Brygglån eller överbryggningslån kanske främst förknippas med privatpersoner. Då syftar det till lån som används för att betala en ny bostad innan den gamla bostaden är såld. Men det finns även brygglån till företag men då har lånet ett annat användningsområde. Ett brygglån till företag är ett företagslån som tas i syfte att ta sig igenom en tillfälligt svår period eller en kris av något slag. Ett brygglån kan helt enkelt vara ett sätt att undvika en konkurs om företaget upplever en temporär period av mindre intäkter eller liknande.

Så fungerar brygglån

Ett brygglån är ett företagslån som hjälper ditt bolag att överbrygga en tuffare period. Det handlar alltså inte om ett lån som ska användas i syfte att göra investeringar eller finansiera en expandering. Då är det istället ett traditionellt företagslån utan säkerhet du ska ansöka om. Ett brygglån ska istället tas när ditt företag drabbats av en ekonomisk kris eller upplever perioder av sämre intäkter. Det gäller dock att dessa perioder är tillfälliga och att företaget både tidigare och efteråt kommer att vara bärkraftigt. Det är alltså viktigt att ditt företag kommer att ha en god återbetalningsförmåga efter den tillfälliga krisen.

Brygglån ska enbart ses som ett tillfälligt stöd och är således ingen långsiktig lösning för företag som har ekonomiska problem. Det är heller ingen lösning för det bolag som redan innan krisen haft likviditetsproblem. Däremot kan man ansöka om ett brygglån om man exempelvis fått ett större projekt där enbart förskottsbetalning inkommit. Då kan brygglånet användas för att finansiera de resurser som krävs för att man ska kunna fullfölja projektet och därmed få stora intäkter längre fram.

Brygglån till företag
Ett brygglån till företag kan hjälpa ditt bolag ur en tillfällig ekonomisk kris
och på så sätt förhindra en konkurs
Allt om Företagslån bakgrund

Gynnsamma villkor för brygglån

Det finns stora skillnader mellan brygglån och vanliga företagslån med personlig borgen. Bland annat ska brygglån enbart ses som en tillfällig lösning i samband med en kris eller en period med lägre intäkter. Men även när det gäller villkor, ränta och kostnader finns det stora skillnader mellan lånen. Då brygglån är till för företag som har det svårt så är de långivare som erbjuder dessa lån måna om att inte göra det ännu tuffare för bolagen. Därför har brygglån ofta extra förmånliga villkor så som amorteringsfria perioder, uppskov på ränta och flexibel löptid. Därtill sätts räntan individuellt och är inte sällan lägre än räntan på de mer traditionella företagslånet.

Med de gynnsamma villkoren ställs det dock höga krav på de företag som beviljas ett överbryggningslån. Företaget som lånar måste exempelvis varit bärkraftigt innan krisen slog till. Vidare är det viktigt att företaget kan visa tillväxtpotential så att långivaren kan säkerställa att återbetalning av lånet är möjligt. I vissa fall krävs det även säkerhet för lånet i form av exempelvis ägarborgen och företagsinteckning. När det gäller företagsformer som accepteras så är det i regel aktiebolag, handelsbolag och enskild firma.

ALMI Brygglån

Ett av de mer välkända brygglånen på marknaden är ALMI Brygglån. Detta lån blev aktuellt för många svenska företag under Corona-krisen. ALMI Brygglån riktar sig till små- och medelstora företag som drabbats av minskade intäkter på grund av en kris eller en lågkonjunktur. Genom ALMI Brygglån kan små- och medelstora företag låna pengar för att överbrygga en svårare period. ALMI är ett statligt ägt bolag som även erbjuder företagslån till nystartade företag, uppstartslån, innovationslån och tillväxtlån. Det företag som ansöker om ALMI Brygglån får kostnadsfri rådgivning, en individuell ränta på högst 4,95%, fri uppläggning samt löptid på 12 månader.

Utöver ALMI så erbjuder även finansbolaget Qred ett brygglån. Detta som ett led i garantiprogrammet som drivs av Riksgälden med syfte att hjälpa mindre svenska företag att ta sig igenom Corona-krisen. Du kan läsa mer om Qreds brygglån här på Allt om Företagslån. Innan du tar ett brygglån eller annat typ av lån till ditt bolag rekommenderar vi dig att jämföra företagslån. På så sätt kan du känna dig trygg med att du hittar lånet med bäst möjliga villkor.