Har du problem med att dina kundfakturor inte betalas i tid? Då är du inte ensam. Faktum är att nästan hälften av alla de fakturor som skickas av små- och medelstora företag i Sverige betalas för sent. Driver du ett mindre aktiebolag eller handelsbolag så kan förseningarna sätta käppar i hjulet för själva verksamheten. Som småföretagare är man ofta beroende av att alla intäkter kommer in i tid. Får man då inte in de summor man fakturerat så kan man bli tvungen att ta ett företagslån för att lösa den ekonomiska situationen. Inte nog med kreditförlusten som medföljer en försenad betalning. Förseningarna leder dessutom till extra administrativa kostnader och tar tid från själva kärnverksamheten. Med anledning av detta kan det vara dags för dig att ta tag i problemet och visa för dina kunder att försenade betalningar inte accepteras. Ett sätt att göra detta är att börja skicka ut inkassokrav till de företag och personer som inte betalar din faktura i tid.

Använda inkassobolag eller skicka själv?

När du väl bestämt dig för att ta tag i problemet och börja skicka ut inkassokrav så finns det två olika sätt att gå tillväga. Det ena är att själv sköta hanteringen av inkassokraven. Detta är fullt möjligt men kommer att ta både tid och energi i anspråk. Dels måste du hålla koll på alla regler som gäller och samtidigt kommer du att få lägga betydligt större fokus på administrativt arbete. Något som inte kommer att vara gynnsamt för din verksamhet. Vi rekommenderar istället att du tar kontakt med ett inkassobolag eller ett kredithanteringsföretag. Väljer du ändå att skicka ut ett eget inkassokrav så vill vi understryka vikten av att du följer de regler som återfinns i inkassolagen.

Det finns mångainkassobolag att vända sig till i Sverige. Några exempel är Intrum, Visma, Sergel och Svea. Hur processerna ser ut hos respektive bolag varierar men oavsett vilket inkassobolag du vänder dig till så får du hjälp av personal som uteslutande arbetar med att få kunder att betala. Vidare slipper du själv lägga tid på att driva in skulderna samt slipper ta diskussionen om skulden med din kund.

Skicka inkassokrav
Att skicka inkassokrav är ett effektivt sätt att driva in skulder till företaget

Så går processen till

När du väl kontaktat ett inkassobolag för att få hjälp att driva in en skuld så är det första som händer att ärendet registreras. Därefter får din kund ett kravbrev från inkassobolaget. Utöver själva grundskulden tillkommer då dröjsmålsränta, eventuella påminnelseavgifter samt en lagstadgad inkassokostnad. Är det så att betalning fortfarande uteblir efter det att kunden mottagit inkassokravet så kommer inkassobolaget att se över kundens ekonomi. Därefter gör man en värdering av kundens situation och tar beslut om eventuella åtgärder. En sådan åtgärd kan vara en betalningsplan som passar kundens ekonomi. Hittar man ingen lösning tillsammans med kunden så skickas ärendet vidare till Kronofogden. Allt detta sköts alltså av inkassobolaget vilket gör att du sparar väldigt mycket tid.

Kostnad för att använda inkasso

Hur mycket kostnaden är för att använda sig av inkasso beror på vilket inkassobolag du vänder dig till. Ibland grundar sig priset i storleken på den fordran det gäller. I andra fall betalar du en årsavgift eller en abonnemangskostnad. Hos de flesta inkassobolag får du dock betala en kostnad oavsett om du i slutändan får betalt för din faktura eller inte. Vilket upplägg som lämpar sig för just dig och ditt företag kan bara du svara på. Vi rekommenderar att du hör av dig till flera olika kredithanteringsföretag och ber om en offert. På så sätt kan du i lugn och ro se vilket företag som erbjuder dig bäst pris samt vilken prismodell som passar bäst för ditt bolag.