Tidigare i år lade regeringen ett förslag om sänkt kapitalkrav för aktiebolag i Sverige. Riksdagen valde att gå vidare med förslaget och beslutade den 28:e november i år att aktiekapitalet för privata aktiebolag ska halveras. Detta innebär att kravet på aktiekapital sänks från 50 000 kr till 25 000 kr. Ändringen sker den 1:a januari 2020 och ska göra det enklare för svenskar att starta aktiebolag. Främst vill man främja företagandet inom tjänstesektorn där behovet av kapital inte är lika stort som inom andra sektorer. Vidare är avsikten att storleken på aktiekapitalet ska vara i linje med vad som gäller i övriga EU-länder.

Enklare att starta aktiebolag med lägre aktiekapital

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag

I och med att de nya reglerna för aktiekapital börjar gälla den 1:a januari 2020 kommer fler människor ha möjlighet att starta bolag. Det finns redan över en miljon företag i Sverige och majoriteten av dessa är små- eller medelstora företag. Detta indikerar på att företagsamheten är stor bland svenskarna och det att det finns många som vill förverkliga sina idéer. Trots detta har alla inte haft möjligheten att starta sin egna verksamhet på grund av det höga kapitalkravet. Den som har velat starta ett aktiebolag har behövt 50 000 kr att gå in i aktiebolaget med. Går man ännu längre bak i tiden så var kravet till och med högre än så. För den entreprenör som startade sitt aktiebolag innan 2010 krävdes det 100 000 kr att lägga in kontant.

Med den kommande halveringen av aktiekapitalet hoppas regeringen att fler som har ambitioner att starta ett aktiebolag ska göra detta. Dock vill man inte riskera oseriöst företagande. Med anledning av detta har man fortfarande kvar ett krav på 25 000 kr.

Krea Företagslån

Så registrerar du ett aktiebolag

Om du med de nya reglerna äntligen har möjlighet att starta ett aktiebolag så bör du göra detta först efter den 1:a januari 2020. Är företaget i fråga registrerat tidigare än så så kommer de gamla reglerna för aktiekapital att tillämpas. Detta innebär att du måste skjuta in 50 000 kr istället för 25 000 kr i det nystartade aktiebolaget. Vill du starta ett aktiebolag så gör du detta via Verksamt.se. Avgiften för att registrera ett nytt företag hos Verksamt.se är 1900 kr. När du startar ett aktiebolag måste du upprätta en bolagsordning och en stiftelseurkund. Det är du som ägare av aktiebolaget som är stiftare. Vet du med dig att du i framtiden kommer behöva ansöka om företagslån så är det viktigt att du har namnteckningsrätt i bolaget. Det är enbart personer med namnteckningsrätt i ett aktiebolag som kan ansöka om ett företagslån.

I samband med att du startar ditt aktiebolag tecknar du aktier i företaget. Det är här aktiekapitalet kommer in i bilden. Om du är ensam ägare till bolaget så sätter du in 25 000 kr på ett särskilt konto och får sedan 100% av aktierna. Aktierna i aktiebolaget är fördelade på ett kvotvärde. Om du sätter in 25 000 kr i aktiekapital och kvotvärdet är 100 kr så består företaget av 250 aktier.

Förhoppning om fler tjänstebolag

Låg tillväxt inom tjänstesektorn

Som vi redan varit inne på så är förhoppningarna med det halverade kapitalkravet bland annat öka antalet företag inom tjänstesektorn. Detta då tillväxttakten inom denna sektorn varit låg de senaste fyra kvartalen. Regeringen hoppas nu att man med det nya kapitalkravet ska ge företagare inom denna sektor incitament att starta fler företag. Vår gissning är att det inte enbart blir inom tjänstesektorn som antalet nystartade aktiebolag kommer att öka.

En annan bransch som kommer att dra fördel av det nya beslutet är lånebranschen. Marknaden för företagslån är redan under stark utveckling och detta ser inte ut att sakta ned. I takt med att fler svenskar startar nya aktiebolag kommer också antalet företag som behöver låna pengar att öka. De flesta finansbolag som erbjuder företagslån har valt att rikta in sig på små- och medelstora företag. Och det är just dessa som spås öka som ett resultat av ett sänkt krav på aktiekapital.