Historiskt har det lönat sig rejält att ha en tjänstebil eller en så kallad förmånsbil. Det vill säga en bil som kan användas både i tjänsten och privat men som leasas eller ägs av arbetsgivaren. Som egenföretagare är det vanligt att utnyttja den löneförmån som det innebär att ha en förmånsbil. Men från och med den 1:a juli kommer förändringar träda i kraft som ska minska skillnaderna mellan att ha en förmånsbil och en privatfinansierad bil. Det ska inte heller vara särskilt förmånligt att välja en förmånsbil framför vanlig lön. Vissa av de förändringar som regeringen och samarbetspartierna tagit fram infördes redan under april men resterande ändringar sker i juli. I denna artikel går vi på Allt om Företagslån igenom vad förändringarna innebär för dig som har eller har tänkt skaffa dig en förmånsbil.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Bonus Malus systemet förändras

Bonus Malus systemet som varit aktivt i Sverige sedan 2018 har premierat klimatsmarta bilar. Det vill säga bilar med låga utsläpp. Bilar med höga utsläpp har istället drabbats av förhöjd skatt under de tre första åren. Från den 1:a april har förändringar skett i Bonus Malus systemet som innebär att gränsen för koldioxid per kilometer sänks till 90 gram. Nya bilar som tas i trafik efter den 1:a april och som har ett högre utsläpp än 90 gram/km kommer att få en förhöjd fordonsskatt.

Införskaffar du dig istället en elbil så kan du räkna med en höjd bonus. Tidigare låg bonusen på 60 000 kr men efter regeringens förändringar så ligger bonusen istället på 70 000 kr. Notera att detta enbart gäller bilar som enbart drivs på el. Har du en laddhybrid så kommer du istället få sänkt bonus med cirka 10 000 kr. Vidare måste utsläppen per kilometer ligga under 60 gram koldioxid för att bilen ska vara berättigad bonus.

Förändringar för förmånsbilar
Förmånsvärdena höjs för nya bilar som tas i trafik efter den 1:a juli 2021
Allt om Företagslån bakgrund

Höjt förmånsvärde på nya bilar

Den 1:a juli 2021 är det dags för fler förändringar att träda i kraft för nya förmånsbilar. Förmånsvärdet kommer att höjas med i snitt 25% på grund av ändringar i schablonberäkningen. Det handlar om två delbelopp som förändras för att minska den klyfta som idag finns mellan förmånsbil och privatägd bil. Både det prisrelaterade beloppet och det ränterelaterade beloppet i schablonberäkningen av bilförmån kommer att förändras. Detta kan innebära en höjning av förmånsvärdet på upp till 34%. Höjningen gäller dock enbart de nya bilar som sätts i trafik efter den 1:a juli. En annan förändring är lyxbilstillägget kommer att slopas. Detta tillägg har hittills gällt för förmånsbilar med ett nypris på över 650 000 kr.

Utöver dessa nämnda förändringar så har även rabatten på förmånsvärdet för miljöbilar tagits bort. Denna rabatt togs bort redan vid årskiftet och beräknas ha berört ca 75 000 miljöbilar som redan är i trafik. Rabatten infördes 2002 och grundade sig på priset för en miljöbil kontra en liknande bil som inte räknades som miljövänlig.