Att låna pengar till ett nystartat företag kan vara lösningen som gör att den nya verksamheten lyfter. Som ny entreprenör tampas man inte sällan med en låg likviditet som gör det svårt att genomföra de satsningar man bedömer vara nödvändiga för att företaget ska få fart. Idag finns det nischade lånebolag som är beredda att låna ut pengar till nya företag oavsett om det handlar om lån till aktiebolag eller lån till handelsbolag. Vänder man sig däremot till storbankerna så är risken stor att man blir nekad ett lån direkt. Storbanker så som Nordea och Swedbank kräver ofta att få se ett bokslut. Vidare ser man det som en alltför stor risk att låna ut pengar till ett företag som ännu inte har den kreditvärdighet man bedömer vara nödvändig för att klara återbetalningen av företagslånet. Men trots att det idag är möjligt för nystartade företag att låna pengar hos nischbanker och lånebolag så finns det risker med företagslån till nystartat företag. Dessa risker tänkte vi ta upp i denna artikel.

Låga garantier ger höga kostnader

När man väljer att ta ett företagslån till sitt nystartade företag så ser man oftast bara till vad som är bäst för stunden. Ett företagslån eller ett starta eget-lån bidrar till ett ekonomiskt handlingsutrymme som gör att man kan vidta de åtgärder som krävs för att få igång verksamheten på riktigt. Det finns mängder med olika användningsområden för företagslån så som investeringar i maskiner, uppbyggande av lager eller rekrytering. Oavsett vad man lånar till är det lätt att glömma av de långsiktiga konsekvenserna som medföljer ett lån. Lånet ska trots allt betalas tillbaks vilket innebär att likviditeten kommer att påverkas under lång tid framöver. Du bör därför alltid vara noga med att inte låna mer än nödvändigt till ditt nystartade företag.

Då nya företag inte kan ge samma garantier till långivaren som mer etablerade bolag kan så kommer lånekostnaderna vara höga. Månadsräntan på lånet sätts bland annat utifrån företagets ekonomiska förutsättningar. Men långivaren ser även till andra faktorer. Ett nystartat företag har varken någon ekonomisk historik eller några säkerheter som långivaren kan ta i beaktning i samband med sin bedömning. Utan garantier kommer prislappen för lånet således att bli hög. Därför bör man alltid tänka igenom beslutet att låna till ett nystartat företag en extra gång. Risken finns att lånets kostnader kommer att påverka likviditeten betydande de närmsta åren.

Risker med företagslån till nystartat företag
Innan du ansöker om ett företagslån till ditt nystartade företag bör du se över de potentiella riskerna som finns med att låna i tidigt skede

Företagslånet kan påverka din privata ekonomi

När du tar ett företagslån utan säkerhet till ditt nystartade företag så kommer långivaren kräva att du som ägare går i personlig borgen för lånet. Detta för att säkerställa att man får tillbaks de utlånade pengarna även om företaget skulle hamna på obestånd. Personlig borgen innebär att du som privatperson åtar dig ansvaret att betala tillbaks lånet om företaget inte klarar av att göra det. Ditt borgensåtagande innebär alltså att du ,om det vill sig riktigt illa, kan bli personligt ansvarig för återbetalningen av företagslånet. Du måste då med dina privata pengar både betala ränta, amortering och avgift för lånet. Ett borgensåtagande kan även komma att påverka din egna kreditvärdighet då skulden som företaget har kommer att finnas med i ditt UC-register. För att undvika detta kan man välja att ta ett företagslån med Creditsafe istället.

Minskad förhandlingsfrihet

Som nystartat företag kan det vara svårt att få låna till låg ränta och bra lånevillkor. Du kommer att uppleva en minskad förhandlingsfrihet gentemot om du hade ansökt om företagslån till ett etablerat företag. Men trots att förutsättningarna att förhandla inte är dom bästa så bör du ändå inte se bort från förhandlingen helt. Att bara kasta sig in i ett låneavtal kan stå sig dyrt och återbetalningen av lånet kommer trots allt löpa under en lång tid och påverka likviditeten i bolaget. Har du en bra budget och en sund affärsidé så finns det all anledning att jämföra företagslån mellan olika långivare för att få en lägre ränta. Ett sätt att göra detta är att vända sig till en låneförmedlare för företagslån. Om du gör en låneansökan via en låneförmedlare så som Lendo, Bestrate eller Fakturino så når din ansökan ut till flera olika långivare. Detta ökar dina chanser att få bra lånevillkor samtidigt som långivarna får konkurrera om att ha ditt företag som kund. Att andra lånebolag visar sig villiga att låna ut pengar till ditt företag kan dessutom ge ringar på vattnet som kan leda till fler offerter från andra långivare.