Konjunktur är en term som beskriver den ekonomiska situationen i ett land eller en annan stor ekonomi. När det blir lågkonjunktur försämras ekonomin och tillväxten avtar eller minskar. I en lågkonjunktur tenderar arbetslösheten att öka och investeringarna minskar.

Nedan kommer vi att gå igenom och prata lite mer om vad lågkonjuktur innebär, hur det påverkar samhället samt vilka kännetecken en lågkonjuktur har.

Vad kännetecknar en lågkonjunktur

En lågkonjunktur uppstår när efterfrågan på varor och tjänster sjunker under det beräknade värdet för företag som inte kan sälja sina varor och tjänster. Detta kan leda till uppsägningar och ökad arbetslöshet, vilket leder till mindre konsumtion i samhället. Då kan det vara läge att läsa våra tips om hur du räddar företaget från ekonomisk kris.

Detta kan känneteckna en lågkonjuktur:

  • Låg efterfrågan på varor och tjänster
  • Företag får inte sina varor och tjänster sålda enligt sina beräkningar
  • Uppsägningar av anställda på grund av mindre intäkter
  • Ökad arbetslöshet bland invånare
  • Hushåll får det sämre ställt och konsumerar mindre
  • Staten får in mindre skatt på grund av minskad konsumtion

Lågkonjunkturen kännetecknas av kraftiga nedgångar i konsumenternas efterfrågan på varor och tjänster. Det innebär att företag inte säljer sina varor och tjänster enligt kalkyler och produktionsplaner. Ju färre ordrar som tas emot, desto mindre intäkter för att hålla företaget igång ekonomiskt.

Att behålla anställda och betala löner blir svårare när företagens intäkter minskar, och arbetare kan behöva underrättas och varslas.

Detta leder till att arbetslösheten i samhället ökar och samtidigt minskar hur mycket pengar hushållen får in. Ju fattigare familjen är desto mindre konsumerar samhället, vilket leder till att statens skatteintäkter minskar. Ju mindre pengar i statskassan, desto mindre pengar finns det till förbättringar och välfärd.

Så påverkas företag av lågkonjunkturen
De flesta svenska företag blir påverkade under en lågkonjunktur

Hur påverkas samhället av en lågkonjunktur?

När ett samhälle drabbas av en lågkonjunktur sjunker priserna på varor och tjänster, företag kan inte tjäna tillräckligt med pengar för att täcka produktionskostnader osv. Detta inkomstbortfall leder ofta till ökade permitteringar och arbetslöshet bland befolkningen. Då kan det vara bra att se över hur man kan förbättra företagets lönsamhet.

Många företag hamnar i situationer där de inte längre kan göra affärer och hamnar i konkurs.

Aktiemarknaden påverkas av lågkonjunkturer och nedgångar som påverkar alla aktieägare. Privatpersoner och företag kan inte längre ta företagslån och investera lika enkelt som tidigare. Sämre lånemöjligheter i kombination med förlorade arbetstillfällen gör också att bostadsmarknaden påverkas negativt och huspriserna sjunker.

Vilka faktorer kan bidra till lågkonjunkturer?

Ekonomiska förändringar har ofta flera samverkande orsaker. Dessutom försöker varje regering som regel undvika lågkonjunktur genom aggressiv ekonomisk politik. Några vanliga orsaker är prisökningar som gör att lönerna stagnerar och därmed minskar efterfrågan. Andra orsaker kan vara höga räntor, som minskar investeringsviljan samt konsumtionen och företagets förmåga att rekrytera. Produktionskostnaderna kan öka, råvarupriserna leder till högre priser och arbetslösheten har leder till en minskad efterfrågan.

Så handlar du på en lågkonjunktur

Under en lågkonjunktur bör fokus ligga på att skydda din portfölj. Men lågkonjunkturen kan erbjuda många möjligheter för dem som inte har gett upp på marknaden helt. Aktiva investerare kan vidta åtgärder för att skydda sina portföljer och likvidation skapar förhandlingsmöjligheter för köpare som finns kvar.

Handel med aktier under en lågkonjunktur

Aktier tappar vanligtvis i värde under lågkonjunkturer på grund av försämrade affärsvillkor. Investerare som vill minska risken bör överväga defensiva aktier som håller sig stabila under en nedgång, till exempel konsumentvaror eller nyttoaktier.

När ekonomin går in i en lågkonjunktur är de två sakerna som verkligen påverkar ett företags utsikter – otillräckligt kassaflöde och höga skulder. Å andra sidan har företag med starkt kassaflöde och låg skuldsättning mycket bättre utsikter.

För dem som vill dra nytta av en lågkonjunktur är det viktigt att hålla utkik efter förhandlingsmöjligheter när marknaden får panik. I det kaos som uppstår kan många aktier falla under bokfört värde eller så kan priserna falla, även om det inte alltid är motiverat. De som ser aktiekurserna falla får dock se aktiekurserna stiga igen om de överlever nedgången.

Det är också värt att leta efter företag som väljer att spendera mer på marknadsföring eller nya produktlanseringar under en lågkonjunktur. Det kan tyda på att aktien är immun mot en långvarig lågkonjunktur, men det tyder också på att den tar marknadsandelar medan konkurrenterna kämpar.

När lågkonjunkturen upphör och konsumenterna börjar spendera igen, tenderar dessa typer av företag att bli vinnare.

Oavsett hur du handlar under en lågkonjuktur så bör du alltid vidta extrem försiktighet, ett misstag kan vara förödande för din eller ditt företags ekonomiska situation.