Den som ansöker om ett företagslån får idag räkna med att banken eller långivaren kräver säkerheter för lånet. Det finns såklart företagslån utan säkerhet men det är en sanning med modifikation att dessa lån inte kräver någon säkerhet. Det är nämligen få finansbolag och banker på marknaden som lånar ut pengar utan att begära personlig borgen. Anledningen till varför långivaren begär säkerheter vid företagslån är för att minimera kreditrisken. Med en säkerhet knuten till lånet ökar sannolikheten att man får tillbaks de utlånade pengarna. Så oavsett om du ska låna till ett nystartat företag eller ett mer etablerat företag så får du räkna med att kunna lämna någon form av säkerhet till långivaren. Ju fler säkerheter du kan lämna desto bättre. För din egen del har du dessutom bättre förutsättningar att få låg ränta och bra villkor med många säkerheter knutna till företagslånet.

Hur fungerar säkerheter vid lån?

Hur säkerheter fungerar vid företagslån varierar beroende på vilken typ av säkerhet det handlar om. Men syftet med att låna med säkerhet är att själva säkerheten utgör ett värde som långivaren får tillgång till om återbetalningen av lånet inte sköts. Lånar man exempelvis med fast egendom (hypotek) som säkerhet så har banken rätt att beslagta egendomen om låntagaren inte avbetalar lånet enligt avtal. Detta kan jämföras med hur det fungerar med bolån där bostaden står som säkerhet för lånet.

När det gäller säkerheter så som personlig borgen eller moderbolagsborgen så flyttas istället betalningsansvaret till borgenären. Det är således den som gått i borgen för lånet som ansvarar för att långivaren slutligen får tillbaks sina utlånade pengar. Nedan går vi kortfattat igenom de vanligaste förekommande säkerheterna vid företagslån.

Säkerheter vid företagslån
  • Lånebelopp: 10 000 kr - 2 000 000 kr
  • Löptid: 6 mån - 36 mån
  • Läs mer om Qred Bank AB
  • Utan UC: Ja
  • Fast månadsavgift: JA
  • Factoring: NEJ

Allt om Företagslån bakgrund

Olika typer av säkerheter

När du ska ta ett företagslån så kan olika typer av säkerheter krävas. Detta beroende på om du ska låna mycket eller lite pengar. Men även storleken på ditt företag och företagets kreditvärdighet kan påverka vilken typ av säkerhet som krävs från långivaren. Vanligast är det med personlig borgen och ett borgensåtagande brukar faktiskt vara det ända som krävs för små- och medelstora företag.

Personlig Borgen

Personlig borgen innebär att en eller flera personer med koppling till företaget går i borgen för lånet. Personen/personerna som går i borgen tar på sig betalningsansvaret för lånet om företaget inte klarar av att hantera återbetalningen. Skulden förs alltså över till de personer som gjort ett borgensåtagande. Personlig borgen är den vanligast förekommande säkerheten vid lån till små- och medelstora företag.

Det finns två typer av personlig borgen och dessa är enkel borgen och proprieborgen. Det förstnämnda innebär att långivaren först kräver betalning av borgensmannen när det fastställts att företaget inte kan betala. Proprieborgen innebär istället att långivaren kan kräva betalning av borgensmannen innan det står klart att företaget i fråga inte kan betala.

Fastigheter

En annan typ av säkerhet vid företagslån är fastigheter. Jordbruksfastigheter, industribyggnader och andra typer av fastigheter kan fungera väl som pant för företagslån. Speciellt för det företag som tänkt låna större summor pengar. När man pantsätter fastigheter värderas först fastigheten innan pantbrev tas ut. Långivaren pantförskriver sedan dessa som en säkerhet för företagslånet. Denna typ av säkerhet är extra vanlig vid företagslån som tas i syfte att finansiera fastighetsköp eller fastighetsutveckling.

Företagshypotek

Företagshypotek eller ”företagsinteckning” som det tidigare hette kan likställas med pant i egendom som finns i företaget. Vid utebliven återbetalning har långivaren rätt att ta fast egendom i besittning. Det kan handla om egendom i form av värdepapper och kassamedel. Men lika vanligt är det att egendomen utgörs av varulager och maskiner.

Fakturor

Ett företag kan även låna pengar genom att sälja eller belåna kundfakturor. Det handlar då om så kallad factoring där fakturorna används som säkerhet för ett lån eller en kredit. Fördelen med att sälja fakturor är att det inte ställs lika hårda krav från långivaren. Med andra ord öppnar det upp för företag med sämre kreditvärdighet att låna pengar.

Moderbolagsborgen

Utöver personlig borgen så finns det även en säkerhet kallad moderbolagsborgen. Denna säkerhet innebär att moderbolaget till dotterbolaget tecknar borgen för företagslånet. Således tar moderbolaget på sig betalningsansvaret för skulden om denna inte återbetalas enligt plan. Denna säkerhet förutsätter såklart att företaget som ska låna pengar har ett moderbolag över sig. Dock är det få bolag som har ett moderbolag som är i behov av ett vanligt banklån. Då är det istället vanligare att dotterbolaget lånar pengar av moderbolaget direkt istället.

Pantsättning av aktier

Företag som vill låna pengar kan använda pantsättning av aktier som en säkerhet för lånet. Detta innebär helt enkelt att man pantsätter sina ägarandelar i verksamheten och låter banken sälja vidare aktierna om återbetalning inte inkommer enligt avtal. Med andra ord är det en riskfylld säkerhet då du som ägare helt enkelt riskerar ditt ägande i ett bolag som du kanske startat helt själv och lagt all din vakna tid åt.

Immateriella rättigheter

Slutligen går det som företagare även att pantsätta immateriella rättigheter. Detta förutsätter dock att företaget har patent eller varumärken som finns registrerade hos Patent- och registreringsverket. Denna typ av säkerhet är således väldigt ovanlig när det gäller nystartade och små företagslån som lånar pengar.