Under en presskonferens i måndags meddelande regeringen att man tagit fram ett stödpaket för svenska företag. Detta för att hjälpa bolag som drabbats av Corona-utbrottet. Stödpaketet på 300 miljarder är inte den första åtgärden som staten tagit för att underlätta för näringslivet i dessa tuffa tider. Sedan innan har man även tagit bort karensdagen som ett led i att få sjuka människor att hålla sig borta från arbetsplatsen. Efter den första åtgärden gick bland annat SAS VD Rickard Gustafson ut och efterfrågade ett regelverk för korttidspermitteringar. Detta efter att ha flygbolaget fått permittera 90% av sin personalstyrka. I det stödpaket som nu tagits fram är korttidspermittering en av flera åtgärder. I denna artikel kan du läsa mer om vad statens krispaket innebär och hur du som företagare kan få stöd och hjälp i denna unika situation.

Krea Företagslån

Det nya reglerna för korttidspermittering

Bland de insatser som staten tagit fram för att hjälpa företag under Corona-utbrottet återfinns alltså nya regler för korttidspermittering. Detta innebär att företag i den mån det går kan undvika att behöva säga upp sina anställda. Istället får de anställda gå ner i tid men behålla största delen av lönen. Detta möjliggörs av att staten går in och betalar hälften av kostnaden vilket bidrar till en minskad lönekostnad för arbetsgivaren. Åtgärden börjar gälla den 7:e april men ersättning kommer att kunna betalas ut retroaktivt från den 16:e mars.

Enligt vad som sades på presskonferensen har alla företag som är i behov av stöd under Corona-utbrottet möjlighet att utnyttja det nya reglerna. Ansökan om stödet sker via Tillvaxtverket.se från och med den 7:e april. Ännu har man inte gått ut med närmre detaljer om hur ansökan ska göras. För att ersättningen ska betalas ut krävs det att Tillväxtverket godkänner ansökan och man meddelar redan nu att handläggningen kommer att ske skyndsamt.

För att få möjlighet till stödet måste företaget i fråga få med sig sina arbetstagare. Minst 70% av de anställda måste gå med på att gå ner i tid så till vida man inte har ett kollektivavtal. Lönetaket för korttidspermittering kommer att ligga på 44 000 kr.

Stödpaket under Corona utbrottet

Uppskov för betalning av skatt och arbetsgivaravgifter

En annan åtgärd som regeringen tagit under Corona-utbrottet är att ge uppskov för betalning av skatt och arbetsgivaravgifter. Vanligtvis ska både preliminärskatt och arbetsgivaravgifter för anställda betalas samtidigt som företagets anställda får sin lön. Pengarna betalas månadsvis in till staten. Men nu har alltså företag möjlighet att avvakta med inbetalning av löneskatt och arbetsgivaravgifter. Detta kan göras under tre månader men efter 12 månader måste pengarna vara staten tillhanda igen. Staten går alltså inte in och täcker kostnaderna utan istället kan uppskovet ses som ett lån från staten.

Möjligheten att skjuta upp skatten börjar gälla från den 7:e april. Men även här gäller åtgärden retroaktivt. Detta innebär att den verksamhet som redan betalt in skatt för föregående tre månader kan få dessa pengar återbetalda. Detta gäller såklart enbart om det finns ett behov och företaget påverkats negativt av Corona virusets framfart. För att få uppskov får företaget i fråga inte ha skatteskulder eller misskött sin ekonomi. Vidare måste företaget kunna påvisa att betalning efter 12 månader kommer vara möjlig. För att ansöka om anstånd hänvisar man till Skatteverkets hemsida.

Sjuklöneansvaret övergår till staten

Slutligen finns det förslag på en åtgärd som innebär att sjuklöneansvaret övergår från arbetsgivaren till staten. Detta skulle i sådana fall gälla under april och maj 2020. I praktiken innebär denna åtgärd att företaget slipper betala sjuklön för de första 14 dagarna som en anställd är sjuk. Dessutom är karensdagen sedan tidigare borttagen. Åtgärden gäller för anställda som blir sjuka men även för dig som ägare om du är anställd i ditt eget aktiebolag.

Källor: Regeringen.se, Tillvaxtverket.se, Breakit.se