Att sälja sina fakturor som företagare har många fördelar. Den största fördelen är att du får betalt snabbare och att du samtidigt kan vara mer flexibel med kredittiden för dina kunder. När du säljer en faktura via ett företag som erbjuder factoring så skickar de ut fakturan till kunden och tar hand om allting gällande fakturan som exempelvis frågor eller påminnelser. Med anledning av ovanstående så minskar det administrativa arbetet för ditt företag och du kan i stället fokusera på jobbet.

Välj vilka fakturor du vill sälja

Nästan alla företag som köper fakturor erbjuder sina kunder att välja vilka fakturor de vill sälja. Att sälja enskilda fakturor kan vara ett bra alternativ för de företag som vill få pengar snabbt eller om det kan finnas en hög kreditrisk med en faktura och företaget behöver en extern part som kan ta den risken.

Om man som företag väljer att bara sälja enskilda fakturor finns det en hög risk att kostnaden blir mycket högre än om du tecknar ett avtal för att sälja flera fakturor.

Sälja fakturor
Det finns många fördelar att sälja sina fakturor till ett factoringbolag
Allt om Företagslån bakgrund

Sälja förfallna fakturor

Faktum är att det finns företag som också köper förfallna fakturor. Villkoren fastställs då av det finansbolag eller den bank som tillhandahåller tjänsten. Förfallna fakturor skiljer sig inte mycket från ej förfallna fakturor eftersom banken eller finansbolaget fortfarande kommer att avgöra om ett köp av fakturan är intressant.

Om du kan sälja en försenad faktura beror mer på din kunds förmåga att betala, och ja, om den är försenad kanske deras förmåga är något sämre än att sälja fakturan före schemat. Att sälja en faktura som har förfallit kallas också för fakturabelåning, vilket en del företag erbjuder som köper fakturor.

Vanligtvis fungerar fakturabelåning som så att du ingår ett avtal med en bank eller ett finansföretag. Du skickar sedan din faktura via e-post till din bank och får sedan svar om den godkänner lånet. De måste alltid kontrollera kundens betalningsförmåga, och beroende på hur kundens ekonomi ser ut återkommer de med olika alternativ som kan vara aktuella. Populära företag som köper fakturor i Sverige är Fakturino och Mynt. Factoring är ett bra alternativ till exempelvis företagslån eller checkkrediter.

Kostnader för att sälja fakturor

Kostnaden för att sälja fakturor beror på flera faktorer, och de flesta företag som köper fakturor kommer att göra individuella utvärderingar baserat på kundrelationer och på fakturorna. De faktorer som vanligtvis påverkar kostnaden är mängden fakturaköp, fakturabeloppen samt hur hög kreditrisk kunden anses ha. Frekventa avgifter ligger mellan 2% och 5% av fakturavärdet, plus årliga avgifterna för tjänsten.

Få företag som köper fakturor har publicerade priser utskrivna på sina hemsidor, i stället måste du kontakta dem individuellt. I de flesta fall är det enklaste sättet att fylla i formuläret på webbplatsen och de kommer att kontakta dig senare. Många företag anger individuell prissättning baserat på ditt företags specifika förhållanden. När kreditföretaget kontaktar dig så bör du alltid vara noga med att läsa igenom reglerna i avtalet för att undvika oväntade avgifter.

Kostnaden för att sälja fakturor beror vanligtvis på antalet fakturor du vill sälja under ett år (fakturaköpskvantitet), fakturastorlek (fakturabelopp) och risken att dina kunder inte betalar fakturan (kreditrisk).