Finansinstitutet Ponture har över 30 års erfarenhet av finanssektorn och arbetar bland annat med förmedling av företagslån. Som låneförmedlare för företagslån har man hjälpt otaliga små- och medelstora företag att hitta den bästa finansieringslösningen. Företaget samarbetar med flertalet välkända banker och finansbolag så som DBT Capital, Froda, Capital Box och Finly. Med hjälp av Pontures förmedlingstjänst kan svenska företag jämföra alltifrån företagslån till factoring och leasing. Pontures tjänst är dessutom kostnadsfri och helt oberoende. Genom att göra en ansökan hos Ponture kan företag få upp till 21 låneerbjudanden vilket gör det enkelt att jämföra företagslån och se vilket finansbolag som erbjuder lägst ränta och bäst villkor. I dagarna gick Ponture ut med nyheten om att man nu även lanserar ett eget företagslån. Det handlar om Inclusive företagslån som man lanserar tillsammans med Europeiska Investeringsfonden.

Företagslån med garanti från EU

Nylanserade Inclusive Företagslån är ett lån med EU-stöd som riktas till små bolag som annars har svårt att bli beviljad nödvändig finansiering. Inclusive Företagslån är ett betydligt mer flexibelt lån än sedvanliga företagslån och du kan ansöka om lånet om du driver ett bolag med upp till nio anställda. Det som skiljer lånet från andra företagslån är att räntan är lägre. Vidare är borgensåtagandet som krävs begränsat till 10% av summan som lånas. Detta möjliggörs tack vare garantin från EU. En annan stor skillnad mellan Inclusive Företagslån från Ponture och andra lån är att låntagaren erbjuds 12 månaders amorteringsfrihet.

Syftet med Pontures företagslån med EU-stöd är att mindre svenska företag ska kunna överleva och samtidigt kunna skapa fler jobb. Något som även kan bidra till att öka den sociala integrationen. Enligt Ponture så är många av de bolag som lånet riktar sig till drivna av kvinnor, personer med utländsk bakgrund eller yngre personer.

Pontures företagslån med EU-stöd
Med Inclusive Företagslån från Ponture har mikro- och små svenska företag möjlighet att låna till lägre ränta och mer flexibla villkor.

Kriterier för Pontures Inclusive Företagslån

För att kunna ansöka om Inclusive Företagslån och få lånet beviljat gäller det att din verksamhet uppfyller de kriterier som ställs. Gör den inte detta så kan du istället använda Pontures jämförelsetjänst och ansöka om ett traditionellt företagslån utan säkerhet. När det gäller kriterierna för Pontures Inclusive Företagslån så återfinns dom här nedan.

  • Företaget får max ha en omsättning på 20 miljoner kronor
  • Bolaget får som mest ha 9 heltidsanställda
  • Högst 20 miljoner kronor i totala tillgångar
  • Det måste finnas minst ett fastställd och registrerat bokslut
  • Gäller enbart lånebelopp upp till 250 000 kr

Uppfyller ditt företag ovanstående kriterier så kan du direkt göra en låneansökan på www.ponture.com. Inclusive Företagslån är även ett företagslån för nystartade företag. Däremot måste bolaget ha hunnit få in ett bokslut för att kunna bli beviljad detta flexibla lån med EU-stöd.

Fördelar med Inclusive Företagslån med garanti från EU

Det nya lånet från Ponture har tack vare garantin från EU många fördelar. Inte minst riktar sig lånet till bolag som i regel inte har samma förutsättningar att beviljas finansiering som större företag har. Lånet har dessutom upp till 50% lägre ränta än traditionella företagslån och företagskrediter. Små företag som får Inclusive Företagslån beviljat erbjuds även 12 månader amorteringsfrihet. Inclusive Företagslån har inte heller någon startavgift vilket drar ned kostnaderna för lånet ytterligare. Låntagare har dessutom möjlighet att förtidslösa företagslånet helt utan avgift.

När du får företagslånet med EU-stöd beviljat av Ponture så behöver du som företagsägare enbart gå in med säkerhet för 10% av lånet. Detta minskar den personliga risken om företaget skulle hamna på obestånd eller inte klara av att hantera återbetalningarna på lånet. Slutligen är Pontures Inclusive Företagslån ett företagslån för enskild firma och andra mikroföretag. Företag som kanske annars har svårt att få till den finansiering som krävs för att verksamheten ska kunna fortsätta.