Ett kreditkort för företag är ofta smidigt att ha då du på ett enkelt sätt kan få en samlad faktura över företagets inköp. Vidare är det inte alltid möjligt att betala via faktura och då är ett kreditkort eller ett företagskort en nödvändighet. Kreditkort för företag kan även användas av anställda som har mycket utgifter i tjänsten. Då slipper dina anställda ligga ute med egna pengar samtidigt som man får en bra överblick över alla utgifter. Det gäller dock att man har förtroende för de personer man tilldelar ett kreditkort. Det är nämligen oftast företaget i fråga som står som betalningsansvarig. Således krävs det stor tillit och man bör redan från början sätta upp tydliga riktlinjer för vad som gäller när det kommer till användandet av kortet.

För småföretag eller nystartade företag kan det vara svårt att få ett kreditkort beviljat av storbankerna. Så är även fallet för de mindre bolag som vill ta ett företagslån hos banken. Då kan ett alternativ vara att vända sig till ett finansbolag för en checkkredit istället. En checkkredit har dock inte samma flexibilitet som ett kreditkort då pengarna istället hamnar direkt på företagskontot. Däremot är det en bra lösning för företag som då och då behöver en kreditlina.

Allt om Företagslån bakgrund

Skillnad på kreditkort och företagskort

Det är lätt att tro att kreditkort och företagskort är precis samma sak. Till viss del är det så och det finns såklart även företagskort som är kopplade till ett kreditutrymme. Men många företagskort är vanliga bankkort vilket innebär att de köp som görs med kortet dras direkt från företagskontot. Exempel på sådana kort är Bankkort Business från Swedbank och SEB Commercial debit. Dessa kort har alltså inget kreditutrymme vilket kreditkort för företag har. Med ett kreditkort för företag görs inköpen först och betalning sker först en månad efteråt. Inte sällan är kreditkorten även kopplade till mellan 50-60 dagars räntefri kredit. Du kan alltså enkelt undvika kreditränta genom att alltid betala den månatliga fakturan i tid. Perioden för den räntefria krediten kan även göra det enklare för dig som företagare att planera inköp utifrån bolagets ekonomi.

De företagskort som inte är bankkort är ofta betalkort. Detta innebär att företaget kan handla i princip hur mycket som helst med kortet och sedan betala månaden efter. Ofta finns det ingen övre köpgräns men företaget är istället bundet att återbetala fakturan i sin helhet varje månad. Detta till skillnad från kreditkort där du som företagare kan välja att delbetala fakturan. Väljer du att göra så tillkommer det dock kostnader så som kreditränta. Räntan på ett kreditkort för företag ligger runt 10-25% men kan variera stort mellan olika kreditgivare och banker.

Kreditkort företag Qred

Jämför kreditkort för företag

Det finns många banker och kreditinstitut som erbjuder kreditkort för företag. Med anledning av detta bör du som företagare alltid jämföra kreditkort för företag innan du bestämmer dig för att göra en ansökan. Det kan nämligen hända att korten skiljer sig mycket både vad det gäller kostnader och diverse förmåner som kortet medför. Det är inte heller säkert att ett och samma kreditkort är bäst för alla företagare. Istället handlar det om att hitta ett kreditkort som passar just dig och ditt företag. Vissa kort har exempelvis mer eller mindre omfattande reseförsäkringar medan andra kort ger rabatt på drivmedel. För att du ska få ut det mesta av ditt företagskort bör du således ställa olika kort mellan varandra. Därefter blir det enklare att ta ett genomtänkt beslut som gynnar både dig och bolaget.

Andra saker som kan vara bra att jämföra när du tittar på olika kreditkort är årsavgift, administrationsavgift, ränta och användbarhet utomlands. Det kan även vara bra att se över hur stort kreditutrymme du har möjlighet att få med de olika korten.

kreditkort för företag

Ränta och avgifter

Oavsett om du skaffar ett kreditkort för företaget eller som privatperson så får du räkna med att det tillkommer en del kostnader. Främst handlar det såklart om krediträntan. Denna behöver du dock enbart betala vid de tillfällen du inte väljer att betala hela beloppet på den faktura du får. Utnyttjar du delbetalningen så kommer kreditränta utgå och denna varierar mellan olika banker och kreditinstitut. En annan vanlig kostnad är årsavgiften för kortet. Vissa banker bjuder på årsavgiften för både företagskort och kreditkort. Andra aktörer kan ta ut en avgift på upp till 600 kr. Om du väljer ett företagskort utan kredit så kan du hos vissa banker få detta gratis som en del i ett företagspaket.

Med ett kreditkort för företaget får du även räkna med att betala aviavgift om du inte väljer att få den månatliga fakturan digitalt. Inte sällan tillkommer det också uttagsavgift och valutaväxlingspåslag. Innan du skaffar ett kreditkort för företaget bör du alltid se över vilka kostnader som tillkommer. På så sätt slipper du bli obehagligt överraskad när kreditkortsfakturan väl dimper ner i posthögen.

Fördelar med företagskort med kredit

Att ha ett företagskort med kredit ger dig och ditt bolag en större flexibilitet när det kommer till betalningar. Du kan exempelvis samla alla utlägg på en och samma faktura samtidigt som du kan undvika en massa onödiga avgifter genom att inte alltid behöva välja faktura som betalningsalternativ. Vidare har ditt företag tillgång till extra likviditet under perioder där intäkterna inte kommer in som förväntat. Detta istället för att behöva använda sig av factoring eller exempelvis låna till aktiebolaget. Med ett kreditkort kan du välja hur stor del av kreditutrymmet du vill nyttja och slippa betala ränta på resterande del. Detta till skillnad mot hur det fungerar med företagslån.

En annan fördel med kreditkort för företag är att korten ofta är utrustade med förmåner och rabatter. Det kan handla om reseförsäkringar, loungeaccess och drivmedelsrabatt. Dessutom förenklas administrationen då allt digitaliseras vilket gör det enklare med kontering av fakturor. Ett företagskort med kredit kan även användas som en förmån för anställda. Det finns nämligen företagskort där betalningsansvaret ligger på den anställde. Då står företaget för kostnader så som årsavgift medan den anställde kan använda kortet så som denne önskar.