher så som hotell- och restaurangbranschen och inom detaljhandeln. Ett svar på varför konkurserna är tillbaks på normalnivåer igen kan vara att de svagare bolagen redan fick se sig besegrade i våras. En annan anledning till att inte fler bolag nu kursar trots den situation vi befinner oss i kan vara de kraftiga statliga stödåtgärderna.

Genom statens stöd till företag har många svenska bolag använt sig av möjligheten till korttidspermittering. Vidare har många företag haft stor hjälp av att staten tagit över sjuklöneansvaret. Även aktörer för företagslån till småföretag har dragit sitt strå till stacken för att hjälpa svenska bolag så gott det går. Sedan i våras har det även varit möjligt för företag som drabbats hårt av coronakrisen att ansöka om Alims Brygglån. Sammantaget verkar alltså alla dessa stödåtgärder och andra insatser hjälpt för att hålla konkursnivåerna på en normal nivå.

Minskade konkurser
Trots den pågående pandemin så minskar konkurserna bland svenska företag.

Bättre konkursläge i många branscher

Konkursläget ser bättre ut i de flesta branscher och även den hårt drabbade restaurangbranschen ser ut att ha en tillfällig bättring. Ett svar på detta kan vara att de uteblivna gästerna från i våras återkom under sommaren. Frågan är dock om detta ska räcka nu när vi ser en andra våg av pandemin som resulterar i att allt fler väljer att stanna hemma och äta för att undvika social kontakt. Dessutom har Regeringen infört ett förbud mot alkoholförsäljning från klockan 22:00 vilket självklart kommer att påverka krögarnas verksamhet negativt. Och även om konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen minskade med 8% i oktober jämfört med samma månad förra året så har konkurserna inom branschen totalt ökat med 40% i år.

En bransch som inte följer trenden över minskade konkurser under föregående månad är transportsektorn. Istället för att minska har konkurserna här ökat med 11% jämfört med oktober förra året. Även på helåret ser det dystert ut för denna sektor vilket såklart kan förklaras av den pågående pandemin. För företag som drabbats hårt av coronautbrottet finns det stöd att få från staten. Det finns även möjlighet att låna till aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. Men detta ska såklart enbart ses som en tillfällig lösning som man kan använda sig av till omsättningen tagit fart igen.