Corpia har sedan 2012 framgångsrikt förmedlat företagslån till svenska små- och medelstora bolag. Företaget grundades med syfte att möta det individuella behov som fanns från entreprenörer gällande företagsfinansiering. Detta i en tid då bankernas agerande gentemot småföretagare varit väldigt byråkratisk. Genom Corpia har svenska småföretag enkelt och smidigt kunna hitta finansiering till rimliga villkor. Detta tillsammans med den rådgivning och vägledning Corpia erbjudit entreprenörer har gjort låneförmedlaren till en populär aktör på marknaden. Sedan starten har Corpia förmedlat över 1 miljard kronor i finansiering till svenska företag.

Populär låneförmedlare

Sedan starten har Corpias verksamhet gått ut på att förmedla företagslån. Med andra ord har man inte själva erbjudit några lån. Istället har man erbjudit en digital plattform där entreprenörer har kunnat ansöka om ett lån för att sedan matchas ihop med en lämplig långivare. Långivarna är samarbetspartners till Corpia och det handlar både om finansbolag och finansinstitut. Strategin har varit att skräddarsy en finansieringslösning för varje enskilt företag som är i behov av likvida medel.

Corpia själva har lagt stor vikt vid att göra rättvisa bedömningar av bolags kreditrisk. Detta innan man matchar ihop låntagaren med ett passande finansinstitut. Bedömningarna har bland annat baserat sig på utvärdering av finansiell information, säkerheter och styrelsemedlemmar. All den kunskap man samlat på sig genom åren har nu gjort att man valt att börja erbjuda företagslån i egen regi.

Corpias VD Dadmehr Fatehi

Lanserar egna företagslån

Tidigare denna månad skickade Corpia ut ett pressmeddelande där man informerade om att man tagit in nytt kapital. Det handlar om 150 MSEK som kommer i form av en obligation som flertalet välrenommerade institutioner gått in i. Kapitalet ska användas till en satsning där man ämnar att lansera sina egna företagslån. Detta innebär att Corpia nu går från att enbart vara en låneförmedlare till att även bli en långivare. Lånen som erbjuds av Corpia själva vänder dig till svenska småföretagare vars behov sträcker sig mellan 0,5-3 miljoner kronor. Lånen har en löptid på upp till 3 år och ska kunna tecknas till konkurrenskraftiga avgifter.

Bland de institutioner som investerat i Corpias nya satsning återfinns bland annat Case Kapitalförvaltning, Praktikertjänst, Norron Asset Management och Grenspecialisten. Emil Hjalmarsson på Grenspecialisten menar att Corpia har ett starkt team och att förutsättningarna är goda för att man ska ta en riktigt bra position på den växande marknaden för företagslån. Vidare lyfter han upp företagets starka förmåga att bedöma kreditrisk hos de småföretag som vänder sig till Corpia.

Corpias VD Dadmehr Fatehi menar att man har ett konkurrenskraftigt erbjudande som marknaden nu får ta del av. I pressmeddelandet från Corpia meddelar han även att man är glada och stolta över att få det förtroende och ansvar som investerarna givit dom.

  • Lånebelopp: 100 000 kr - 1 999 992 kr
  • Löptid: 1 mån - 36 mån
  • Läs mer om Corpia
  • Utan UC: Ja
  • Fast månadsavgift: NEJ
  • Factoring: NEJ

En växande marknad

Det råder inga tvivel om att marknaden för företagslån nu är stark. Marknaden växer i snabb takt och detta märks inte minst på alla de nya aktörer som poppat upp den senaste tiden. Det handlar då inte bara om långivare utan även antalet låneförmedlare har ökat. Bara de senaste åren har svenska småföretagare kunnat göra sig bekant med fintechbolag och finansbolag så som Creddo, Qapitala och mynt. Om vi får förutspå framtiden så lär inte Corpia vara den sista låneförmedlaren som går över till att även erbjuda egna företagslån. Att efterfrågan finns där råder det inga tvivel om och då vill såklart så många bolag som möjligt vara med och ta marknadsandelar.

I Sverige finns det inte mindre än en miljon företag och majoriteten av dessa räknas som små- och medelstora bolag. Inte sällan handlar det om enmansbolag där behovet av likviditet kan vara stort. Att marknaden för företagslån växer innebär att fler entreprenörer har möjlighet att få sina bolag att växa. Något som inte bara gynnar den enskilde företagaren utan även hela Sverige. Att utlåning till företag inte längre är förpassat till enbart storbankerna kan därför göra mycket för hela näringslivet. Detta då storbankerna länge ställt höga krav på företag som ansöker om lån vilket inte sällan lett till ett negativt lånebesked och utebliven finansiering.