Det absolut enklaste sättet att komma igång med en verksamhet är att starta en enskild firma. Dels då man slipper kapitalkravet men även för att det är helt kostnadsfritt. Vidare behöver man inget separat företagskonto eller något organisationsnummer. En enskild firma är nämligen ingen egen juridisk person så som ett aktiebolag är. Däremot kan det finnas fördelar med att ombilda en enskild firma till ett aktiebolag när verksamheten växer. Detta då man i ett aktiebolag har möjlighet att ta ut lågbeskattad utdelning. Det är dessutom en mer gynnsam bolagsform för den som har anställda. Med ett aktiebolag behöver du inte heller ta samma personliga ansvar som du måste göra om du driver en enskild firma. Vill du byta bolagsform från enskild firma till aktiebolag så finns det ett par saker du inte får missa. Annars är risken stor att du får betala onödig skatt. I denna artikel går vi igenom steg för steg hur du ska gå tillväga för att ombilda din enskilda firma till aktiebolag på bästa sätt.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Då ska du byta bolagsform till aktiebolag

Innan du bestämmer dig för att byta bolagsform från enskild firma till aktiebolag så bör du försäkra dig om att det verkligen är det bästa att göra i din situation. När det gäller de ekonomiska skälen så finns det oftast ingen anledning att byta bolagsform om du inte tjänar över brytpunkten. Brytpunkten för statlig inkomstskatt år 2021 är 537 200 kr. Om du inte tjänar mer än så så kommer du ändå inte kunna utnyttja förmånen med utdelning till låg skatt som ett aktiebolag möjliggör. Tjänar du mer än brytpunkten så kommer du i ett aktiebolag kunna ta ut utdelning till 20% skatt enligt 3:12 regeln. Hur stor utdelning du kan ta till låg skatt beror på hur stort utdelningsutrymmet i ditt bolag är.

Ett annat skäl att byta bolagsform till aktiebolag är att du ska ta in anställda. Det är betydligt enklare att ha anställda i ett aktiebolag än i en enskild firma. Det kan även vara dags att ombilda till aktiebolag om du tänkt ta ett företagslån. I ett aktiebolag är du nämligen inte automatiskt ansvarig för företagets skulder så som du är i en enskild firma. Däremot kan det ändå krävas personlig borgen av dig om du tar ett företagslån utan säkerhet. Och då kommer du ändå indirekt vara personligt återbetalningsskyldig om aktiebolaget hamnar på obestånd och inte återbetalar lånet i tid.

ombilda enskild firma till aktiebolag
Det kan finnas anledning för dig att ombilda din enskilda firma till ett aktiebolag

Tänk på detta innan du ombildar till aktiebolag

För att du ska kunna skapa ett aktiebolag måste du ha minst 25 000 kr att investera i företaget. Detta kallas för kapitalkrav och är en summa du får vara beredd att förlora om bolaget i framtiden skulle gå i konkurs. Att driva ett aktiebolag kommer även att innebära högre sociala avgifter för dig. Vidare får du räkna med kostnader för bokföring och redovisning om du inte sitter på dessa kunskaper själv.

Så går bytet till aktiebolag till

Första steget – skapa ett aktiebolag

När du är redo att byta från enskild firma till aktiebolag så är det dags att starta ett aktiebolag. Detta sker på verksamt.se där du får skicka in en anmälan om att starta aktiebolag. Detta innebär bland annat att du måste skicka in ett bankintyg som visar att du betalt det aktiekapital som krävs. Du ska även registrera ditt bolag med namn och kommer då att få ett organisationsnummer. Därefter måste du bland annat få godkännande för moms och F-skatt. Allt kan göras online och du får i regel ett godkännande inom en vecka. Ansökan och registreringen kostar 1900 kr.

Ett annat alternativt är att köpa ett befintligt lagerbolag. Ett lagerbolag är ett färdigt aktiebolag som startats i syfte att säljas vidare till någon annan. Vid köp av lagerbolag slipper du all administration då allt redan är färdigställt. Det enda du behöver göra är att byta namn och ledamöter. Nackdelen är att den som säljer lagerbolaget vill ha betalt för det.

Andra steget – flytta din enskilda firma

När du väl skapat ditt aktiebolag så är det dags att flytta din enskilda firma. För att undvika skatt i samband med bytet så är det bästa tillvägagångssättet att låta ditt nystartade företag köpa den enskilda firmans tillgångar. Detta bör ske i början av året om du vill undvika att din enskilda firma ska behöva deklarera för ett nytt år. Köpet av den enskilda firmans tillgångar ska ske till ett marknadsmässigt pris. Annars kommer du att åka på att få betala skatt.

Man kan även göra en underprisöverlåtelse genom att aktiebolaget köper tillgångarna till ett bokfört värde som understiger marknadsvärdet. Det krävs dock att vissa villkor är uppfyllda för att en sådan underprisöverlåtelse med skattefördelar ska kunna ske.

Har den enskilda firman skulder som överstiger firmans tillgångar så kommer köpet räknas som ett förbjudet lån. Detta kommer innebära att du får betala skatt om du inte betalar mellanskillnaden till ditt nya aktiebolag i samband med bytet.

När ombildningen är klar är det dags att göra ett sista bolag och skicka in den sista deklarationen för din enskilda firma. Därefter kan du avregistrera firman hos Bolagsverket och Skatteverket.