Oavsett om du just startat ditt egna företag eller är en serieentreprenör så är det viktigt att du har rätt försäkringar till ditt bolag. Detta för att du ska få ett ekonomiskt skydd vid oförutsedda händelser men även för att öka tryggheten för både dig själv, ditt bolag och dina anställda. Att lägga lite mer pengar på rätt försäkringar kan skydda både dig, ditt företag och din egendom. Detta gör att din verksamhet kan fortsätta även när saker inte riktigt går som det är tänkt. Exakt vilka försäkringar du ska teckna beror på en rad olika faktorer. Bland annat vad det är för typ av företag du har samt om du har anställda eller inte. Det kan vara värt att kontakta en försäkringsmäklare för att få en bättre bild av vilket utbud av försäkringar som finns. Men det är också viktigt att jämföra försäkringar innan du bestämmer dig. Här nedan går vi igenom vilka typer av försäkringar som är aktuella för dig med eget företag. Vi berättar även mer ingående om företagsförsäkringar som säljs i paket där flera olika typer av försäkringar ingår. Dock ser inte alla företagsförsäkringar likadana ut. Det är istället vanligt att dessa skiljer sig åt mellan olika försäkringsbolag. En rekommendation är därför att vända sig till flera olika bolag innan man tecknar en företagsförsäkring.

Separata försäkringar till bolaget

För dig som vill göra det enkelt för dig är en företagsförsäkring antagligen det bästa alternativet när du vill skydda din verksamhet. I en företagsförsäkring har flera olika försäkringar bakats ihop för att ge dig och ditt företag ett optimalt skydd. Men du kan såklart även teckna separata försäkringar till ditt företag. Väljer du att göra så så bör du rikta särskilt fokus på följande försäkringar.

Krea Företagslån

Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring ger din verksamhet skydd om företaget krävs att betala skadestånd. Det kan handla om skadestånd från leverantörer, kunder eller andra partners. Har du tecknat en ansvarsförsäkring så kommer försäkringsbolaget att hantera förhandlingen åt dig. Om försäkringen även inkluderar rättskydd så har du även möjlighet att anlita en advokat. Detta utan att du behöver betala något extra då försäkringen täcker de juridiska kostnaderna som kan uppstå.

Egendomsförsäkring

En egendomsförsäkring skyddar företagets tillgångar och brukar i regel alltid ingå i försäkringsbolagets företagsförsäkringar. Med en egendomsförsäkring får företaget ersättning vid exempelvis inbrott, vattenläckor eller brand. Det finns många egendomar som kan skadas i dessa fall så som inventarier, maskiner, varor eller datorer. För att verksamheten ska kunna fortlöpa är det viktigt att tillgångarna kan ersättas så fort som möjligt. Därför är en egendomsförsäkring väldigt viktig att ha. Detta gäller även för den som bedriver verksamheten hemifrån då företagets inventarier inte täcks av hemförsäkringen.

Personförsäkring

En egenföretagare har sällan samma skydd och ekonomiska trygghet som den som är anställd. Med anledning av detta så är det lämpligt att som egenföretagare teckna en personförsäkring. Visst skydd ingår i och för sig i de egenavgifter som betalas in till staten. Men skulle du exempelvis bli långvarigt sjuk så finns det stor risk att din verksamhet inte kan fortlöpa. Därför bör du teckna ett personligt försäkringsskydd vilket exempelvis kan göras via olika branschförbund. Då kan du komplettera det basala skydd du redan har med exempelvis en sjukförsäkring eller en olycksfall- och livförsäkring.

Allt om Företagslån bakgrund

Avbrottsförsäkring

Slutligen bör du som företagare även fundera på om en avbrottsförsäkring kanske är nödvändig. En avbrottsförsäkring ger dig skydd om ditt företag exempelvis skulle dragit på sig en egendomsskada. På grund av skadan kan ett avbrott i verksamheten uppstå. Trots avbrottet finns det anställda som måste ha sina löner och fasta kostnader som måste betalas. Har du tecknat en avbrottsförsäkring så kan verksamheten fortsätta genom att försäkringsbolaget ersätter de fasta kostnaderna under tiden verksamheten står still.

Företagsförsäkringar

Avtalsförsäkringar

Har du anställda i ditt företag är det såklart väldigt viktigt att dom är försäkrade under arbetstid. Du som har ett företag som är bundet till ett kollektivavtal måste teckna avtalsförsäkringar för de anställa som du har i bolaget. Är ditt företag inte bundet till ett kollektivavtal så finns det ingen regel som säger att du måste skaffa en avtalsförsäkring. Men det är ändå brukligt för den som är mån om sina anställda. Många försäkringskostnader är dessutom avdragsgilla vilket kan vara bra att ha i åtanke.

Även om ditt företag inte är bunden till ett kollektivavtal så kan det ändå hända att du måste teckna en avtalsförsäkring. Detta då det finns krav på detta för företag inom vissa typer av branscher.

Kompletta företagsförsäkringar

För dig som inte vill lägga tid på att teckna många olika försäkringar till ditt företag finns det färdiga paket. Det är detta som man kallar företagsförsäkringar och innehållet i dessa försäkringar kan variera mellan olika försäkringsbolag. Ofta inkluderar försäkringsbolagets företagsförsäkringar både ansvarsförsäkring, avbrottsförsäkring, egendomsförsäkring, rättskyddsförsäkring och krisförsäkring. Tanken med det här färdiga paketen är att de ska ge dig och ditt företag ett heltäckande skydd.

Beroende på hur stor verksamhet du har och om du har anställda eller ej finns det olika företagsförsäkringar att välja mellan. Vissa försäkringsbolag erbjuder exempelvis speciella företagsförsäkringar för nystartade företag. Priserna mellan de olika paketen varierar beroende på storlek och ersättning som kan betalas ut.