Många entreprenörer med små- och medelstora företag bevittnar nu sina livsverk försvinna bit för bit. Spridningen av coronaviruset har drabbat fler företag än man trodde var möjligt och för många är konkursen redan ett faktum. Staten har i och för sig kommit med ett stödpaket som ska hjälpa företag under krisen. Men åtgärderna har fått stor kritik för att bland annat innehålla lån med en orimligt hög ränta. För många företag som paketet riktat sig till får det ingen effekt. För inget bolag är beredd att låna med så hög ränta när man inte vet hur länge coronakrisen kommer att pågå. Entreprenörer efterlyser istället ”helikopterpengar” och andra åtgärder som inte innebär samma risk. Några som hörsammat kritiken är det statligt ägda bolaget Almi. Almi är främst kända för att erbjuda så kallade starta eget-lån och lån för nystartade företag. Men nu har man även utvecklat Almi Brygglån som ska hjälpa små- och medelstora företag vars finansieringsbehov ökat på grund av cornaviruset spridning. Sytet med lånet är att överbygga den befintliga och kommande perioden av svårigheter och innebär att företag får låna till extra bra och flexibla villkor.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Så fungerar Almi Brygglån

Färsk statistik från Lendo Företagslån visar att andelen småföretag som lånar till likviditet har ökat enormt under de senaste två veckorna. Vanligtvis lånar småföretag ofta för att få möjlighet att expandera sin verksamhet. Men nu har alltså andelen småföretag som lånar till likviditetsfinansiering gått om antalet som lånar till expansion. Detta är ett tydligt tecken på den kris som många branscher just nu befinner sig i. Att vända sig till ett finansbolag för att låna pengar är dock ingen lösning som passar alla. Inte heller att att ansöka om lån hos banken genom den statliga lånegarantin. Med anledning av detta har Almi Företagslån nu utvecklat ett nytt lån kallat Almi Brygglån. Detta lån är speciellt anpassat för att hjälpa småföretag att överbygga den svåra period som vi nu står inför. Således är villkoren extra förmånliga och man har möjlighet att utnyttja både ränteanstånd och amorteringsanstånd redan från dag ett.

Oavsett om du driver en startup eller ett mer etablerat företag så har du möjlighet att ansöka om Almi Brygglån för att klara dig igenom krisen. Dock gäller det att Almi anser att ditt företag var bärkraftigt innan krisen startade. Men även att man tror att ditt bolag klarar sig även efter krisen. Hur mycket varje företag får låna går Almi inte ut med utan man skriver istället att storleken på lånebeloppet föregås av en dialog. Denna dialog utgår från ditt individuella behov samt hur stort intäktsbortfall ditt företag får på grund av spridningen av coronaviruset.

Almi Brygglån

Villkor för brygglånet från Almi

Almi arbetar med individuell räntesättning när det gäller brygglånet. Som högst kan ditt företag komma att få betala en ränta på 4,95%. Löptiden för Almi Brygglån är 12 månader. Dock finns det möjlighet att lägga om brygglånet till ett nytt lån med ordinarie villkor om behovet kvarstår efter löptidens slut. Omläggningen sker då i samråd med Almis rådgivare. Almi Brygglån har ingen uppläggningsavgift vilket innebär att den effektiva räntan inte skiljer sig särskilt mycket från den nominella räntan. Vill du jämföra hur Almi Brygglån står sig från vanliga företag så kan du läsa mer om ränta på företagslån här.

Något som gör Almi Brygglån unikt och som även kommer att underlätta för många småföretag är möjligheten att ansöka om ränte- och amorteringsuppskov. Detta kan man göra i upp till 12 månader. När det gäller lånesumman så har man ingen fast sådan utan vid varje låneansökan utgår man ifrån företagets behov och framtida möjligheter. Dock finns det en gräns för startups som får låna max 500 000 kr. Inför varje låneansökan görs en individuell kreditprövning innan lånet godkänns. Almi ser då bland annat över säkerheter och återbetalningsförmåga.

Så ansöker du om Almis Brygglån

Driver du ett småföretag eller ett medelstort företag som drabbats på grund av corona så kan du ansöka om Almis Brygglån. Detta gäller även dig som redan har ett befintligt lån hos Almi. Låneansökan sker via den digitala e-tjänsten Brygglån som återfinns på Almis hemsida. Där loggar du enkelt in med mobilt BankID och får därefter fylla i uppgifter om ditt företag. När du skickat in din ansökan så kommer du att bli kontaktad av en rådgivare. Tillsammans ser ni över din verksamhets behov via ett digitalt möte.

Almi hanterar låneansökningar skyndsamt och i turordning. Var noga med att bifoga alla dokument som efterfrågas i e-tjänsten för att påskynda handläggningen ytterligare. Har du ytterligare frågor om Almis Brygglån så kan hittar du mer information på deras hemsida. Vid övriga frågor kan du kontakta Almis kundtjänst på 0771-55 85 00.