Är du entreprenör så är det inte helt osannolikt att namnet Almi klingar bekant. Trots detta kanske du inte har full koll på vad Almi faktiskt är och vad företaget gör. Almi Företagspartner AB är ett statligt ägt bolag som kontrollerar 16 dotterbolag samt en underkoncern som går under benämningen Almi Invest. Almi arbetar med företagslån, tillväxt och affärsutveckling och riktar sig till alla svenska företag. Namnet Almi kommer från det latinska Almus som står för fruktbar och växande. Underkoncernen Almi Invest är ett offentligt riskkapitalbolag som för närvarande har intressen i 350 olika bolag. Genom åren har Almi Invest investerat totalt 3 miljarder kronor i 660 startups.

Almi företagslån

De flesta företag som vänder sig till Almi gör detta i syfte att söka finansiering. Almi erbjuder företagslån till bolag med upp till 250 anställda. Det spelar ingen roll i vilken bransch ditt företag verkar däremot bör inte Almi vara den ända källan för finansiering. Istället lämpar sig Almi Företagslån som ett komplement till annan finansiering. Något som även betonas på Almis hemsida.

Användningsområdet för Almi företagslån varierar och man kan exempelvis låna för att göra en marknadssatsning eller för att investera i ny produktutrustning. Det viktiga för Almi är att syftet med lånet är att få ditt företag att växa och utvecklas. Om detta sker via ett företagsköp eller via en internationell satsning så kan Almi bistå med exportfinansiering. I skrivande stund erbjuder Almi fyra olika lån vilka beskrivs mer i detalj nedan.

Almi Företagslån
Företagslån

Det vanligaste lånet hos detta statliga bolag är Almi Företagslån. Detta lån kan du ansöka om om du har ett litet- eller medelstort företag med upp till 250 anställda. Ditt företag kan ansöka om att låna alltifrån 250 000 kr upp till flera miljoner. Lånet betalas av genom rak amortering och har en löptid från tre år och uppåt. En förutsättning för att få Almi Företagslån beviljat är att du redan blivit beviljad ett företagslån av en bank. Detta bolagslån ska alltså bara ses som ett komplement till övrig finansiering som du redan fått. Bra att veta är att räntan på Almi Företagslån ofta är högre än på banklån. Detta då Almi inte har som syfte att konkurrera övriga banker och långivare. Almi Företagslån kräver säkerhet för lånet i form av exempelvis personlig borgen och företagsinteckning.

Innovationslån

Ett annat lån som Almi erbjuder är det så kallade innovationslånet. Almi Innovationslån kan nystartade företag ta i syfte att utveckla en produkt eller för att skydda immateriella tillgångar. Lånet tas alltså i ett tidigt skede av företagandet och är ett så kallat villkorslån. Villkoren för lånet sätts efter en sedvanlig kreditprövning gjorts av det företag som ska låna. I kreditbedömningen tittar Almi även på vilka förutsättningar det finns för att projektet eller produkten ska lyckas. Med Almi Innovationslån kan du låna från 50 000 kr och upp till 50% av det finansieringsbehov som finns. Lånet betalas inte ut på en gång utan fördelas istället till olika utbetalningstillfällen som är kopplade till förbestämda mål i projektplanen.

Mikrolån

Det tredje företagslånet som Almi erbjuder går under benämningen Almi Mikrolån. Detta lån lämpar sig för det företag vars kapitalbehov inte är särskilt stort. Således kan Almi Mikrolån vara ett bra alternativ för dig som är ung och ska starta ditt första bolag. Lånet har mer fördelaktiga villkor än Almis övriga lån och man erbjuder bland annat låntagaren amorteringsfrihet. Vidare krävs det inte särskilt omfattande säkerheter för denna typ av företagslån. Väljer du att ansöka om Almi mikrolån så kan du få 100% av ditt kapitalbehov täckt. Du lånar upp till 200 000 kr och behöver bara gå i personlig borgen för 10% av lånesumman.

Tillväxtlån

Slutligen så erbjuder Almi även ett lån vid namn Almi Tillväxtlån. Detta lån är speciellt framtagen för att finansiera investeringar och rörelsekapital. Med Almi Tillväxtlån ska ditt företag få möjlighet att utveckla innovativa idéer och produkter. Något som i nästa led leder till ökat tillväxt och lönsamhet. Som med det flesta andra lån som Almi erbjuder så krävs det att du även har finansiering säkrad av en bank för att kunna bli beviljad detta lån. Med Almi Tillväxtlån kan du låna från 250 000 kr och uppåt. Säkerhet krävs för lånet i form av företagsinteckning och borgen. Återbetalningstiden för Almi Tillväxtlån är upp till åtta år. Det finns möjlighet att få de två första åren helt amorteringsfria.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Så ansöker du om finansiering från Almi

Vill du ansöka om ett företagslån från Almi så bör du först försöka få finansiering från ytterligare en källa. Detta då de flesta av Almis företagslån förutsätter viss finansiering från annan bank eller långivare. Därefter kommer det att bli betydligt enklare för dig att få företagsfinansiering beviljad från Almi. Utöver detta så finns det fler saker som skiljer sig gentemot om du skulle ansöka om företagslån hos ett vanligt finansbolag så som Froda eller Mynt. Bland annat tar ansökningsprocessen betydligt längre när du ansöker om företagslån hos Almi. Vidare krävs det mycket förberedelser i form av pappersarbete och annan administration.

Utöver de uppgifter du måste fylla i i den sedvanliga låneansökan så kommer Almi att begära in en affärsplan. Se därför till att ha en genomarbetad affärsplan klar redan innan du ansöker om ett företagslån. I affärsplanen ska det framgå vad det är för sorts verksamhet ditt företag driver. Vidare bör du ha med vilka strategier som finns samt vilka kortsiktiga- och lånsiktiga mål bolaget har. Det skadar heller inte att redovisa hur marknaden ser ut och vilka svårigheter man kan komma att förvänta sig. Slutligen kommer Almi även vilja se en resultat- och likviditetsbudget. Detta för att kunna bedöma företagets möjligheter att återbetala lånet samt se så att lånesumman är rimlig i förhållande till bolagets omsättning och resultat.

I samband med att du skickar upp alla uppgifter till Almi kommer en kreditupplysning att tas på företaget. Därefter kan du bli kontaktad ifall Almi skulle behöva ha in kompletterande uppgifter om dig eller ditt företag.

Ränta och avgifter för Almi Företagslån

Eftersom Almis uppgift inte är att vara en konkurrerande aktör till de banker och långivare som finns på marknaden så tar man en ganska hög ränta på sina företagslån. Du som ansöker om ett Almi Företagslån får räkna med en ränta på runt 5-9%. Räntan kommer alltid att ligga över de genomsnittliga bankräntorna oavsett i vilket läge du lånar. Utöver det faktum att man inte vill konkurrera med bankerna så baserar sig den höga räntan även på den högre risk som man tar. Således får du räkna med ett relativt dyrt lån om du vänder dig till Almi. Å andra sidan behöver du ytterligare en källa för finansiering för att få låna till ditt företag här. Hos Almi kan du vanligtvis bara låna upp till 50% av kapitalbehovet. Resterande summa får du alltså lösa via en vanlig bank eller ett kreditinstitut.

Med detta i åtanke kan Almis företagslån jämföras med ett så kallat ”topplån”. Du har alltså ett grundlån (bottenlån) med låg ränta någon annanstans och använder bara Almi Företagslån som ett komplement för att täcka hela det kapitalbehov som ditt bolag har. För den extra delen betalar du helt enkelt lite mer.