Att expandera ett företag kan vara kostsamt. Det kan exempelvis handla om inköp av nya maskiner, nyanställning eller något annat som kostar en hel del av firmans kapital. Då kan ett företagslån vara en bra lösning.

I denna artikel kommer vi att gå igenom varför ett företagslån kan vara en bra lösning för dig som driver ett företag som är i en expanderingsfas.

Olika anledningar till att ta ett företagslån

Ett företag kan expandera på många sätt och det kan finnas flera olika anledningar till att man är i behov av ett företagslån. Oftast handlar det om nyanställning, expandering av lokaler eller större inköp av sådant som är nödvändigt för att ta företaget framåt.

Nedan kommer vi att gå igenom mer detaljerat, de vanligaste anledningarna till varför ett företagslån kan vara aktuellt och hur ett företagslån kan vara till hjälp vid sådana situationer.

Anställa mer personal

Om man behöver anställa fler personer till företaget måste man också betala fler löner. Ett sätt att kompensera för företagets likviditet innan den ligger på plus igen är att ta ett företagslån.

Inköp av nya maskiner

En annan situation där ett företagslån kan vara aktuellt är när man behöver köpa ny utrustning, till exempel maskiner eller större utrustning. Det handlar oftast om stora summor, och för små och medelstora företag finns det inte alltid likviditet i företaget. Då kan ett lån till företaget vara en bra lösning.

Allt om Företagslån bakgrund

Uppköp av andra bolag

Det finns också fall där företag förvärvar andra företag. I det här fallet är det vanligtvis nödvändigt att betala en stor summa pengar för företagets köp.

Tanken med att förvärva ett annat bolag kan vara att man vill expandera den nuvarande verksamheten, eller att man vill dela upp företagets fokus och inriktning. Att låna pengar till företagsköp är vanligt förekommande inom de flesta branscher.

expandera med företagslån
Är ditt företag inne i en expansionsfas så kan ett företagslån bidra med den likviditet som krävs

Var kan man ta ett företagslån?

När man är i behov av ett lån till företaget så kan man alltid ansöka om lån hos sin bank. Men det finns också andra sätta att hitta företagslån än via storbankerna.

Idag är det vanligt att jämföra företagslån online och det finns en hel del finansbolag och kreditgivare som sysslar med just företagslån. Exempel på sådana aktörer är Froda, mynt och Capital Box. Det finns även låneförmedlare för företagslån som man kan vända sig till när man behöver låna till aktiebolag eller annat typ av bolag.

Ofta när det handlar om företagslån så är det relativt stora summor som avses och därför krävs det även att företaget är kreditvärdigt eller har så pass stor likviditet att det anses säkert att låna ut pengar till bolaget. Långivaren genomför alltid en kreditbedömning i samband med att en låneansökan inkommer. Ofta sker denna i samarbete med UC men det finns även långivare som erbjuder företagslån utan UC. Det handlar då främst om företagslån med Creditsafe och Bisnode.

Om man är i behov av att ta ett lån till företaget så bör man också vara säker på att man kan betala tillbaka skulden i tid. Alla företag har olika ekonomiska förutsättningar och därför bör man vara noga med att ta ett lån med en avbetalningstid och amortering som passar.

Ett företagslån sträcker sig ofta mellan 10.000 kronor – 5 miljoner kronor. Återbetalningstiden brukar vanligtvis ligga runt 1 -24 månader, men det beror på vilket belopp det handlar om. När man tecknar lånet krävs det ofta att någon eller några personer ur företaget går i borgen för lånet.

Vilken typ av expansion är möjlig?

En annan sak som är bra att tänka på är vilken typ av expansion som faktiskt är möjlig och rimlig för företaget. Om man är inne i en expansionsfas så bör man alltid ha i åtanke att expansionen man gör ska vara sund och utförbar inom en rimlig tid.

Det finns flera olika typer av expansioner lämpliga för olika situationer. Det kan handla om långsamt växande expansioner som är lämpliga för låg risk, där tillväxten sker organiskt i form av nya medarbetare, nätverk och marknadsföring. Man kan också utöka sitt produktsortiment för att öppna upp nya kundbaser.

Högriskstrategin är att förvärva ett konkurrerande företag, vilket kommer att minska tillverkningskostnaderna per enhet och potentiellt sätta högre priser. Man kan också komma in på en helt ny marknad. Det kan vara mycket lönsamt, men det kräver mer kapital. Ett annat alternativ kan vara att hitta en partner, vilket är fördelaktigt eftersom expansionsrisken då kan delas.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Ha kontroll på kassaflödet

När man expanderar kan man förvänta sig att företagskostnaderna kommer att öka före intäkterna. Detta är något man bör planera för. Att kontrollera kassaflödet är viktigt och att förstå när en expansion visar sig vara lönsam. Det är också nödvändigt att förstå vilka resurser ditt företag har för framtida möjligheter.

Det viktiga är att vara helt förberedd i form av god likviditet innan expansionen träder i kraft. I dessa fall, eftersom interna resurser inte alltid är tillräckliga, använder företag ofta företagslån för att finansiera en expansion.