Den pågående coronapandemin har lämnat få företag obemärkta. Företag inom de flesta branscher har fått se sin omsättning minska i sviterna av pandemin. Detta vittnar inte minst kreditupplysningsföretaget Synas färska statistik om. Där framkommer det att antalet konkurser i Sverige ökade med 14,5% i december jämfört med samma period föregående år. Som man kanske kunnat ana så är det restaurangbranschen som drabbats hårdast. Detta bland annat på grund av de hårda restriktionerna som innebär att restauranger inte får servera alkohol efter klockan 20:00. Under hela förra året stod restaurangbranschen för flest konkurser under elva av årets tolv månader. Men restaurangbanschen är långt ifrån den enda bransch som påverkats negativt av spridningen av Covid-19. Och med anledning av detta tog staten fram ett stödpaket för svenska företag under förra året. Det handlade om diverse stöd som nu förlängs i och med den fortsatta spridningen av viruset.

Förlängt omställningsstöd

Ett av de stöd som regeringen tog fram till svenska företag under föregående år var omställningsstödet. Detta stöd riktade sig till de aktiebolag, handelsbolag och andra bolag som hade en minskad nettoomsättning under mars och april jämfört med motsvarande månader året innan. Samma stöd gällde för perioderna maj, juni och juli men med några justeringar kring vad som krävdes för att få stödet. Omställningsstödet kunde sökas av firmatecknare eller behörig företrädare via Skatteverkets hemsida.

Nu har regeringen valt att förlänga omställningsstödet vilket gör att företag kan söka stöd för perioderna augusti-oktober, november-december samt januari-februari. Hur stort omsättningstapp som gäller för att bli beviljad stödet varierar beroende på period. Men det handlar om ett omsättningstapp på minst 30-40%. Stödet kommer gå att sökas retroaktivt från den 15 februari 2021. Innan du ansöker om omställningsstöd för ditt företag bör du först se efter om du når upp till kriterierna för att få omställningsstöd. En större skillnad som skett i omställningsstödet är att enskilda firmor nu kan ansöka om det. Något som inte var möjligt att göra när de första stödpaketen kom.

Regeringen förlänger stöd till företag
Regeringens stöd till svenska företag förlängs nu till 2021

Fortsatt möjlighet till korttidspermittering

Ett annat stöd till företag som regeringen tog fram under 2020 var stöd för korttidsarbete. Under förra året användes detta stöd av många svenska företag som drabbades av tillfälliga ekonomiska problem under pandemin. Stödet för korttidspermittering innebar att företag kunde låta sina anställda gå ner i tid samtidigt som man fick ekonomiskt stöd från staten. Stödet var kopplat till en del villkor så som att företaget skulle ha drabbats av oförutsedda ekonomiska svårigheter samt att arbetsgivaren först hade vidtagit andra åtgärder för att minska kostnaderna. Vidare gällde stödet för korttidsarbete enbart aktiebolag, föreningar och stiftelser. Således fanns det ingen möjlighet för enskilda firmor att ansöka om det tillfälliga stödet från staten.

Nu har regeringen bestämt att förlänga stödet för korttidspermittering till 2021. Något som kommer som en lättnad för många svenska företag som har möjlighet att ta sig igenom krisen utan att behöva se sitt livsverk gå i kras. Därtill kan man behålla sina anställda och slipper ta företagslån för att kunna betala ut lönerna. Även om det finns fortsatt möjlighet till korttidspermittering så kommer subventionsgraden att minska från och med april. De nya reglerna för korttidsstöd kommer att träda i kraft nu i februari. Vill du veta mer om vilka åtgärder staten tar för att stötta svenska företag under 2021 så återfinns dom på Regeringens hemsida.